Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Daiktinė teisė. Valdymas ir valdymo gynimas

  Įvadas. Daiktinė teisė. Bendrosios nuostatos. Valdymas. Valdymo ir valdymo gynimo samprata Lietuvos Respublikos (LR) civilinėje teisėje. Valdymo gynimas. Valdymo gynimo teisinė prigimtis. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-03-31
 • Daiktinė teisė. Valdymas. Valdymo gynimas

  Įvadas. Daiktinė teisė. Valdymo sąvoka. Bendra charakteristika. Valdymo įgijimas ir įgyvendinimas. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Nuosavybės teisė, valdymas ir jo gynimas. Ieškinys - apginti valdymo teisę. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-10-25
 • Daiktinės teisės civilinėje teisėje

  Įžanga. Daiktinių santykių absoliutumas. Daiktinio teisinio santykio turinio imperatyvus apibrėžtumas. Sekimo teisė. Daiktinių santykių viešumas. Bendrosios nuostatos. Daiktinių teisių samprata ir rūšys. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė ir bendroji jungtinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Valdymas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Užstatymo teisė. Įkeitimas. Paveldėjimo teisė .Paveldėjimo samprata ir reikšmė paveldėjimo pagrindai. Paveldėjimo teisės principai. Daiktai. Daiktų rūšys. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Individualūs ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. Paprastieji, sudėtiniai ir surenkamieji daiktai. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2009-09-14
 • Daiktinės teisės samprata ir daiktinių teisių rūšys

  Įvadas. Daiktinė teisė. Valdymas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka ir įkeitimas. Užstatymo teisė (superficies). Ilgalaikė nuoma (emhyteusis). Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybes rūšys. Bendrosios nuosavybes teise. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-02-14
 • Dailė kaip terapija

  Dailės terapija. Humanistinė asmenybės teorija. Meninis ugdymasis (mokymasis).
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-18
 • Dailės istorija po Antrojo pasaulinio karo

  Tremtinių stovyklos. Parodos. Meno leidiniai. Studijos ir meno mokykla. Organizacijos. Naujos temos. Įsikūrus kituose kraštuose. Vakarų Europoje. Pietų Amerikoje. Australijoje. Kanadoje. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Parodos. Galerijos. Studijos. Architektūra. Leidiniai. Draugijos. Naujoji dailininkų karta.
  Dailė, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-23
 • Dailės įtaka Lietuvos politiniam gyvenimui XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pradžia

  Lietuvos padėtis XIX amžiuje. Pirmosios dailininkų draugijos. Pirmoji dailės paroda. Pirmosios dailės parodos reikšmė to meto Lietuvai. Naujoji karta.
  Dailė, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-03
 • Dailės terapijos įtaka specialiųjų poreikių vaikams

  Įvadas. Dailės terapijos įtaka specialiųjų poreikių vaikams. Dailės terapija yra dailės ir kitų vaizdinių priemonių naudojimas gydymo, ugdymo, prevencijos ir reabilitacijos programose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2008-04-29
 • Dailės terapijos užsiėmimų organizavimo ypatumai

  Įvadas. Vedančiojo vaidmuo. Grupės sudarymo principai, darbo forma, trukmė. Naudojamos technikos. Išvados.
  Dailė, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-26
 • Dailės terapiniai aspektai

  Įvadas. Dailės terapija. Meno terapijos istorija. Kas yra meno ir dailės terapija. Dailės terapiniai aspektai, poveikis. Užsiėmimai, jų rūšys, metodikos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2010-05-20
 • Dainos

  Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Giesmės. Giesmių įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos. Rimas ir Ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Poetinės dainų priemonės.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2004-09-06
 • Dainų įvairovė ir jų skirstymas

