Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo ataskaita: "Šilti namai"

  Įvadas. Bendra įmonės strategija. Gamybos veiklos analizė. Įmonės pajėgumas ir jo veiksniai. Produkcijos gamybos dinamika. Rinkodaros analizė. Finansinių rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2007-12-05
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktika: UAB "Šilta"

  Įvadas. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jo veiksniai. Rinkodaros analizė. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Išvados ir siūlymai. Priedai (6).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2009-03-30
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: šildymo katilų gamyba UAB "Šiluma"

  Įvadas. Įmonės strategija ir vadovų veiksmai. Gamyba ir pardavimas. Atsargos. Rinkodara. Savikaina ir pelnas. Akcinis kapitalas ir dividendai. Balanso analizė. Pirkėjų įsiskolinimas. Nuosavybė ir įsipareigojimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-10-30
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: šildymo katilų gamyba UAB "Ugnelė"

  Profesinės veiklos praktikos darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išmokti analizuoti bei vertinti gaunamus įmonės finansinės veiklos duomenis, bei išmokti dirbti komandoje. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Gamyba ir pardavimas. Atsargos. Finansiniai rezultatai. Balanso analizė. Įmonės finansinės būklės ir jos efektyvumo įvertinimo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2010-02-24
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: UAB "Ugnelė"

  Įvadas. Įmonės strategija ir jos įgyvendinimas. Įmonės pajėgumas ir jo panaudojimas. Gamyba ir pardavimai. Atsargos. Savikaina ir pelnas. Akcinis kapitalas ir dividendai. Išvados ir siūlymai. Siūlymai šeštiesiems finansiniams metams. Priedai (6).
  Vadyba, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-04-02
 • Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimo praktika

  Registratoriaus darbo vieta darbo biržoje. Darbo vietos aprūpinimas. Programinė įranga. Aparatinė įranga. Ryšio su internetu tiekėjas. Baldai. Sąmata. Išlaidos įrengiant registratoriaus darbo vietą. Papildomos išlaidos, palaikančios registratoriaus darbo vietą penkiems metams. Išvados. Priedai (9).
  Ergonomika, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2006-09-04
 • Komunikacinės biuro įrangos valdymo praktikos ataskaita: IĮ medienos eksploatavimas

  Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Įmonės veiklos sritis. Įmonėje darbuotojų skaičius ir pareigos. Įmonėje naudojama, arba planuojama įsigyti, biuro įrangą. Tiriamoji dalis. Kompiuteris. Kompiuterio funkcijos. Personalinio kompiuterio aparatūrinės dalies struktūra. Pagrindinės kompiuterio dalys. Spausdintuvas. "LASER SHOT LBP3300" funkcijos. Dvipusis spausdinimas kaip standartas. Greitas ir efektyvus. Dydis turi reikšmės. Prijunkite prie tinklo. Pajėgumas ir talpa. Dauginimo aparatas. Unikali modelio "Canon iR2020" charakteristika. Pasiekite maksimalių rezultatų, išnaudodami mažiau priemonių. Tikras komunikacijos centras. Tinklo integravimo paprastumas. Ekonomiškumas ir nekenksmingumas aplinkai. Multifunkcinis įrenginys. "LaserBase MF8180C" funkcijos. Lazerinis "visa viename" įrenginys. Foto aparatas. Nepaprastai lengvai. Pažangios fotografavimo pasirinktys. Momentiniai fotospaudiniai. Išvados ir rekomendacijos.
  Kompiuteriai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2006-05-30
 • Kraštotyros ir turizmo lauko praktikos ataskaita

