Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pramonė ir gamyba

Pramonė ir gamyba (274 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prekių mokslas: audiniai

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Audinių asortimentas pagal grupavimo požymius. Apie UAB "Audėjas" audinius. Audinių ženklinimas. Tarptautinė standartizacijos organizacija. UAB "Audėjo" Europos Sąjungos (ES) parama. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-14
 • Produkcijos savikainos apskaičiavimas: UAB "Stilius"

  UAB "Stilius" gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimas. Įvadas. Produktų savikainos kalkuliavimo esmė: bendrasis ir kintamasis kalkuliavimas. Išlaidų priskyrimas gaminių savikainai pagal užsakymą ir pagal procesą. Užsakyminės savikainos kalkuliavimo sistemos esmė. Įmonės pristatymas. Produkcijos savikainos skaičiavimas UAB "Stilius". Išvados ir pasiūlymai. Lentelės.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(20 puslapių)
  2005-11-29
 • Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas

  Šarmingumas. Bendrasis kietumas. Kalcinio kietumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Vandens bendro kietumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Vandens šarmingumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Chloridų nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Bendros žinios. Galimi vandens rėžimo pažeidimai ir jų šalinimo būdai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, analizė(9 puslapiai)
  2008-05-28
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: mėsos gaminių gamyba UAB "Sagralita"

  Mėsos produktų technologijos. Įvadas. Praktinio darbo aprašymas įmonėje: UAB "Sagralita". Trumpa įmonės charakteristika. Gaminamos produkcijos aprašas. Galvų slėgtainio gamybos aprašas. "Sluoksniuotos kumpinės" jusliniai, fizikiniai-cheminiai rodikliai. Žaliavos. Technologinis procesas. Gaminio gamyboje naudojamų įrenginių ir inventoriaus charakteristika. Sanitarinė ir higieninė įmonės būklė. Pastabos ir pasiūlymai įmonės veiklai. Priedai.
  Pramonė ir gamyba, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2008-04-08
 • Projektas: diamonio fosfato gamyba

  Inžinerijos ekonomika. Inovacijos charakteristika. Inovacijos projektavimo ir diegimo aplinkos analizė; problemų įvardijimas. Aplinkos analizė – makro aplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikro aplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ir finansinio pajėgumo įvertinimas. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka. Įmonės vidinės būklės įvertinimas PTGG (SWOT) analizės metodu. Išskirtinė kompetencija, konkurenciniai trūkumai ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės raidos tikslinės orientacijos parinkimas: filosofijos, vizijos, misijos, strateginio ir finansinio tikslų; įmonės generalinės strategijos nustatymas. Produkto pateikimo vartotojui sprendimai. Rinkos segmentavimas, produktų kainos ir pardavimų masto numatymas. Produkto rėmimo sprendimai. Technologinės aplinkos įvertinimas ir technologinio proceso aprašymas. Technologinio proceso aprašymas. Technologinės schemos sudarymas. Technologinių įrengimų parinkimas. Resursų ir investicijų poreikio skaičiavimas. Gamybos ir pardavimų apimties skaičiavimas. Statybos vertės apskaičiavimas. Projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. Pagrindinių priemonių vertės apskaičiavimas. Apyvartinio kapitalo poreikio nustatymas. Parduodamos produkcijos savikainos skaičiavimas. Veiklos sąnaudų skaičiavimas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų skaičiavimas. Gaminio rentabilumo skaičiavimas. Prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos rengimas. Prognozuojamos pelno (nuostolio) pasiskirstymo ataskaitos rengimas. Inovacijos ekonominio naudingumo nustatymas. Nauda, kuria gauna inovacijos kūrėjas, ją parduodamas. Nauda, kurią gauna inovacijos vartotojas, jos pirkėjas. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaitos rengimas. Investicijų inovacijos diegimui efektyvumo skaičiavimas. Kapitalo kainos nustatymas. Investicijos diegimo apsimokėjimo laiko skaičiavimas (grynos ir esamosios vertės, pelningumo indekso skaičiavimas). Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimas (būsimųjų pinigų srautų balanso diagrama). Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-26
 • Projektavimas pagal užduotą kokybę

