Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija
Rūšiuoti pagal
 • Psichoterapijos technikų taikymas

  Užduotis: taikant psichoterapijos technikas, padėti klientui spręsti problemas. Klientė skundžiasi auditorijos baime. Teatro terapija. Šokio terapija. Biblioterapija. Gydanti literatūra. Dienoraštis.
  Psichologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-01-19
 • Raidos ir pedagoginė psichologija (3)

  Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas, dalykas, tikslai ir uždaviniai. Raidos veiksniai, jų tarpusavio sąveika. Raidos samprata ir dėsningumai. Žmogaus raidos periodizavimas. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Palankios ir žalingos nėštumui ir gimimui sąlygos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Pirmoji vaikystė. Ikimokyklinis amžius 2-6 metai. Antroji vaikystė. Mokyklinis amžius 7 – 11 metai. Paauglystė. Paauglystės amžiaus ribos. Jaunystė. Brandos amžius. Pedagoginės psichologijos objektas. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Moksleivio mokymasis. Mokymosi tikslai (pažinimo, emocinės ir psichomotorinės srities taksonomijos). Metapažinimo raida ir mokymasis. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Metapažinimas ir mokymasis. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Mokytojo psichologinė charakteristika. Moksleivių mokymosi poreikių nustatymas, individualių moksleivių poreikių analizė; ugdymo tikslų (pažintinių, emocinių, psichomotorinių) formulavimas ir išmokimo rezultatų numatymas. Mokytojo savęs vertinimas. Mokymo metodai. Psichologiniai mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Moksleivio veiklos vertinimas. Vertinimo samprata, principai, vieta ugdymo procese; vertinimo prasmė moksleiviui. Vertinimo kriterijai. Moksleivių pasiekimų aplankas.
  Psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2007-03-15
 • Reakcijos laiko priklausomybės nuo stimulo modalumo, kokybės bei tiriamojo rankiškumo tyrimas

  Praktikos darbas Nr. 1. Santrauka. Įvadas. Eksperimentų, kuriuose tiriamas RL, rūšys. Vidutiniai reakcijos laikai. Ryšys tarp RT ir stimulo informacijos. Perspėjimai apie artėjantį stimulą. Nuo individo priklausantys faktoriai, kurie daro įtaką reakcijos laikui. Stimulo modalumas ir kokybė. Metodika. Praktinio darbo tikslai. Tiriamieji. Eksperimentinė grupė. Aparatūra. Tyrimo eiga. Naudotos formulės. Rezultatai ir jų aptarimas. Sutrumpinimai. Išvados. Priedai (1).
  Psichologija, namų darbas(17 puslapių)
  2010-07-09
 • Reakcijos laiko tyrimas (2)

  Psichologijos metodų I laboratorinis darbas. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas, apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Psichologija, tyrimas(14 puslapių)
  2012-03-23
 • Realybės terapija

  Realybės terapija. Pagrindinės nuostatos. Realybės terapijos praktika. Psichoterapijos procesas. Skirtumai nuo kitų terapijų.
  Psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-08-11
 • Regimojo dėmesio apimties priklausomybės nuo stimulo dydžio ir įprasminimo tyrimas

  Santrauka. Įvadas. Bendra informacija apie dėmesį ir skaitymą. Dėmesio rūšys. Dėmesio davybės. Akies judesių rūšys. Teorijos, aiškinančios akių judesius. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo dydžio. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo įprasminimo. Tiriamojo darbo tikslai. Nustatyti regimojo dėmesio apimties priklausomybę nuo stimulo dydžio. Nustatyti regimojo dėmesio apimties priklausomybę nuo stimulo įprasminimo. Tyrimo metodika. Instrukcija tiriamajam. Priemonės ir aparatūra. Tyrimo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo dydžio. Antra tyrimo dalis: dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo įprasminimo. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2010-07-10
 • Regos apatinio absoliutinio slenksčio tyrimas adaptacijos tamsai metu

