Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės tarnyba personalo vadybos aspektu

  Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybes tarnautojas. Valstybės tarnautojo statusas. Karjeros valstybės tarnautojas. Statutinis valstybės tarnautojas. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Įstaigos vadovas. Kvalifikacinė klasė. Pakaitinis valstybės tarnautojas. Valstybės politikai. Tarnybinis nusižengimas. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Įstatymų, reglamentuojančių darbo santykius, taikymas valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojų pareigybės. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Darbo užmokestis. Pareiginė alga. Priedai. Priemokos. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Personalo valdymas. Personalinis valdymo aspektas. Personalo vadybos turinys ir principai. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Personalo verbavimas, atranka, įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo ypatumai Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-03
 • Valstybės tarnyba, valstybės tarnautojai

  Įvadas. Valstybės tarnyba. Pagrindiniai valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų etikos principai. Valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų darbo užmokestis. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-02
 • Valstybės tarnybos etika

  Įvadas. Etikos samprata. Etikos svarba. Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir vertybės. Politikų profesinės etikos ir elgesio principai. Politikų profesinės etikos ir elgesio principų atitikimo užtikrinimas. Politikų profesinės etikos ir elgesio kontrolė. Politikų nusižengimų profesinės etikos ir elgesio principams tyrimo procesas. Etikos principai. Etikos problemos. Etikos kodeksai. Išvados. Priedai (3).
  Etika, referatas(24 puslapiai)
  2006-12-06
 • Valstybės tarnybos garantijos

  Įvadas. Valstybės tarnautojų atostogos. Atostogos dėl karjeros valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas. Valstybės socialinis draudimas, sveikatos draudimas ir pensijos. Išeitinės išmokos ir kompensacijos. Tarnybos stažas. Kompensacijos muitinės mobiliųjų grupių pareigūnams, muitinės postų pareigūnams ir muitinės pareigūnams, atliekantiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą. Kitos garantijos. Garantuojamas darbo užmokestis. Garantuojamas einamos pareigos.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-09-04
 • Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai

  Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Jungtinės karalystės valstybės tarnyba. Struktūra ir personalas. Valstybės tarnybos reformos. Gladstono iniciatyva. Profesionali valstybės tarnyba. Posūkis nuo tradicinės biurokratinės valdymo sistemos. Fultono ataskaita. "Naujoji dešinė": konservatorių reformos. "Naujoji kairė" : leiboristų reformos. Lietuvos valstybės tarnybos reformos. Jungtinės karalystės ir lietuvos valstybės tarnybose įvykdytų reformų palyginimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Viešasis administravimas, referatas(28 puslapiai)
  2011-09-27
 • Valstybės tarnybos valdymas

  Įvadas. Valstybės tarnybos sąvoka, rūšys. Valstybė tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka ir priėmimas, teisės ir pareigos. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2006-07-27
 • Valstybės tarnybos vertinimas Lietuvoje

  Įvadas.. Tarnybinės veiklos vertinimo pradžia Lietuvoje. Tarnybinės veiklos vertinimas Lietuvoje, remiantis LR Valstybės tarnybos įstatymu ir vertinimo taisyklėmis. Kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas. Vertinimo komisija. Neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas. Valstybės tarnautojų nuomonė, apie jų veiklos vertinimą. Valstybės tarnautojų vertinimas kitose šalyse. Tarnybinės veiklos vertinimo teoriniai ir metodiniai aspektai. Bendras vertinimo modelis (BVM). BVM (bendras vertinimo modelis) vertinimo procesas. Išvada.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2010-04-15
 • Valstybės tęstinumas ir valstybių teisių perėmimas tarptautinėje teisėje

  Teisių perėmimo priežastys. Valstybės tęstinumas ir valstybių teisių perėmimas. Teisių perėmimo būdai. Valstybių tęstinumo ir teisių perėmimo pavyzdžiai tarptautinėje teisėje. Teisių perėmimo momentas. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-01-15
 • Valstybės ūkio subjektai, neturintys juridinio asmens teisių

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Ūkio subjektai, neturintys juridinio asmens teisių. Individuali įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-16
 • Valstybės užimtumo politika

