Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sokratas (3)

  Įvadas. Etinės Sokrato pažiūros. Sokrato mirtis. Sokrato įsitikinimai ir jų pritaikymas realiame gyvenime. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-03
 • Sokratas (4)

  Įvadas. Sokratas. Sokrato etika. Sokrato logika. Sokratizmas. Sokrato pokalbių vedimo metodas. Sokrato idėjos. Sokrato mirtis. Sokrato problema. Pamąstymai. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-15
 • Sokratas ir dorovės samprata

  Įžanga. Sokrato epocha. Dorovės samprata. Dorovės samprata apskritai. Sokrato dorovės samprata. Sokrato darbai ir idėjos. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-05
 • Sokrato filosofija

  Sokratas. Sokrato filosofija. Sokrato gyvenimo būdas ir požiūris į gyvenimą. Sokrato filosofinės idėjos.
  Senovės filosofija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-08
 • Sokrato filosofija (2)

  Sokrato gyvenimas. Sokrato mokymas. Etika. Teologija. Dorovinis Sokrato gyvenimas. Sokrato individualizmas. Sokrato mokiniai. Aristofanas. Aristotelis. Platonas.
  Senovės filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-12
 • Sokrato filosofija (3)

  Etinis Sokrato indėlis. Sofistai ir Sokratas. Dorovė. Sokrato kritika.
  Senovės filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-28
 • Sokrato gyvenimas ir jo etinės pažiūros

  Sokrato gyvenimas. Sokrato etinės pažiūros. Žinojimas – didžiausia dorybė. Dorybės sąvokos turinys ir etinė prasmė. Ar dorybės išmokstama? Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-21
 • Sokrato gyvenimas ir mirtis etiniu požiūriu

  Įvadas. Sokrato gyvenimas ir mirtis etiniu požiūriu. Sokrato gyvenimas. Filosofinio požiūrio formavimasis. Sokrato narsa ir vedybinis gyvenimas. Sokrato vaidmuo politikoje. Sokrato teismas ir jo elgesys etiniu požiūriu. Sokrato likimo nuosprendis ir etinis elgesys paskutinėmis akimirkomis. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-08
 • Sokrato gyvenimo kelias

  Sokrato gyvenimo kelias. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato filosofijos matmenys. Sokrato teismas ir jo etinė reikšmė. Pagrindinės Sokrato etikos idėjos ir sąvokos. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(14 puslapių)
  2005-07-15
 • Sokrato ir Platono estetinės teorijos

  Įvadas. Sokratas ir sofistai. Platono estetinė teorija. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Sokrato žmogaus esmės samprata: "Pažink pats save"

  Sokratas ir savęs pažinimo problema. Gėrio pažinimas, savęs pažinimas ir juo apibrėžimas. Refleksiškumas. Žinojimas, tiesa ir realybę. Dorovinio pažinimo sritis.
  Senovės filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-22
 • Solidarumas tarp kartų

  Įvadas. Europos demografiniai pokyčiai. Žemas gimstamumo lygis ir to pasekmės darbo rinkoje. Galimas imigracijos indėlis. Naujas solidarumas tarp kartų. Geresnė jaunų žmonių integracija. Globalus požiūris į darbo visą gyvenimą ratą. Nauja vieta darbo rinkoje vyresniems darbuotojams. Solidarumas su daug senesniais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-13
 • Somatiniai ir sensoriniai sutrikimai

  Įvadas. Sensoriniai sutrikimai. Klausos sutrikimai. Apkurtimo priežastys. Klausos sutrikimo laipsnis. Sutrikusios klausos vaikų vystymosi ypatumai. Vaiko kalbos lygio įvertinimas. Skaitymo iš lūpų tobulinimas. Gestų kalba. Klausos sutrikimų paplitimas. Regos sutrikimai. Regos sutrikimų priežastys. Sutrikusios regos vaikų vystymosi ypatumai. Regos sutrikimų paplitimas. Somatiniai sutrikimai. Dauno sindromas. Alkoholinis vaisiaus sindromas. Cerebrinis paralyžius. Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Mutizmas. Mikčiojimas. Autizmas. Autizmo paplitimas. Susijusios sveikatos problemos. Išvados.
  Ligos ir traumos, referatas(20 puslapių)
  2008-01-22
 • Sorenas Kierkegardas

  Įvadas. Trys gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Individo subjektyvybė. Poetas – vaikas. Etinė stadija. Pakartojimas. Visuotinybė. Religinė stadija. Naujoji vidujybė. Tikėjimo paradoksas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Sovietinė įtaka dabartinei visuomenei

  Įvadas. Sovietinis palikimas. "Tvirtos rankos" troškimas ir "gynėjo" įvaizdis. Visuomenės pasyvumas ir bejėgiškumo jausmas. Pereinamojo laikotarpio sunkumai. Ekonominės reformos. Institucinės reformos. Kultūrinės reformos. Politinės partijos: ideologinių pagrindų silpnumas ir supanašėjimas. Retrospektyvinis balsavimas. Psichologiniai veiksniai ir žiniasklaidos galia. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-04-21
 • Sovietinės Lietuvos kultūros raida

  Įvadas. Kultūros būklė okupuotoje Lietuvoje. Kultūrinių ir mokslinių institucijų veika Sovietinėje Lietuvoje. Teatrai ir muzikinė kultūra Sovietinėje Lietuvoje. Literatūros ir rašytojų memorialiniai muziejai 1940-1990 metais. Knygų leidyba okupacijos laikotarpiu. Etinė kultūra Sovietinėje Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2007-03-08
 • Sovietinis paveldas Lietuvos politinėje kultūroje

  Įvadas. Darbo tikslas yra išsamiau aptarti sovietinio laikotarpio politinės kultūros bruožus ir lietuviškos politinės kultūros šaknis. Istorinės lietuviškos politinės kultūros šaknys. Sovietinis palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Kultūrinė bei socialinė kaita ir naujos. Politinės kultūros elementai. Politinės kultūros tipologija. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2009-04-03
 • Sovietinis paveldas Lietuvos politinėje kultūroje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvos politinės kultūros bruožus, neabejotinai besisiejančius su sovietiniu palikimu. Politinės kultūros samprata. Sovietinis palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Pilietinės visuomenės stygiaus problema. Asmenybės dualizmas. Valstybės globotinio mentalitetas ir atsakomybės baimė. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-11-26
 • Sovietų Sąjunga II pasauliniame kare

  Įvadas. Molotovo – Ribentropo paktas. J. Stalino agresija. J. Stalino asmenybės bruožai ir klasių kaita Sovietų Sąjungoje. J. Stalino asmenybės bruožai ir klasių kaita Sovietų Sąjungoje. Operacija "Barbadosa". "Didysis valymas". Stalino laimėjimas prieš nacius. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-09
 • Sovietų Sąjungos žlugimas ir jos tyrimo studijų pabaiga

  Kodėl niekas nenumatė SSRS žlugimo. Akademinė dilema. Sovietinės Studijos ir Šaltasis Karas. Socialiniai mokslai. Gorbačiovo faktorius. Socialistai ir Stalinizmas.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-09-07
Puslapyje rodyti po