Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Bibliotekininkystė>Bibliotekininkystės kursiniai darbai

Bibliotekininkystės kursiniai darbai (9 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bibliotekininko autoriteto įvaizdis visuomenėje

  Įvadas. Biblioteka ir bibliotekininkas senovėje. Bibliotekininkų rengimas Lietuvoje ir užsienyje. Bibliotekininkų rengimas Lietuvoje. Bibliotekininkų rengimas Latvijoje. Bibliotekininkų rengimas Lenkijoje. Bibliotekininkystės studijos Švedijoje. Bibliotekininko ir pedagogo lyginamoji analizė. Bibliotekininkas ir pedagogas. Išvados. Išnašos.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-04-11
 • Elektroninės informacijos prieigos tendencija ir ateitis bibliotekose

  Įvadas. Tikslas - Išanalizuoti elektroninės informacijos prieinamumą bibliotekoje. Elektroninės informacijos ištekliai bibliotekoje. Elektroninės informacijos samprata. Elektroninės informacijos raida ir istorija. Elektroninės informacijos įtaką bibliotekų veiklai. Elektroninės informacijos prieinamumas. Elektroninės informacijos prieigos problemos bibliotekoje. Elektroninės informacijos prieinamumą įtakojantys veiksniai. Elektroninių išteklių tendencija Lietuvoje. Organizacijų ,eIfl.net ,LMBA, eLABA veikla ir jų projektai, susiję su elektroninės informacijos prieiga. eIFL projekto apžvalga. Lietuvos mokslinių bibliotekų. asociacija(LMBA) projekto apžvalga.b eLaBa projekto apžvalga. Išvados.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-03-02
 • Elektroniniai ištekliai Lietuvos bibliotekose

  Kursinio darbo tikslas – pristatyti vartotojams Lietuvos bibliotekų elektroninius išteklius, jų rūšis. Įvadas. Tradiciniai ir elektroniniai informacijos ištekliai. Informacijos išteklių samprata, rūšys. Elektroniniai informacijos ištekliai. Elektroninių išteklių klasifikavimas Duomenų bazės. Elektroninių informacijos išteklių atranka ir komplektavimas. Derybos. Licencijavimas. Konsorciumai. Elektroniniai ištekliai Lietuvos bibliotekose. Konsorciumai ir elektroniniai ištekliai Lietuvoje. Elektroniniai ištekliai ISM vadybos ir ekonomikos universiteto bibliotekoje. Elektroniniai ištekliai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Elektroniniai ištekliai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Elektroniniai ištekliai Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje. Išvados.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-12-23
 • Informacinės visuomenės raidos teorijos

  Įvadas. Informacinės visuomenės atsiradimo priežastys. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės raida. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Socialinių nelygybių problema. Informacinės visuomenės bruožai. Greitas informacinės visuomenės vystymasis. Globalumas. Priėjimas prie informacijos. Poreikiai – vartojimo jėga. Prekių, paslaugų pobūdis. Rinkos erdvė. Visuomenės institucijų pobūdis, vertybės. Reklamos paskirtis. Kultūros pokyčiai. Švietimo, studijų ir mokslo pokyčiai. Išvados.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-20
 • Lietuvos mokyklų bibliotekų vaidmens kaita visuomenėje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti mokyklos bibliotekos – kaip bibliotekų sistemos dalies - paskirtį bei vaidmens kaitą Lietuvos švietimo bei ugdymo procese. Lietuvos bibliotekos istorinės raidos puslapiuose. Mokyklų biblioteka – Lietuvos bibliotekų sistemos dalis. Mokyklų veiklą reglamentuojanti teisinė bazė. Mokyklų bibliotekų funkcijos, teikiamos paslaugos, darbo planavimas. Mokyklų bibliotekininkas, jo kompetencija ir darbo problemos. Mokyklų bibliotekų modernizavimas. Fondų komplektavimas. Informacinių gebėjimų ugdymas mokyklos bibliotekoje. Išvados. Priedas.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-25
 • Prano Mašioto vidurinės mokyklos bibliotekos organizacinė komunikacija

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti mokyklų bibliotekų išorinę ir vidinę komunikaciją, pabrėžiant bibliotekos, kaip organizacijos savarankiškumą. Komunikacija ir institucijos. Komunikacijos svarba mokyklų bibliotekose vidinė komunikacija mokyklų bibliotekose išorinė komunikacija mokyklos bibliotekose. Klaipėdos Prano Mašioto vidurinės mokyklos bibliotekos išorinės ir vidinės komunikacijos analizė. Išvados.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-13
 • Privalomieji spaudos egzemplioriai Lietuvoje

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas — išryškinti privalomojo spaudos egzemplioriaus pagrindinius bruožus Lietuvoje ir numatyti jo panaudojimo galimybes universitetų bibliotekose. Privalomojo egzemplioriaus raida ir pagrindiniai bruožai. Privalomasis egzempliorius Lietuvoje XVII-XXI amžiuje. Privalomasis egzempliorius pasaulyje. Privalomasis spaudos egzempliorius Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekose. Aukštųjų mokyklų bibliotekų raida. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-10-02
 • Užsieniečių aptarnavimas Lietuvos ir Vokietijos viešosiose bibliotekose

  Įvadas. Viešųjų bibliotekų paslaugų organizavimas Vokietijoje ir Lietuvoje. Apie bibliotekas. Lietuvos bibliotekos. Vokietijos bibliotekos. Vokietijos bibliotekų veiklos reglamentavimas. Užsieniečių aptarnavimo bibliotekose ypatumai. Druskininkų savivaldybės ir Wunstorf miesto viešosios bibliotekos ir jų pasirengimas aptarnauti užsieniečius. Wunstorf miesto viešoji biblioteka. Wunstorf miesto viešosios bibliotekos istorija. Apie bibliotekos paslaugas. Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka. Pasirengimas aptarnauti užsieniečius. Išvados. Priedas (anketa 4 psl.)
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-10
 • Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidybinės veiklos 1995 – 2000 metais lyginamoji analizė

  Įvadas. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto bei jų leidyklų istorija ir veikla. Vilniaus pedagoginio universiteto istorija. Vilniaus pedagoginio universiteto leidyklos istorija ir veiklos kryptys. Šiaulių universiteto istorija. Šiaulių universiteto leidyklos istorija ir veiklos kryptys. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidinių lyginimas, naudojantis "Bibliografijos žiniomis". Tipai. Universaliosios dešimtainės klasifikacijos tipologija. Autoriai. Kalbos. Spaustuvės. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidinių lyginimas, naudojantis "Lietuvos spaudos statistikos" leidiniais. Leidinių skaičius. Tiražas. Vidutinis vienos knygos tiražas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-01-10