Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų paslaugų apibūdinimas ir analizė kainodaros aspektu

  Įvadas. Bankų paslaugos. Pagrindinės sąvokos. Bankų paslaugų bazinis paketas. Privatiems klientams teikiamos paslaugos. Verslo klientams teikiamos paslaugos. Kitos komercinių bankų teikiamos paslaugos (specifinės, individualios kai kurių bankų paslaugos). Bankų paslaugų klasifikavimas ir kriterijai. Paslaugų kokybinė išraiška. Metodologinė dalis. Metodologijos pagrindimas. Pasirinktų įstaigų trumpas aprašymas. Bankų paslaugų nagrinėjimas kainų aspektu. Kainodaros nagrinėjimas teorijos atžvilgiu. Snoro banko, Parex banko ir Nordea Lietuva bankų paskolų būstui kainų analizė. Išvados.
  Kainodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-03-07
 • Bankų sistema Lietuvoje (9)

  Ekonomikos teorijos kursinis darbas. Įvadas. Lietuvos bankų raida. Bankininkystės užuomazgos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Bankininkystės raida Lietuvoje XX amžiuje. Lietuvos bankai atkūrus nepriklausomybę. Lietuvos bankininkystės raida po 1995 metų - vėlyvasis bankų kūrimosi laikotarpis. Lietuvos bankai, jų funkcijos ir rūšys. Lietuvoje veikę ir veikiantys bankai po 1990 metų. Komercinių bankų veikla. Centrinis bankas – Lietuvos bankų bankas. Centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinis bankas ir integracija į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-23
 • Bankų vaidmuo didinant pinigų pasiūlą

  Įvadas. Bankai ir nebankai. Bankai ir jų funkcijos. Komerciniai bankai. Centrinis bankas. Centrinio banko funkcijos. Veiklos organizavimas. Centrinio banko pajamos ir išlaidos. Monetarine politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-06-13
 • Bankų vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos bankų vaidmenį ekonomikoje. Bankai jų atsiradimas ir funkcijos. Bankų rūšys. Centrinio banko bendrieji bruožai ir funkcijos. Komercinis bankas. Komercinių bankų specializacija ir veiklos pobūdis. Komerciniai bankai Lietuvoje. Lietuvos komercinių bankų veiklos efektyvumo ir pelningumo ataskaita. Nebankiniai finansiniai tarpininkai. Lietuvos bankas. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Lietuvos banko struktūra. Vilibor ir vilibid. Bendra Lietuvos bankų sistemos būklė. Komercinių bankų būklė. Komercinių bankų palūkanų normos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-03-13
 • Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje (3)

  Įvadas. Žodžio "bankas" reikšmė. Bankų atsiradimo istorija. Bankų funkcijos. Banko ypatybė. Bankų rūšys. Bankai pagal nuosavybės formas. Bankai pagal veiklos pobūdį. Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje arba bankų nauda mums – banko paslaugų vartotojams. Kreditai. Būsto kreditas. Vartojimo kreditas. Lizingas – finansinė nuoma. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Banko indėliai. Terminuotieji indėliai. Kaupiamieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Investavimas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Taupymo lakštai. Akcijos. Elektroninė bankininkystė. Telefoninė bankininkystė. Internetinė bankininkystė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-04-28
 • Bankų veikla Lietuvoje (3)

  Įvadas. Bankininkystės samprata. "Banko" sąvoka. Pagrindinės bankų veiklos sąvokos. Komercinių bankų kūrimasis ir raida Lietuvoje. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Komerciniai bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų sistemos institucijos. Bankinių institucijų charakteristika. Nebankinių institucijų charakteristika. Lietuvoje veikiantys bankai. Bankų funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Banko veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Bankų priežiūra Lietuvoje. Lietuvos banko nuolatinės bankų priežiūros metodai. Kitos komercinių bankų priežiūros institucijos. Banko vidaus priežiūros organizavimas. 2009 metų pirmo ketvirčio Lietuvos bankų svarbiausių veiklos rodiklių palyginimas. "DnB NORD" banko veikla 2004–2008 metais. "DnB NORD" banko veiklos pobūdis. AB "DnB NORD" banko veiklos rodiklių palyginimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-10-22
 • Bastutinių šeimos vaistiniai ir maistiniai augalai

