Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Architektūra ir dizainas>Architektūros ir dizaino kursiniai darbai

Architektūros ir dizaino kursiniai darbai (9 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Analysis of Old town building: Ausros street 18

  Darbas anglų kalba. Pastatų apsauga ir atnaujinimas: seno pastato Aušros g. 18 analizė. Registration. Architectural evaluation. Cultural evaluation. Environment evaluation. Authenticity. Evaluation of the regeneration. Heritage evaluation. Roof evaluation. Walls evaluation. Doors, windows evaluation. Basements. Walls construction and material. Roof construction and material. Door types. Windows types. Building details. Roof details. Ornamentation, Murals. Elements of environment. Conclusions.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-03-09
 • Bizantijos valstybės kultūra: Bizantijos menas ir architektūra

  Įvadas. Bizantijos architektūra. Ankstyvoji architektūra, architektūros periodizacija. Krikščionybės įtaka, architektūros raida. Bazilika. Šv. Sofijos fenomenas. Statybinės medžiagos. Puošyba. Galutinė raida. Bizantijos menas. Skulptūra. Tapyba. Mozaika, miniatiūros. Ikonografija. Pradžia. Ikonoklastų laikotarpis. Meno kūrimo kriterijai. Bažnyčios ir liaudies meno kova. Meno renesansai. Bizantijos šedevrai. Antikos palikimas.Teatras. Apibendrinimas. Priedai (6 psl.) Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-10-08
 • Gotikos menas ir architektūra

  Įvadas. Gotikinio statinio būdingi bruožai. Gotikos miestai. Gotikinės kultūros formavimasis. Gotikinė architektūrai. Gotikinės architektūros raida. Gotika Lietuvoje. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-04-05
 • Kursinis projektas: Kauno Soboro eksterjero restauracija

  Įvadas. I dalis. Suformuluoti projekto pavadinimą (iki 100 ženklų) ir trilypį jo tikslą (kokybinė dalis iki 200 ženklų). Aprašyti projekto produkto (rezultato) sritį. Priskirti projektą atitinkamai klasei, tipui ar rūšiai. Pagrįsti projekto pasirinkimą organizacijos/verslo strategiją. Numatyti projekto gaires ir parengti gairių planą. II DALIS. Įvertinti darbų trukmę ir jų vykdymo seką bei tarpusavio ryšius. Parengti projekto tvarkaraščius (galima pasirinkti vieną kelią). Identifikuoti ir pažymėti diagramose kritinius kelius. Jei jų yra keletas, nurodyti kiekvieno jų prioritetus ir pateikti tokio sprendimo argumentus. III DALIS. Įvertinti ir numatyti išteklius, reikalingus konkretiems darbams atlikti ir pateikti lentelės formoje. Pagal tvarkaraštį atlikti tiesioginių darbo išteklių agregavimą ir pateikti agregavimo diagramą. Pagal poreikį atlikti tvarkaraščio korekcijas ir numatyti kitas išteklių konfliktų sprendimo priemones. Pateikti galutinį suderintą projekto tvarkaraštį su jo darbo išteklių agregavimo diagramą. Įvertinti projekto išlaidas ir parengti projekto biudžetą. Identifikuoti ir įvertinti projekto riziką. Parengti priemonių planą galimiems rizikos įvykių padariniams likviduoti. IV DALIS. Identifikuoti projektų suinteresuotas šalis, įvertinti jų santykį su projektu, interesus ir parengti jų valdymo planą. Išanalizuoti, kokioje organizacinėje aplinkoje vykdomas projektas - pateikti organizacijos valdymo grafinę struktūrą, kurioje matytųsi projekto valdymo struktūra ir jos pavaldumo ryšiai. Pakomentuoti struktūros stipriąsias ir silpnąsias savybes. Suformuoti reikalavimus, keliamus projekto vadovui ir komandos nariams: pageidaujamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį, vaidmenį komandoje ir numatomas pareigas ir įgaliojimus projekto įgyvendinimo metu. V DALIS. Aprašykite projekto priežiūros ir kontrolės sistemą. Parenkite planinę savo projektų kaupiamųjų išlaidų kreivę. Aprašykite projekto kokybės valdymo sistemą. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2011-11-21
 • Leidinių maketo paruošimo procesų ypatumai

  Įvadas. Maketavimas. Leidinio formato nustatymas. Šrifto ir spalvų nustatymas. Teksto laužymas. Turinio ir dalykinės rodyklės sudarymas. Iliustracijų išdėstymas. Iliustracijų tipai. Iliustracijų vieta, atsižvelgiant į tekstą. Maketavimo programos. Adobe PageMaker 7.0. Adobe InDesign 2. QuarkXPress 7. CorelDraw 12. Įvairių leidinių maketavimo principai. Reikalavimai reklaminio skelbimo maketui. Reikalavimai vizitinių kortelių maketams. Praktinė užduotis. Lankstinuko kūrimas ir maketavimas. Teksto įvedimas. Gaminio išdėstymas lanke. Spalvų skaidymas. Išvados. PowerPoint pristatymas (26).
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-17
 • Les changements et le développement des styles architecturaux en France

  Kursinis darbas prancūzų kalba apie architektūros istorijos raidą bei kaitą Prancūzijoje. Introduction. Moyen Age. La construction des cathédrales. L’architecture romane. L’architecture gothique. La renaissance. Des créations originales : les châteaux de la Loire. La seconde renaissance. Le XVIIe siècle : richesse du temps de Louis XIII. Le château de Versailles. Le XVIIIe siècle : sous Louis XV – le transformations de Paris. L’architecture religieuse. Le style de Louis XVI. Le XIXe siècle. Une stratégie impériale. La folie des grandeurs. Le XXe siècle. Naissance de technique industrielle. Conclusions.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-09-07
 • Modern dance theater. Work drawings

  Drabas anglų kalba. Šiuolaikinio šokio teatras. Introduction. The place analysis. Architectural idea. Planning the territory. Building planning structure. Constructional solution. Bacaments. Columns. Walls. The stairs. Floor. Spams. The roof. Engineering equipment. General data. Outdoor engineering network arrangement. Water-supply. Run-off. Telecommunications and electricity. Heat loss through partitions.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-12
 • Rietavo dvaras

  Įvadas. Rietavo dvaro istorinė raida. Rietavo dvaro teritorijos apžvalga. Rietavo dvaro parkas. Rietavo dvaro teritorijos kultūrinių objektų analizė. Didžioji architektūra. Mažoji architektūra. Dabartinė Rietavo dvarvietės situacija. Rietavo dvaro parko tvarkymo ir priežiūros pasiūlymai. Išvados. Priedai (nuotraukos).
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-24
 • Svirnai

  Įvadas. Svirnai. Statybinės medžiagos ir konstrukcijos. Svirnų tipai. Svirnų architektūrinės išraiškos priemonės. Svirnų durys. Pasirinkto lietuvių liaudies meno objekto aprašymas (pasakojimas). Pasirinkto svirno pjūvis, pagrindinis fasadas ir planas. Svirno fotofiksacija.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-02-20