Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Kognityvinė psichologija

Kognityvinė psichologija (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tvermės (konservacijos) dėsnių supratimo tyrimas, remiantis J. Piaget teorija

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: Nustatyti ikioperacinio mąstymo ypatumus, konservacijos dėsnio supratimą. Tyrimo uždavinys. Tyrimo hipotezė. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Priemonės. Instrukcija vaikui. Rezultatai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-03-02
 • Tvermės dėsniai pagal Piaget

  Įvadas. Tyrimo objektas: 4 – 12 metų vaikų tvermės dėsnių suvokimo eiliškumas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Tvermės dėsnių suvokimas priklausomai nuo amžiaus ir lyties. Tvermės dėsnių suvokimas procentine išraiška atsižvelgiant į lyties ir amžiaus faktorius. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Vaikų ir tėvų psichopatologijos ryšys su auklėjimo ypatumais

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Vaikų auklėjimo sąvoka. Sutrikęs auklėjimas. Vaikų auklėjimą lemiantys veiksniai. Vaikų auklėjimo aspektai. Depresiški tėvai ir vaikų auklėjimo ypatumai. Depresiški tėvai ir vaikų auklėjimo ypatumai (3). Tėvai, sergantys šizofrenija, ir vaikų auklėjimo ypatumai. Tėvai, sergantys šizofrenija, ir vaikų auklėjimo ypatumai (3). Asmenybių sutrikimų turinčių tėvų auklėjimų ypatumai. Tėvų, turinčių nerimo sutrikimų, auklėjimo patirtis. Motinų, turinčių valgymo sutrikimų, auklėjimo ypatumai. Tėvų, piktnaudžiaujančių psichotropinėmis medžiagomis, auklėjimo ypatumai. Tėvų, piktnaudžiaujančių psichotropinėmis medžiagomis, auklėjimo ypatumai (3). Auklėjimo ryšis su vaikų psichosocialinėmis problemomis. Vaikai, turintys nerimo simptomus, ir auklėjimo ypatybės. Vaikų elgesio sutrikimai ir auklėjimo ypatybės. Vaikų elgesio sutrikimai ir auklėjimo ypatybės (5). Depresyvus vaikas ir auklėjimo ypatumai. Aspektai, lemiantys vaikų psichinius sutrikimus. Užburtas ratas.
  Kognityvinė psichologija, pristatymas(39 skaidrės)
  2010-01-20
 • Vaizdinės atminties tyrimas (2)

  Įvadas. Tyrimo tema – 5 - 6m. vaikų vaizdinė atmintis. Nevalingos atminties lavėjimas. Valingos atminties lavėjimas. Tyrimo metodai ir tiriamieji. Rezultatų lentelė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-11-01
 • Vaizdinės atminties tyrimas (3)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tyrimo eiga. Duomenų sutvarkymas. Rezultatų lentelė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-29
 • Vaizdinės atminties tyrimas (5)

  Įvadas. Atmintis. Vaizdinė atmintis. Tyrimo tikslas: patyrinėti 6 metų amžiaus vaikų vaizdinę atmintį, naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Metodika. Tiriamieji. Darbo priemonės. Duomenų registravimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-03-22
 • Vaizdinės atminties tyrimas (6)

  Įvadas. Vaizdiniai. Vaizdinė atmintis. Tyrimo tikslas: tirti vaizdinę atmintį naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Metodika. Tiriamieji. Priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-04-04
 • Vaizdinės atminties tyrimas (7)

  Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas: tirti vaizdinę atmintį, naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Tiriamieji: 5 – 6 metų amžiaus vaikai, 5 mergaitės ir 5 berniukai. Tyrimo eiga (2 serijos). Duomenų sutvarkymas. Rezultatų lentelė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-09-17
 • Vaizdinės atminties tyrimas (8)

  Vaiko psichologijos (su praktikumu) laboratorinis darbas. Įvadas. Vaizdinis mąstymas. Nevalingos atminties lavėjimas. Valingos atminties lavėjimas. Nevalingo ir valingo įsiminimo santykis. Tyrimo tikslas. Tirti vaikų vaizdinę atmintį naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-09-30
 • Vaizdinės atminties tyrimas (9)

  Vaiko psichologijos I laboratorinis darbas. Įvadas. Vaikų vaizdinės atminties tyrimas. Tyrimo tikslas: tirti vaizdinę atmintį, naudojant paveikslėlių kvalifikacijos metodą. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Duomenų sutvarkymas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-10-28
 • Vaizdinio mąstymo tyrimas