  Įvadas. Nedarbas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbas Europos Sąjungoje. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Lietuvos respublikos užimtumo didinimo programa. Nedarbo mažinimo galimybės. Darbo vietų sistemos plėtojimas (verslininkystės skatinimas). Darbo vietų steigimo programa papildomai remiamiems bedarbiams. Vietinio užimtumo iniciatyvos. Verslo organizavimo programa. Užimtumo rėmimas. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo remiami darbai. Viešieji darbai. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Darbo klubai. Profesinio mokymo programa. Profesinių įgūdžių palaikymo ir kvalifikacijos kėlimo programa. Lygių galimybių darbo rinkoje didinimas. Visiems prieinamos darbo rinkos formavimas. Moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimas. Užimtumo politikos integralumo didinimas. Atviras informavimas ir konsultavimas. Lietuva Europos Sąjungoje – nauji iššūkiai ir galimybės. Įstojimo į Europos Sąjungą (ES) poveikis Lietuvos darbo rinkai. Europos Sąjungos užimtumo politikos tikslai iki 2010 metų. Užimtumo politikos projektų finansavimas. Europos regioninės plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Bendra Europos Sąjungos darbo rinka. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(37 puslapiai)
  2005-09-17
 • Valstybės užimtumo politika (2)

  Įvadas. Lietuvos respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programa. Užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Darbo vietų sistemos plėtojimas. Užimtumo rėmimo tobulinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Lygių galimybių darbo rinkoje didinimas. Užimtumo politikos integralumo didinimas. Priemonių finansavimas, įgyvendinimas ir monitoringas. Užimtumo didinimo programos ataskaita. Pagrindiniai pasiekimai. Darbo rinkos pokyčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-03-16
 • Valstybės vaidmens finansų sektoriuje Lietuvoje ir Šveicarijoje palyginimas

  Įvadas. Finansų sektoriaus struktūra. Bankų sektorius. Bankų tipai. Draudimo sektorius. Draudimo rūšys. Investicinių paslaugų sektorius. Mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė. Lietuvos vaidmuo finansų sektoriuje. Lietuvos Respublikos centrinis bankas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko 2007 metų finansinė ataskaita. Lietuvos banko balanso apžvalga (2009 m. vasario mėn.). Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Draudimo sutarties rūšys ir jų sudarymai. Šveicarijos finansų sektorius. Finansinio sektoriaus priežiūra. Įnašai į Šveicarijos bankus apsaugoti Konstitucijos. Nacionalinis Šveicarijos bankas: atsakomybės ir tikslai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-07
 • Valstybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti valstybės vaidmenį šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje. Valstybės vaidmuo XX amžiuje. Valstybės funkcijos. Kodėl valstybė kišasi į ekonomiką? Skatina konkurenciją rinkose. Ekonomikos stabilumo užtikrinimas. Gina vartotojų teises. Ekonominio saugumo garantijos. Valstybė kaip ekonomikos sistemos dalyvis. Vyriausybės sprendimai prieš rinkos sprendimus. Apibendrinimas. Priedai (4 psl.)
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-11-12
 • Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje

  Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo rinkos ekonomikoje prielaidos. Bendrosios valstybės funkcijos ekonomikoje. Rinkos ekonomikos pokyčių rezultatai valstybės valdymo ir socialinėje srityse.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-27
 • Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Valstybės turto privatizavimas Lietuvoje . Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-26
 • Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikos raidoje

  Įvadas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Lietuvos Respublikos Seimas. Valstybės priimti nutarimai, gerinantys šalies ekonomiką. Stojimo į Europos Sąjungos (ES) ekonominė nauda. Įstojimas į NATO. Ekonominiai veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-17
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įvaikinimo statistiniai duomenys

  Įvadas. Įvaikinimas – ypatinga gyvenimo forma. Realiai galimų įvaikinti vaikų apskaita. Absoliutus lygio padidėjimas. Didėjimo tempas. Aritmetinis vidurkis. Moda 9 Mediana. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Įvaikinimas Lietuvos respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems užsienyje, ir užsieniečiams. Išvados.
  Statistika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-18
 • Valstybės valdymas

  Valdžios samprata. Lyderio problema. Valdžios šaltiniai arba valdžios reiškimosi formos. Atskiros valdžios rūšys.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-27
 • Valstybės valdymas. Vietos savivalda

  Valstybės valdymas. Vietos savivalda. Lietuvos ir Švedijos savivalda. Savivaldybių institucijos, jų sudėtis bei įgaliojimai. Rinkimų apygardos. Atsakomybės ir valdžios pasiskirstymas tarp institucijų Lietuvoje bei Švedijoje. Biudžetas.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-11-10
 • Valstybės valdymo formos

  Įvadas. Monarchija. Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Parlamentinė monarchija. Dualistinė monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. "Pusiau prezidentinė" respublika. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-06-12
Puslapyje rodyti po