Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinės technologijos šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Naujųjų informacinių technologijų apibūdinimas. Informacinių technologijų raida.. Informacinės technologijos mokykloje. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Informacinės technologijos uoste

  Įvadas. Informacinės technologijos uoste. Transporto ir informacijos ryšys. Uosto informacinės sistema. Globalinė buvimo vietos nustatymo sistema (GPS). Uosto informacinės sistemos poveikis uosto konkurencingumui. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Informacinės technologijos viešajame administravime

  Įvadas. Informacinės sistemos viešajame administravime. Kompiuterinės sistemos. Naujos komunikacijos galimybės. Internetas. E valdžia. E valdžios samprata. E valdžios paslaugos. "Valdžios elektroniniai vartai". Išvados.
  Informatika, referatas(11 puslapių)
  2007-08-08
 • Informacinės technologijos visuomenė

  Įvadas. Technologinės informacijos samprata. Ekonominės informacijos samprata. Profesinės informacijos samprata. Erdvinės informacijos samprata. Informacijos technologijos. Globalūs kompiuterių tinklai. Internetas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-06
 • Informacinės valdymo sistemos

  Informacinės sistemos. Informacinių sistemų sąvoka. Informacinių sistemų tipai, paskirtis, klasifikacija. Pagrindinės informacijos sistemos. komponentės, sudėtinės dalys, funkcijos. Informacinių sistemų pavyzdys. Tikslas. Informacija sistemoje. Sistemos privalumai ir funkcijos. Visos kitos teikiamos paslaugos. Ryšys tarp duomenų, informacijos ir kontrolės. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Valdymo informacinės sistemos. Elektroninio duomenų apdorojimas. Valdymo informacinių sistemų atsiradimas. Sprendimo rėmimo sistema. Skirtinga informacija – skirtingiems valdymo lygiams. Operatyvinė kontrolė. Valdymo kontrolė. Strateginis planavimas Operatyvaus valdymo informacinės sistemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-08-19
 • Informacinės valdymo sistemos (6)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti informacijos ir informacinių technologijų svarbą informacinėse valdymo sistemose. Informacija ir organizacijų veikla. Informacinių technologijų įtaka valdymui. Informacija skirtinguose valdymo lygiuose. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-05-04
 • Informacinės visuomenės kultūrinė samprata

  Įvadas. Klausimas-kokia kultūra vyrauja IV? IV ir kultūra: kas ką įtakoja? IV, kaip įtinklintos visuomenės kultūra. Įdomus ekskursas-karo kultūra. Dr.M.P.Šaulausko straipsnyje "Homo informaticus apžavas:du du prietarai, trys svajos" pateikiama kultūrinė informacinės visuomenės samprata. Įdomiausios mintys iš knygų. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-01
 • Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje

  Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Svarbiausios informacinės visuomenės plėtros gairės. Informacinės visuomenės vystymosi Lietuvoje faktai ir įvykiai. Naujausia informacinės visuomenės plėtros Lietuvoje statistika. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(18 puslapių)
  2006-11-29
 • Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje (2)

  Informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje problemos. Įvadas. Mokslas. Piliečių kasdienis gyvenimas ir buitis informacinėje visuomenėje. Skaitmeninės ekonomikos strategijos gyvendinimas. Valstybė ir jos valdymas, teisinio reguliavimo sistema. Strategija – dar ne viskas. Išvados: Tai ne technologų, bet politikų uždavinys.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2009-01-20
 • Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje (3)

  Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės vystymosi Lietuvoje faktai ir įvykiai. Informacinės visuomenės Lietuvoje gairės. Informacinės visuomenės kūrimo uždaviniai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(11 puslapių)
  2009-05-14
 • Informacinės visuomenės kūrimosi Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse ypatumai

  Įvadas. Informacinės visuomenės sąvoka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Informacinės visuomenės plėtra Europos sąjungoje. Prielaidos ir svarba. Raida ir perspektyvos. "E Europe 2005" veiksmų planas ir uždaviniai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Svarbiausi formavimosi etapai. Kai kurie statistiniai informacinių technologijų naudojimo duomenys. Informacinės visuomenės kūrimosi Lietuvoje svarba. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-18
 • Informacinės visuomenės paslaugos