  Projektavimo procesas. Užsakovų tarpininkavimo ir pasižadėjimų valdymas, partnerystė ir bendravimas tarp užsakovų ir tiekėjų. Pirkimo ir pardavimo standartas ir specifikacijos. Konstravimas patikimumui. Tikimybė ir statistika. Sprendimo paklaida. Pagrindinai tikimybės priklausomybės. Sprendimo paklaida. Kokybės parametrų išsibarstymas. Diskretūs skirstiniai. Bernulio bandymai ir Bernulio skirstinys, geometrinis skirstinys ir Puansono skirstinys. Geometrinys skirstinys. Puasono skirstinys. Tolydūs skirstiniai. Vienodos tikimybės skirstinys. Eksponentinis skirstinys. Normalinis skirstinys. Trikampio skirstinys. Sukauptoji tikimybė. Relėjaus skirstinys. Perteklinis patikimumas. Aptarnaujamumas. Tinkamumas. Gedimų klasifikacija, charakteristikos, analizė, trūkumų medžiai. Statistinių procesų valdymas. Bendri principai. Procesų patikros duomenų valdymas. Nuokrypių matai. Pasikliautiniai intervalai, hipotezes patikrinimas (Z testas, T testas, F testas, ksi kvadrato testas, normalinio skirstinio testas). Statistinė procesų patikra. Procesų galimybės. Netekties funkcijos priartėjimas. Kontrolės koncepcija, tipai, išankstinė kontrolė. Automatinė statistinė procesų patikra ir valdymas. Eksperimento planavimas, filosofija. Pagrindinės koncepcijos ir įrankiai. Kaip eksperimentai yra kartojami.
  Pramonė ir gamyba, špera(27 puslapiai)
  2010-12-28
 • Projektų valdymas: baldų gamybos įmonė

  Projekto identifikacijos lapas. Projekto pavadinimas. Pareiškėjo pavadinimas. Tikslinis regionas ir programa. Duomenys apie pareiškėją. Pagrindinė informacija. Pareiškėjo identitetas. Buveinės adresas. Pareiškėjo įmonės vadovas. Pareiškėjo teisinis statusas ir savininkai. Teisinis statusas. Savininkai. Veiklos aprašymas. Dabartinė situacija. Ankstesnė pareiškėjo veikla. Strategija ir plėtros tikslai. Projekto aprašymas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai. Projekto pagrindimas. Detalus projekto veiklų, dalyvių atsakomybės ir projekto valdymo aprašymas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Projekto rezultatai, poveikis ir tęstinumas. Projekto rezultatai. Projekto poveikis. Pareiškėjo ir projekto partnerių gebėjimai ir žinios. Pareiškėjo ir projekto partnerių profesinė kompetencija ir patirtis. Projektų valdymo patirtis. Techninė bazė, kuria galės naudotis projekto darbuotojai. Projekto darbuotojų patirtis kompetencija. Projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-03-15
 • Pusvilnonio siūlo gamyba: UAB "Alkida"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Pusvilnonio siūlo technologinis procesas. Pusvilnonio siūlo technologinio proceso operacijos. Technologinė pusvilnonio siūlo gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-10
 • Rapsų spaudimo technologijos diegimo projektas

  Įvadas. Kas yra biodyzelinas. Biodyzelino gaminimas Lietuvos ekonominėmis sąlygomis. Rinkos apžvalga. Biokuro gamybos bei vartojimo ypatumai Lietuvoje. Biodyzelino vartojimas pasaulyje. Biodyzelino gamybos schema. Biodyzelininių degalų gamybos technologijos. Biodyzelininių degalų savybės ir kokybė. Techniniai aspektai. Rapsų perdirbėjai. Išvados. Priedai (2).
  Pramonė ir gamyba, referatas(18 puslapių)
  2009-04-28
 • Sagų prisiuvimo mašinos

  Įvadas. Sagų su dviem ir keturiom skylutėm prisiuvimo procesas grandininio dygsnio pusautomačiais. Mašinos eksploatacija ir techninis aptarnavimas.
  Pramonė ir gamyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-28
 • Sekcijos "Laima" gamyba ir įvedimas į prekybą: AB "Freda"

