Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Lietuvos geografija>Lietuvos geografijos kursiniai darbai

Lietuvos geografijos kursiniai darbai (5 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baltijos jūros biologiniai ir mineraliniai resursai

  Įvadas. Darbo metodika. Baltijos jūros fizinė-geografinė charakteristika. Baltijos jūros fizinė-geografinė charakteristika. Baltijos jūros geologija ir geomorfologija. Biologiniai Baltijos jūros resursai. Žuvininkystė Baltijos jūroje. Žuvininkystė Kuršių mariose. Mineraliniai Baltijos jūros resursai. Baltijos jūros turtas – gintaras. Nafta Baltijos jūroje. Baltijos jūros užterštumas. Cheminis ginklas Baltijos jūroje, nafta. Nevalytų vandenų prietaka, dumblių žydėjimas, dampingas. Išvados.
  Lietuvos geografija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-31
 • Galuonio, Juodųjų Lakajų, Siesarčio ir Stirnių ežerų vandens lygių matavimo duomenų sekų atstatymas

  Įvadas. Rajono gamtinės sąlygos ir hidrologinis ištirtumas. Duomenys ir metodika. Atstatymo rezultatai. Išvados.
  Lietuvos geografija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-04
 • Merkio upės ir jos baseino morfometriniai rodikliai bei geografinės sąlygos

  Sausumos hidrologijos kursinis projektas. I dalis. Gamtinės sąlygos. Trumpas fizinių – geografinių sąlygų aprašymas. Merkio upės baseino geografinė padėtis, jo dydis, forma ir kiti duomenys. Merkio upės priklausomumas Nemuno baseinui. Upės, jos intakų ir ežerų hidrografinis aprašymas. Reljefas. Dirvožemiai ir geologinės sąlygos. Augmenija (žemės ūkio naudmenų ir miškų plotai). Trumpa baseino klimatinė charakteristika. Vagos morfometrinės charakteristikos. Dabartinis upės ūkinis panaudojimas (esami hidrotechnikos statiniai, jų paskirtis). Hidrologiniai duomenys. Esami vandens matavimo postai. Hidrologiniai duomenys. II dalis. Debitų kreivės q = f(h) sudarymas. Vandens debitų hidrogramos sudarymas. Daugiamečio laikotarpio pagrindinių hidrologinių charakteristikų skaičiavimas. Upės - analogo skaičiavimas. Nuotėkio pasiskirstymas per metus, skaičiavimai turint ilgalaikius hidrologinių stebėjimų duomenis. Išvados.
  Lietuvos geografija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-29
 • Rietavo parko projektas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos naudojamos kursiniame darbe. Rietavo geografinė padėtis. Rietavo istorinė raida. Rietavo savivaldybės viešoji infrastruktūra (pėsčiųjų ir dviračių takai, parkai ir viešosios poilsio vietos). Rietavo parke atlikti tyrimai. Rietavo parko apžvalga. Rietavo dvaro architektūra. Didžioji architektūra. Mažoji architektūra. Rietavo dvaro išlikusių pastatų analizė. Rietavo bažnyčia. Oficina. Arklidė. Muzikos mokykla. Muzikantų bendrabutis. Sargo namas. Alaus darykla – skalbykla – vandentiekio bokštas. Namas. Namas Kryžiauna. Esamos situacijos SSGG analizė. Dabartinė Rietavo parko situacija. Rietavo parko tvarkymo ir priežiūros pasiūlymai. Išvados. Priedai (3).
  Lietuvos geografija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-26
 • Varnių regioninis parkas

  Įvadas. Bendra charakteristika. Geografinė padėtis. Parko įsteigimas ir tikslai. Informacija apie aplinką. Hidrografinis tinklas. Kraštovaizdis. Gamtos paminklai. Flora. Žolinė augalija. Medynai. Fauna. Paukščiai. Žinduoliai. Vabzdžiai. Ropliai ir varliagyviai. Varnių regioniniame parke atliekami tyrimai. Varnių regioninio parko saugotinos teritorijos. Rezervatas. Draustiniai. Debesnų pelkė. Geografiniai duomenys. Teritorijos padėties ir ribų aprašymas. Gamtinė debesnų pelkės apžvalga. Klimatas. Geomorfologija. Bendrijos. Ekologinių ryšių reikšmė tvarkymui. Įvairovė. Kultūrinė vertė. Išvados.
  Lietuvos geografija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-11-25