Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atmintis (6)

  Atmintis. Atminties rūšys. Ilgalaikės atminties. Trumpalaikė arba darbinė atmintis. Ultratrumpalaikė atmintis. Metaatmintis. Jutiminė atmintis. Ilgalaikė epizodinė atmintis. Mechaniškoji atmintis. Mechaniškoji atmintis. Semantinė atmintis. Girdimoji, regimoji ir judinamoji atmintis. Niveliacija ir precizija. Atminties procesai. Įsiminimas. Laikymas. Išmokimas. Atsiminimas. Užmiršimas. Atminties lavinimas. Įsiminimo lavinimas. Atsiminimo lavinimas. Atminties reikšmė.
  Kognityvinė psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-09
 • Atmintis (9)

  Įvadas. Atmintis. Atminties rūšys. Trumpalaikė ir ilgalaikė atmintys, jų tarpusavio ryšys. Atminties gerinimo būdai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-21
 • Atmintis ir dėmesingumas

  Įžanga. Įsimintini terminai ir sąvokos. Atmintis. Kaip pagerinti atmintį? Žmogaus atminties galimybės. Kaip pagerinti ir išvystyti atmintį. Suvokimo stiprinimas. Pojūčių asociacijos. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Dėmesio skirtumai. Dėmesio ypatybės. Kaip lavinti dėmesingumą? Kodėl mes atkreipiame dėmesį į tuos, o ne į kitus objektus? Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-16
 • Atmintis ir dėmesys: rūšys, tarpusavio ryšys

  Atminties svarba. Atminties apibūdinimas, jos rūšys. Pagrindinės atminties sutrikimo priežastys. Dėmesio apibūdinimas ir rūšys. Dėmesio savybės. Dėmesys ir išsiblaškymas. Atminties ir dėmesio tarpusavio ryšys. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2005-10-02
 • Atmintis ir jos lavinimas

  Įvadas. Atmintis. Kaip pagerinti atmintį? Žmogaus atminties galimybės. Kaip pagerinti ir išvystyti atmintį. Suvokimo stiprinimas. Pojūčių asociacijos. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-03
 • Atmintis senatvėje

  Atmintis, kaip procesas. Ryšys tarp mokymosi ir atminties. Skirtumai tarp mokymosi ir atminties. Atmintis senatvėje. Ilgalaikė ir trumpalaikė atmintys senatvėje. Įrodymai: Moenster senų žmonių atminties tyrimo analizė. Būdai, kaip pagerinti atmintį senatvėje. Interferencijos sumažinimas. Atpažinimo panaudojimas. Medžiagos prasmingumas. Papildomas laikas. Sunkumai, susiję su senų žmonių atminties tyrimais. Senų žmonių atminties treniravimo efektyvumas.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-03
 • Atmintis, trumpalaikės atminties ypatybės ir ryšys su ilgalaike. Atminties gerinimo būdai

  Įvadas. Atminties paslaptys. Trumpalaikės atminties ypatybės ir ryšys su ilgalaike. Atminties gerinimo būdai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(22 puslapiai)
  2007-08-30
 • Atmintis. Jos rūšys. Biologiniai atminties mechanizmai. Pagrindiniai atminties procesai

  Įvadas. Atminties vieta smegenyse. Atminties rūšys ir procesai. Įsiminimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-22
 • Atmintis. Mokymasis

  Įvadas. Atmintis. Atminties veikimas. Informacijos kodavimas. Ilgalaikės atminties rūšys. Žinių organizavimas arba mokymasis, mąstymas. Mokymasis, elgesio formavimas.
  Kognityvinė psichologija, referatas(21 puslapis)
  2006-02-23
 • Atmosfera

  Atmosfera ir jos sudėtis. Atmosferos sandara. Atmosferos teršimas. Teršalai Lietuvos miestų ore ir taršos pasekmės. Oro apsauga Lietuvoje.
  Gamtinė geografija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Atmosfera (5)

