Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbo statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistinės priemonės nedarbo tyrimui. Statistinės lentelės. Grafinis duomenų skaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Nedarbo statistinis tyrimas. 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-23
 • Neefektyvaus pokalbio požymiai

  Įvadas. Kalbėtojas ir klausytojas. Akių kontaktas ir jo svarba. Kalbėjimas. Pašnekovo palaikymas ir prisitaikymas. Ar suderinama… Išankstinė nuomonė. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-04-20
 • Neformalioji meninio ugdymo veikla bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Meninio ugdymo samprata ir nauda. Muzika ir jos reikšmė ugdytiniui. Dailė ir jos poveikis vaikui. Drama bei jos nauda ugdytiniui. Šokis ir jo reikšmė ugdytiniui. Neformalaus meninio ugdymo galimybės. Neformalaus meninio ugdymo veikla mokykloje. Pagrindinės neformalaus meninio ugdymo organizavimo problemos. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2011-06-02
 • Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų leidimų skaičius Klaipėdos apskrityje

  Įvadas. Negyvenamųjų pastatų statyba, pagal išduotų leidimų skaičių Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų vienetų skaičius Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo eiga. Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų leidimų skaičius Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Chronologinė lentelė. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-11-11
 • Neįgalaus žmogaus socializacija

  Įvadas. Socializacijos procesas. Socializacijos samprata. Socializacijos etapai. Socializacijos aspektai. Socializacijos priemonės. Neįgalus žmogus. Negalės samprata. Negalės rūšys. Neįgalaus žmogaus socializacijos problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-17
 • Neįgalių vaikų integracija Lietuvoje

  Negalios samprata. Trumpa istorinė apžvalga. Kas ta integracija ir kodėl ji svarbi žmogui su negalia? Neįgaliųjų vaikų integracija Lietuvoje. Integracijos teorija ir praktika. Neįgaliųjų vaikų integracija Lenkijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Švedijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Norvegijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Estijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Prancūzijoje. Integracijos nauda.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Neįgaliųjų integracija visuomenėje

  Įvadas. Negalios samprata. Istorinis negalios aspektas. Integracijos svarba žmogui su negalia. Sudėtinga integracija į darbą. Tolerancija neįgaliesiems – vis dar tik skambūs žodžiai. Neįgaliesiems skirtoje vietoje - sveikųjų automobiliai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Neįgaliųjų profesinis orientavimas

  Įvadas. Profesinio orientavimo aspektai. Profesinio orientavimo samprata. Profesinio orientavimo raida Lietuvoje. Lyčių lygybė darbo rinkoje. Neįgaliųjų asmenų diskriminacija darbo rinkoje. Neįgaliųjų užimtumas. Neįgaliųjų asmenų profesinis rengimas Lietuvoje. Veiksniai įtakojantys profesijų pasirinkimą. Pedagogų nuomonė apie mokinių profesinį orientavimą. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Profesinio orientavimo veiksniai ir būdai. Profesijų pasirinkimo galimybės, dažnumas. Profesijų tinkamumas pagal mokinių galimybes. Profesijų pasirinkimas, įsidarbinimo galimybės lyčių aspektu. Išvados. Išnašos.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-12
 • Neįgaliųjų socialinė integracija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - ištirti neįgaliųjų socialinės integracijos galimybes. Neįgalių asmenų socialinės integracija aspektai. Neįgaliųjų akademinė integracija. Neįgalių asmenų galimybės integruotis į darbo rinką. Socialinės paramos garantijos žmonėms negalia. Negalę turinčių asmenų integracijos. įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos aukštųjų mokyklų prieinamumas. Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje. Socialinių lengvatų įgyvendinimas Lietuvoje. Visuomenės požiūris į žmones su negalia. Lygiateisio neįgaliųjų dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimas. Išvados. Priedai (6).
  Sociologija, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2009-11-23
 • Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnys

  Įvadas. Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnys. Nepamokinės ir pramoginės veiklos įvairovė. Klasės auklėtojo vieta moksleivių nepamokinėje veikloje. Laisvalaikio, pramogų samprata ir reikšmė. Bendrojo lavinimo mokyklos aukštesniųjų klasių specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių moksleivių požiūris į popamokinę veiklą. Tyrimo organizavimas ir metodika. Respondentai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-22
 • Neigiami Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES) aspektai

