Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybės

  Įvadas. Psichologinės raidos stadijos. Jaunas – senas. Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Saviraida. Kokios psichologinės katastrofos gali ištikti žmogų? Senatvė. Asmenybės subrendimo kriterijai. Psichologinių trūkumų sprendimas. Malonumai. Senstančio žmogaus sunkumai ir galimybės. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-04-02
 • Suaugusio žmogaus raida

  Pažintinės suaugusio žmogaus ypatybės. Psichosocialinės raidos stadijos. Suaugusiojo ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Senatvė. Asmenybės brandos kriterijai. C.G. Jungas. Eriksonas. Rodžersas.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-24
 • Suaugusiojo neįgalaus socialinė integracija

  Įvadas. Visuomenės įtaka neįgalaus suaugusiojo socialinei integracijai. Istorinis negalės aspektas. Filosofinis šiuolaikinės visuomenės negalės aspektas. Socialinė aplinka ir neįgaliųjų suaugusiųjų integracija. Socialinė politika neįgaliųjų suaugusiųjų integracijai į visuomenę. Įstatyminė bazė. Neįgaliųjų socialinė integracija 2004 m. Išvados. Priedai.
  Socialinis darbas, referatas(41 puslapis)
  2006-02-20
 • Suaugusiojo socializacijos samprata

  Profesinė socializacija. Resocializacija. Tėvystės socializacija. Šeima- žmogaus socializacijos produktas. Sutuoktinių santykiai. Tėvų autoritetas. Bendravimas. Religinės organizacijos. Papročiai ir tradicijos. Mikrosociumas. Suaugusiųjų mokymasis. Išvada.
  Raidos psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-23
 • Suaugusiojo žmogaus raida

  Įvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Suaugusiųjų burnos priežiūros ypatumai. Periodonto ligų profilaktika

  Odontologinių susirgimų prevencija. Dantų akmenys. Akmenų susidarymo profilaktika. Irigacija. Profesionalioji burnos higiena.
  Ligos ir traumos, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-28
 • Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi

  Įvadas. Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi. Asmenybės sąvoka. Šeimos ir aplinkos įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Pirmųjų gyvenimo metų krizė. Trečiųjų gyvenimo metų krizė. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Šeimos bei ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtakos vaiko asmenybės formavimuisi tyrimas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-07-11
 • Suaugusiųjų mokymas Švedijoje ir Pietų Afrikos respublikoje

  Įvadas. Suaugusiųjų mokymas Švedijoje. Suaugusiųjų mokymas Pietų Afrikos Respublikoje. Suaugusiųjų mokymo Švedijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Suaugusiųjų mokymo(si) kryptys, problemos, ypatumai

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimas nuostatos. Suaugusiųjų mokymo kryptys. Distancinis, modulinis, programuoto mokymo kryptys. Distancinė mokymo kryptis. Modulinis mokymas. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Mokymasis per patirtį. Suaugusiųjų mokymosi problemos. Suaugusiųjų besimokančiųjų baimės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-13
 • Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje

  Įvadas. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje. Nuotolinių studijų samprata, ypatumai ir organizavimas. Nuotolinių studijų sistema. Medžiagos rengimas nuotolinio mokymosi kursui. Medžiagos rengimas nuotolinio mokymosi kursui. Nuotolinio švietimo administravimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-06-01
 • Suaugusiųjų mokymosi prielaidos

  Įvadas. Sąvokų apibrėžimai. Suaugusiųjų mokymosi stimulai. Socialinės prielaidos. Savarankiškumo poreikis. Psichologiniai poreikiai. Fiziologiniai poreikiai. Suaugusiųjų motyvacija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Mokymosi tikslų įvairovė. Suaugusiųjų savišvieta. Pagrindiniai savišvietos būdai. Savišvietos trukdžiai. Mokymosi prieinamumas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-21
 • Suaugusiųjų mokymosi svarba šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti suaugusiųjų mokymosi svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Mokymasis visą gyvenimą: nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis. Suaugusiųjų švietimo idėjų ištakos Lietuvoje. Sėkmingo suaugusiųjų mokymosi prielaidos. Suaugusiųjų švietimo patirtis Europoje ir pasaulyje. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-25
 • Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus šeimoje

