Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos

Kalbų studijos (169 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalbotyra (9)

  Kalbotyra. Objektas. Morfologija. Diachroninė ir sinchroninė kalbotyra. Kalba. Funkcijos. Mąstymas. Semantika. Genealoginė kalbų klasifikacija. Kalbų grupės. Tipologinė kalbų klasifikacija. Agliutacinės kalbos. Šnekos garsas. Žmogaus šneka. Fonetika. Kirtis. Morfologija. Žodžio morfeminė analizė.
  Kalbų studijos, konspektas(13 puslapių)
  2006-05-30
 • Kazimieras Būga

  Kazimiero Būgos žodyno pradžia. Žodyno sudarymo sąlygos. Kazimiero Būgos žodyno specifika. Kazimiero Būgos gyvenimo pabaiga ir rūpestis žodynu. Išvados. Priedai
  Kalbų studijos, referatas(13 puslapių)
  2006-03-09
 • Kazimieras Būga (2)

  Kazimiero Būgos vaikystė ir mokslo pradžia. Savarankiškas gyvenimas Peterburge. Draugystė su K. Jauniumi. Studijos Peterburgo universitete. Profesoriavimas Rusijos universitetuose. Mokslo darbas Kaune.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-13
 • Knygos Nick Hornby "How to be good" vertimas reikšmių perteikimo ir transformacijų požiūriu

  Įvadas. Denotatinės, pragmatinė, intralingvistinės reikšmės. Vertimo transformacijos. Rasos Drazdauskienės lingvistinė vertimo analizė. Denotatinių reikšmių perteikimas. Pilnutinio atitikimo atvejai. Dalinio atitikimo atvejai. Atitikimo nebuvimo atvejai. OK žodžio skolinimas. Kalkiavimas. Aprašomasis ("aiškinamasis") vertimas. Apytikris vertimas. Pragmatinių reikšmių perteikimas. Intralingvistinių reikšmių perteikimas. Gramatiniai pakeitimai. Žodžių formų pakeitimai. Kalbos dalių pakeitimai. Sakinio dalių pakeitimai. Sudėtinių sakinių struktūros pakeitimai. Įterpimai. Praleidimai. Reikšmių tipai ir vertimas.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-18
 • Konstantino Sirvydo lingvistiniai darbai bei jų reikšmė tolesnei kalbotyros raidai

  Įžangos žodis. Konstantino Sirvydo biografijos bei veiklos bruožai. Sirvydo pavardės problema. Žodyno "Trium linguarum" istorija. Pirmasis leidimas. Antrasis leidimas. Trečiasis leidimas. Žodyno sudėtis. Pamokslų rinkinys "Punkty kazań". Priedai (4). Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-06-04
 • Latvių kalba

  Įvadas. Latvių kalba. Latvių kalbos tarmė. Kalbiniai darbai ir tautosaka. Latvių kalbos fonetika ir morfologija. Latvių kalba Lietuvoje. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Latvių kalba (2)

  PowerPoint pristatymas. Latvių kalba. Svarbiausios latvių kalbos fonetinės ypatybės. Morfologija. Kirtis ir priegaidė. Leksika. Latvių kalbos tarmės.
  Kalbų studijos, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-02-08
 • Leksikologija

  Įvadas. Leksikologijos samprata. Leksikologijos uždaviniai. Leksikos sudėtis. Leksikologijos objektas. Žodis kaip ženklas. Žodžio kaip ženklo funkcijos. Semantiniai žodžių tipai. Sinonimai. Antonimai. Paronimai. Homonimai. Leksikologijos skyriai. Semasiologija. Onomasiologija. Frazeologija. Onomastika. Etimologija. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(28 puslapiai)
  2007-03-05
 • Leksikologija (2)

  Leksikos sistema. Leksikos tarmybės. Terminė leksika. Žargoninė leksika. Žargonybių samprata. Leksikos kilmė ir raida. Paveldėtoji leksika. Leksikos bendrybės. Dalinės bendrybės. Kitų baltų leksikos pėdsakai. Lietuviškoji (unikalioji) leksika. Skolintoji leksika (skoliniai). Skoliniai pagal vartojimą. Skoliniai iš Pabaltijo finų kalbų. Germanizmai. Slavizmai. Kitų kalbų skoliniai. Svetimybės (barbarizmai). Slavizmai. Germanizmai. Svetimybių charakteristika. Tarptautiniai žodžiai. Egzotinė leksika. Hibridai. Leksikos kitimas. Neologizmas. Naujadaras. Leksikos naujadarai. Aktyvioji leksika. Pasyvioji leksika. Pagrindinis žodyno fondas. Prigiję naujadarai. Reikšmės naujadarai. Leksikos archaizmai. Reikšmės archaizmai. Vertiniai. Reikšmės vertiniai.
  Kalbų studijos, špera(7 puslapiai)
  2007-10-11
 • Leksikologijos šakos

