Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės skola (7)

  Įvadas. Darbo tikslai: aprašyti Lietuvos valstybės skolos raidą ir dabartinę skolos padėtį. Valstybės skola. Lietuvos valstybės skolos. Lietuvos valstybės skolos atsiradimas. Lietuvos valstybės skola 1992-2002 metais. Valstybės skolos raida. Lietuvos vyriausybės ir savivaldybių skolos. Kokios institucijos dalyvauja valdant Lietuvos valstybės skolą? Lietuvos valstybės skola 2000- 2007 metais. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių skolos santykis. Lietuvos skolos grąžinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-11-06
 • Valstybės skola (8)

  Įvadas. Valstybės skolos samprata ir struktūra. Valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolos pasekmės šalies ekonomikai. Valstybės skola, struktūra, tendencijos. Valstybės skola. Centrinės valdžios skola. Valstybės skolinių įsipareigojimų grąžinimas. Valstybės skolos didėjimo ir mažinimo problemos. Valstybės skolos valdymo išlaidos. Valstybės skolos mažinimo problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2009-07-07
 • Valstybės skola: didėjimo ribos ir jos mažinimo būdai

  Įvadas. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Valstybės skolos valdymas. Valstybės skolos teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi limitai. Investicinė ir geografinė skolos struktūra. Valstybės skolos kitimas 2000 – 2003 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Valstybės skola: priežastys ir pasekmės (2)

  Įvadas. Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Lietuvos valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolos priežastys. Valstybės skolos pasekmės šalies ekonomikai. 2005 - 2007 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. Centrinės valdžios skola. Centrinės valdžios vidaus skola. Centrinės valdžios užsienio skola. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2008-02-26
 • Valstybės skolos

  Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos. Valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Skolos valdymo tarnybos vieta. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų taikymas. Paskolų judėjimo stebėjimas. Skolos dokumentai ir ataskaitos. Skolos išieškojimo procesas. Duomenys apie paskolą, kuriuos būtina pateikti. Neleistini skolininko veiksmai. Paskolų rizikos sąskaita. Valstybės skolos prognozės 2002 m. Išvados. Priedai (3)
  Finansai, referatas(28 puslapiai)
  2005-08-29
 • Valstybės socialinė politika

  Socialinė politika ir užimtumas. Darbo teisės. Moterų ir vyrų lygių galimybių teisės. Sveikatos ir darbuotojų saugos teisės. Socialinio dialogo skatinimas. Visuomenės sveikata. Užimtumo politika. Europos socialinis fondas(ESF). Socialinė integracija. Socialinė apsauga. Kova su diskriminacija. Socialinio draudimo finansai. Išvada.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Valstybės socialinė politika (2)

  Įvadas. Socialinės politikos samprata. Socialinė apsauga. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Darbo politika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2007-12-12
 • Valstybės socialinė politika po integracijos į Europos Sąjungą (ES)

  Įžanga. Socialinės politikos samprata. Lietuvos socialinė politika. Europos socialinis modelis. Europos sąjungos narių socialinės politikos reguliavimas. Pasikeitimai socialinės politikos srityse, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Pensijų mokėjimas. Medicinos paslaugų apmokėjimas kitose šalyse. Šeimos pašalpos, jei tėvai gyvena skirtingose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Galimybės gauti bedarbio pašalpas kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje privalumai ir trūkumai socialinės politikos ir užimtumo srityje. Išvados. Priedai (5).
  Makroekonomika, referatas(31 puslapis)
  2006-11-06
 • Valstybės tarnautojo etika

  Įvadas. Valstybės tarnautojų profesionalumas ir etiškumas. Etikos samprata valstybės tarnyboje. Etiškas sprendimų priėmimas valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų etikos principai. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-08
 • Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – nagrinėti valstybės tarnautojo teisinį reglamentavimą. Valstybės tarnautojo samprata. Valstybės tarnautojo pareigybės. Priėmimas valstybės tarnautojo pareigoms. Valstybės tarnautojo pareigos ir teisės. Apribojimai, taikomi valstybės tarnautojui. Valstybės tarnautojo skatinimas ir atsakomybė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-04-13
 • Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti Estijos valstybės tarnautojų pareigas ir teises. Estijos Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Estijos Valstybės tarnautojų veiklos apribojimai. Estijos Valstybės tarnautojų socialines garantijos. Lietuvos ir Estijos valstybės tarnybos panašumai ir skirtumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2011-01-18
 • Valstybės tarnautojų atranka

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti valstybės tarnautojų atrankos reikalavimus. Valstybės tarnautojo samprata ir jų skirstymas. Keliami reikalavimai valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojų atranka. Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo perspektyvos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2009-08-21
 • Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos

  Įvadas. Šio rašto darbo tikslas – analizuojant valstybės tarnautojų teises ir pareigas, aptarti kiek atsakomybės principai užtikrinami Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų pareigos. Valstybės tarnautojų teisės. Pareiga mokytis ir teisė į mokslą. Valstybės tarnautojų pareigų ir teisių pusiausvyra. Atsakomybės principai Lietuvos valstybės tarnyboje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2009-11-30
 • Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas

  Įvadas. Darbe nagrinėjama Valstybės tarnautojų karjeros samprata, jos reikšmė, kokiais pagrindiniais principais vadovaujamasi, koks valstybės tarnautojų administracinis ir teisinis statusas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų karjeros samprata. Kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas ir jo tikslas. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-09-15
 • Valstybės tarnautojų mokymas

  Įvadas. Viešojo administravimo ir valstybės tarnautojų sąsaja. Valstybės tarnautojų tarnybos principai ir gebėjimai. Viešojo administravimo vertybių sklaida valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų vertinimas ir mokymas. Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos raidą lemiantys veiksniai. Viešojo administravimo plėtros strategija. Administracinių gebėjimų tobulinimas ir perspektyva. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-27
 • Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindus, rūšis ir jų charakteristiką, bei teisinį reglamentavimą. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės teisinis reglamentavimas. Valstybės tarnybos samprata. Tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindas. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų valstybės tarnyboje rūšys ir charakteristika. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo tvarka ir trūkumai. Valstybės tarnautojų tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimas. Statutinių valstybės tarnautojų tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2010-01-22
 • Valstybės tarnyba

  Įvadas. Valstybės tarnybos sąvoka ir rūšys. Valstybės tarnautojo sąvoka ir klasifikavimas. Konstitucinė Lietuvos Respublikos (LR) piliečio teisė stoti į valstybės tarnybą. Priėmimo sąlygos. Valstybės tarnautojo pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojo tarnybinė atsakomybė. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2005-09-23
 • Valstybės tarnyba (2)

  Įžanga. Valstybės tarnybos samprata. Bendrosios nuostatos. Valstybės tarnybos įstatymo taikymas. Priėmimas į valstybės tarnybą. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Tarnybiniai nusižengimai. Išvados. Santrauka.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-16
 • Valstybės tarnyba (4)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Valstybės tarnybos sąvoka. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnybos rūšys. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2007-10-30
 • Valstybės tarnyba Austrijoje

  Įvadas. Valstybės tarnybos modeliai Europos Sąjungos šalyse. Valstybės tarnybos modelis Austrijoje. Administracinės struktūros. Istorija. Federalinės, Srities ir Vietos Vyriausybių tarnyba. Nuolatiniai ir pagal darbo sutartis dirbantys valstybės tarnautojai. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2006-01-31
Puslapyje rodyti po