Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešasis administravimas organizacijų teorijos kontekste

  PowerPoint pristatymas. Arčiausiai viešojo administravimo H. Fayolio suformuluoti vadybos principai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos pradininku yra laikomas W. Wilsonas. Gilų pėdsaką viešojo administravimo organizacijų teorijoje paliko vokiečių sociologas M. Weberis. Aplinkos įtaka viešojo administravimo teorijas įgyvendinant praktikoje. Pagrindinių visuotinės kokybės vadybos principų (pagal J. E. Swissą) taikymas. Šiuolaikinės viešojo sektoriaus organizacijų pokyčių problemos. Valdymo ir lyderiavimo stiliai viešajame sektoriuje. Autoritarinis lyderis. Dalyvavimo lyderis. Personalo narių veiklos autonomizacija.
  Viešasis administravimas, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-11-29
 • Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste

  Įvadas. Organizacijų teorijos pobūdį įtakojantys veiksniai. Viešojo administravimo organizacijų aplinkos veiksnių įtaka. Organizacijų teorijų klasifikacija. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektai ir modeliai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. Organizacijų modeliai. Organizacinių struktūrų formavimo šiuolaikinės tendencijos. Technologinio proceso principas. Tradiciniai organizacinių struktūrų formavimo principai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-03-03
 • Viešasis administravimas. Sąvoka ir esmė

  Įvadas. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo sistema. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo sritys, funkcijos ir esmė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-02-25
 • Viešasis valdymas (2)

  I užduotis. Viešasis valdymas – socialinio valdymo rūšis. Viešojo valdymo esmė ir požymiai. Įžanga. Socialinis valdymas. Administracinė teisė ir valdymas. Viešasis valdymas – socialinio valdymo rūšis. Viešojo valdymo esmė ir požymiai. Viešasis valdymas ir viešasis administravimas. Viešasis valdymas ir vykdomoji valdžia. Vykdomoji valdžia ir valstybinis valdymas. Išvados. II užduotis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimai. Išvados. III užduotis. Sąlyga ir komentaras.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Viešieji pirkimai Lietuvoje. Organizavimas ir problematika

  Įvadas. Viešieji pirkimai – sąvokos. Kaip vykdomi viešieji pirkimai Lietuvoje? Pirkimų proceso etapai. Perkančių organizacijų procedūrų pasirinkimas laimėtojui nustatyti. Pagrindinės skelbimų rūšys. Atrankos ir kvalifikaciniai kriterijai. Ribinės pirkimų vertės pagal sektorius ir valdžios lygius. Svarbūs minimalūs terminai įvairioms viešųjų pirkimų procedūroms. Viešieji pirkimai Lietuvoje. Viešojo pirkimo sunkumai užsienio šalyse. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2009-04-25
 • Viešoji politika ir analizė

  Tikslai: Apibūdinti viešąją politiką, viešosios politikos rūšių tipologiją, elementus, politinę analizę. Nagrinėti politinės analizės procedūras, politinės analizės prognozavimo metodus, politinio rekomendavimo galimybes ir vertinimą. Įvadas. Viešosios politikos rūšių tipologija. Politikos analizė politikos procese. Politikos analizės procedūros. Politikos problemų struktūrizavimas politikos analizėje. Prognozavimo metodai politikos analizėje. Rekomendavimas politikos analizėje. Monitoringas politikos analizėje. Vertinimas politikos analizėje. Išvados. Savikontrolės klausimai.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2009-06-20
 • Viešojo administravimo efektyvumas

  Viešojo administravimo efektyvumas. Strateginis planavimas. Efektyvumas ir biurokratija. Visuotinė kokybės vadyba ir sprendimų priėmimas.
  Viešasis administravimas, konspektas(11 puslapių)
  2008-08-08
 • Viešojo administravimo etika (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Etikos svarba. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Viešojo administravimo etika. Valdininkai ir etika. Etiškas sprendimų priėmimas. Etikos kodeksas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2009-12-28
 • Viešojo administravimo etikos kodeksai

