Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pietų sąjunga dekabristų sukilime

  Įvadas. Pirmų rusiškų revoliucionierių atsiradimo priežastys. Judėjimo atsiradimas, dekabristų tikslai. P. Pestelio "Russkaja pravda" ir N. Muravjovo Konstitucija. Pasiruošimas sukilimui. 1825 m. gruodžio 14 d. sukilimas. Dekabristų teismas. Pralaimėjimo priežastys ir rezultatai. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2008-10-15
 • Pietvakarių Azija

  Valstybės. Pietvakarių Azijos gamta. Kraštovaizdžiai. Pietvakarių Azijos gyventojai. Gyventojai. "Derlingasis pusmėnulis" ir civilizacijos aušra. Islamo tėvynė. Nafta —"juodasis auksas". Senieji gyventojų verslai. Nafta - Alacho "dovana". Nafta – didžiųjų permainų kaltininkė. "Juodasis auksas" ar Alacho prakeiksmas. Užsienio Azija. Naftos ir perlų šalis. Naujas senosios šalies veidas. Vilties deglai ir saldžiosios datulės. Rūsti Azijos širdis. Nafta – svarbiausia žaliava. Naftos atsargos ir gavyba. Naftos eksportas bei importas. Naftos gabenimas – pavojus gamtai. Irakas. Iranas. Mečetės. Persiški kilimai. Ajatola. Saudo Arabija. Moterų vieta. Žemės drėkinimas. OPEC.
  Regioninė geografija, referatas(13 puslapių)
  2005-12-04
 • Pievagrybių auginimas

  Įvadas. Pievagrybių maistinė vertė ir paplitimas. Pievagrybių paplitimas. Natūralaus substrato ruošimo technologija. Fermentavimasis. Pasterizavimas.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-24
 • Pievagrybių auginimas (2)

  Įvadas. Substrato pasterizavimo tikslas ir jo eiga. 8 dienų komposto pasterizavimas. 16 dienų komposto pasterizavimas. Pasterizavimo eigos schema. Pasterizavimo sunkumai. Pievagrybių laistymas (laikas ir normos).
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-24
 • Pievų monitoringas

  Įvadas. Montoringo vykdymo metodika. Poligono vietos parinkimo principas. Pievų buveinių parinkimas. Monitorinio vykdymo metodika. Monotoringo rezultatai. Stepinės pievos. Rūšių turtingų briedgaurynų pievos. Rūšių turtingos ganyklos. Melduvinės pievos. Aliuviniuvinės pievos. Šienaujamų mezofitų pievos. Apibendrinimas ir išvados.
  Ekologija, referatas(26 puslapiai)
  2009-01-28
 • Pikselio menas

  Įvadas. Bendra apžvalga. Pikselio menas pasaulyje. Pikselio menininkai. Pikselio meno technika. Pikselis. Spalvų technika. Vaizdavimo būdai. Išsaugojimas ir kompresija. Pikselio meno komercinis pritaikymas. Žaidimai. Mobilieji telefonai. Kitos pikselio meno komercinės formos. Išvados. Priedai (4).
  Dailė, referatas(15 puslapių)
  2007-02-22
 • Piktybinių susirgimų genetika

  Įvadas. Kancerogenetinė teorija. Virusogenetinė teorija. Polietiologinė teorija. Mutagenezės koncepcija. Imuniteto disbalanso teorija. Trofinė teorija. Bendrosios biologijos rezistentiškumo išraiškos hipotezė. Laisvųjų radikalų hipotezė. Kancerogenezės stadijos. Auglį slopinantys genai.
  Ligos ir traumos, referatas(14 puslapių)
  2007-02-13
 • Pyktis ir agresija

  Pyktis ir agresija. Agresija. Vaikų apsaugos būdai. Prievartos poveikis skirtingo amžiaus vaikams. Seksualinė prievarta. Seksualinio smurto formos.
  Socialinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-02-24
 • Pyktis ir įniršis

  Kas yra pyktis? Pyktis ir kūnas. Genetika. Mitai apie pyktį. Kitos klaidingos prielaidos. Pyktis ir kitų bei savęs praradimas. Kaip susidoroti su pykčiu? Dvasiniai pykčio aspektai.
  Etika, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-26
 • Piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikas

