Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Raganos istorijoje ir mūsų gyvenime

  Įžanga. Raganos sąvoka. Raganos reikšmė tautosakoje ir šiuolaikiniame gyvenime. Raganos viduriniais amžiais. Inkvizicija arba raganų teismai. Raganų skirstymas. Raganos Lietuvoje. Išvados.
  Kita, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Raganų teismai Lietuvoje

  Įvadas. Dėstymas. Raganų persekiojimas. Statusas. Įrašai teismo knygose. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-04
 • Raidos ypatumai ankstyvojoje vaikystėje

  Įvadas. Ankstyvoji vaikystė. Piaget pažinimo vystymosi stadijos ankstyvojoje vaikystėje. Kalbos raida. Ankstyvoji vaikystė Sigmund‘o Freud‘o psichoanalitinėje teorijoje. Emocijos ir jausmai. Vaikų emocijų ir elgesio sutrikimai ir jų korekcija. Vaiko asmenybės vystymosi sąlygos. Tėvai ir trečiųjų vaiko gyvenimo metų krizė. Žaidimai. Žaidimų tipai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(15 puslapių)
  2007-01-10
 • Raidos krizės: paauglystė

  Įvadas. Noras įsilieti į grupę - noras iš jos išsiskirti. Noras būti savarankišku - pagalbos laukimas bei noras būti suaugusiu - nepasitikėjimas suaugusiųjų pasauliu. Jautrumas, pažeidžiamumas - demonstratyvus agresyvumas bei romantikos siekimas - cinizmas. Noras turėti savo požiūrio tašką - noras turėti autoritetą. Bendravimo siekimas - vienatvės poreikis. Seksualiniai pergyvenimai - seksualinės patirties baimė. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Raidos psichologija (11)

  Įvadas. Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Gyvenimo pradžia – prenatalinis vystymasis ir gimimas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Kūdikystė. Žaidimų metai. Vaiko kalbos raida. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-03
 • Raidos psichologija (8)

  Įvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Raidos psichologijos tyrimo metodai ir asmenybės raida

  Raidos psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Longitiudinis (t.y. ilgalaikis) tyrimas. Skersinio pjūvio metodas. Pagrindiniai vaiko psichologijos tyrimo metodai. Stebėjimas. Eksperimentas. Interviu. Pokalbio (apklausos) metodas. Testų metodas. Dienoraščio metodu. Sociometrinis metodas. Asmenybės raida. Asmenybė. Eriksono raidos krizės. Raidos etapai.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-03
 • Raidos psichologijos tyrimo metodai ir asmenybės raida nuo gimimo iki mirties

  Bendrai apie raidos psichologijos tyrimo metodus. Moksliniai raidos psichologijos tyrimo metodai. Natūralus stebėjimas. Natūralus ir laboratorinis eksperimentas. Interviu. Specifiniai raidos psichologijos metodai. Longitudinis tyrimas. Dienoraščio metodas. Skersinio pjūvio metodas. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-20
 • Raiškusis skaitymas

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kas yra raiškusis skaitymas. Kvėpavimas ir balsas. Dikcija. Greitakalbės. Teksto paruošimas skaitymui. Eilėraščių skaitymas. Pasakėčių skaitymas. Pasakų skaitymas.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2008-04-01
 • Rajono socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įvadas. Rajono socialinio draudimo sudarymas. Savarankiškai dirbančių ir jiems prilyginamų asmenų privalomosios draudimo įmokos. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos. Savanoriškasis socialinis pensijų draudimas. Savanoriškasis socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Baudos, delspinigiai ir kitos pajamos. Kitos pajamos. Rajono socialinio draudimo biudžeto vykdymas. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Senatvės pensijos. Našlių ir našlaičių pensijos. Invalidumo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Ligos pašalpa. Motinystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Draudimas nuo nedarbo. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo išmokos. Kitos išmokos. Socialinio draudimo duomenys Panevėžio rajone. Dirbančiųjų su verslo liudijimu it ūkininkų bei jų partnerių valstybinis socialinis draudimas. Apdraustųjų savanoriškuoju valstybiniu socialiniu draudimu analizė. VSDFV Panevėžio skyriaus įmokų surinkimo analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(29 puslapiai)
  2006-10-11
 • Rajono vandens teršėjai ir teršalai