  Įvadas. Neigiami aspektai Lietuvos įmonėms. SSGG analizė. Galimybės dirbti užsienyje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-11
 • Neigiamų socialinių veiksnių įtaka vaikui

  Įvadas. Tėvų netinkamo auklėjimo įtaka vaikui. Mokytojų neigiama įtaka, stabdanti socialinio jausmo formavimąsi. Vaikų tarpusavio bendravimo ypatumai. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (2).
  Raidos psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-09-19
 • Neįrodinėtinos civilinio proceso aplinkybės

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, sampratą ir paskirtį civiliniame procese. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, samprata Teismo vaidmuo ir šalių įrodinėjimo pareiga. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti civiliniame procese, samprata. Aplinkybės, teismo pripažintos visiems žinomomis. Prejudiciniai faktai. Teisinės prezumpcijos. Priešingos šalies pripažinti faktai. Išvados. Zusammenfassung.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-11-15
 • Nekilnojamo turto objekto, esančio Mažeikiuose, draudimas

  Įvadas. Turto aprašymas. Turto lokalizacija ir aplinkos aprašymas. Turto teisinė-techninė charakteristika. Turto panaudojimo perspektyvos. Nekilnojamo turto draudimas. Pastatų draudimo rizikos. Ugnies rizika. Gamtos jėgų rizika. Vandentiekio ar šilumos tinklų vandens rizika. Stiklo dužimo rizika. Neteisėtos trečiųjų asmenų veikos rizika. Transporto priemonės atsitrenkimo rizika. Turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu. Turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu. Turto vertinimas pagal nutarimą. Gyvenamosios paskirties turto vertinimas. Negyvenamosios paskirties turto vertinimas. Objekto nusidėvėjimo nustatymas pagal teorinius-matematinius ir empirinius nusidėvėjimo metodus. Teoriniai – matematiniai nusidėvėjimo metodai. Empiriniai nusidėvėjimo metodai. Turto statybinės vertės nustatymas. Draudimo vykdymas. Įmonės turto draudimas. Draudimas skaičiuoklės pagalba. Draudimo išmokos mokėjimas. Draudimo polisas. Išvados. Priedas (1).
  Draudimas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-12-16
 • Nekilnojamo turto plėtotės strategija

  Įvadas. Teorinė dalis. Strategijos apibrėžimas. Strategijų rūšių įvairovė. Pagrindinės nekilnojamojo turto plėtotės sąvokos. Investavimo strategijos plėtotė, atsižvelgiant į rizikos valdymą. Investavimo strategijos samprata. Investavimo strategijos elementai. Pagrindiniai NT investavimo proceso dalyviai. Investavimo Į NT procesas. Investuotojo tikslų nustatymas. Rizikos ir pelningumo sąveika. Rizikos rūšys. Tikėtinoji, reikalaujamoji ir realioji pelno norma. Investavimo sprendimų aplinka. Rinkos analizės vaidmuo priimant sprendimą. Nekilnojamojo turto rinka. Sprendimai, pagrįsti rinkos tyrimais. Sociopolitinė aplinka. Teisinė aplinka. Grynųjų pinigų srautų prognozavimas. Finansavimo sprendimai. Mokesčių planavimo sprendimas. Sprendimo priėmimo kriterijų pritaikymas. Investavimo sprendimas. Išvados. Priedai: investavimo į nt procesas; investavimo į nekilnojamąjį turtą proceso dalyviai ir jų tarpusavio ryšiai; mokestinės įvairių nekilnojamojo turto klasifikacijos grupių charakteristikos.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-11-09
 • Nekilnojamo turto rinka

