Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nesimetrinio trumpojo jungimo skaičiavimas pradiniu laiko momentu

  Elektros sistemų pereinamųjų procesų kursinis darbas. Duoti duomenys. Nesimetrinio trumpojo jungimo skaičiavimas pradiniu laiko momentu, užduotis. Metodiniai nurodymai. Apskaičiuojame tiesioginės sekos parametrus santykiniais vienetais. Apskaičiuoti tiesioginės sekos parametrai. Tiesioginės sekos schemą prastiname sekančiai. Tiesioginės sekos schema atrodys sekančiai. Tiesioginės sekos schemą prastiname sekančiai. Tiesioginės sekos schema atrodys sekančiai. Tiesioginės sekos schemą prastiname sekančiai. Tiesioginės sekos schema atrodys sekančiai. Apskaičiuojame atvirkštinės sekos parametrus santykiniais vienetais. Apskaičiuoti atvirkštinės sekos parametrai. Atvirkštinės sekos schemą prastiname sekančiai. Atvirkštinės sekos schema atrodys sekančiai. Atvirkštinės sekos schemą prastiname sekančiai. Atvirkštinės sekos schema atrodys sekančiai. Apskaičiuojame nulinės sekos parametrus santykiniais vienetais. Apskaičiuoti nulinės sekos parametrai. Nulinės sekos schemą prastiname sekančiai. Nulinės sekos schema atrodys sekančiai. Sistemos skaičiuojamoji schema. Dvifazio trumpojo jungimo į žeme K1(1,1) srovių ir įtampų išraiškos. Apskaičiuojame sekų sroves ir įtampas. Nustatyti nesimetrinio trumpojo jungimo sroves(kA) ir įtampas (kV) avarijos vietoje. Srovių vektorinė diagrama. Įtampų vektorinė diagrama. Trumpojo jungimo sroves(kA) ir įtampas (kV) avarijos vietoje. Nustatysime fazines sroves ir įtampas bei linijines įtampas dvejuose nurodytuose taškuose. Naudosimės grafiniu – analitiniu būdu – braižysime vektorines diagramas. Atsakymus pateiksime vardiniais vienetais. Srovių vektorinė diagrama, taškui "H", esančiam iš Y pusės transformatoriaus apvijų jungimo. Įtampų vektorinė diagrama, taškui "H", esančiam iš Y pusės transformatoriaus apvijų jungimo. Srovių vektorinė diagrama, taškui "I", esančiam iš ∆-11 pusės transformatoriaus apvijų jungimo. Įtampų vektorinė diagrama, taškui "I", esančiam iš ∆-11 pusės transformatoriaus apvijų jungimo. Skaičiuojame analitiniu būdu. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-01-15
 • Nesudėtingų simbolių atpažinimas. Skaičiai

  Įžanga. Nesudėtingų simbolių atpažinimo metodas. Paskirtis. Pradinės sąlygos. Ką mes turime turėti? Metodo veikimas. Privalumai. Trūkumai. Nesudėtingų simbolių – skaičių atpažinimas. Metodo realizavimas. Programos veikimo ribos. Instrukcija vartotojui. Techninė dokumentacija. Priedai (26 bylų).
  Informatika, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2008-04-24
 • Netiesioginiai mokesčiai

  Įžanga. Mokesčių sistema jų klasifikacija ir rūšys. Netiesioginių mokesčių reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Cukraus mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Netiesioginio apmokestinimo aspektai Europos Sąjungoje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-24
 • Netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymas kaip kasacinio skundo pagrindas

  Įvadas. Netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymas kaip kasacinio skundo pagrindas. Apeliacinio bylų proceso ir kasacinio bylų proceso pagrindiniai skirtumai. Uždavinio sprendimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-10-16
 • Netradicinių terapijų panaudojimo galimybės individualiame socialiniame darbe

  Įvadas. Teorinė dalis. Delfinų terapija. Muzikos terapija. Meno terapija. Teorinis pagrindas. Svarbiausios sąvokos. Vykstantys procesai meno terapijoje. Taikymo sfera. Grupės sudarymo pricipai, darbo forma, trukmė. Vedančiojo vaidmuo. Numatomi rezultatai. Hipnozė. Psichikos traumų gydymas greitais akių judesiais. Dvidešimt penktas kadras. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-07-02
 • Neurologiniai motyvacijos koreliatai

