Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nemuno delta

  Anotacija. Įvadas. Nemuno deltos susidarymas. Nemuno deltos reljefo ypatumai. Nemuno deltos upės ir ežerai. Nemuno deltos pelkės. Nemuno deltos dirvožemiai, augalija, gyvūnija. Nemuno deltos gyvenvietės. Nemuno deltos regioninis parkas. Regioninio parko tikslai. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. Gamtinės vertybės. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-06
 • Nemuno Delta Regional Park

  Darbas anglų kalba. Values. Visitors. Vocabulary.
  Lietuvos geografija, referatas(5 puslapiai)
  2006-09-06
 • Nemuno deltos regioninis parkas

  Turistinio maršruto į Nemuno deltos regioninį parką aprašymas. Rambyno kalnas. Bitėnų kapinaitės. Juknaičiai. Rusnė. Skirvytėlės kaimas. Uostadvaris. Šilutė. Mingės kaimas. Ventės ragas. Švėkšna.
  Turizmas, referatas(10 puslapių)
  2005-10-18
 • Nemuno gynybinė sistema XIII amžiaus pabaigoje - XIV amžiaus pradžioje

  Įvadas. Nemuno upės gynybinė sistema ir lietuvių pilių sąveika kovoje su kryžiuočiais. Nemuno gynybinės sistemos pilių tinklas. Pagrindinės Ordino veržimosi kryptys į Nemuno gynybinę sistemą. Nemuno gynybinės sistemos žlugimas.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Nemuno gynybinė sistema. Nemuno gynybinės sistemos reikšmė XIII - XIV amžiuje

  Pieštvės pilies reikšmė ir kaimyninės vokiečių pilys. Veliuona - Lietuvos gynybos skydas kare su Kryžiuočių ordinu. Bisenės Kolainių ir Medrabos pilys. Kolainių pilis. Medrabos pilis. Išvados. Įvadas.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2006-12-22
 • Nemuno nuotėkio ir ledo reiškinių daugiamečiai svyravimai per pastaruosius 200 metų

  Įvadas. Nemuno nuotėkio kaita. Ledo režimo kaita.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-07-02
 • Nenoras mokytis

  Įvadas. Mokyklos aplinkos sukūrimas. Motyvacija kaip esminis moksleivio norą / nenorą mokytis lemiantis veiksnys. Nenoro mokytis priežastys. Nenoro mokytis raiška. Mokytojo vaidmenys. Darbo rezultatai. Darbo metodika. Išvados. Priemonių planas problemai spręsti.
  Pedagogika, referatas(45 puslapiai)
  2006-02-06
 • Nenugalima jėga (force majeure) kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės sąlyga

  Įvadas. Dėstymas. Nenugalimos jėgos samprata. Norminė literatūra, kurioje susiduriama su nenugalimos jėgos sąlyga. Aplinkybės, kurios pripažįstamos kaip nenugalima jėga. Kada galima remtis nenugalima jėga? Nenugalimos jėgos pasekmės. Nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančios pažymos. Nenugalimos jėgos, kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės, konkretūs taikymo atvejai. Išvados. Praktinė užduotis. Praktinės užduoties sprendimai.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-06-12
 • Neofunkcionalizmo reabilitacija

  Įžanga. Neofunkcionalizmo kilmė. Neofunkcionalizmo kritika. Reabilitacijos bandymai. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-15
 • Neogotika

  Įvadas. Skiriami du neogotikos raidos etapai. Neogotikos atsiradimas. Neogotikos interjeras. Neogotikinio stiliaus baldai. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(6 puslapiai)
  2010-06-15
 • Neokonservatizmas

  Nekonservatyvizmo samprata. Neokonservatizmo istorinė raida. Pagrindinės neokonservatizmo pakraipos moderniojoje politinėje istorijoje. Neokonservatizmo doktrinos reikšmė pastaraisiais metais. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-06
 • Neolitas

  Įvadas. Neolitas Lietuvoje. Vėlyvasis neolitas. Etapai. Narvos kultūra.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-20
 • Neolitas. Nemuno ir Narvos kultūros

  Neolitas. Nemuno ir Narvos kultūros. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-10
 • Neoromantikų kūryba

  Neoromantikų kūryba. Salomėja Nėris. Jonas Aistis. Antanas Miškinis. Bernardas Brazdžionis. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2006-01-25
 • Nepamirškim, kad žmogus yra gyvūnas

  Trumpai apie evoliuciją. Žmonių genties istorija. Žmogaus ir kitų gyvūnų panašumai. Išvados.
  Fiziologija, referatas(12 puslapių)
  2006-03-20
 • Nepilna šeima ir vaikas

  Įvadas. Nepilnų šeimų atsiradimo priežastys. Nesantuokinio vaiko gimimas. Vieno iš gimdytojų mirtis. Vaikų ugdymo nepilnoje šeimoje sąlygos. Viena su vaikais. Vienišas tėvas. Netikėtai pakirto liga. Motina liko net vizijose. Nenori atitolti nuo sūnų. Vaikai kartais ir pamoko. Vedybų stebuklas dar neįvyko. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-16
 • Nepilnamečių alkoholio vartojimas dėl lengvo prieinamumo

  Įvadas. Teorinė dalis. Alkoholio vartojimo žala. Vaikų ir paauglių alkoholio vartojimas Lietuvoje. Empirinė dalis. Tyrimo organizavimas ir pravedimas. Tyrimo rezultatai. išvados. Priedas (Anketa). Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-07-22
 • Nepilnamečių apsaugos nuo jiems žalingos informacijos visuomenės informavimo priemonėse problemos Lietuvoje ir Vokietijoje

  Įvadas. Nepilnamečiai ir visuomenės informavimo priemonės. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Lietuvoje. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Vokietijoje. Priimtos priemonės Lietuvoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Priimtos priemonės Vokietijoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Kitos visuomenės informavimo priemonių sukeliamos problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-20
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija. Nepilnamečių nusikalstamumo bruožai. Baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Prevencija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-12-17
 • Nepilnamečių globa ir rūpyba

  Įvadas. Globa ir rūpyba. Globa. Rūpyba. Nepilnamečių globa ir rūpyba. Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustatymas ir apskaita. Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos. Vaiko laikinoji globa (rūpyba). Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, valstybinėse ir nevyriausybinėse globos institucijose. Nepilnamečio globėjo (rūpintojo) pareigos, teisės, atsakomybė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-05
Puslapyje rodyti po