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Tikslas - sužinoti respondentų nuomonę apie kaimo turizmo teikiamas paslaugas, jo trūkumus ir privalumus, bei perspektyvas ateityje. Tikslui įgyvendinti iškėlėme šios uždavinius. Bendrieji klausimai. Amžius. Išsilavinimas. Lytis. Specialybės (profesijos). Valstybė (Šalis). Specialieji klausimai. Gyvenamoji vieta. Dabartiniu metu dirba. Poilsiavimo ir lankymosi dažnumas, kaimo turizmo sodybose. Ar pakanka kaimo sodybų Lietuvoje. Kokia registracijos forma naudojasi respondentai užsirašydami į sodybą. Kokiais maitinimosi būdais naudojasi poilsiautojai. Respondentų nuomonė apie sodybų šeimininkų teikiamų paslaugų kokybe.
  Turizmas, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Kūno kultūros pedagoginės praktikos ataskaita

  Stebėtų pamokų protokolai, vestų pamokų protokolai, vestų pamokų planai. Individualus darbo planas. Mokyklos sportinės veiklos specifikos ir ugdymo organizavimo aprašas. Mokyklos sporto veikla. Praktikos aprašas. Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas (1). Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas (2). Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas (3). Pamokos planas (1 bandomoji). Pamokos planas(2 bandomoji). Pamokos planas(1). Pamokos eiga. Pamokos planas(2). Pamokos eiga. Kūno kultūros pamokos glaudumas. Fizinio krūvio kaita. Renginio planas. Tema: Pasitinkant vasarą. Renginio pagrindinė dalis. Renginio baigiamoji dalis.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2009-04-06
 • Kvalifikacinės praktikos ataskaita: medienos apdirbimas

  Darbo saugos reikalavimai dirbant horizontaliomis gręžimo staklėmis. Dirbančiojo medienos gręžimo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Obliavimo peilių įstatymo kontrolės būdai. Surinkimo būdai, teigiamos bei neigiamos jų savybės. Suleidimas ir pailginimas. Tašelių sunėrimas dygiais. Tašų kampiniai įkirčiai (sąsparos). Elementų sujungimai kaiščiais, vinimis, medsraigčiais, varžtais. Medinių elementų klijavimas. Mechanizuotos apdailos medžiagų užnešimas, būdai, teigiamos ir neigiamos savybės. Apdaila pneumatiniu purškimu. Beoris apdailos medžiagų išpurškimas. Apdaila aukštos įtampos elektrostatiniame lauke. Apdaila užliejimu. Teigiamos ir neigiamos mažosios mechanizacijos savybės.
  Statyba, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-06-16
 • Laivybinės praktikos ataskaita

  Įvadas. Laivo techninės charakteristikos. Informacija apie laivą. Eksploatacinės laivo savybės. Gamybinė sanitarija. Įvadinis instruktažas, periodiniai ir kito pobūdžio instruktažai. Pirmoji pagalba nukentėjusiam. Laivo įgulos dalijimas į tarnybas. Pareigos laive. Vachtos laive. Laivo valdymas ir navigacinė įranga. Žemės rutulys, poliai, medianai ir lygiagretės, platuma ir ilguma. Jūrmylės samprata. Pagrindiniai taškai, linijos ir plokštumos žemės paviršiuje. Laivų gelbėjimo priemonės. Valčių nuleidimo įrenginiai. Valčių nuleidimas ir pakėlimas. Valčių nuleidimo ir pakėlimo įrenginių priežiūra. Laivo signalinės priemonės. Morzės abėcėlės šviesos signalizacija. Tarptautiniai signalų kodai. Navigaciniai ženklai. Tarptautinės plaukiojimo taisyklės. Bendros nuostatos. Laivų šviesos, laivų dieniniai signalai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Laivininkystė, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2007-05-05
 • Laivybos praktika: laivų agentavimo paslaugos UAB "Navigare"