  Žmogaus motyvacijos teorija. Fiziologiniai poreikiai. Maslow poreikių teorija. Pasitenkinimo darbu teorija: Herzbergo dviejų faktorių teorija. Draivai. Emocijos ir hormonai. Endokrinologija ir genetika. Smurtas ir neurobiologija. Smegenų sužalojimai. Asociali asmenybė ir priekinė skiltis. Priklausomybė nuo kompiuterio. Elektrinė savistimuliacija. Dopaminas. Serotoninas. Depresija. LSD (Lysergic Acid Dyethilamine). Išvados.
  Biologinė psichologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-02-24
 • Neutralios valstybės tarptautinio teisinio statuso ypatumai

  Įvadas. Tikslas: šio kursinio darbo tikslas - apžvelgti neutralias valstybes, karinio neutraliteto kaip tarptautinės humanitarinės teisės instituto sampratą, karinio neutraliteto rūšis, o taip pat kare dalyvaujančių bei nekariaujančių valstybių teisinį statusą. Neutralios valstybės. Neutralių valstybių teisės ir pareigos. Kitų valstybių teisės ir pareigos neutralių valstybių atžvilgiu. Karinio neutraliteto samprata. Karinio neutraliteto rūšys. Kariaujančių ir nekariaujančių valstybių teisinis statusas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-01-20
 • Nevalstybinio švietimo sektoriaus plėtra

  Įvadas. Nevalstybinių švietimo paslaugų problematika. Samprata, tikslai. Dabartinės situacijos analizė, ekspertų siūlymai. Ne valstybinės mokyklos ryšys su valstybine. Nevalstybinės mokyklos samprata, ypatybės. Nevalstybinių ir valstybinių universitetų skirtumai. Konkurencija. Aukštųjų mokyklų konkurencijos modeliai. Būdai, kuriais galima suvienodinti konkurenciją. Nevalstybinių mokyklų steigimas. Steigimo subjektai. Steigimo reikalavimai. Nevalstybinės mokyklos Lietuvoje. Finansavimas. Jo galimybės. Šaltiniai. Lėšos. Aukštųjų mokyklų finansavimo principai (pasiūlymai Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo projektui). Finansavimo problemos. Finansavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Politinių partijų agituojama politika, siekiant nevalstybinių švietimo paslaugų plėtros. Finansiniai lūkesčiai. Nevalstybinių mokslo įstaigų integracija ir galimybės. Nevalstybinių universitetų integracija. Nevalstybinių kolegijų integracija. Tyrimas. Statistika. Integracijos galimybės. Ryšiai. Perspektyvos. Integracijos ir kultūros priklausomybė. Išvados. Summary.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-25
 • Neverbalinės kalbos skirtumai tarpkultūrinėje komunikacijoje

  Dalykinės komunikacijos kursinis darbas. Įvadas. Bendrieji neverbalinės kalbos ypatumai. Neverbalinių gestų kilmė. Gestų savybės. Rankų gestai. Gestų barjerai. Tarpkultūriniai neverbalinės kalbos skirtumai. Lenkija. Prancūzija. Ispanija. Italija. Kinija. Japonija. Indija. Jungtinės karalystės. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Tyrimas "Kitų šalių neverbalinės kalbos ypatumai". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-09
 • Neverbalinės komunikacijos aspektai

  Įžanga. Veido išraiška. Mimika. Žvilgsnis. Gestai. Išvaizda. Poza. Prisilietimas. Išvados. Savirefleksija.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-31
 • Neverbalinis bendravimas – viena svarbiausių komunikacijos priemonių

  Dalykinės komunikacijos referatas. Įvadas. Nežodinis bendravimas. Neverbalikos sudėtingumas. Neverbalinių pranešimų reikšmės kontekstiškumas. Neverbalinių pranešimų kompleksiškumas ir tarpusavio sąsaja. Neverbalinių pranešimų pastebėjimo sunkumai. Individualūs skirtumai. Kultūriniai skirtumai. Kartojimas. Pakeitimas. Papildymas ir pabrėžimas. Kontroliavimas. Prieštaravimas. Kinezė. Balsas. Mimika. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Kūno judėjimas. Prisilietimas. Erdvė, laikas ir tyla. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-02-15
 • Nevėžio upės valymo darbai Panevėžio mieste

