Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė

Administracinė teisė (261 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė teisė (7)

  Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir metodas; administracinės teisės sistema, šaltiniai.
  Administracinė teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-24
 • Administracinė teisė (8)

  Administracinė teisė. Administracinės teisės objektas, tikslas ir funkcijos. Administracinės teisės tikslas. Administracinės teisės funkcijos derinant privačius interesus. Administracinės teisės principai. Teismų sprendimai. Konstitucinio Teismo nutarimai. Administracinių teismų aktai revizuojantys administracinę teisę. Teismo precedentas. Lietuvos administracinės teisės institutai. Viešosios administracijos ir valstybės tarnybos institutas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijos ir įstaigos prie ministerijų. Seimo formuojamos ir jam atskaitingos viešojo valdymo institucijos. Seimą ir prezidentą sudarantis viešojo administravimo subjektai. Respublikos prezidento ir ministro pirmininko viešai formuojama administracija. Valstybės įmones ir viešosios įstaigos, turinčios įstatymo suteiktus viešojo administravimo subjektus. Viešosios įstaigos. Teritorinė viešoji administracija. Apskrities administravimo subjektai. Savivaldybių viešoji administracija. Viešojo administravimo subjektai. Lietuvos respublikos valstybės tarnyba. Viešojo valdymo(administracinės veiklos) aktų teisinis reglamentavimas. Viešoji sutartys, kaip administracinės veiklos forma. Valdymo akto teisėtumo sąlygos. Įstatymo ir poįstatyminio norminio akto neprieštaravimo sąlygos. Realiniai valdymo aktai. Administracinė kardomoji veikla. Procesinės kardomosios priemonės. Teisinė atsakomybė viešojo valdymo sferoje. Administracinė atsakomybė.
  Administracinė teisė, konspektas(24 puslapiai)
  2006-03-24
 • Administracinė teisė (9)

  Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. Jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje; Valstybinio valdymo organų sistema; Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra Mūsų valstybėje egzistuoja valstybinių organizacijų sistema. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. LRV samprata, sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. Apskrities valdymas. Savivaldybių institucijos. Savivaldos institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinis valdymas. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisės terminai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Asmenys. Įrodymai. Kontrolė. Kontrolės rūšys.
  Administracinė teisė, špera(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Administracinė teisė ir administracinis procesas

  Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės objektas. Pagrindinės visuomeninių santykių grupės, sudarančios administracinės teisės objektą. Administracinės teisės teisinio reguliavimo metodas. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės normų sisteminimo sąvoka. Administracinės teisės normų sisteminimo formos. Administracinės teisės šaltiniai: sąvoka ir pagrindinės šaltinių grupės. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės normų sąvoka. Administracinės teisės normų struktūra. Administracinės teisės normų rūšys pagal poveikio subjektams pobūdį. Administracinės teisės normų rūšys pagal turinį. Administracinio-teisinio santykio sąvoka. Administracinio-teisinio santykio struktūra: administracinio santykio subjektas; administracinio-teisinio santykio objektas; administracinio-teisinio santykio turinys. Administracinių-teisinių santykių rūšys pagal santykio dalyvio tarpusavio ryšius. Juridiniai faktai: sąvoka ir rūšys. Socialinio valdymo sąvoka. Socialinio valdymo rūšys. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo principų sąvoka. Viešojo administravimo principų sistema. Pagrindiniai arba socialiniai – teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai – techniniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo formos sąvoka. Viešojo administravimo formų rūšys. Viešojo administravimo metodų sąvoka. Viešojo administravimo metodų rūšys. Viešojo administravimo teisės akto sąvoka. Viešojo administravimo institucijų leidžiamų teisės aktų rūšys pagal juridines savybes. Viešojo administravimo institucijų leidžiamų teisės aktų rūšys pagal veikimo erdvę. Viešojo administravimo institucijų leidžiami teisės aktų rūšys pagal aktus priimančias institucijas. Viešo administravimo teisės aktams keliami reikalavimai. Viešojo administravimo teisės aktams keliamų reikalavimų nesilaikymo pasekmės. Viešojo administravimo teisės aktų parengimo ir priėmimo tvarka. Viešojo administravimo institucijos sąvoka. Viešojo administravimo institucijos kompetencijos sąvoka. Viešojo administravimo institucijos kompetencijos elementai. Viešojo administravimo institucijų klasifikavimas pagal svarbiausių klausimų sprendimo būdai. Viešojo administravimo institucijų kvalifikavimas pagal veiklos teritorija. Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarymo tvarka ir programa. Ministro – pirmininko skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka. Atvejai, kada vyriausybė privalo gražinti įgaliojimus. Atvejai, kada vyriausybė privalo atsistatydinti. Vyriausybės atsakomybė ir atskaitomybė. Interpeliacijos pateikimo ministrui-pirmininkui ar ministrui tvarka Vyriausybės narių garantijų rūšys. Vyriausybės santykiai su Lietuvos respublikos prezidentu. Vyriausybės santykiai su Lietuvos Respublikos seimu. Vyriausybės santykiai su savivaldybėmis. Ministro – pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir jų kompetencija. Ministro skyrimo į pareigas tvarka. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir jų kompetencija. Įstaigos prie ministerijų rūšys. Ministerijos kolegija ir jos sudėtis. Vyriausybės įstaigos: jų steigimo tvarka ir rūšys. Apskrities viršininko kompetencija. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldybės institucijų rūšys. Terminas, per kurį turi būti išrinktas meras ir paskirtas savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracija ir jos administracinis – teisinis statutas. Savivaldybės meras ir jo administracinis teisinis statutas. Savivaldybės mero atsakomybė. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo į pareigas tvarka. Seniūnijos sąvoka. Seniūno skyrimo ir atleidimo tvarka. Savivaldybių veiklos priežiūra. Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rūšys bei jų administracinis teisinis statutas. Nevyriausybinių organizacijų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinių organizacijų steigimas ir veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų pertvarkymo ir pabaigos ypatumai. Valstybės savybės sąvoka. Vyriausybės tarnautojo sąvoka. Pagrindiniai valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnautojo pareigos. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai. Draudimai, taikomi valstybės tarnautojams. Pretendentų į valstybės tarnybą atrankos būdai. Seimo kontrolierių tiriami skundai. Skundai, kurių netiria seimo kontrolieriai. Biurokratizmo sąvoka. Seimo kontrolieriui keliami reikalavimai. Skundų pateikimo seimo kontrolieriui tvarka. Skundų padavimo seimo kontrolieriui terminas ir jo ištyrimo terminai. Seimo kontrolierių sprendimai, ištyrus skundą. Konstitucinio teismo sudėtis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą konstitucijai padavimo tvarka konstituciniame teisme. Konstitucinio teismo nutarimų bylose dėl teisės akto atitikimo konstitucijai rūšys. Administracinės procedūros sąvoka. Administracinės procedūros šalys. Pagrindas administracinei procedūrai pradėti. Prašymo priėmimo ir nagrinėjimo tvarka bei terminai viešojo administravimo institucijose. Sprendimo priėmimas, išnagrinėjus piliečio prašymą viešojo administravimo institucijose.
  Administracinė teisė, špera(15 puslapių)
  2008-03-07
 • Administracinė teisė kaip konkretizuota konstitucija

  Mokslinio tyrimo programa. Problema. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezė. Metodai. Straipsnio turinio apžvalga. Įvadas. Principinė konstitucinės ir administracinės teisės samprata. Bendrieji konstitucinės ir administracinės teisės santykio klausimai. Paskiri konstitucinės ir administracinės teisės santykio klausimai. Konstitucinės teisės ir administracinės teisės, kaip dėstymo dalykų, santykis.
  Administracinė teisė, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-07-13
 • Administracinė teisė kaip teisės šaka

  Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės norma. Administracinės teisės normų klasifikacija. Administraciniai-teisiniai santykiai. Administracinis teisės pažeidimas ir administracinė atsakomybė. Administracinė nuobauda. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Administracinių bylų teisena.
  Administracinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-18
 • Administracinė teisė: samprata, normos ir santykiai, administracinė atsakomybė

  Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės normos. Administracinių teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės pagrindas-administracinės teisės pažeidimas. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinės nuobaudos ir jų rūšys.
  Administracinė teisė, konspektas(10 puslapių)
  2009-06-08
 • Administracinė teisena

  Administracinis procesas. Administracinio proceso sąvoka. Teisinio proceso samprata, paskirtis ir rūšys. Proceso ir teisenos santykis. Konstitucijos ir įstatymo viršenybės principas. Tipinis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Apskričių administracinių ginčų komisijos. Mokestinių ginčų nagrinėjimas. Mokestinių ginčų komisija. Materialinė atsakomybė. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinės bylos iškėlimas teisme. Administracinės bylos proceso dalyviai.
  Administracinė teisė, konspektas(35 puslapiai)
  2006-05-26
 • Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės ir pareigos