  Įvadas. UAB "Navigare" veiklos parašymas. UAB "Navigare" uosto agento darbo specifika. UAB "Navigare" uosto agento pareigos. Keleivinio laivo agentavimas. Pranešimai prieš laivui atplaukiant. Laivo atplaukimo registravimas. Laivo išplaukimo registravimas. UAB "Navigare" fiderinės linijos agento pareigos. Konteinerinės fiderinės linijos agentavimas. Išvados.
  Laivininkystė, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-03-03
 • Logistinių įgūdžių lavinimo praktika AB "Baltijos" laivų statykloje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti AB "Baltijos" laivų statyklos logistinę veiklą, formuojant praktinius įgūdžius planuoti, organizuoti ir kontroliuoti produkto logistinius procesus užtikrinant kokybę. Išanalizuoti logistikos veiksnius įmonėse. AB "Baltijos" laivų statyklos veiklos apžvalga. AB "Baltijos" lavų statyklos logistinės veiklos ypatumai verslo aplinkoje. Makroekonominių ir mikroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai AB "Baltijos" laivų statykloje. Makroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai. Mikroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai. Logistikos svarba ir vaidmuo AB "Baltijos" laivų statyklos verslo sistemoje. AB "Baltijos" laivų statyklos steigimo tvarką reglamentuojantys dokumentai. AB "Baltijos" laivų statyklos logistinę verslo veiklą reglamentuojantys įstatymai ir norminiai dokumentai. AB "Baltijos" laivų statyklos logistiniai veiklos aspektai, logistinių paslaugų klasifikacija. AB "Baltijos" laivų statyklos logistinės veiklos valdymo apsektai. Materialinio techninio aprūpinimo ir logistikos skyriuje taikomi sprendimo priėmimo būdai. Logistinio materialiųjų srautų judėjimo optimizavimo ypatumai. Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir aplinkos saugos reikalavimai. Bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė veiklai. Esminiai bendravimo proceso veiksniai, įtakojantys jo efektyvumą. AB "Baltijos" laivų statyklos atliekamos logistinės funkcijos. AB "BALTIJOS" laivų statyklos informacinių sistemų įvertinimas. Užsakymų sugrupavimas pagal užsakymų vykdymo sistemas. AB "Baltijos" laivų statyklos tiekimo ir paskirstymo sistemos. AB "Baltijos" laivų statykloje taikomos kokybės užtikrino priemonės. Logistinio produkto paruošimas transportavimui ir pats transportavimas. Darbai, vykdomi terminaluose ir sandėliuose. Logistinio produkto išsiuntimo dokumentacija. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2011-06-29
 • Maisto higienos praktikos ataskaita: maisto produktų gamybos įmonėje UAB "Grimeda" ir gyvulių skerdimo įmonėje UAB "Avirgineda"

  Įvadas. Teorinių žinių ir įgūdžių pritaikymas mėsos produktų gamybos ir pardavimo įmonėje UAB "Grimeda". Susipažinimas su gyvulių skerdimo technologija UAB "Avirgineda". Higienos ir sanitarijos reikalavimai, taikomi maisto perdirbimo įmonėje. Bendrieji reikalavimai maisto patalpoms. Reikalavimai įrengimams. Maisto atliekos. Vandens tiekimas. Asmens higiena. Maisto produktams taikomos nuostatos. Maisto produktų vyniojimui ir pakavimui taikomi reikalavimai. Laboratoriniai tyrimai. Gyvulių skerdimo technologija (kiaulių). RVASVT — kompleksinė maisto saugumo užtikrinimo sistema. RVASVT sistemos 7 principai. 4 RVASVT principas. Monitoringo sistemos sudarymas kiekvienam SVT. 5 RVASVT principas. Korekcinių veiksmų nustatymas. 6 RVASVT principas. Patikrinimas. 7 RVASVT principas. Dokumentų ir įrašų vedimas. Išvados.
  Maisto technologija, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-11-07
 • Maisto higienos praktikos ataskaita: žuvies perdirbimas UAB "Norvelita"

  Įvadas. Šaltai rūkytos pjaustytos lašišos gamybos cecho RVASVT sistema. Technologinio srauto schema. Potencialūs produkto ir maistinių žaliavų rizikos veiksniai. Atšaldytos lašišos ar upėtakio kokybės įvertinimas. Šaldytos lašišų filė kokybės įvertinimas. Paruoštų realizavimui gaminių rizikos veiksnių įvertinimas. Žaliavų rizikos veiksnių įvertinimas. Vidaus audito vadyba. Patalpų ir teritorijos priežiūros programa. Asmeninė darbuotojų higiena. Žaliavos priežiūra. Atliekos. Sanitarijos priežiūros programa. Valymo metodai. Gatavo produkto kokybės kontrolė. Išvados, pastabos, pasiūlymai.
  Maisto technologija, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2008-10-17
 • Maisto kokybės praktikos ataskaita: šventinė duona

