Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeimos funkcijos (3)

  Įvadas. Kas yra šeima, funkcija? Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė - ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė funkcija. Bendravimo (komunikacinė) funkcija. Lytinių poreikių tenkinimas (seksualinė – erotinė funkcija). Tautos etoso tęstinumas. Emocinė funkcija. Elgesio reguliuojančioji funkcija. Šeimos funkcionalumas ir disfunkcionalumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-14
 • Šeimos funkcijų įtaka vaikų ugdymui

  Vaikų gimdymo funkcija. Vaikų ugdymo funkcija. Ūkinė–ekonominė funkcija. Tautos etoso tęstinumo funkcija. Rekreacinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Emocinė funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Šeimos ir asmenybės adaptacija

  Šeimos įtaka vaiko adaptacijai. Socialinių institutų reikšmė vaiko adaptacijai. Šeimos, kaip socialinio instituto, įtaka vaiko socializacijai. Vaiko adaptacija globos įstaigoje. Vaikų adaptacijos problemos globos įstaigose. Vaikų, esančių globos įstaigose prieraišumo jausmo formavimasis. Šeimos įtaka vaiko adaptacijai. Vaikų adaptacijos globos įstaigoje problemų įveikimo būdai. Išvados. Rekomendacijos socialiniams pedagogams, dirbančiais su globos namuose gyvenančiais vaikais. PowerPoint pristatymas (29).
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2008-09-25
 • Šeimos ir asmeniniai biudžetai. Šeimos asmeninio biudžeto sudarymas mėnesio laikotarpiui

  Įvadas. Šeimos ir asmeninis biudžetas. Asmeninio biudžeto sudarymas mėnesio laikotarpiui. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-02-11
 • Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendradarbiavimo svarba vaiko ugdyme

  Šeimos ir darželio bendradarbiavimo svarba, kryptys, metodai ir būdai, reikšmė.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-19
 • Šeimos įtaka vaiko asmenybės vystymuisi

  Įvadas. I dalis. Šeimos vaidmuo ugdant asmenybę. Auklėjimo šeimoje tikslai ir uždaviniai. Tarpusavio santykių tipai šeimoje ir jų vaidmuo formuojant vaikų charakterius. Šeimyninių santykių tipų klasifikacija. Auklėjimo stilių klasifikacija. Auklėjimo tipų įtaka vaiko elgesiui, jo asmenybės formavimosi ypatumai. Kai kurios auklėjimo šeimoje klaidos. Auklėjimas ir emocinio kontakto būtinybė. Auklėjimas ir gyvenimo prasmės poreikis. Auklėjimas ir siekiamybių poreikis. Auklėjimas kaip apibrėžtos sistemos realizacija. Auklėjimas kaip apibrėžtų vertybių formavimas. Harmoningų santykių formavimo šeimoje pagrindai. Dialogas. Vaiko supratimas (priėmimas). Ryšys tarp vaiko lyties ir gimimo eilės šeimoje. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-05-01
 • Šeimos įtaka vaiko raidai

  Įvadas. Raidos samprata. Šeimos įtaka vaiko pažintinei raidai. Psichosocialinė vaiko raida ir šeimos poveikis. Tėvų ir vaikų bendravimo problemos. Šeimos įtaka vaiko fizinei raidai. Šeimos įtaka vaiko socialinei raidai ir socializacijai. Meilė ir priešiškumas šeimoje. Tėvų auklėjimo stiliai, elgesio ir jų įtaka vaiko socializacijai. Bausmės ir jų įtaka vaiko raidai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2010-01-05
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai

  Socialinės ugdymo problemos. Socializacija. Asmenybės socializacija. Socialinės normos. Vaiko socializacija. Įvairių socialinių institucijų vaidmuo vaiko socializacijos raidoje. Šeima – pirmasis vaiko socializacijos institutas.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-19
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (2)

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Veiksniai, įtakojantys vaiko socializaciją šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (3)

  Šeimos įtaka vaikui. Šeimos psichologinis klimatas. Probleminės šeimos. Probleminės šeimos samprata. Probleminių šeimų vaikai. Auklėjimo šeimoje stiliaus įtaka vaikui. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2008-04-07
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (4)

