Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija
Rūšiuoti pagal
 • Suvokimas (3)

  Įvadas. Suvokimas, jo ypatumai. Spalvų suvokimas. Iliuzijos. Išvados. Išnašos.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-07
 • Suvokimo psichologija

  Įvadas. Psichologiniai suvokimo pagrindai. Suvokimas ir suvokinys. Erdvės suvokimas. Suvokimo iliuzija. Judesio suvokimas. Kas lemia judesio suvokimą? Tariamasis judesys. Konstantinis greičio suvokimas. Judesio suvokimo povaizdžiai. Judesys ir stebimo skirtingais laiko momentais objekto požymių atitikimas (korespondencija). Sutrikusio vystymosi vaikų suvokimo ypatumai. Suvokimo raida. Regimasis suvokimas. Girdimasis suvokimas. Lytėjimo suvokimas. Skonio ir uoslės suvokimas. Vaikų suvokimo lavinimas. Suvokimo hipotezės. Struktūralizmas. Geštalto teorija. Tikimybės funkcionalizmas. Suvokimas – konstruktyvus, aktyvus procesas. Išvados.
  Psichologija, referatas(26 puslapiai)
  2008-12-04
 • Suvokimo selektyvumo ir sistemiškumo dėsningumai

  Įvadas. Pasąmonė, sąmonė ir savimonė. Suvokinio kūrimas. Jutimo ir suvokimo samprata. Jutimas. Suvokimas. Percepciniai judesiai. Suvokimo selektyvumas. Suvokimo daiktiškumas. Formos suvokimas. Figūra ir fonas. Grupavimas. Gylio suvokimas. Binokuliniai signalai. Monokulinai signalai. Socialinis suvokimas. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-01-29
 • Šeimos ir vaikų psichoterapijos teorinės paradigmos

  Kuo skiriasi vaiko ir suaugusio psichoterapija? Kaip tai įtakoja patį psichoterapijos procesą? Kokios psichoterapeuto reakcijos padeda vaikui išreikšti savo jausmus. Pavyzdžiai. Kokios psichoterapeuto reakcijos trukdo vaikui išreikšti jausmus. Pavyzdžiai. V. Axline nedirektyvinės psichoterapijos principai. Kokia psichologinė prasmė tų apribojimų, kurie pateikiami laike nedirektyvinės vaikų psichoterapijos? Kokie esminiai apribojimai pateikiami laike nedirektyvinės vaikų psichoterapijos ir kodėl?Kokie yra reikalaujamų ribų skirtumai nedirektyvinėje ir geštalt terapijose dirbant su vaikais. Kokie yra keturi žingsniai pateikiant apribojimus vaikams. V. Oaklander siūlomo darbo modelio pagrindiniai žingsniai. Kokia psichologinė prasmė yra V. Oaklander siūlomų pokalbių tarp įvairių piešinio dalių? Kurie V.Axline terapijos principai yra aktualūs ir taikant geštalt metodus? Paaiškinkite. Kas būdinga vaikų relaksacijos metodams? Vaikų kognityvinės psichoterapijos teorinės prielaidos. Minčių ir emocijų santykis kognityvinėje psichoterapijoje. Palyginkite asmens samprata nedirektyvinėje ir kognityvinėje elgesio terapijoje (KET). Kaip tai susiję su psichoterapijos procesu. Palyginkite asmens sampratą kognityvinėje ir geštalt terapijose. Kaip tai susiję su psichoterapijos procesu? Pateikite kognityvinės terapijos taikymo pavyzdį. Biheivioristinės terapijos teoriniai pagrindai. Biheivioristinės terapijos metodai. Sisteminės šeimos terapijos tikslai. Kaip jie gali būti formuluojami? Koks skirtumas lyginant su individualios, pavyzdžiui, psichodinaminės, psichoterapijos tikslais? Ribų samprata sisteminėje šeimos terapijoje. Atgalinio ryšio samprata sisteminėje šeimos terapijoje. Dinaminės pusiausvyros samprata sisteminėje šeimos terapijoje. Šeimos struktūra, jos vaidmuo šeimos funkcionavimo sėkmingumui, jų kitimas įvairiais šeimos raidos etapais. Funkcionalūs ir destruktyvūs aljansai šeimoje. Skirtumai, vaidmuo šeimos sistemos funkcionavimui. Strateginės šeimos terapijos pagrindiniai teiginiai ir metodai. Struktūrinės šeimos terapijos pagrindiniai principai ir metodai. Pagrindiniai Satir teorijos teiginiai. Pagrindiniai Satir teorijos teiginiai.
  Psichologija, konspektas(30 puslapių)
  2006-04-14
 • Šeimos konsultavimas

  Šeima. Ikivedybinis konsultavimas. Brandžios šeimos konsultavimas. Vyresniojo amžiaus šeimų konsultavimas. Konsultanto parama. Teoriniai šeimos konsultavimo modeliai. Psichodinaminis modelis. Bihevioristinis šeimos modelis. Patirtimi pagrįstas modelis. Struktūrinis modelis. Transakcinis modelis. Komunikacinis modelis. Pagrindinis konsultanto vaidmuo. Šeimos konsultavimo tikslai. Šeimos konsultavimo efektas.
  Psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-09
 • Šeimų, kuriose yra vaikų su psichiniais sutrikimais, problema

