Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neverbalinio bendravimo ypatumai

  Įvadas. Neverbalinės bendravimo priemonės. Neverbalinio elgesio funkcijos. Veido išraiška. Veido išraiška kitose kultūrose. Vizualinis kontaktas. A. Pizz išskirti keturi žvilgsnių tipai. Vizualinis kontaktas kitose kultūrose. Poza. Poza kitose kultūrose. Prisilietimas. Prisilietimas kitose kultūrose. Tarpasmeninė erdvė. Erdvės zona kitose kultūrose. Gestai. Gestai kitose kultūrose. Dviprasmiški gestai. Kūno sudėjimas. Išvados. Tikslas. Uždaviniai.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-09-13
 • Neverbalinio bendravimo ypatumai ir reikšmė žmogui

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Kas yra bendravimas. Kaip vyksta bendravimo procesas. Neverbalinis bendravimas. Neverbalinio bendravimo ypatybės. Neverbalinio bendravimo funkcijos. Neverbalinio bendravimo pavyzdžiai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2005-11-23
 • Neverbalinis bendravimas

  Įvadas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Mūsų turimi daiktai. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Paveikslai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2005-07-22
 • Neverbalinis bendravimas (11)

  Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Neverbalinio bendravimo būdai: asmeninės erdvės zonos, akių kontaktas, veido išraiška. Neverbalinės kalbos reikšmė. Asmeninės erdvės zonos. Akių kontaktas. Veido išraiška. Neverbalinės kalbos reikšmė. Psichologinis darnumas ir klimatas grupėje.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2010-11-23
 • Neverbalinis bendravimas (2)

  Įvadas. Kai kurie pagrindiniai gestai ir jų kilmė. Kaip atpažinti melagi? Teritorijos ir zonos. Gražumas ir negražumas. Populiarūs gestai bei veiksmai. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-08
 • Neverbalinis bendravimas (3)

  Įvadas. Neverbalinis bendravimas. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Tarpasmeninė erdvė. Kūno sudėjimas. Prisilietimas. Apranga ir išvaizda. Turimi daiktai. Garsiniai būdai. Bendravimo sistemos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-17
 • Neverbalinis bendravimas (4)

  Įžanga. Neverbalinis bendravimas. Neverbalinio bendravimo ypatybės. Pagrindinės bendravimo zonos. Deryboms naudojamų gestų reikšmė. Pagrindiniai kūno kalbos aspektai. Neverbalinio bendravimo priemonės. Neverbalinio bendravimo reikšmė atsispindi mūsų kūno elgsenoje. Išvada.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-03
 • Neverbalinis bendravimas (5)

  Įvadas. Neverbalinio bendravimo procesas. Neverbalinio bendravimo kilmė ir jo formos. Gestų kilmė. Neverbalinio bendravimo formos. Išvados.
  Etiketas, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-08
 • Neverbalinis bendravimas (6)

  Įvadas. Asmeninė erdvė. Veido išraiška. Akių kontaktas. Balso charakteristikos. Neverbalinės kalbos reikšmė.
  Socialinė psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-29
 • Neverbalinis bendravimas (7)

  Įvadas. Nežodinio bendravimo elementai. Nežodinio bendravimo įtaka socialinei interakcijai. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Neverbalinis bendravimas (9)

  Neverbalinis (nežodinis) bendravimas. Įvadas. Bendravimo būdai. Veido išraiška. Fizionomikos ryšys su asmenybės bruožais. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Pozų reikšmės. Kūno sudėjimas. Prisilietimas.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2007-11-13
 • Nevėžio upė

  Įvadas. Nevėžio baseinas. Nevėžio hidrografinis tinklas. Upės baseino morfometriniai rodikliai su intakais. Fizinės – geografinės baseino charakteristikos. Baseino geografinė padėtis. Klimatinės sąlygos. Reljefas. Augalija ir gyvūnija. Baseino ežeringumas. Baseino miškingumas. Baseino pelkėtumas. Upės vaga, vingiuotumas. Upės nuotėkio režimas. Vandens lygio režimas. Upės tipas pagal maitinimo pobūdį. Antropogeninė veikla baseine. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-04
 • Nevėžio užterštumo analizė