  Nekilnojamo turto išorės veiksnių apžvalga. Nekilnojamojo turto samprata: Nekilnojamojo turto rinkos vertę lemiantys veiksniai; Nekilnojamo turto rinkos aktyvumas. Vilniaus miesto komercinių patalpų, gyvenamųjų patalpų bei žemės rinkos. Praktinis tyrimas Vilniaus mieste (pagrindinių Vilniaus prekybinių gatvių rinkos aktyvumas). Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-06-27
 • Nekilnojamo turto verčių nustatymas naudojimo pajamų vertės ir atkuriamosios vertės metodais

  Įvadas. Bendroji dalis. Vertinimo užsakovas, tikslas ir objektas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Vertinimo turto aprašymas. Vertinamo turto lokalizacija ir aplinkos aprašymas. Turto teisinė-techninė charakteristika. Turto panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Turto vertės nustatymas naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo) metodu. Pradiniai duomenys. Kapitalizacijos normos nustatymas. Sumavimo metodas. Pardavimų palyginimo metodas. Bendrųjų pajamų multiplikatoriaus metodas. Investicijų grupės metodas. Metodas, pagrįstas aktyvo vertės pasikeitimo, koregavimu. Multiplikatoriaus priklausomybė nuo kapitalizacijos normos ir likusio naudojimo laiko. Objekto naudojimo pajamų vertės nustatymas, taikant multiplikatorių koeficientą. Naudojimo pajamų vertės nustatymas, kapitalizuojant grynąsias pajamas pagal laiko ir amžiną rentą. Nuompinigių mokėjimo modelio įtaka naudojimo pajamų vertės dydžiui. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už metus. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už mėnesį. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už ketvirtį. Įprastinis vertės nustatymas. Vertės nustatymas, kai įtraukiama statybos įrengimų vertė. Vertės nustatymas atskirai apskaičiuojant statybinių įrengimų vertę. "Over-rented" ir "Under-rented" objektai su vertės apsaugojimo sąlygomis. Pakopinės nuomos sutartys. "Sandwich". Multiplikatorių skirtumo būdas. Dalinio diskontavimo būdas. "Term and Reversion" modelis. "Hardcore" modelis. Turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu. Turto vertinimas pagal nutarimą. Gyvenamosios paskirties turto vertinimas. Negyvenamosios paskirties turto vertinimas. Objekto nusidėvėjimo nustatymas pagal teorinius-matematinius ir empirinius nusidėvėjimo metodus. Teoriniai – matematiniai nusidėvėjimo metodai. Empiriniai nusidėvėjimo metodai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-03-07
 • Nekilnojamojo turto kainos dabartinėje Lietuvoje

  Įvadas. Kainos samprata ekonomikoje. Pinigai. Pinigų funkcijos. Kaina. Rinka. Rinkos subalansavimas. Infliacija. Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Pasiūla. Bankas. Nekilnojamojo turto padėtis dabartinėje Lietuvoje. Būsto kainų sąstingis. Šauliuose. Kaune. Vilniuje. Padėtis Klaipėdos mieste. Sklypai. Būsto kainų kitimas. Atliktas kainų tyrimas pasirinktuose miestuose. Statybos darbai atlikti Lietuvoje. Griežtėjantys kreditų reikalavimai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-07
 • Nekilnojamojo turto portalai

  Elektroninio verslo ir nekilnojamojo turto kursinis darbas. Nekilnojamojo turto verslas internete. Kas yra portalas? Nekilnojamojo turto internetinių portalų analizė. Nekilnojamojo turto portalas "http://realestate.yahoo.com". Nekilnojamojo turto portalas "http://www.ober-haus.lt". Kodėl kai kurie portalai pralaimi? Interneto portalus valdyti gali būti paprasta. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-08-25
 • Nekilnojamojo turto rinkos analizė Lietuvoje

  Įvadas. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamojo turto struktūra. Nekilnojamojo turto rinkos plėtra. Veiksniai, turintys neigiamą įtaką nekilnojamojo turto rinkos plėtrai. Rinkos plėtros trukdžių mažinimo būdai. Turto rinkos tyrimo metodiniai aspektai. Konkurencingumo situacija. Nekilnojamojo turto kainos ir jų kaita. Butų kainos. Butų pasiūla. Rinkos augimas ir jos tendencijos. Rinkos kaita. Rinkos plėtros prognozė. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-05-28
Puslapyje rodyti po