  Literatūros apžvalga. Projektavimo pradinių duomenų pagrindimas. Gaminio paskirtis, konstrukcija, išorinis sprendimas. Naudojamų medžiagų charakteristika. Projekto techninė užduotis. Tiriamoji dalis. Metodika. Tamprumo, lenkiant plokštumoje, modulio ir stiprio lenkiant bandymas (standartas EN 310). Stiprio tempiant statmenai plokštės plokštumai bandymas (standartas EN 319). Tyrimo rezultatų statistinis apdorojimas. Tyrimų rezultatai. Tiriamosios dalies rezultatų apibendrinimas. Technologinė dalis. Technologinis srautas, įrengimai ir jų paskirtis AB "Freda". Gaminamos produkcijos charakteristika, technologinio proceso schema, konstrukcinių elementų stiprumas, gaminio stabilumas. Gaminamos produkcijos charakteristika, gaminio karkaso schema. Skydinių elementų unifikacija. Junginių ir konstrukcinių elementų stiprumas, gaminio stabilumas. Technologinio proceso schema. Kvalitetų ir suleidimų parinkimas, suleidimų tarpų ir įvaržų skaičiavimas. Gaminio įpakavimas. Gamybos apimtis, medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Atliekų panaudojimas. Įrengimų, įrankių parinkimas ir skaičiavimas. Technologinių įrengimų efektyvaus metinio darbo laiko fondo skaičiavimas. Įrenginių skaičiavimas. Produkcijos kokybė, techninė kontrolė. Gamybinių plotų ir sandėlių skaičiavimas. Cecho, įmonės transportas. Energetiniai skaičiavimai. Elektros sąnaudų skaičiavimas. Vandens sąnaudų skaičiavimas. Darbo apsauga. Rizikos veiksnių įvertinimas. Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento pagalba. Statybinė ir santechninė dalis. Šildymo sistema. Vėdinimas ir oro kondicionavimas. Patalpų apšvietimas. Vandentiekis. Kanalizacija. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai. Techniniai ekonominiai darbo rodikliai. Gaminio techninis gamybos rengimas. Konstruktorinis gamybos rengimas. Sąlyginis detalių apskaičiavimas. Konstruktorinio gamybos rengimo darbo imlumas. Konstruktorinio gamybos rengimo išlaidos. Technologinis gamybos rengimas. Gamybos technologijų ruošimo darbo imlumas. Darbo imlumas įrangai konstruoti. Technologinio gamybos rengimo išlaidos. Techninio gamybos rengimo išlaidos. Gaminio kainos nustatymas. Kritinio gamybos taško apskaičiavimas. Reziume.
  Pramonė ir gamyba, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2007-12-29
 • Siūlų projektavimas

  Įvadas. Tekstilės gaminių projektavimas. Verpalų paskirtis ir bendros charakteristikos. Mišinio komponentų charakteristikos. Cheminio pluošto charakteristikų apskaičiavimas. Verpalų charakteristikų apskaičiavimas. Matematinis modelis mišinio sudėčiai optimizuoti. Grafinė dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (26).
  Pramonė ir gamyba, referatas(19 puslapių)
  2008-04-30
 • Siuvimo technologiniai įrenginiai

  Sagos kojelės apsukimo procesas. Tiesios kilpos apmėtymo procesas šaudyklinio dygsnio pusautomatyje. Klostymo įrenginiai. Presų klasifikacija ir konstrukcija. Pagrindiniai konvejerio mazgai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-01
 • Siuvimo technologiniai įrenginiai (2)

  Išanalizuokite tiesios kilpos apsiuvimo procesą, nurodykite kilpos parametrų keitimo galimybės, kokiuose gaminiuose siuvamos tiesios kilpos. Kilpos išsiuvimo procesas. 25-A kl. Pusautomatis. Išanalizuokite sagų apsiuvimo pusautomačio medžiagos paslinkimo mechanizmo struktūrinę sandarą ir funkcijas, nurodykite reguliavimo vietas, reguliavimą aprašykite. Charakterizuokite gaminių drėgminio – šiluminio įrenginius, nurodykite jų taikymo galimybes siuvinių gamyboje. Presai. Išanalizuokite tiesaus peilio kirpimo mašinos struktūrinę sandarą ir funkcijas, nurodykite mašinos technines ir technologines galimybes. Rankinės sukirpimo mašinos. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-02-04
 • Spaudos būdų analizė