  Šventinės duonos gamybos plano sudarymas. Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų kontrolė. Rizikos veiksnių ir valdymo taškų nustatymas. Aprašyti produktą. Aprašyti žaliavas ir numatyti rizikos veiksnius. Aprašyti žaliavas. Nubraižyti ir aprašyti srauto diagramą. Nubraižyti gaminamo produkto srauto diagramą. Srauto diagramos aprašas. Išanalizuoti rizikos veiksnius. Rizikos veiksniai kiekvienos maisto tvarkymo pakopos metu. Įvertinti rizikos veiksnius. Nurodyti prevencinę priemonę. Išanalizuoti valdymo taškus Nustatyti ir apibūdinti svarbius valdymo taškus (SVT). Nustatyti rizikos kategorijas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Maisto technologija, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2008-05-05
 • Maisto ruošimo ir aptarnavimo praktika: kavinė-baras "Neringa"

  Įvadas. Praktikos tikslai ir uždaviniai. Maitinimo įmonės patalpos, jų paskirtis, naudojami įrenginiai ir inventorius. Sanitarijos, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentų nagrinėjimas. Maisto prekių tiekimo ir produktų apskaitos analizavimas, gamybinė technologinė dokumentacija. Valgiaraščio, meniu struktūra, patiekalų asortimentas bei apipavidalinimas. Klientų įvairovė, aptarnavimo ypatumai. Aptarnavimo sistemos ir metodai. Barmeno ir padavėjų darbo technikos analizė. Barmeno ir padavėjų elgesio su klientais ypatumai. Maitinimo įmonės darbuotojų profesinės etikos normų laikymasis bei papildomų paslaugų organizavimas. Užsakymo priėmimas. Paslaugos. Apibendrinimas. Kavinės darbo laikas.
  Kulinarija, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2006-09-12
 • Maisto ruošimo technologijos mokomosios praktikos ataskaita: restoranas

  Maitinimo įmonės charakteristika. Įmonės tipas, darbo režimas. Įmonės struktūra. Sanitariniai reikalavimai įmonės darbuotojams. Gaminamos produkcijos asortimento analizė. Normatyviniai dokumentai patiekalų ruošimui. Saugaus darbo ir priešgaisrinės apsaugos organizavimo tvarka. RVASVT – sistemos taikymas įmonėje. Darbas gamybiniuose skyriuose. Daržovių skyrius. Mėsos – žuvies skyrius. Karštųjų patiekalų skyrius. Šaltųjų patiekalų skyrius. Išvados.
  Kulinarija, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2006-06-14
 • Marketingo tyrimai. Praktikos ataskaita: restoranas UAB "McDonald’s Restaurants"

  Įvadas. Marketingo tyrimai. Susipažinimas su įmone. Įmonės tipas, jį nusakantis požymiai. Įmonės teisinis statusas. Įmonės stilius, jį nusakantis požymiai. Įmonės dydis, pajėgumas. Įmonės organizacinė struktūra, struktūriniai padaliniai. Įmonės vietos analizė. Įmonės pirkėjų tyrimas ir analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2007-04-27
 • Materialaus produkto darymo proceso valdymo praktika: mėsos perdirbimo įmonė AB "Varėnos paukštynas"

  Įvadas. Gamybos proceso valdymo teorija. Valdymo struktūros. Žinių vadyba. Išvados. AB "Varėnos paukštynas" vištienos dešrelių darymo proceso valdymo praktika. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Žinių vadyba. Išvados.
  Maisto technologija, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2007-11-14
Puslapyje rodyti po