  Įvadas. Mąstymas. Vaizdinis mąstymas. Konkretusis vaizdinis mąstymas. Veiksminis mąstymas. Tyrimo tikslas: tirti 7 metų amžiaus vaikų sugebėjimą diferencijuoti bendrus esminius požymius ir tuo pagrindu atlikti objektų klasifikavimo veiksmus. Metodika. Darbo priemonės. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-03-22
 • Vaizduotė

  Vaizduotė, vaizduotės rūšys, vaizdinių pertvarkymo vaizduotėje būdai.
  Kognityvinė psichologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-03-09
 • Vaizduotė (3)

  Vaizduotė. Vaizdinių pertvarkymo vaizduotėje būdai. Vaizduotės rūšys. Individualūs vaizduotės skirtumai.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-10-03
 • Vaizduotė (4)

  Kas yra vaizduotė? Ar visi gali naudoti vaizduotę? Apie kūno padėtį, atliekant vaizduotės pratimus. Vaizdinių "savireguliavimas". Vaizduotė ir realybė. Kai kurios pastabos ir mintys apie vaizduotės panaudojimą ugdymo procese. Užduotys bei klausymai apmąstyti ir aptarti. Vaizduotės panaudojimas ugdymo procese pavyzdys (taikant dailėje). Trumpai apie kelionės naudą. Vaikų vaizduotė. Įsivaizduojami draugai – kas tai? Įsivaizduojamas draugas – stiprybės šaltinis? Padeda išreikšti emocijas. Nebūkite skeptiškai nusiteikę. Kada reikia susirūpinti? Vaizdai, kurie mums vadovauja. Eidetiniai vaizdiniai. Haliucinacijos. Iliuzijos. Vaizduotė. Vaizduotės rūšys. Vaizduotės turinio skirtumai. Išvada. Santrauka.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-19
 • Vaizduotė ir kūrybiškumas

  Vaizduotė. Nevalinga vaizduotė. Valinga vaizduotė. Atkuriamoji vaizduotė. Kuriamoji vaizduotė. Svajonė. Agliutinacija. Hiperbolizavimas. Akcentavimas. Schematizavimas. Įterpimas. Tipizavimas. Pažinimo proceso jutimas ir suvokimas. Vaizduotės turiningumas. Vaizduotės jėga. Kūrybiškumo samprata. Kūrybingumo ištakos. Kūrybos proceso sąvoka. Kūrybos proceso etapai. Pasirengimas. Inkubacija. Įkvėpimas arba nušvitimas. Tikrinimas (detalizavimas, įvertinimas). Trys požiūriai į kūrybiškumą lemiančius veiksnius. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai. Kūrybiškos asmenybės bruožai. Smegenų veikla ir kūrybiškumas. Kūrybinės užduotys. Kūrybinių užduočių atlikimo gairės. Kūrybinių užduočių tipai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-27
 • Vaizduotė. Jos funkcijos. Vaizduotės rūšys. Vaizduotė ir kūrybiškumas

  Vaizduotė. Vaizduotės rūšys. Pasyvioji vaizduotė, jos rūšys, savybės. Aktyvioji vaizduotė jos rūšys, savybės. Vaizduotės kūrimo būdai. Individualūs vaizduotės skirtumai. Vaizduotės turtingumas. Vaizduotės vaizdai. Vaizdinis mąstymas. Kūrybiškumas. Kūrybiškumo ir intelekto santykis. Kūrybinio proceso dinamika. Kūrybingos asmenybės bruožai. Kūrybiškumas ir savęs vertinimas. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai. Aristotelis apie vaizduotę. Vaizduotės aspektai. Įvadas. Išvados. kūrybiškumas
  Kognityvinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-03-14
 • Vėberio-Fechnerio dėsnio patikrinimas

  Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2007-03-14
 • Vizualinis dėmesys ir jo sutrikimai

  Įžanga. Vizualinis dėmesys. Vizualinio dėmesio mechanizmo pagrindiniai komponentai. Vizualinis ieškojimas. Vizualinio dėmesio rūšys. Vizualinio dėmesio sutrikimai. Vizualinis nepaisymas. Balinto sindromas.
  Kognityvinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-14
 • Žmogaus ir gyvūno emocijos

  Įvadas. Žmogaus emocijos. Susidomėjimas ir susijaudinimas. Džiaugsmas. Nustebimas. Skausmas ir kentėjimas. Pyktis. Bjaurėjimasis. Panieka. Baimė. Gėda. Kaltės jausmas. Gyvūno emocijos. Gyvūnų poveikis žmonėms. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-06
Puslapyje rodyti po