  Įvadas. Tikslas - parodyti vaikų skatinimo taikymo plėtotę Lietuvos šeimoje. Tėvų ir vaikų santykių raida lietuviškoje šeimoje. Elgesio stimuliavimo metodų samprata. Elgesio stimuliavimo problema. Skatinimas. Lenktyniavimas. Smerkimas. Viešoji nuomonė. Skatinimas ar bausmė? Ištakos ir raida. Skatinimo ir bausmės priešprieša šeimoje. Tyrimo "Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus šeimoje" rezultatų analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(22 puslapiai)
  2009-02-11
 • Suaugusiųjų švietimas

  Įvadas. Formalusis suaugusiųjų švietimas - apibrėžimas. Bendrasis lavinimas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Formaliojo suaugusiojo mokymosi problemos. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Pagrindinės sąvokos. Išsilavinimas. Kompetencija. Kvalifikacija. Vykdytojai. Dalyviai. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusiųjų neformalųjį švietimą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijos ir turinys. Išvados. Nuosekliosios studijos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-11
 • Suaugusiųjų švietimas (2)

  Įvadas. Suaugusiųjų tęstinis mokymasis. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje. Nuotolinių studijų samprata, ypatumai ir organizavimas. Nuotolinių studijų sistema. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-12
 • Suaugusiųjų švietimo institucijos ir grupiniai mokymosi metodai

  Įvadas. Mokymosi veiklos tipas. Suaugusiųjų švietimo įstaigos. Įstatymai, kiti dokumentai, reglamentuojantys institucijos veiklą. Veiklos formos. Baigus mokymo įstaigą gaunamas (negaunamas) valstybės pripažįstamas baigimo dokumentas. Formalusis švietimas. Problemos, su kuriomis susiduria tiek suaugusiųjų mokymą organizuojančios įstaigos, tiek jose besimokantys suaugusieji. Suaugusiųjų švietimo grupiniai mokymosi metodai. Suaugusiųjų švietimo aktyvieji grupiniai mokymo(si) metodai. Minčių lietus. Ūžesio grupės. Debatai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Grupės diskusija. Klausymasis ir stebėjimas. Panelinė diskusija. Projektai ir atvejų (analizė) studijos. Vaidmenų atlikimas. Imitacijos ir žaidimai (varžytuvės). Seminaras. Sniego gniūžtė. Vizitai, kelionės, teminės išvykos. Darbo grupės. Terapinės grupės. Suaugusiųjų švietimo pasyvieji grupiniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Kompiuterinis mokymasis.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Suaugusiųjų švietimo ypatumai

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo ypatumai pagrindinėse mokymosi teorijose. Bihevioristinė mokymosi teorija. Kognityvinė mokymosi teorija. Humanistinė mokymosi teorija. Konstruktyvistinė mokymosi teorija. Mokymosi teorijų bendra sąveika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-01-22
 • Suaugusiųjų švietimo perspektyvos

  Įvadas. Mokymasis visą gyvenimą. Suaugusiųjų švietimo prieinamumo didinimas. Tėvų švietimas. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-23
 • Suaugusiųjų švietimo principai

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo principai. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje, jo pricipai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-29
 • Subjektyvi emocinė savijauta

  Subjektyvios emocinės būsenos apibrėžimas ir matavimas. Emocinės savijautos sistema. Akimirkos nuotaika prieš ilgalaikę nuotaiką. Pavienės emocijos prieš visuotinį pasitenkinimą. Dažnos prieš intensyvias emocijas. Malonių ir nemalonių nuotaikų nepriklausomybė. Emocinės savijautos matavimas. Emocinės savijautos koreliatai. Teorijos apie subjektyvios emocinės savijautos priežastis. "Kylančios" (bottom-up) situacinės įtakos. Charakterio (būdo) įtaka. Tikslai. Kultūra. Socialinis palyginimas. Adaptacija, prisitaikymas ir kopijavimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-27
Puslapyje rodyti po