  Įvadas. Santrauka. Hidrocheminis upės įvertinimas. Hidrobiologinis upės įvertinimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2007-03-21
 • Nevyriausybinės ir savanoriškos organizacijos

  Įvadas. Nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Savanoriškas centras. Savanoriškos organizacijos istorija. Nevyriausybinės organizacijos ir savanoriško centro bendradarbiavimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-02-04
 • Nevyriausybinės organizacijos (3)

  Įvadas. Tikslas - aptarti savanoriško darbo reikalingumą ir svarbą. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. NVO samprata. NVO veiklos principai. NVO veiklos sritys. Nevyriausybinės organizacijos (NVO) – dirbančios su vaikais. Telšių psichologinio vaikų ir jaunimo centro "Vilties linija" veikla. Savanoriška veikla Telšiuose. Trumpas "Vilties linijos" pristatymas. savanorių atranka ir mokymas. "Vilties linija" šiandien. Išvados. Priedas ("Vilties linija". Klausau).
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2009-11-16
 • Nevyriausybinės organizacijos (NVO): Raudonojo kryžiaus organizacija

  Įvadas. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) raida lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) užuomazgos Lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) tarpukario Lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) sovietmečio laikotarpiu. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) šiuolaikinėje Lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) statistika šiuolaikinėje Lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) vaidmuo ir šiandienos situacija Lietuvoje.(Nevyriausybinių organizacijų) sistema Lietuvoje. Visuomeninės organizacijos. Asociacijos. Labdaros ir paramos fondai. Viešosios įstaigos. Specifinės ne pelno organizacijos. Išvados. Nevyriausybinės organizacijos (NVO): Raudonasis Kryžius (RK)raudonojo kryžiaus įkūrimo pradžia. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK). Ženevos konvencija. Raudonasis Kryžius (RK) Lietuvoje. LRK (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus) jaunimo veikla. Raudonojo kryžiaus esminiai principai.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-11-19
 • Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla

  Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinės organizacijos – kas tai? Dabartinė padėtis. Nūdienos situacija. Perspektyvos. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ir privatus NVO finansavimas. Filantropijos vieta visuomenėje. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Labdara – parama ir savanoriškas neapmokamas darbas NVO. Europos komisijos pranešimas apie NVO pasiekimus. NVO išteklių gausinimas.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-02-26
 • Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje

  Įvadas. Kas yra nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinių organizacijų ištakos. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų informacijos centrai Lietuvoje. Nevyriausybinėms organizacijoms būdingi bruožai. Statistika. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Nevyriausybinių organizacijų registravimo pliusai ir minusai. Filantropijos vieta visuomenėje. Filantropija ir valdžia. Ne pelno organizacijos. Savanoriškas neapmokamas darbas. Labdaros ir paramos reglamentavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-03-22
 • Nevyriausybinės organizacijos, teikusios socialines paslaugas tarpukario Lietuvoje 1918 - 1940 metais

  Įvadas. Lietuvos moterų globos komitetas. Kūdikių gelbėjimo draugija. Pieno lašo draugija. Vaikelio Jėzaus draugija. Lietuvių draugija nuo karo nukentėjusiems šelpti. Kunigaikštienės Birutės Karininkų Šeimų Moterų draugija. Lietuvos Katalikių Moterų draugija. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-27
 • Nevyriausybinis sektorius: Lietuvos Respublikos atvejis

  Įvadas. Nevyriausybinis sektorius: samprata, struktūra, funkcijos. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ryšiai su valdžios institucijomis. Nevyriausybinių organizacijų (NVO). Bendradarbiavimas su savivaldybėmis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-12
Puslapyje rodyti po