  Žingsnis po žingsnio. Šeimos prisitaikymas. Kas yra psichikos sutrikimas? Vaikas su psichikos sutrikimu vystosi lėčiau negu kiti. Laimėjimai atskirose srityse yra netolygūs. Vaiko vystymasis. Rūpestingas vadovavimas. Per žaidimą į gyvenimą. Išmokti vaikščioti. Išmokti kalbėti. Pasikeitusi kasdienybė. Tėvai. Maži kasdieniniai džiaugsmai. Galimi sunkumai partnerių santykiuose. Opus klausimas: ar dar galima turėti vaikų? Broliai ir seserys. Gyventi kaip kiti.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-17
 • Šiaulų miesto suaugusiųjų gyventojų nerimo psichosocialiniai asektai

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti Šiaulių miesto suaugusių gyventojų nerimą psichosocialiniu aspektu. Nerimo samprata. Nerimo simptomatika. Veiksniai, įtakojantys nerimą. Teoriniai psichosocialiniai nerimo aspektai. Psichologinės nerimo teorijos. Socialiniai nerimo aspektai. Nerimo poveikis gyvenimo kokybei. Gyvenimo kokybės samprata. Gyvenimo kokybė ir nerimas medicininiu požiūriu. Gyvenimo kokybė ir nerimas socioekonominiu požiūriu. Nerimo sutrikimų paplitimas Lietuvoje. Nerimo sutrikimų paplitimas Europoje. Šiaulių miesto suaugusių gyventojų nerimas psichosocialiniu aspektu. Tyrimo metodai ir kontingentas. Tyrimo rezultatai. Psichosocialiniai aspektai priklausomai nuo lyties ir šeimyninės padėties. 2 nerimo sukeliamos pasekmės. Išvados.
  Psichologija, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2010-09-03
 • Šiuolaikinės psichologijos kryptys

  Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija.
  Psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-03
 • Tarpasmeninių santykių psichologija

  Grupė ir asmuo. Grupės ir kolektyvo apibūdinimas. Individo socializacija. Socialinė percepcija. Socialinė nuostata. Tarpasmeninių santykių tyrimo metodai. Grupė ir vadovas. Grupės vadovo funkcijos. Vadovo asmenybė. Konflikto psichologija.
  Psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-21
 • Tarpusavio santykių vertinimas po santuokos

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, metodikos. Pagrindinės sąvokos. Teoriniai nagrinėjamo klausimo etapai. Literatūros apžvalga. Pokyčiai, įvykus santuokai. Vyrai ir moterys regi pasaulį skirtingai. Pagrindiniai vyrų bei moterų emociniai poreikiai. Skirtingas vyrų ir moterų elgesys ištikus stresui. Konfliktų atsiradimo priežastys ir konfliktų sprendimo būdai. Skyrybos-staigus gyvenimo posūkis, ar sutuoktinių elgesio pasekmė. Diskusijų terapija. Meilės laiško metodas. Darnių tarpusavio santykių menas. Gauti tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Anketos kopija. Anketos atsakymų lentelė. Straipsnis "Apie žmogaus gyvenimą skaičiais". Diagramos, lentelės, grafikai.
  Psichologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-09-18
 • Televizijos laidos įtaka ugdymo psichologijai: diskusijų laida "Gimnazistai"

  Įvadas. Žiniasklaidos vaidmuo vaikui. TV laida "Gimnazistai". Laidos forma ir tikslai. Gimnazistų" istorija ir perspektyvos. TV laida paaugliams. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-09
 • Televizijos laidos stebėjimas ir analizė: diskusijų laida "Be grimo"

  Televizijos diskusijos laidos "Be grimo" stebėjimas ir analizė. Įvadas. Informacija apie laidą. Stebimojo asmens K. Čilinsko elgesio televizijos diskusijų laidoje "Be grimo" analizės protokolas. Lentelė: Komunikacijos priemonės ir elgesys, Vertinimas, Komentaras. Analizė. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-16
 • Temperamentas ir charakteris (3)

  Psichologijos refleksija: apie temperamentą ir charakterį. Charakteris. Temperamentas. Keli analizuoti charakterio temperamentai. Išvados.
  Psichologija, rašinys(1 puslapis)
  2009-11-24
 • Th.H. Eriksen "Akimirkos tironija"

  Thomas Hylland Eriksen knygos "Akimirkos tironija" analizė.
  Psichologija, analizė(5 puslapiai)
  2007-05-05
 • Tyrimas: Požiūris į vyrų ir moterų seksualinį priekabiavimą

  Įvadas. Seksualinio priekabiavimo sąvoka. Respondentų charakteristika. Statistinė duomenų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedas (anketa).
  Psichologija, tyrimas(13 puslapių)
  2008-11-28
 • Tyrimų etikos analizė: filmas "Anger Management"

