Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaikų su fiziniais ir judėjimo sutrikimais ugdymo specifika

  Įvadas. Fizinių ir judėjimo sutrikimų turintis vaikas. Kaip atpažinti fizinių ir judėjimo sutrikimų turintį vaiką. Kaip ugdyti fizinių ir judėjimo sutrikimų turintį vaiką. Aplinkos pritaikymas. Komunikacinių gebėjimų ugdymas. Savarankiškumo gebėjimų ugdymas. Ugdymas. Darželis, parengiamoji mokykla. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-07-30
 • Vaikų su mąstymo sutrikimais, ugdymas

  Įvadas. Specialiojo ugdymo ypatumai. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų psichologiniai ir ugdymo ypatumai. Sutrikusio intelekto vaikų mokymosi sunkumų pobūdis. Koreguojamojo ugdymo proceso ypatumai. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams su mąstymo sutrikimais integruoto ugdymo mokyklose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-11-25
 • Vaikų sveikata, higiena šeimoje ir mokykloje

  Įvadas. Vaikų sveikata ir jos užtikrinimo būdai. Vaikų sveikatos samprata ir jos reikšmingumas. Mokinių sergamumas ir jų sveikatos užtikrinimas. Fizinio vaikų išsivystymo nustatymas ir sveikatingumo ir medicinos grupės. Vaikų higienos svarba ir jos užtikrinimo būdai. Vaikų higienos užtikrinimas mokykloje. Vaikų veiklos ir poilsio higiena. Vaikų asmens higiena. Racionali mityba ir jos įtaka vaikų sveikatai. Miegas ir jo įtaka vaikų sveikatai. Fizinis aktyvumas ir jo įtaka vaikų sveikatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(21 puslapis)
  2008-01-22
 • Vaikų sveikatos priežiūros ypatumai

  Įžanga. Vaiko fizinis išsivystymas ir sveikata. Plokščiapėdystės ir ydingos laikysenos profilaktika. Žmogaus fizinė ypatybė – lankstumas. Amžius. Lytis. Genetika. Aplinkos temperatūra. Paros laikas. Lankstumo vertinimas. Išvados.
  Slauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-22
 • Vaikų tarpusavio konfliktai

  Įvadas. Konfliktai tarp vaikų. Veiksminga reakcijų sistema. Mušeikos. Vaikų tarpusavio konfliktų sprendimo būdai. Keletas patarlių ir priežodžių. Konfliktai ir jų sprendimas. Kaip ištarti atsiprašau. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Vaikų tarpusavio santykiai ir tėvų auklėjimo stiliai

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti vaikų tarpusavio santykius ir tėvų auklėjimo stilius. Vaikų bendravimo ir tarpusavio santykių samprata. Tėvų naudojami auklėjimo stiliai. Teorinės tolerantiškumo ir empatiškumo prielaidos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2011-03-31
 • Vaikų teatras

  Teorinė problemos analizė. Gyvenimas - žaidimas - vaidyba. Vaidyba vaiko veikloje. Dramatizacija. Pirštų teatras. Problemos analizė. Problemos vaikams. Pokalbiai su vaikais. Vaikų stebėjimai. Stebėjimų apibendrinimas. Problemos sprendimas. Idėjų bankas. Priedas: Vaikų vaidinimų scenarijai.
  Teatras, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-31
 • Vaikų teisė į poilsį ir laisvalaikį ir sąlygos jos realizavimui ugdymo institucijose

  Įvadas. Vaiko samprata. Vaikų teisė į poilsį ir laisvalaikį. Vaikų teisės į poilsį ir laisvalaikį įgyvendinimas ugdymo institucijose. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Vaikų teisės (2)

  Vaikų ir jaunimo teisių užtikrinimas Lietuvoje. Baltijos jūros regiono Vaiko centras. Tikslai. Projekto struktūra. Eiga. Projekto esmė. Prievarta kaip egzistencijos problema. Vaikų patiriamas smurtas ir prievarta: kas, kam ir kaip teiks pagalba Lietuvoje?
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-12-06
 • Vaikų teisės (3)

  Įvadas. Kai kurie faktai. Vaikas ir jo šeima. Pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Vaiko teisių deklaracija. Konvencija dėl vaiko teisių.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-05-14
 • Vaikų teisės (4)