  Įvadas. Objektas – Nevėžio upės valymo darbai. Tikslas – aprašyti Nevėžio valymą Panevėžyje. Nevėžio charakteristika. Nevėžio vandens būklė. Sunkiųjų metalų kiekis ir dugno nuosėdų kokybė. Nevėžio valymas. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-03-23
 • Nevyriausybinės organizacijos

  Nevyriausybinių organizacijų veiklos principai ir juos reglamentuojantys teisės aktai. Teisinis visuomeninės organizacijos statusas ir steigimas. Labdaros ir paramos fondų veiklos pagrindai ir steigimas. Asociacijų teisiniai veiklos pagrindai ir steigimas. Viešųjų įstaigų steigimas ir veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų funkcijos ir jų įtaka politinių sprendimų priėmimo procese. Aktuali nevyriausybinių organizacijų problematika. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-08-09
 • Nevyriausybinės organizacijos ir jų vaidmuo Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų ištakos. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Nevyriausybinių organizacijų tipai. Nevyriausybinių organizacijų paramos centras. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Pelno nesiekimas ir pelno neskirstymas. Nevyriausybinių organizacijų ekonominė padėtis Lietuvoje. NVO apskaitos reglamentavimas. NVO pajamų struktūra. NVO išlaidų struktūra. Išvados. Zusammenfassung
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-29
 • Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo svarba. Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas Gdansko mieste. Nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimas Varšuvoje. Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas su socialines paslaugas teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Savivaldybės ir socialinių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas Kauno mieste. Išvados. Pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-21
 • New product entrance into the market

  New product entrance into the market. What is a new product? Why companies introduce new products? Why do products succeed? Why do products fail? How do products diffuse into the market? What is the product life cycle? General information. Methodology and samples. Objectives and survey overview. Qualifiers. Questionnaire. Results overview. Conclusions.
  Rinkodara, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-05-12
 • New technology best practice in language teaching

  Darbas anglų kalba. Naujausios technologijos praktiniam kalbos išmokimui. Introduction. Language teaching methodology over the centuries. Grammar-Translation Method. Direct Method. Reading Method. Audio-lingual Method. Approaches used in the last quarter of the 20th century. Cognitive Approach. Affective-humanistic Approach. Comprehension-based Approach. Communicative Approac. Technical devices used in language teaching. Their advantages and disadvantages. Flip Charts or Posters. Slides. Videos. Overhead Transparencies. Bit and Pieces. The Language Laboratory. Computer. Samples, Examples and Mock-ups. Online Programs. Conclusions.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-11
 • Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių šnekamosios kalbos ypatybės

  Įvadas. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vaikų kalba. Kalbos vystymosi specifika. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų kalbos sutrikimai. Kalbos neišsivystymas. Sulėtėjusi kalbos raida. Kalbėjimo tempo sutrikimai. Mikčiojimas. Fonetiniai kalbos trūkumai. Žodyno charakteristika. Šnekamosios kalbos ypatybių charakteristika. Analizės eiga. Stebėjimo analizė. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-01
 • Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų socializacija, jos ypatumai

  Įvadas. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų socializacija. Socializacijos procesas, jo samprata. Ugdymas, kaip socializacijos veiksnys. Kai kurių institucijų įtaka socializacijai. Šeima ir bendruomenė. Mokykla. Bažnyčia. Bendraamžių grupė. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų ypatumai, turintys įtakos socializacijai. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų socializacijos ypatumai. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų analizė. Prisitaikymo ypatybės šeimoje. Bendravimas su draugais ir vyresniais žmonėmis. Mokinių savybės. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-03-15
 • Nežodinės komunikacijos vaidmuo žmonių gyvenime

  Įžanga. Kas tai yra nežodinė komunikacija. Nežodinės komunikacijos svarbumas. Kūno kalba – universali kalba. Kalbėti kūnu. Paprasta kalba ir kūno kalba. Ryškus skirtumai tarp paprastos ir kūno kalbos. Kaip suprasti kūno kalbą. Kūno kalba ir jausmai. Erotika ir seksualumas. Vyro ir moters kūno kalbos skirtumai. Kūno kalba ir dialogas. Ne žodinės komunikacijos nacionaliniai niuansai. Gestas "OK". Pakeltas nykštys. V-ženklas. Informaciniai kanalai, kuriais perduodame įvairius ne žodinius ženklus. Gestų visuma. Išvados. Zusammenfassung.
  Kalbos kultūra, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-12-29
Puslapyje rodyti po