  Darbas pavadinimu "Atmosfera, jos struktūra. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Oro valymo įrenginiai, jų klasifikavimas, veikimo principas. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji lietūs. Dujiniai ir biocheminiai ciklai". Įvadas. Atmosfera. Atmosferos struktūra. Oro valymas. Atmosferos oro teršimas. Ypatingas pasiūlymas didelių plotų savininkams. Šilumos efektas. Ozono sluoksnis. Rūgštūs lietūs. Smogas. Dujiniai biocheminiai ciklai. Anglies ciklas. Anglis atmosferoje. Anglis biosferoje. Anglis vandenynuose. Anglies ciklo modeliavimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, referatas(29 puslapiai)
  2007-12-24
 • Atmosfera ir jos tarša

  Atmosfera iki žmogaus. Atmosferos oras. Atmosferos sluoksniai. Atmosferos teršimas. Oro užterštumas Lietuvoje. Transporto priemonių tarša. Buitinė tarša. Priemonės prieš pramonės taršą. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2005-09-28
 • Atmosfera ir jos tarša (2)

  Atmosferos sandara. Oras. Atmosferos tarša. Oro užterštumas Lietuvoje. Transporto priemonių tarša. Buitinė tarša.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-12
 • Atmosferinio, hidrosferinio deguonies ir ozono chemija

  Įvadas. Atmosferos sudėtis. Deguonis. Bendrosios deguonies savybės, susidarymas ir paplitimas. Deguonies cheminės savybės. Deguonies svarba kvėpavimo grandinėje. Deguonies panaudojimas. Deguonies apytaka. Ozonas. Ozono savybės ir paplitimas. Ozono susidarymas ir kenksmingumas. Ozono skylė. Hidrosfera. Hidrosferos sandara. Hidrosferoje esantis deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS). Išvados.
  Chemija, referatas(14 puslapių)
  2012-02-22
 • Atmosferos apsauga

  Įvadas. Šiaulių miesto geografinė padėtis. Bendros žinios apie oro kokybę. Atmosferos teršėjai. Įmonės. Transportas. Gyventojai. Aplinkos oro būklės stebėsena ir vertinimas Šiaulių mieste. Maršrutiniai aplinkos oro tyrimai mobilia laboratorija. Gyvenamosios aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis bei metalais. Transporto emisijų įtakos aplinkos oro taršai tyrimai. Geležinkelio transporto oro taršos monitoringas. Atmosferos apsauga. Išvada.
  Ekologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-21
 • Atmosferos apsaugos Joniškio mieste įvertinimas

  Įvadas. Atmosferos struktūra ir sudėtis. Atmosferos teršalai. Gyventojų ir įmonių tarša. Mokesčiai už oro teršimą ir metinis kuro sunaudojimas. Mobili tarša. Padangų deginimas. Oro monitoringas. Miestų oro monitoringas. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-01
 • Atmosferos apsaugos Utenos rajone įvertinimas

  Utenos rajono geografinė padėtis. Reljefas. Vandenys. Miškai. Pelkės. Pievos. Žemės ūkio naudmenos. Atmosferos teršėjai. Įmonės. Transportas. Gyventojai. Gamtos apsauga. Valstybinis atmosferos monitoringas. Savivaldybės institucijų dalyvavimas atmosferos apsaugos veikloje. Nevyriausybinių organizacijų ir savanorių veikla. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-04
 • Atmosferos įtakos palydoviniam ryšiui įvertinimas

  Įvadas. Troposferos įtaka. Deguonies absorbcijos įvertinimo modelis. Vandens garų absorbcijos įvertinimo modelis. Viso kelio slopinimo dėl dujinės absorbcijos įvertinimas. Lietaus slopinimas. Rūko bei debesų slopinimas. Scintiliacija. Depoliarizacija. Jonosferos įtaka. Faradėjaus rotacija bei grupinis vėlinimas. Jonosferos scintiliacija. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektronika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-07
 • Atmosferos oro higiena ir tyrimai

  Įvadas. Atmosferos oro cheminė sudėtis ir jo taršalai. Fizinės oro savybės, jų poveikis žmogui. Ekotoksikologinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje. Saulės radiacija ir jos įtaka sveikatai. Klimatas ir mikroklimatas. Atmosferos oro monitoringas. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-18
 • Atmosferos oro monitoringas bei užterštumo profilaktika

  Įvadas. Oro užterštumas. Aplinkos oro monitoringo sistema. Aplinkos oro monitoringo tyrimo vietos. Aplinkos oro užterštumo normos, nustatytos žmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos apsaugai. Aplinkos oro užterštumo profilaktika. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-03
Puslapyje rodyti po