  Įvadas. Bastutinių šeimos maistiniai augalai. Gūžinis kopūstas. Raudongūžis kopūstas. Garbanotasis kopūstas. Briuselinis kopūstas. Žiedinis kopūstas. Ropinis kopūstas. Griežtis. Rapsas. Ropė. Turnepsas. Valgomasis ridikas. Bastutinių šeimos vaistiniai augalai. Sareptinė garstyčia, Baltoji garstyčia. Valgomasis krienas. Pilkasis tvertikas. Trikertė žvaginė. Išvados.
  Botanika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-27
 • Baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą nužudymą

  Įvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išanalizuoti baudžiamąją atsakomybę, nužudymą bei atsakomybę už kvalifikuotą nužudymą. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės elementai. Nužudymas. Nužudymo sudėties požymių analizė. Nužudymą kvalifikuojantys požymiai ir baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą nužudymą. Mažametystė. Bejėgiška būklė. Artimas giminaitis ar šeimos narys. Nėštumas. Dviejų ar daugiau žmonių nužudymas. Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Nužudymas iš chuliganiškų paskatų. Nužudymas dėl savanaudiškų paskatų. Nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymas. Nužudymas siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Nužudymas siekiant įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-09-29
 • Baudžiamojo įstatymo galiojimo laike principas ir jo taikymas teismų praktikoje

  Įvadinė dalis. Uždaviniai. Dėstomoji dalis. Normų, reglamentuojančių baudžiamojo įstatymo galiojimą laiko atžvilgiu, šaltiniai. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo laiko atžvilgiu principas. Nusikalstamos veikos padarymo laiko nustatymas ir jo reikšmė. Įstatymo, galiojusio nusikalstamos veikos padarymo metu, nustatymas. Nusikalstamos veikos padarymo metu ir vėliau galioję įstatymai. Įstatymo, pagal kurį kvalifikuotina veika, nustatymas. Atgalinis baudžiamojo įstatymo galiojimas. "Švelnesnio–griežtesnio" įstatymo nustatymo problemos ir veikų kvalifikavimas. Įstatymo, nustatančio arba naikinančio veikos nusikalstamumą, nustatymas. Įstatymo, švelninančio arba griežtinančio asmens baudžiamumą, nustatymas. Įstatymas, kitokiu būdu sunkintis arba lengvintis veiką padariusio asmens teisinę padėtį. Prieštaringas įstatymas. Tarpinis įstatymas ir jo taikymo problemos. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-15
 • Baudžiamojo kodekso 182 ir 183 straipsnių komentarai

  182 straipsnis. Sukčiavimas. 183 straipsnis. Turto pasisavinimas. Įvadas. Nusikaltimų esmė. Nusikaltimų objektyvioji ir subjektyvioji pusės bei dalykas. Nusikaltimų objektyvioji ir subjektyvioji pusės. Nusikaltimus klasifikuojantys požymiai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-11-20
 • Baudžiamojo proceso dalyviai

  Įvadas. Baudžiamojo proceso įstatymo pagrindinės sąvokos. Baudžiamasis procesas kaip teisės šaka ir mokymo disciplina. Baudžiamojo proceso įstatymai. Teisingumą vykdo teismas. Baudžiamojo proceso dalyviai. Įtariamasis, kaltinamasis, nuteistasis. Gynėjas. Nukentėjusysis. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Liudytojas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-26
 • Baudžiamojo proceso principų realizavimo ikiteisminio tyrimo stadijoje ypatumai

  Įvadas. Baudžiamojo proceso principų esmė. Nekaltumo prezumpcijos reikšmė ikiteisminiame tyrime. Teisės į gynybą principas ikiteisminiame tyrime. Proceso viešumo principas tarp teisės žinoti ir ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumo ikiteisminiame tyrime. Proporcingumo principas. Rungimosi principas ikiteisminio tyrimo stadijoje. Baudžiamojo proceso išsamumo ir greitumo principų reikšmė ikiteisminiame tyrime. Legalumo ir tikslingumo principai vykdant ikiteisminį tyrimą. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-18
 • Baudžiamojo proceso principų samprata ir sistema

  Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Baudžiamojo proceso principų samprata, reikšmė ir sistema. Atskiri baudžiamojo proceso principai. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumas. Proceso greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-06-06
 • Baudžiamojo proceso stadijos

  Įvadas. Bendras baudžiamojo proceso apibūdinimas. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo subjektai. Ikiteisminio tyrimo pradžia. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo pabaiga. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Teismo sudėtis ir teismingumas. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylos nagrinėjimas teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Neįsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas. Apeliacinis procesas. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Įsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas ir kasacinės bylos parengimas. Kasacinės bylos nagrinėjimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-01
 • Baudžiamosios – teisinės kovos su kompiuteriniais nusikaltimais priemonės tarptautiniu mastu

  Įvadas. Kompiuterinių nusikaltimų terminologija. Oranžinė knyga. Tarptautinės organizacijos, kovojančios prieš kompiuterinius nusikaltimus. Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų. Tarptautiniai dokumentai. Kompiuteriniai nusikaltimai Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-07-04
 • Baudžiamosios atsakomybės esmė

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Baudžiamosios atsakomybės samprata: istoriniai, filosofiniai aspektai. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimo pagrindai. Baudžiamoji atsakomybė ir nusikaltimo sudėtis. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-08-29
 • Baudžiamosios teisės bruožai ir nusikaltimų sąvokos pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus

  Įvadas. Baudžiamosios teisės principai pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus. Nusikaltimo samprata. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimų rūšys. Valstybiniai nusikaltimai. Kariniai nusikaltimai. Nusikaltimai teisingumui. Nusikaltimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai. Nusikaltimai asmens garbei. Nusikaltimai asmens laivei. Nusikaltimai dorovei. Nusikaltimai tikybai. Turtiniai nusikaltimai. Ponų ir tarnų santykių pažeidimai. Bausmės pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Statutus. Bausmių rūšys. Bausmių taikymo ypatumai. Mirties bausmės institutas. Baudžiamojo proceso ypatumai pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-20
 • Baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už kontrabandą, raida

  Baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už kontrabandą, raida. Šio nusikaltimo sudėties požymių analizė. Įvadas. Atsakomybę už kontrabandą reglamentuojančių įstatymų raida. Objektyvūs kontrabandos sudėties požymiai. Subjektyvūs kontrabandos sudėties požymiai. Kvalifikuojantys požymiai. Atribojimas nuo kitų nusikalstamų veikų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-09-08
 • Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiams

  Įžanga. Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui samprata, susiformavimas ir teisinė šio atidėjimo reikšmė Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui taikymo sąlygos. Bausmės, kurių vykdymas gali būti atidėtas. Bausmės vykdymo atidėjimo taikymas priklausomai nuo kaltės formos ir bausmės trukmės. Bausmės vykdymo atidėjimo taikymas nepilnamečiui, jei tai ne pirmas jo nusikaltimas. Bausmės vykdymo atidėjimas atsižvelgiant į įmanomą bausmės tikslų pasiekimą be realaus bausmės atlikimo. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas. Atidėjus bausmės vykdymą nepilnamečiui taikomos auklėjamojo poveikio priemonės. Įspėjimas. Žalos atlyginimas ar pašalinimas. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai. Atidavimas tėvams ar kitiems asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti. Elgesio apribojimas. 1961 metų Baudžiamajame Kodekse numatyti įpareigojimai atidedant bausmės vykdymą. Atleidimas nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo termino pratęsimas, atidėjimo panaikinimas. Atleidimas nuo bausmės. Bausmės vykdymo atidėjimo termino pratęsimas. Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui panaikinimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-19
 • Bausmės vykdymo atidėjimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamąjį kodeksą ir jo taikymas teismų praktikoje

  Įvadas. Bausmė ir jos paskirtis. Bausmės vykdymo atidėjimas. Praktinis bausmės vykdymo atidėjimo taikymas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-03
Puslapyje rodyti po