Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Kognityvinė psichologija

Kognityvinė psichologija (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mąstymo reikšmė, rūšys, operacijos, formos bei mąstymo sutrikimai ir lavinimas

  Įvadas. Mąstymo psichologija. Mąstymo turinys ir mąstymo formos. Pagrindinės mąstymo formos. Sprendimas. Protavimas. Mąstymas- tai pažinomo procesas. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai. Mąstymo ypatybės. Mąstymo ir kalbėjimo rūšys. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2009-03-12
 • Mąstymo sąvoka ir formos. Formalaus operacinio mąstymo požymių apžvalga

  Įvadas. Mąstymo sąvoka. Mąstymo samprata. Mąstymo klaidos. Mąstymo formos. Sąvoka. Teiginys. Protavimas. Formalaus operacinio mąstymo požymiai. Hipotetinis - dedukcinis mąstymas. Propozicinis (teoretinis) mąstymas. Struktūriniai formalių operacijų pasikeitimai. Kombinacinis mąstymas. INRC grupė. Binarinė propozicinė logika. Operacinių mąstymo struktūrų formavimosi metodai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-29
 • Miegas (3)

  Įvadas. Miego ritmas. Miego funkcijos. Miego sutrikimai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-03
 • Miegas ir jo sutrikimai

  Įvadas. Miegas ir jo tyrimai. Miego fazės. Miego sutrikimai ir patarimai kaip gydyti. Sveiko miego abėcėlė. Jei negalite išsimiegoti. Miego sutrikimo gydymo būdai. Košmarai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-10-18
 • Miulerio-Lajerio iliuzija

  Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas ir metodika. Darbo tikslas: nustatyti, ar iliuzijos dydžiui (paklaidai), kurią darome, dalindami atkarpas pusiau, turi įtakos jų antgalių kryptis.. Rezultatai ir jų aptarimai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-22
 • Miulerio-Lajerio iliuzija (2)

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Ištirti Miulerio – Lajerio iliuzijos dėsningumus, pasitelkiant vienodo ilgio tieses su skirtingais antgaliais, pasireiškiančius pasirinktam tiriamajam. Darbo metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Tiesių palyginimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-01-10
 • Miulerio-Lajerio iliuzija (3)

  Įvadas. Tikslas: nustatyti ar iliuzijos dydžiui (paklaidai), kurią darome dalindami strėlę pusiau, turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-01-17
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslai: patikrinti Miulerio-Lajerio iliuziją. Patikrinti, ar suvokiamam atkarpos ilgiui turi įtakos strėlyčių kryptis ir ilgis. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonė. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Rezultatai ir jų analizė. Pirmosios serijos rezultatai. Antrosios serijos rezultatai. Pirmosios ir antrosios serijų rezultatų palyginimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2010-01-28
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (2)

  Darbo tikslas: nustatyti ar iliuzijos dydžiui turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Darbo priemonės: kompiuteris ir speciali programa. Tiriamasis: 19 metų mergina. Rezultatai ir jų aptarimai. Skirtumas tarp paklaidų dydžių remiantis Stjudento kriterijumi. Rezultatai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-07
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (3)

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Patikrinti Mülller-Layer iliuziją ir nustatyti ar iliuzijos dydžiui turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Stimulai. Tiriamasis. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-11-21
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (4)

  Literatūros aprašymas. Darbo tikslas. Nustatyti, ar tiriamojo regimasis laukas yra homogeniškas. Užduotis. Nustatyti, ar visose regimojo lauko srityse vienodo dydžio objektai viena akimi suvokiami vienodi. Stimulai. Tiriamasis. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-12-13
 • Mokymosi negalės

  Specifinių mokymosi negalių samprata. Specifinių mokymosi negalių ir kitų įvairaus pobūdžio mokymosi sunkumų turinčių mokinių skiriamieji požymiai. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Audiovizualinių ryšių (garso ir vaizdo) sutrikimai. Atminties sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Nežodinis bendravimas

  Nežodinis bendravimas. Nežodinio bendravimo elementai. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Kūno sudėjimas. Prisilietimas.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-28
 • Pastabumo tyrimas

  Darbo tikslas: patikrinti tiriamojo asmens (savo) pastabumą ir įvertinti dėmesingumą, dėmesio pastovumą. Darbo priemonės. Darbo atlikimo tvarka. Teorinė dalis. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-25
 • Pažinimo procesai

  Lentelė: Dėmesys. Jutimas. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė.
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-14
 • Pažinimo procesai (2)

  Lentelė. Pažinimo procesai: dėmesys, jutimas, suvokimas, atmintis, mąstymas, vaizduotė.
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-15
 • Pažinimo procesai (3)

  Įvadas. Pojūčiai. Bendrasis apibūdinimas. Pojūčių rūšys. Bendrieji pojūčių dėsningumai. Individualūs pojūčių skirtumai. Suvokimai. Bendrasis apibūdinimas. Pagrindiniai suvokimų ypatumai. Suvokimų rūšys. Individualūs suvokimų skirtumai. Dėmesys. Bendrasis apibūdinimas. Dėmesio rūšys. Pagrindinės dėmesio savybės ir asmenybiniai skirtumai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2007-09-26
 • Pažinimo psichologija

  Pažinimo procesas kaip psichikos reiškinių rūšis. Sensorinis ir loginis pažinimas. Pojūčių sistema. Suvokimas.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-27
 • Pažinimo psichologija (2)

  Jutimas ir suvokimas. Pagrindiniai jutimai: rega, klausa, uoslė, skonis, lyta. Atmintis. Atminties apibūdinimas. Atminties mechanizmai. Atminties procesai: įsiminimas, saugojimas, atgaminimas. Užmiršimas. Jutiminė, trumpalaikė, ilgalaikė atmintis. Mąstymas. Mąstymo turinys ir operacijos. Mąstymo rūšys. Mąstymas kaip sąvokų sudarymas ir operavimas jomis. Uždavinių sprendimas. Sprendimo priėmimas. Euristikos priimant sprendimus. Kalba. Kalbos ir kalbėjimo samprata, funkcijos ir rūšys. Komunikacijos aktas. Kalbos generavimas, suvokimas ir supratimas.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(13 puslapių)
  2006-02-27
 • Pažintiniai procesai

  Konteksto reikšmės tyrimas interferencijos sumažinimo paradigma. Įsiminimo konteksto atkūrimo paradigma. Konteksto įtakos atminčiai tyrimas daugybinių įėjimo kontekstų paradigma. Nuo būsenos pavaldi atmintis. Konteksto reikšmės atpažinimui ir atgaminimui palyginimas. Konteksto įtakos atminčiai aiškinimas. Paivio dvigubo kodavimo hipotezė. Dvigubo kodavimo hipotezės atitikimas tyrimo duomenims. Mintinis vaizdų sukimas (aiškinimo būdai). Mnemonikos priemonės. Ypatingai puikios atminties aiškinimas. Akių judesiai skaitant. Mcclellando ir Rumelharto sąveikaujančios aktyvacijos modelis. Mortono logogenų modelis. Marshall žodžių apdorojimo modelis. Supratimas skaitant. Schemų samprata Schemų reikšmė atminčiai ir supratimui. Autobiografinė atmintis. Blykstės atmintis.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-22
Puslapyje rodyti po