  Santrauka. Įvadas. Bendrai apie adaptaciją tamsai. Neurofiziologiniai mechanizmai. Lazdelės ir kūgeliai. Faktoriai, veikiantys tamsinę adaptaciją. Metodika. Darbo tikslas. Stebėti, kaip keičiasi regos sistemos jautrumas šviesai tesiąnt adaptaciją tamsoje. Išsiaiškinti vienos akies apšvietimo poveikį kitos akies jautrumui. Tiriamoji. Eksperimentinė grupė. Aparatūra. Instrukcija tiriamajai. Bandymo eiga. Rezultatų apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Regos sistemos jautrumo šviesai didėjimas. Jautrumo didėjimo netolygumas. Sensibilizacijos ar desensibilizacijos afektas? Tiriamojo psichinė būklė ir kiti galimai įtaką darę veiksniai. Išvados. Priedai (1).
  Psichologija, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2010-07-09
 • Sangviniko temperamento tipas

  Įvadas. Žmogaus temperamentas ir sveikata. Tinkamas partneris. Kaip pažinti? Temperamentas ir charakteris. Išvados.
  Psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2011-12-23
 • Savianalizė (24)

  Savianalizė. Poreikiai. Vertybės. Temperamentas - melancholikė. Charakterio savybės. Mano ego. Mano konfliktų sprendimo modelis.
  Psichologija, analizė(5 puslapiai)
  2009-09-01
 • Savianalizė: ką savo gyvenime norėtumėte pasiekti?

  Savianalizė tema "Ką aš gyvenime norėčiau pasiekti?"
  Psichologija, analizė(3 puslapiai)
  2009-06-02
 • Savianalizė: ką veiksite po penkerių metų?

  Savianalizė tema "ką veiksite po penkerių metų?" Pomėgiai. Temperamentas. Svajonės. Planai. Įsivaizduoju save po penkerių metų. Svarbiausi dalykai gyvenime.
  Psichologija, analizė(3 puslapiai)
  2009-11-12
 • Savirealizacija ir savirealizacijos problemos brandos amžiuje

  Savirealizacijos apibūdinimas pagal Maslow. Poreikių tarpusavio ryšys. Brandaus amžiaus tarpsniai. Savirealizacija ir savirealizacijos problemos brandaus amžiaus laikotarpyje. Šeima. Brandaus amžiaus žmogaus fiziniai pokyčiai ir su jais susijusios problemos. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-13
 • Savižudybės (3)

  Savižudybės. Pagrindinės savižudybės vaikų priežastis. Kognityvinis susiaurėjimas. Kodėl žudosi vyresnio amžiaus žmonės? Profesinė pagalba į savižudybę linkusiems žmonėms. Autodestruktyvios elgsenos schema. Savižudybės prevencija: problemos mąstai. Pirminės sveikatos priežiūros personalo (PSPP) svarba. Savižudybė ir psichikos sutrikimai. Savižudybė ir psichikos sutrikimai. Alkoholizmas. Schizofrenija. Somatinės (kūno) ligos ir savižudybė. Lėtinės ligos, dėl kurių gali padidėti savižudybės pavojus. Sociodemografiniai ir aplinkos veiksniai. Savižudžių dvasinė būsena. Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti. Savižudybė: mitai ir faktai. Kaip atpažinti žmogų ketinantį nusižudyti? Kaip įvertinti savižudybės riziką? Kaip elgtis su asmeniu, mėginusiu nusižudyti.
  Psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-26
 • Savižudybės (4)

  Savižudybės. Emile Durkheim "Savižudybė". Apibrėžimas. Jousset ir Morkau de Tours darbai. Egoistinė savižudybė. Altruistinė savižudybė. Anoniminė savižudybė.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-07-26
 • Savižudybių vaikų amžiuje priežastys

  Įvadas. Savižudybė – kas tai? Statistika. Pagrindinės vaikų savižudybių priežastys. Šeimos įtaka suicidiniam elgesiui. Depresija. Sunkumai santykiuose su bendraamžiais. Smurtas ir prievarta. Priklausomybės. Mokymosi sunkumai. Žiniasklaidos įtaka savižudybei. Būkime pastabūs. Išvados.
  Psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-07-31
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus

  Įvadas. Seksualinės prievartos prieš vaikus samprata. Seksualinės prievartos prielaidos. Teisiniai seksualinio išnaudojimo aspektai. Bendroji smurtautojų charakteristika. Smurtinis elgesys su auka. Seksualinės prievartos prieš vaikus paplitimas. Seksualinio išnaudojimo požymiai. Seksualinės prievartos pasekmės. Išvados.
  Psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-07
 • Septyni sėkmės lydimų žmonių įpročiai