  Įžanga. Žiniasklaida. Knygos, laikraščiai, žurnalai. Radijas ir televizija. Kinas. Reklama. Demonstracinė informacija. Internetas.
  Internetas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-19
 • Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Skaitmeninė bendruomenė. Internetas visiems. Valdžios elektroniniai vartai. Valstybės registrai. Elektroninio verslo ir žinių ekonomikos plėtra. Elektroninio verslo ir žinių ekonomikos plėtra. Elektroninis verslas. Informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Gyventojų kompetencija informacinių technologijų panaudojimo srityje. Viešojo administravimo modernizavimas, panaudojant informacines technologijas. Gyventojai. Švietimo įstaigos. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų rinkos augimas.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(17 puslapių)
  2009-04-22
 • Informacinės visuomenės technologijų raidos tendencijos Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje

  Įvadas. Informacijos visuomenė ir informacijos technologijos. Informacinės visuomenės technologijų raidos tendencijos Europos Sąjungoje (ES). Informacinės visuomenės technologijų raidos tendencijos Lietuvoje. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(13 puslapių)
  2007-04-08
 • Informaciniai ir analitiniai spaudos žanrai dienraštyje "Kauno diena"

  Lyginamuoju būdu nagrinėjamos 2008 metų sausio mėnesio dienraščio publikacijos. Įvadas. Dienraščio "Kauno diena" rubrikos. Jas ruošiantys žurnalistai bei atsiskleidžiantis jų požiūris. Informacinio spaudos žanro publikacijos "Kauno dienoje". Analitiniai spaudos žanrai dienraštyje "Kauno diena". Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(6 puslapiai)
  2008-05-08
 • Informaciniai mokymo metodai

  Įvadas. Mokymo metodų klasifikacija. Žodiniai mokymo metodai. Pokalbis. Bendras supratimas. Pokalbio rūšys. Pasakojimas. Aiškinimas. Mokyklinė paskaita. Diskusija. Vaizdiniai mokymo metodai. Vaizdinės mokymo priemonės. Demonstravimas – stebėjimas. Natūralūs objektai. Realių objektų atvaizdai. Objektų simboliai. Demonstraciniai bandymai. Techninės mokymo priemonės. Mokomasis kinas. Diafilmas. Epidiaskopas. Kitos techninės priemonės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-24
 • Informaciniai vidaus dokumentai

  Informacinių vidaus dokumentų rengimas ir įforminimas. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Mokyklos tarybos posėdžio protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo aktas. Pažyma apie seminaro organizavimo išlaidas. Mokyklos tarybos posėdžio protokolas.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-27
 • Informacinio aprūpinimo sistemos projekto rengimas ir įgyvendinimas: baldų projektavimas AB "Baldyna"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Technologinė aplinka. Organizacinė aplinka. Įmonės informacinė sistema. Darbuotojų informaciniai poreikiai. Įmonėje saugomi dokumentai. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Techninės informacijos šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Informacinio aprūpinimo sistemos projekto. rengimas ir įgyvendinimas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Informacinis aprūpinimas

  Įvadas. Organizacijos veikla. Bendra mokyklos charakteristika. Mokyklos funkcijos. Organizacijos valdymas. Organizacinė mokyklos struktūra, valdymo modelis. Vidaus darbo kontrolė. Organizacijos planai. Mokyklos misija. Mokyklos vizija. Plėtros planavimo modelis. Organizacijoje esama informacija. Biblioteka. Skaitykla. Informacinis aprūpinimas. Turto ir lėšų valdymas. Mokyklos aprūpinimas finansiniais ir materialiniais ištekliais. Turto ir lėšų administravimas. Kontrolė ir atsiskaitomybė. Mokyklos įvaizdžio formavimas. Diferencijuotas vadovo aprūpinimas informacija. Vadovo poreikių analizė. Informacijos vaidmuo, rūšys, rinkimo būdai. Informacinių poreikių rubrikatorius. Informacinio aprūpinimo strateginės kryptys. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-09-18
 • Informacinis aprūpinimas organizacijoje: UAB "Erelita"

  Įvadas. UAB "Erelita". UAB "Erelitos" valdymas. Įmonės konkurencinis pranašumas. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso elementų strategijos. Kainos strategija. Diferencijuota vadovo aprūpinimo sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-12-17
Puslapyje rodyti po