  Įvadas. Vestuvinės dainos. Sutartinės. Vaikų dainos. Lopšinės. Piemenėlių dainos. Žaidinimai. Gyvūnijos apdainavimas. Mitologinės dainos. Našlaičių dainos. Darbo dainos. Baladės. Talalinės. Šeimos dainos. Kalendorinės dainos. Karinės-istorinės dainos. Raudos. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(18 puslapių)
  2006-02-17
 • Dainų šventė

  Įžanga. Dainų švenčių istorija. Tremtinių ir išeivijos Dainų šventės. Dainų šventės nuo 1990 m. Dainų švenčių reikšmė. Dainų švenčių emblema. Dainų šventės dalyviai. Dainų švenčių struktūra. Folkloro diena. Liaudies meno paroda. Ansamblių vakaras. Šokių diena. Dainų diena. Kiti renginiai. 2007-ųjų dainų šventė. Vietoj pabaigos. Priedai (nuotraukos).
  Kita, referatas(17 puslapių)
  2007-12-03
 • Dainuojamoji liaudies kūryba šiaurės Lietuvoje

  Tautosakos rūšys. Dėmesys lietuvių liaudies dainoms. Dainų skirstymas. Talentinga šiaurės Lietuvos krašto liaudies dainų pateikėja Ona Bluzmienė – Vaškaitė. Senosios linų darbų dainos. Karinės – istorinės dainos. Vestuvinės dainos. Kūriniai, skambėję jaunimo vakarėliuose. Kita dainuojamoji poezija. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-21
 • Dainuojamoji tautosaka

  Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Darbo dainos. Šienapjūtės dainos. Išvados.
  Kita, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-24
 • Dainuojamoji tautosaka (2)

  Viskas prasidėjo štai taip... Etnografinės sritys ir joms būdingi bruožai. Aukštaičiai. Dzūkai. Suvalkiečiai. Žemaičiai. Darbo dainos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Kasmetinių papročių dainos. Joninės. Piršlybų ir vestuvių dainos. Raudos. Raudojimo papročiai, raudos ir raudotojos. Laidotuvių raudų turinys. Meninis raudų pasaulis. Karo dainos. Senųjų karo dainų raida, idėjinės ir meninės ypatybės. Naujoviškos karo dainos.
  Etninė kultūra, referatas(14 puslapių)
  2005-09-30
 • Dainuojamoji tautosaka (3)

  Dainuojamoji tautosaka. Apeiginės dainos. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Šeimos dainos. Raudos. Neapeiginės dainos. Karinės ir istorinės dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Šokių, ratelių, žaidimų dainos. Vaišių dainos. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2005-10-14
 • Dainuojamoji tautosaka (4)

  Dainuojamoji tautosaka. Liaudies lyrika (poezija). Daina.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-17
 • Dainuojamoji tautosaka (5)

  Įvadas. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Šeimos dainos. Raudos. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-23
 • Dainuojamoji tautosaka (6)

  Įvadas. Dainuojamoji tautosaka. Dainų skirstymas. Dainų karalienės. Darbo dainos. Bendros pastabos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Darbo dainų pavyzdys. Kasmetinių papročių dainos. Kasmetinių papročių dainų savitumas. Advento ir Kalėdų dainos. Joninių dainos. Piršlybų ir vestuvių dainos. Dainų žanrai. Piršlybų ir vestuvių dainų leitmotyvai. Meno aukštumos. Karo dainos. Lietuvis ir karas. Kovos su kryžiuočiais. Senųjų karo dainų raida. Naujoviškos karo dainos. Priespaudos ir pasipriešinimo dainos. Dainos iš carinės Rusijos priespaudos. Pokario pasipriešinimo dainos. Tremties dainos. Raudos. Raudojimo papročiai, raudos ir raudotos. Laidotuvių raudų turinys. Meninis raudų pasaulis. Raudų pavyzdžiai. Giesmės. Krikščionybė ir giesmių plitimas. Religinė poezija ir tautosaka. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(15 puslapių)
  2008-01-24
Puslapyje rodyti po