  PowerPoint pristatymas: 7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai. Pagal Stephen R. Covey knygą. IV įprotis: laimėkime abu. Tarpasmeninio lyderiškumo principai. Tarpusavio sąveikos paradigmos. Laimėkime abu. Aš laimiu, tu pralaimėk. Tu laimėk, o aš pralaimėsiu. Pralaimėkime abu. Aš laimiu. Ką rinktis? Laimėkime abu, arba sandorio nėra. Laimėkime abu modelio lygmenys. Charakterio savybės. Santykiai. Sutartys. "Laimėkime abu" darbo sutartys. Sistemos. Procesas. Išvados.
  Psichologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2011-10-20
 • Septynios taisyklės, kurios padarys jūsų šeimyninį gyvenimą laimingesnį

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Septynios taisyklės, kurios padarys jūsų šeimyninį gyvenimą laimingesnį. 1 taisyklė. Neieškokite priekabių, nepriekaištaukite ir nebumbėkite. 2. Taisyklė. Nesistenkite pakeisti savo partnerį. 3. Taisyklė. Nekritikuokite. 4 taisyklė. Negailėkite nuoširdaus pagyrimo. 5 taisyklė. Parodykite šiek tiek dėmesio. 6 taisyklė. Būkite taktiškas ir mandagus. 7 taisyklė. Paskaitykite gerą knygą apie seksualinį sutuoktinių gyvenimą. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2012-02-23
 • Skausmas: skausmo apibrėžimo problema, skausmo teorijos, stimulai ir receptoriai

  Skausmas. Skausmo apibrėžimo problema. Skausmo teorijos. Skausmo stimulai ir receptoriai. Skausmo tipai.
  Psichologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-05-18
 • Socialinės paramos psichologija

  Apibūdinkite, kas tai yra socialinė parama. Kaip skirstoma socialinė parama? Kokie teigiami ir neigiami socialinės paramos aspektai? Kaip suprantate altruizmo sąvoką? Kokios psichologijos teorijos aiškina altruistinio elgesio prigimtį? Trumpai apibūdinkite. Kokia situacijos ypatumų svarba motyvacijai padėti? Kokia asmenybės faktorių įtaka pagalbos motyvacijai? Kokia pagalbos objekto įtaka pagalbos motyvacijai? Kokias žinote priešinimosi kritiniams išgyvenimams strategijas ir stilius? Kada tinkama orientuota į emocijas, o kada orientuota į problemą priešinimosi kritiniams išgyvenimams strategija? Kokia aplinkos kontrolės įtaka neigiamo patyrimo išgyvenimui? Koks nerimastingo kliento elgesys ir kokie bendravimo su juo ypatumai? Kokie bendravimo ypatumai su agresyviu ir priešiškai nusiteikusiu klientu? Apibūdinkite bendravimo ypatumus dirbant su nemotyvuotu klientu. Kokie sunkumai kyla teikiant pagalbą klientui keliančiam perdėtus reikalavimus? Kaip juos įveikti? Į ką svarbu atkreipti dėmesį bendraujant su verkiančiu klientu? Apibūdinkite gedėjimo proceso etapus. Kokie bendravimo ypatumai teikiant pagalbą gedinčiam klientui? Apibūdinkite E. Kubbler Rose išskirtas reakcijos į artėjančią mirtį fazes. Pateikite sąvokos krizė apibūdinimą. Kokias žinote psichologines krizes? Kokie psichologinių krizių bruožai? Kokios psichologinių krizių fazės? Paaiškinkite jas. Apibūdinkite savižudybės krizės fenomeną. Kokie psichologiniai aspektai būdingi savižudybių krizėms? Kokius žinote savižudybių tipus? Kaip tinkama elgtis bendraujant su suicidinių ketinimų turinčiu klientu? Kaip reikia nesielgti bendraujant su suicidinių ketinimų turinčiu klientu? Paaiškinkite bendrus krizių intervencijos ypatumus. Kokie kontakto ypatumai su krizę išgyvenančiu žmogumi? Kokiu žinote krizių intervencijos metodus? Kaip suprantate sąvoką postvencija? Kokie pagalbos ypatumai nusižudžiusių artimiesiems?
  Psichologija, špera(12 puslapių)
  2009-05-26
Puslapyje rodyti po