  Darbo tikslas. Darbo užduotys: Nustatyti pateiktų pavyzdėlių spaudos būdą, Aprašyti rastro pobūdį. Nustatyti pateiktų ofsetinės spaudos fotoformų rastrų pasukimo kampus ir liniatūrą. Darbo eiga. Darbo išvados.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-09-17
 • Spaudos lankų lankstymo ir parinkimo būdų analizė

  Darbo tikslas. Susipažinti su knygų ir brošiūrų konstrukcija. Susipažinti su spaudos lankų lankstymo variantais ir jų parinkimu į blokus. Darbo užduotis. Darbo eiga. Statmenas lankstymo variantas, komplektavimas įdedant. Statmenas lankstymo variantas, komplektavimas parenkant. Kombinuotas lankstymo variantas, komplektavimas įdedant. Kombinuotas lankstymo variantas, komplektavimas parenkant. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-09-17
 • Spaustuvė "Lietuvos rytas". Gamybos technologija: žurnalas "TV antena"

  Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Poligrafija. Ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veikos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Žurnalo "TV antena" gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos procesai, gamybos fazės ir operacijos. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas nurodant, kaip pasikeitė žaliava atlikus technologinio proceso operacijas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, referatas(14 puslapių)
  2006-09-14
 • Spintos vaizdo ir garso aparatūrai gamybos technologija: UAB "Baltijos baldų grupė"

  Baldų pramonės istorija Lietuvoje. Baldų pramonės vystymasis, uždaviniai, tikslai Baldų pramonės eksporto galimybės. Baigiamojo darbo tikslai, objektas, uždaviniai, metodai. Bendroji dalis. UAB "Baltic furniture components" charakteristikos. Darbo temos pagrindimas. Literatūros apžvalga. Technologinė dalis. Gaminio techninis aprašymas. Gaminio konstrukcija ir medžiagos. Gaminio detalių skaičiavimo žiniaraštis. Gaminio medžiagų skaičiavimas. Gamybos atliekų skaičiavimas. Klijų sąnaudų gaminiui skaičiavimas. Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų suvestinis žiniaraštis metinei programai. Furnitūros skaičiavimas. Technologinio proceso sudarymas. Įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas. Konstrukcinė dalis. Energetinė dalis. Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Suspausto oro kiekio skaičiavimas. Darbų sauga. Darbo higiena, gamybinė sanitarija, žmogaus sauga. Instruktavimų tvarka įmonėje. Priešgaisrinė sauga įmonėje. Civilinės saugos organizavimas įmonėje. Vandens sąnaudos ūkiniams, buitiniams ir priešgaisriniams reikalams. Saugumo technika. Tiriamoji dalis. Apklausos anketa. Apklausos duomenys. Ekonominė dalis. Verslo šakos analizė. Verslo aprašymas.Vadyba. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Atliekų įvertinimas. Energetinių sąnaudų skaičiavimas. Operacijų vykdymas. Personalas. Gaminio savikainos skaičiavimas. Marketingas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(64 puslapiai)
  2009-12-08
 • Sriegių sriegimo technologija

  Bendros žinios apie sriegių sudarymo būdus ir įrankius. Sriegimas sriegimo peiliais. Sriegimas sriegpjovėmis. Sriegimas sriegimo galvutėmis. Sriegių šlifavimas. Sriegių valcavimas. Sriegimo įrankiai. Sriegikliai. Sriegimo frezos.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(20 puslapių)
  2010-05-25
 • Sriubų ruošimo organizavimas greito aptarnavimo restorane

  Įvadas. Gamybinės programos sudarymas. Tiekėjų parinkimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbo pasidalijimo pagrindas. Įrengimų apskaičiavimas ir parinkimas. Gamybinių patalpų plotų skaičiavimas. Sandėlių ploto skaičiavimas. Sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymasis. Darbo grafikų sudarymas. Elektros energijos suvartojimo pagrindimas. Priedas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-12-13
Puslapyje rodyti po