  Įvadas. Vaiko sąvoka. Vaiko teisių amžius. Vaiko teisinis statusas. Vaikų teisės. Valstybės pareiga – užtikrinti vaiko teises. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-01-03
 • Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Vaiko kaip žmogaus teisių propagavimas. Vaiko teisių konvencijos sistema. Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai. Kas geriau – atskira vaikų institucija ar jungtinė žmogaus teisių institucija? Santykiai su vyriausybe. Santykiai su parlamentu. Santykiai su vaikais. Santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Vaiko teisė būti atstovaujamam, konsultuojamam ir teisė paduoti skundą. Politinė valia įgyvendinti vaiko teises. Ką valstybė privalo daryti? Įgyvendinimo priemonės. Ką tai reiškia? Priemonės, taikomos tarptautiniu lygmeniu. Jungtinių tautų vaikų fondas (UNICEF). Pagalba užtikrinti vaikų teises. Vaikų teisių užtikrinimo problemų tyrimas. Informacijos apie vaikų padėtį ir jų teises platinimas. Vaiko teisių konvencija. Diskriminacijos uždraudimas. Svarbiausia - vaiko interesai. Teisė gyventi ir vystytis. Aiškinimo problemos. Pagrindinės teisės. Vaikų klausimus sprendžiančios žmogaus teisių institucijos Europoje. Kituose žemynuose. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(26 puslapiai)
  2006-05-29
 • Vaikų teisių apsaugos institucijos

  Įvadas. Vaiko teisių konvencija. Pagrindiniai principai. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Vaiko teisių apsaugos institucijų sistema. Vaiko teisių sergėtojai. Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai. Santykiai su vyriausybe. Santykiai su parlamentu. Santykiai su vaikais. Santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-05-23
 • Vaikų teisių tarnybų veikla Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti, kokia yra pagrindinė vaikų teisių tarnybų veikla Lietuvoje ginant vaikų teises. Vaiko teisų ir teisėtų interesų garantavimo sistema. Vaiko teisių apsaugos juridinė bazė. Vaiko teisėmis besirūpinančios institucijos. Valstybės lygmens institucijos. Savivaldybių lygmens institucijos. Nevyriausybinės organizacijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2010-01-29
 • Vaikų teisių tarnybų veikla Lietuvoje ginant vaikų teises

  Įvadas. Vaikų teisių aktualumas šiandien. Pedagogų profesinė kompetencija vaikų teisių tarnybose. Vaikų teisių tarnybos bei jų veikla. "SOS Lietuvos vaikai" agentūra. Klaipėdos vaikų teisių apsaugos tarnyba. Vilniaus laikini vaikų globos namai "Atsigręžk į vaikus". Išvados. Priedai.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-07-27
 • Vaikų traumos

  Įvadas. Nepakankamas fizinis aktyvumas. Regos sutrikimas. Psichologinės traumos. Išvados. 10 klausimų, vaikams nuo 12 iki 16 metų.
  Ligos ir traumos, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-31
 • Vaikų ugdymas – tėvų problema

  Įvadas. Šeima ir funkcijos. Vaikų ugdymo funkcija. Vaikų auklėjimo šeimoje esmė. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-07
 • Vaikų ugdymas Anglijos šeimoje

  Įvadas. Britų šeima. "Spartietiško" gyvenimo apraiškos anglų atžalų ugdyme. Religijos, vyro ir moters, kultūros reikšmė britų gyvenime. Britai, ypač škotai, didžiuojasi savo istorija, gerbia papročius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-06-06
 • Vaikų ugdymo funkcijos

  Įvadas. Ugdymas iki gimimo. Ugdymas iki mokyklos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Pirmoji vaikystė. Mokyklinuko ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-25
 • Vaikų ugdymo ypatumai anglų ir japonų šeimose

  Įvadas. Anglų šeima. Anglo požiūris į vaiko išsilavinimą, ateitį. Tėvų vaidmuo vaiko priežiūroje. Kertiniai auklėjimo akmenys. Japonų šeima. Tėvų požiūris į vaiko išsimokslinimą ir auklėjimą. Sūnaus vaidmuo šeimoje. Motinystė. Požiūris į vaiką ir tėvų pasiskirstymas auklėjime. Pagrindinės auklėjimo gairės. Apklausos rezultatai. Ką žinote apie anglų šeimą? Ką žinote apie japonų šeimą? Kaip manote, ar mes turime žinoti kaip gyvena kitų tautų šeimos? Kaip manote, ar turime jausti pagarbą kitų tautų šeimoms, pačiai tautai? Kaip manote, kokiu būdu geriausia sužinoti apie kitų šalių šeimas? Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-07
Puslapyje rodyti po