Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas>Mokslo ir švietimo diplominiai darbai

Mokslo ir švietimo diplominiai darbai (5 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per muzikinę veiklą

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių raišką per muzikinę veiklą. Muzikinis ugdymas. Muzikinio ugdymo pedagoginės sąlygos. Muzikinio ugdymo metodika. Socialinių įgūdžių lavinimas per muzikinę veiklą. Socialinių įgūdžių raiška. Socialumo kompetencija. Muzikos įtaka vaiko psichikos raidai. Vaiko muzikinės kultūros ugdymo veiksniai. Muzikinis vaiko auklėjimas šeimoje. Muzikinis vaiko auklėjimas darželyje. Pedagogų požiūrio į ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo galimybių per muzikinę veiklą ir tėvų požiūrio į muzikinės veiklos įtaką vaiko raidai tyrimas. Išvados. Priedas: anketa (4 psl.)
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(41 puslapis)
  2008-11-05
 • Mokyklos aplinkos veiksniai, slopinantys vyresnių klasių moksleivių mokymosi motyvaciją

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti mokyklos aplinkos veiksnius, kurie slopina vyresniųjų klasių mokinių mokymosi motyvaciją. Pagrindinės sąvokos. Anketų analizė ir apibendrinimas. Mokyklos aplinkos veiksniai, slopinantys vyresnių klasių moksleivių mokymosi motyvaciją. Išvados. Interviu ištrauka su socialine pedagoge apie mokinių pamokų praleidimą. Interviu ištraukos analizė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(15 puslapių)
  2009-05-29
 • Mokyklos konceptualumas

  Įvadas. Bendrojo lavinimo mokyklos, kaip organizacijos vizija ir misija. Vizijos apibrėžimas. Švietimo vizija švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Misijos apibrėžimas. Mokyklos misija švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Mokyklos vizija ir misija. Reikalavimai mokyklų nuostatams. Mokyklų deklaruojamų vizijų ir Lietuvos švietimo vizijos atitikimas. Mokyklų deklaruojamų misijų ir Lietuvos švietimo misijos atitikimas. Mokyklos vizija ir misija draugiškos mokyklos aspekte. Išvados. Priedas.
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(24 puslapiai)
  2009-02-24
 • Mokyklos strategijos formavimo principai: lietuviška Kristijono Donelaičio mokykla Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)

  Įvadas. Strateginio mąstymo švietimo sistemoje aspektai. Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Strategijos esmė. Švietimo organizacijų strategijų įvairovė. Tautinio ugdymo visuomenėje ir mokykloje bruožai. Tautinio ugdymo tikslai. Tautinis tapatumas. Tautinio ugdymo veiksniai. Lietuvių bendruomenės švietimo situacija Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Lietuviškųjų organizacijų steigimas. Lietuvių bendruomenės situacija Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) šiandien. Dabartinių lietuviškų mokyklų padėtis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Kristijono Donelaičio lietuviškos mokyklos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) strategijos formavimo ypatumų tyrimas. Organizacijos misija, vizija, tikslai ir funkcijos. Mokyklos išorinės ir vidinės aplinkos analizė. K. Donelaičio mokyklos SSGG analizė ir strateginių tikslų formavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3).
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(71 puslapis)
  2009-02-19
 • Mokyklos veiklos galimybių studija: Kasčiukiškių pagrindinė mokykla

  Santrauka. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Pagrindinių sąvokų analizė. Strateginio planavimo iššūkis. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Įstaigos vizija, misija, organizacijos kultūra, tikslai. Mokyklos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizės metodika. Strateginių alternatyvų analizė. Vidaus audito sistema. Tyrimo rezultatų analizė. Kasčiukiškių pagrindinės mokyklos aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Institucijos išteklių(vidinių veiksnių) analizė. Mokyklos istorijos apžvalga. Teisinė bazė. Mokyklos reorganizavimo planas. Organizacinė struktūra. Žmonių ištekliai. Finansiniai ir materialieji ištekliai. Veiklos sistema. Planavimo sistema. Ryšių sistema. Vidaus audito sistema. SSGG analizė. Institucijos veiklos strategija. Misija, vizija. Mokyklos tikslai ir uždaviniai. Veiklos turinys. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2009-02-25