  Administracinės atsakomybės samprata. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pareigos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-18
 • Administracinės atsakomybės samprata

  PowerPoint pristatymas. Administracinės atsakomybės bruožai. Administracinės atsakomybės pagrindai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisinių atsakomybių atribojimas. Administracinės atsakomybės principai. Administracinę atsakomybę pašalinančios aplinkybės.
  Administracinė teisė, pristatymas(7 skaidrės)
  2005-11-15
 • Administracinės atsakomybės sąvoka ir pagrindiniai bruožai

  Įvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka. Administracinės atsakomybės bruožai.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-08-17
 • Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena yra negalima. Teismai, nagrinėjantys administracinių teisės pažeidimų bylas. Bendrosios kompetencijos teismai. Specializuoti — administraciniai teismai. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Atvejų, kai administracinės teisės bylų teisena negalima arba yra nutrauktina praktiniai pavyzdžiai. 1 pavyzdys. 2 pavyzdys. 3 pavyzdys. 4 pavyzdys. 5 pavyzdys. 6 pavyzdys. 7 pavyzdys. Aplinkybės pašalinančios administracinę atsakomybę. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. Administracinių teisės pažeidimų bylų proceso kalba. Prokuroro teisės administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administraciniai ginčai. Skundo, prašymo, pareiškimo sąvoka. Institucijos, nagrinėjančios prašymus, pareiškimus, siūlymus ir skundus dėl ginčo viešojo administravimo srityje. Įgaliojimas. Nutarimo priėmimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nutarimas, jo rūšys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimas. Administracinės nuobaudos. Nuobaudų rūšys, skyrimas ir vykdymas. Nutarimo vykdymas. Išvados.
  Administracinė teisė, analizė(41 puslapis)
  2011-03-30
 • Administracinės nuobaudos ir jų rūšys

  Įvadas. Administracinės nuobaudos ir pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinių administracinių nuobaudų rūšių apibūdinimas. Įspėjimas. Bauda. Administracinis areštas. Papildomų administracinių rūšių apibūdinimas. Daikto konfiskavimas. Specialiosios teisės atėmimas. Nušalinimas nuo pareigų. Bendrosios administracinės nuobaudų skyrimo taisyklės.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-13
 • Administracinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT)

  Įvadas. Žinybingų VSAT administracinių teisės pažeidimų sudėtis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas neįgalioto asmens. Kada surašomas administracinės teisės pažeidimo protokolas? Kas gali nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas? Dėl teisės normų išaiškinimo. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-24
 • Administracinės nuobaudos, jų skyrimo tvarka fiziniai asmenys

  Įvadas. Administracinės nuobaudos. Įspėjimas. Bauda. Daikto ir pajamų konfiskavimas. Specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-09
 • Administracinės nuobaudos. Administracinių nuobaudų rūšys

  Įvadas. Administracinės nuobaudos ir pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų rūšių apibūdinimas, skyrimas ir vykdymas. Įspėjimas. Bauda. Daikto konfiskavimas. Suteiktos asmeniui specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-09-20
 • Administracinės prievartos priemonės. Administracinė atsakomybė

  PowerPoint pristatymas. Administracinė teisė. Administracinės teisės šaltiniai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Valdymas. Valdymo rūšys. Socialinio valdymo rūšys. Viešasis valdymas. Viešojo valdymo principai. Viešojo valdymo subjektai. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinio teisės pažeidimo požymiai. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Objektas. Objektyvioji pusė. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Administracinės nuobaudos. Administracinės teisenos stadijos.
  Administracinė teisė, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-11-06
 • Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai

  Įvadas. Administracinės prievartos samprata. Administracinės prievartos priemonės. Administracinių nuobaudų sąvoka ir paskirtis. Administracinės prevencinės priemonės. Administracinės kardomosios priemonės. Administracinės prievartos ypatumai. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-05
 • Administracinės teisės norma. Bruožai, klasifikacija, taikymo ypatumai

  Įvadas. Administracinės teisės norma. Administracinės teisės normų klasifikacija. Administracinės teisės normų bruožai. Administracinės teisės normų taikymo ypatumai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-12-22
 • Administracinės teisės normos

  PowerPoint pristatymas. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo sąvoka. Administracinės teisės normų sąvoka ir ypatumai. Administracinės teisės normos struktūra. Administracinės teisės normų rūšys.
  Administracinė teisė, pristatymas(7 skaidrės)
  2005-11-15
Puslapyje rodyti po