  PowerPoint pristatymas. Etikos samprata. Kodėl etika svarbi viešajame administravime. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodekso turinys. Etikos kodekso privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-02-26
 • Viešojo administravimo ir demokratijos santykis

  Įvadas. Viešojo administravimo dimensija. Demokratijos samprata ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių ryšys. Demokratijos ir efektyvaus administravimo suderinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Viešojo administravimo ir privataus verslo sektoriaus skirtumai

  Įžanga. Viešojo administravimo ir verslo administravimo sąvokos. Viešojo administravimo ir verslo sektoriaus principai. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Viešojo sektoriaus ir verslo administravimo efektyvumas. Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-28
 • Viešojo administravimo ir privataus verslo sektoriaus skirtumai (2)

  Įvadas. Viešojo administravimo ir verslo administravimo skirtumai. Skirtumai tarp viešojo administravimo ir verslo administravimo įmonių. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-06-02
 • Viešojo administravimo įstatymo analizė

  PowerPoint pristatymas. Įstatymas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17d. Nr. VIII-1234. Įstatymo pakeitimai. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas (nauja redakcija), 2006 m. birželio 27d. Nr. X-736. Įstatymo naujos redakcijos pakeitimai ir papildymai. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-03-07
 • Viešojo administravimo kaitos kryptys ir perspektyvos

  Įvadas. Viešojo administravimo kaitos kryptys. Tradicinis viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas. Viešojo administravimo perspektyvos. Išvada.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-01
 • Viešojo administravimo kontrolė (3)

  Įvadas. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka ir rūšys. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Vykdomosios valdžios institucijų vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Teismo kontrolinės funkcijos valstybiniame viešajame valdyme. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-08
 • Viešojo administravimo modernizavimas pagal naująją viešąją vadybą

  Įvadas. Viešojo administravimo teorinė analizė. D. Britanijos ir Lietuvos lyginamoji analizė. D. Britanijos ir Lietuvos viešųjų sektorių palyginimas. D. Britanijos viešojo administravimo sistemos modernizavimo kryptys. D. Britanijos viešojo sektoriaus reformos. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-13
 • Viešojo administravimo nuostatos P.V. Raulinaičio knygoje "Administracijos principai"

  Įvadas. Pagrindiniai administravimo dėsniai. Administracijos elementai. Administracijos principai valstybės valdyme. Valdymo organizacija. Administracijos principai ir vyriausybė. Ministerijos ir parlamentas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-22
 • Viešojo administravimo nuostatos P.V. Raulinaičio knygoje "Administracijos principai" (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. P.V. Raulinaitis išskyrė tokius pagrindinius administravimo dėsnius. Autoritetas ir disciplina. Valdymo ir direkcijos bendrumas. Iniciatyva. Interesų suderinimas. Centralizacija ir hierarchija. Tvarka. Personalo vienybė. Pagrindinės vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Valdymas. Koordinuoti. Kontrolė. Administracijos principai valstybės valdyme. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-03-22
 • Viešojo administravimo organizacijų teorijos

  Įvadas. Klasikinių organizacijų teorijos. Luther Gulick idėjos. Max Weber idėjos. Woodrow Wilson idėjos. Neoklasikinė teorija. Sistemų teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Abraham Maslow. Douglas McGregor. Rinkos arba visuomenės pasirinkimo teorija. Interpretacinė ir kritinė teorijos. Interpretacinė teorija. Kritinė teorija. Būtinumo teorija. Teorijų lyginamoji analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-02-12
 • Viešojo administravimo pareigūnų etika

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti viešojo administravimo pareigūnų etiką. Etikos samprata ir svarba. Etikos samprata. Etikos svarba. Pareigūnų vertinimų įvairovė ir deontologija. Vertinimų įvairovė. Deontologija. Profesinė viešojo administravimo pareigūnų veikla. Pareigūno veiklos etikos principai. Bendroji pareigūno veikla. Etikos problemos viešajame sektoriuje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2010-10-06
Puslapyje rodyti po