  Filmo "Anger management" tyrimų etikos analizė.
  Psichologija, analizė(2 puslapiai)
  2006-01-05
 • Transakcinė analizė (2)

  Įvadas. Transakcinės analizės esmė. Konsultanto savybės ir terapiniai santykiai. Psichologinės(egzistencinės) pozicijos. Transakcinės analizės metodai. Struktūrinė Ego analizė. Transakcijos ir jų tipai. Psichologiniai žaidimai. Gyvenimo scenarijus. Išvados.
  Psichologija, referatas(14 puslapių)
  2007-01-22
 • Tvermės dėsnių supratimo tyrimas, remiantis J. Piaget teorija

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: Eksperimentais patikrinti, ar priešoperacinėje stadijoje esantys vaikai supranta konservacijos dėsnius. Suvokti šių dėsnių įsisąmoninimo tvarką. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Rezultatai. Išvados.
  Psichologija, tyrimas(16 puslapių)
  2005-10-21
 • Ugdymo psichologija

  Ugdymo psichologija. Pažinimo psichologija. Asocionistinės pažiūros kryptis. Čarlzas Darvinas. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Neobiheviorizmo atstovas E.Tolman. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Humanistinė psichologija. Psichologijos šakos, tikslai ir jos reikšmė pedagoginėje veikloje. Šakos. Psichologijos objektas- psichika. Psichika tai sąmonė, pasąmonė, savimonė. Asmenybė, Individas, Individualybė. Asmenybės kryptingumas. Poreikiai. Poreikių klasifikacija. Poreikių hierarchija. Motyvų esmė ir funkcijos. Motyvacijos stiprinimas. Motyvų kova ir kaita. Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos.Temperamentas. Temperamento savybės. Atmintis ir atminties rūšys. Ilgalaikė atmintis. Atminties procesai ir individualūs atminties skirtumai. Individualūs atminties skirtumai. Mąstymo rūšys ir individualūs skirtumai. Mąstymo operacijos. Mąstymo logika ir psichologija. Mąstymas kaip procesas. Kūrybos proceso fazės. Asmenybės teorijos. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos dėmesys ir jo ypatumai. Dėmesio ypatybės. Vertybių funkcijos ir rūšys. Charakteris. Charakteris , valia ir emocijos. Priešingos asmenybės savybių poros. Užuomazgos, sugebėjimai, talentas, genialumas. Sugebėjimai. Jutiminis pažinimas. Pojūčiai ir jų rūšys. Suvokimas , jo ypatumas ir rūšys. Vaizduotės vieta pažinimo procese. Asmenybės savimonė ir saviraiška. Savęs lyginimas su kitais. Pasitikėjimas savimi bendravime. Kas kliudo išreikšti save? Saviaktualizacijos būdai. A.Maslow. Pagrindinės bendravimo funkcijos. Bendravimo formos. Bendravimo lygiai. Bendravimo būdai. išlaisvina žmogų iš ankstesnės emocijos ir jį nukreipia kitai veiklai. Emocijų valdymas. Emocinės būsenos. Bendravimas, kaip savitarpio supratimas. Stereotipai. Išankstinė nuostata. Diskriminacija. Negalios ištikto žmogaus supratimas. Bendravimas su klientu, kliento tipai, požymiai, elgsena, patarimai. Efektyvus bendravimas su klientu. Žmonių grupės ir jų psichologinės ypatybės. Konflikto samprata. Ar konkurencija ir konfliktas – tas pats? Nekonstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pabaigos.
  Psichologija, konspektas(52 puslapiai)
  2006-10-29
 • Ugdymo psichologija (2)

  PowerPoint pristatymas. Ugdymo tikslai. Tikslas. Tikslų aprašymo būdai. Trys tikslo tinkamo formulavimo kriterijai. Tikslų klasifikacijos. Tikslai. Ugdymo turinio konstravimo principai. Keletas klausimų sau ir Jums. Psichikos raidos dėsningumų ir ugdymo santykis. L. S. Vygotskij. Savimonės ir identiteto formavimasis ugdymo procese. Žinios apie save (Self – knowledge). Savęs vertinimas ir savigarba. Savęs vertinimo aspektai. Savęs vertinimo formavimosi mechanizmai. Vertybių sistemos pokyčiai ugdymo procese. Vertybės. Vertybinė orientacija. Ugdymo įtakoti kognityviniai pokyčiai. Svarbiausi vidiniai veiksniai. Kognityviniai procesai ir sugebėjimai. Svarbiausios intelekto sudedamosios dalys. R. Cattell. H. Gardner. C. Dweck implicitinės teorijos. Motyvacija. Asmenybės struktūra (Didysis penketas). Asmenybės struktūra (Didysis penketas). Išvada. Kodėl nesimoko (nepajėgia mokytis)?
  Psichologija, pristatymas(64 skaidrės)
  2009-12-18
Puslapyje rodyti po