  Vandens teršėjai ir teršalai. Šiaulių apskrities vandens kokybė.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-07
 • Ralf‘o Dahrendorf‘o modernusis socialinis konfliktas

  Įvadas. Revoliucijos ir modernusis socialinis konfliktas. "Martinezo paradoksas". "Gyvenimo šansai". Valdžios vaidmuo. Pilietybė. Arono pasaulis. Moderniosios problemos. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-04
 • Rambyno regioninis parkas

  Parko teritorija. Pagrindiniai Rambyno regioninio parko uždaviniai. Kultūros paveldas. Parko gyvenvietės ir žymiausios istorinės vietos jose. Gamtos paveldas. Lankytinų objektų planas.
  Lietuvos geografija, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-14
 • Rambyno regioninis parkas (2)

  Įvadas. Teritorija. Rambyno regioninio parko gamta. Gamtovaizdis. Augalija. Gyvūnija. Klimatas. Rambyno regioninio parko gyvenvietės. Vilkyškiai. Opstainys. Šereitlaukis. Bitėnai. Bardėnai. Saugomos teritorijos. Parko keliai. Susisiekimas. Rekreacijos objektai. Lankytini objektai. Oro taršos tyrimas.
  Turizmas, referatas(18 puslapių)
  2006-11-24
 • Raminantys vaistai

  Projekto tikslai. Projekto aktualumas. Įvadas. Vaistai. Vaistų veikimo rūšys. Veiksniai, kurie lemia vaistų įsisavinimą į organizmą. Vaistų sąveika su alkoholiu. Vaistų nesuderinamumas. Raminantys vaistai. Migdomieji. Benzodiazepinai. Barbitūratai. Trankviliantai. Alkoholis.
  Medicina, referatas(11 puslapių)
  2005-12-11
 • Rangos sutarties samprata, jos šalys ir sudarymo bei vykdymo ypatumai

  Įvadas. Rangos sutartis. Rangos sutarties sąvokos apibrėžimas, jos dalykas ir sudarymas. Rangos sutarties šalys. Rangos sutarties rūšys. Vartojimo ranga. Statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų ranga. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės arba savivaldybės biudžeto. Rangos sutarties ypatumai. Teismų praktika. Išvados. Priedai.
  Teisė, referatas(23 puslapiai)
  2006-02-24
 • Rangos sutarties teisinė analizė

  Įvadas. Rangos sutarties sąvoka. Sutarties analizė. Sutarties dalykas. Sutarties kaina. Leidimai, statybos darbų atlikimas ir vykdymas. Darbo tikrinimas. Statybos darbų atlikimo terminai. Garantinis terminas. Šalių atsakomybė. Nuostolių atlyginimas užsitęsus statybos darbams. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka. Užsakovo teisė nutraukti sutartį. Rangovo teisė nutraukti sutartį. Nenugalima jėga (force majeure). Sutarties galiojimas ir kitos sutarties sąlygos. Sutarties priedai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-04-14
 • Rangovo ir užsakovo teisės ir pareigos

  Įvadas. Rangos samprata ir rangos sutartis. Rangovo ir užsakovo teisės bei pareigos. Vartojimo ranga. Statybų ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų ranga. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės arba savivaldybių biudžeto. Apibendrinimas. Priedai (6 psl.)
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-11-26
 • Rangų sistema ir darbas komandoje

  Vadovo elgesys su pavaldiniais. Santykiai su viršininkais. Etikos problemos. Apgavystė. Melas. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas valdžia. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas žmogiškaisiais ištekliais. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Seksualinis priekabiavimas. Korupcija. Dovana. Kyšis. Darbas komandoje ir rangų sistema. Interviu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-09-23
 • Rankininkų fizinis rengimas

  Jėgos ugdymas. Jėgos ugdymo pratimai. Greitumo ugdymas. Metodinės nuorodos ugdant greitumą. Greitumo ugdymo pratimai. Ištvermės ugdymas. Metodinės nuorodos ugdant ištvermę. Pratimai ištvermei ugdyti. Lankstumo ugdymas. Metodinės nuorodos ugdant lankstumą. Pratimai lankstumui ugdyti. Lankstumo ugdymo pratimai. Vikrumo ugdymas. Metodinės nuorodos ugdant vikrumą. Vikrumo ugdymo pratimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Sportas, referatas(8 puslapiai)
  2006-07-25
Puslapyje rodyti po