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti šeimos įtaką vaiko socializacijai. Bendrieji socializacijos aspektai. Socializacijos samprata. Socializacijos etapai ir pasekmės. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeimos samprata. Šeimos socialinis statusas ir jo tipai vaiko socializacija šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2010-03-04
 • Šeimos kaip socializacijos instituto aktualumas ir kaitos tendencijos

  Įvadas. Šeimos ir socializacijos sąvokos. Šeimos samprata. Šeimos grupės. Šeima kaip socializacijos institutas. Šeima socialinio ugdymo sistemoje. Šeimos socialinis statusas ir jo tipai. Šeimos pagrindinės funkcijos. Šeimos politikos vaidmuo sėkmingai žmogaus socializacijai. Šeimos ir visuomenės poveikis vaiko socializacijai. Šeimai teikiamos paramos rūšys bei formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(21 puslapis)
  2007-07-27
 • Šeimos kitimas Lietuvoje

  Įvadas. Šeima ir jos vaidmuo tautos išlikimui. Šeimos istorinė raida. Meilė ir santuoka XX amžiaus Lietuvoje. Skyrybos. Gimstamumas ir jo kitimo veiksniai. Papročiai ir tradicijos lietuvių šeimose. Auklėjamoji tradicijų ir papročių šeimoje esmė. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-07-08
 • Šeimos konfliktai

  Įžanga. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai. Šešeriopas receptas konfliktams gydyti. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2006-12-08
 • Šeimos konfliktai (2)

  Įvadas. Konfliktų pobūdis ir pasekmės šeimoje. Šeimos konfliktų priežastys. Vaikas konfliktinėje šeimoje. Koks poveikis vaikui augant konfliktinėje šeimoje. Šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Tėvų konfliktai – įspaudas vaiko gyvenime. Darni šeima – vaikų akimis. Vaikų konfliktai mokykloje. Mokytojo pagalba vaikui, kuris gyvena konfliktiškoje šeimoje. Šeimos konfliktų sprendimas.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-02-17
 • Šeimos konsultavimas (2)

  Įvadas. Strateginės ir patirtimi pagrįstos šeimos konsultavimo krypčių lyginamoji analizė. Pagrindiniai teoriniai principai. Požiūris į problemą bei jos funkciją šeimos gyvenime. Šeimos vertinimo principai. Konsultavimo tikslas. Konsultanto vaidmuo terapiniame procese. Pagrindinės intervencinės technikos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-01
 • Šeimos krizės: alkoholizmas šeimoje ir visuomenėje

  Įvadas. Alkoholizmas – šeimos liga. Alkoholizmo pasekmės individui ir visuomenei. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-18
 • Šeimos krizės: mitas ar tikrovė?

  Įvadas. Šeimyninio gyvenimo krizės. Krizės šeimoje požymiai. Šeimos krizių periodai. Konfliktai šeimoje. Šeimos konfliktų priežastys. Šeimos konfliktų sprendimai. Išvados. Priedai (2).
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-07-06
 • Šeimos kūrimo principai ir motyvacija

  Šeima – visuomenės pirminis kolektyvas. Šeimos sistemos struktūrinės dalis. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Šeimos socialinės funkcijos. Šeimos kūrimo motyvai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(87 puslapiai)
  2006-03-24
 • Šeimos modelis

  Šeima - svarbiausia socialinė grupė. Šeimos sudėtis. Gyvenamoji vieta. Paveldėjimo kilmė ir būdas. Valdžios pasiskirstymas. Partnerio pasirinkimas. Santuokos forma. Šeimos funkcijos. Teoriniai požiūriai. Šeimos vidaus gyvenimas. Vertybės. Iššūkiai šeimos stabilumui ir tradiciniam šeimos modeliui Lietuvoje. Stabilumo samprata. Statistiniai duomenys. Natūrali gyventojų kaita, santuokos ir ištuokos. Gyventojai pagal šeiminę padėtį. Skyrybos. Sugyventinių poros ir nesantuokiniai vaikai. Nepasitenkinimas gyvenimu šeimoje. Santuoka ir šeimos modelis krikščioniškuoju požiūriu.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2007-01-15
Puslapyje rodyti po