  Įvadas. Tėvų alkoholizmo poveikio vaikams veiksniai. Vaikų reakcija į tėvų alkoholizmą skirtingais amžiaus tarpsniais. Piktnaudžiaujančioms alkoholiu šeimoms būdingi tarpusavio santykiai. Vaikų auklėjimo būdai. Piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaiko prisiimami vaidmenys šeimoje. Ryšys tarp tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu ir blogo elgesio su vaiku. Pagalba piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikams. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-03-01
 • Piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problema tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Darbo tikslas – trumpai apžvelgti piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problemas tarptautinėje teisėje bei galimus šių problemų sprendimo būdus. Diplomatinių imunitetų ir privilegijų samprata bei tikslas. Diplomatinių privilegijų ir imunitetų skirstymas. Piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problema ir galimi sprendimo būdai. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-09-09
 • Piktžolių kontrolė

  Piktžolių kontrolė. Piktžolių masė rugių pasėliuose, priklausomai nuo sėjomainos grandies. Vienas iš populiariausių pasėlių priežiūros darbų yra akėjimas. Augalų akėjimo laikas ir intensyvumas, priklausomai nuo jų vystymosi tarpsnio. Augalų apsauga ir pesticidų naudojimas.
  Žemės ūkis, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-13
 • Piliakalniai, padavimai, legendos, archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje

  Įvadas. Piliakalniai. Padavimai. Legendos. Archeologiniai tyrinėjimai. Išvados. Priedai (4).
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2007-10-15
 • Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas

  Valstybės tarnybos savarankiškas darbas Nr. 1. Įvadas. Viešųjų paslaugų samprata ir klasifikacija. Piliečio kaip kliento identifikavimas. Teigiami pavyzdžiai teikiant viešąsias paslaugas. Neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2012-06-10
 • Piliečių (užsieniečių) administracinė,teisinė padėtis

  Įvadas. Piliečių teisinė ir administracinė padėtis. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Teisės ir laisvės santykis. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės administracinis teisinis statusas. Asmeninės asmens ir piliečio teisės ir laisvės Lietuvos Konstitucijoje. Asmens ir piliečio pareigos Lietuvos Konstitucijoje. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-08
 • Piliečių administracinė, teisinė padėtis

  Piliečių administracinė-teisinė padėtis. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Teisės ir laisvės santykis. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės administracinis teisinis statusas.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-03
 • Piliečių dalyvavimas priimant sprendimus viešajame sektoriuje

  Nevyriausybinių organizacijų viešojo valdymo sistemoje referatas. Įvadas. Tikslas yra aptarti piliečių dalyvavimo galimybes priimant sprendimus viešajame sektoriuje. Teisinės galimybės. Piliečių dalyvavimo viešajame sektoriuje formos. Sprendimų priėmimo būdai. Tiesioginiai sprendimų priėmimo būdai. Netiesioginiai sprendimų priėmimo būdai. Seniūnaičiai ir seniūnaitijos. Tyrimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2009-10-21
 • Piliečių dalyvavimo valstybės valdyme būdai ir reikšmė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti piliečių vaidmenį valstybės valdyme. Piliečių dalyvavimo valstybės valdyme esmė. Samprata. Pilietinės visuomenės raida. Piliečių dalyvavimo valstybės gyvenime būdai. Referendumų teisė. Teisė stoti į valstybinę tarnybą. Peticijos teisė. Rinkimų teisė. Teisė vienytis į politines partijas, bendrijas ar asociacijas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Valstybės įstaigų ar pareigūnų darbo kritikos teisė. Užsienio valstybių patirtis. Piliečių aktyvumo skatinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2011-01-18
 • Piliečių ir kitų Lietuvoje gyvenančių asmenų teisės ir pareigos

  Įvadas. Lietuvos piliečių teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos tarpukariu. Teisės ir pareigos šių dienų Lietuvoje. Tautinių mažumų teisės. Tautinių mažumų teisės tarpukariu. Tautinių mažumų teisės dabar. Respublikos gynimas. Gynimas tarpukario Lietuvoje. Gynimas po nepriklausomybės atkūrimo.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-10-06
 • Piliečių ir valdžios institucijų santykis Lietuvos viešajame administravime (2)

  Įvadas. Viešųjų institucijų veikla ir tikslai. Lietuvos valstybės valdžios institucijos. Valdžios institucijų ir piliečių sąveika viešajame administravime. Piliečių pasyvumas valdžios institucijų atžvilgiu. Pasitikėjimas valdžios institucijomis. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2012-03-07
Puslapyje rodyti po