  Įvadas. Leksikologija. Etimologija. Leksikografija. Onomastika. Terminologija. Frazeologija. Semasiologija. Išvados. Literatūra. Priedas (1).
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2006-05-18
 • Leksikologinis žodžio "koja" nagrinėjimas

  Leksikologinis kojos nagrinėjimas. Žodžio reikšmės aprašai DŽ. Žodžio reikšmės aprašai iš LKŽ.
  Kalbų studijos, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-02
 • Leksinės transformacijos

  Įvadas. Leksinių transformacijų rūšys. Perkėlimai. Pakeitimai. Konkretizacija. Generalizacija. Priežasties pakeitimas pasekme ir atvirkščiai. Įterpimai. Praleidimai. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-06-14
 • Lietuvių bendrinė kalba

  Įvadas. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinė kalba (1973). Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-30
 • Lietuvių bendrinės kalbos raida

  PowerPoint pristatymas. Lietuvių bendrinės kalbos raida. Tautinis sąjūdis. Laurynas Ivinskis. Jonas Jablonskis. Pirmieji Lietuvai skirti periodiniai leidiniai. Knygnešiai. Žymiausi knygnešiai.
  Kalbų studijos, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-06-05
 • Lietuvių kalba (2)

  Pasaulio kalbos ir jų gausa. Indoeuropiečių kalbų šeima. Indoeuropiečių protėvynė. Spėjama indoeuropiečių protėvynės teritorija. Lietuvių kalba. Kilmė ir giminystė. Senoviškumas. Lietuvių kalba Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Lietuvių kalba užsienyje.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-19
 • Lietuvių kalba pasaulio universitetuose

  Kalba. Lyginamosios kalbotyros atsiradimas. Lituanistikos židiniai Vokietijoje. Lituanistika Huso šalyje. Lietuvių kalba ateina į Rusijos universitetus. Išvada.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-22
 • Lietuvių kalba spaudos draudimo laikotarpiu

  Įžanga. Situacija Lietuvoje. Spaudos draudimas. Lietuvių tautinis sąjūdis. "Kalvis Melagėlis". "Aušra". "Varpas". "Ūkininkas". "Žemaičių ir Lietuvos apžvalga". "Tėvynės sargas". Knygnešiai. Motiejus Valančius. Mokyklų reforma. Spaudos draudimo panaikinimas. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-13
 • Lietuvių kalba XIX amžiuje. Lietuvių bendrinės kalbos atsiradimas

  Įžanga. Istorinė situacija. Žemaičių šviesuoliai. Dionizas Poška. Simonas Stanevičius. Motiejus Valančius. Simonas Daukantas. Lietuvių bendrinė kalba. A.Šleicheris. Fridrichas Kuršaitis. Du didžiausi... Jonas Jablonskis - Rygiškių Jonas. Kazimieras Būga. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(16 puslapių)
  2005-12-13
 • Lietuvių kalba. Lietuvių kalbos dėstymas užsienio universitetuose

  Pasaulio kalbos. Indoeuropiečiai. Prokalbė. Protėvynė. Lietuvių kalba. Lietuvių kalbos raida. Kilmė ir reikšmė. Užsienio tyrinėtojai. Lietuvių kalbininkai. Lietuvių kalbos dėstymas pasaulio universitetuose.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-03
 • Lietuvių kalbininkai

  Antanas Baranauskas (1835–1902). Kazimieras Jaunius (1848–1908). Jonas Jablonskis (slapyvardžiai Rygiškių Jonas ir Petras Kriaušaitis, 1860–1930). Kazimieras Būga (1879–1924). Pranas Skardžius (1899–1975). Antanas Salys (1902–1972).
  Kalbų studijos, konspektas(18 puslapių)
  2010-06-01
Puslapyje rodyti po