Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas

Mokslas ir švietimas (253 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Liberalios švietimo politikos taikymo Lietuvos švietimo sistemoje galimybės

  Įžanga. Klasikinio liberalizmo ideologija. Pagrindiniai klasikinio liberalizmo teiginiai. Klasikinio liberalizmo ideologinės nuostatos švietime. Liberalios švietimo politikos formavimas. Liberalioji švietimo reforma. Liberalioji švietimo kaita. Lietuvos švietimo sistema. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-03-22
 • Liberaliosios švietimo politikos charakteristika

  Įvadas. Klasikinio liberalizmo ideologija. Klasikinio liberalizmo ideologinės nuostatos švietime. Liberalios švietimo politikos charakteristikos. Liberalioji švietimo politika. Liberalumo ir demokratijos ypatumai švietimo kontekste. Lietuvos švietimo koncepcijos bruožai modernaus liberalumo kontekste. Mokslinių tyrimų analizė liberaliosios švietimo politikos tematika. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(15 puslapių)
  2011-09-08
 • Lietuvių išeivijos mokyklų raida ir lituanistinis švietimas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)

  Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lituanistinio švietimo ištakos ir raida. Lituanistinio švietimo istorijos tyrinėjimai. Lituanistinių mokyklų steigimas. Švietimo taryba.
  Mokslas ir švietimas, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-20
 • Lietuvių kalbos standartai

  "Lietuvių kalbos standartai (ką mokiniai privalo mokėti ir gebėti baigę 4 klasę)". Įvadas. Išsilavinimo standartai. Išsilavinimo standartų samprata. Išsilavinimo standartų struktūra. Išsilavinimo standartų funkcijos. Lietuvių kalbos standartai. Kalba kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Kalbotyros pradmenys. Komunikacinė veikla. Kalbėjimas ir klausymas. Skaitymas. Rašymas. Teksto suvokimas ir kūrimas. Tautosaka ir grožinė literatūra kaip meninė kūryba. Grožinio teksto suvokimas ir analizė. Literatūrologijos pradmenys. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2007-05-03
 • Lietuvos aukštojo mokslo integracija į Europos erdves

  Įvadas. Integracijos sąvoka. Švietimo, mokslo ir studijų politika. Lietuvos švietimo ir mokslo politika. Mokslo ir studijų sistemos problemos. Europos sąjungos švietimo politika (pavyzdys). Lietuvos studentų galimybės studijuoti užsienyje. Lietuvos universitetų perspektyvos organizuojant tarptautines studijas. Dėmesys užsienio lietuviams. Tarptautinių ryšių plėtros perspektyvos. Europinės studijų institucijos. Europos koledžas. Centrinis Europos universitetas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2007-02-14
 • Lietuvos aukštojo mokslo reforma

  Įvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir įvertinti aukštojo mokslo reformą Lietuvoje. Aukštojo mokslo reformos apžvalga. Reformos būtinumas. Reformos žingsniai 2009-2011 metais. Valstybės finansavimas. Aukštojo mokslo reformos įvertinimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2010-01-14
 • Lietuvos aukštojo mokslo uždaviniai spartinant ekonomikos augimo tempus

  Programa Erasmus. Tarptautinių ryšių komitetas. LSS narystė įvairiose organizacijose. Aukštojo mokslo uždaviniai spartinant ekonomikos augimo tempus.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2005-09-22
 • Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų reformos

  Įvadas. Darbe palyginta Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų reformos, aprašyti studijų finansavimo skirtumai. Lietuvos ir Estijos mokslo sistemų reformos. Studijų finansavimas Lietuvoje ir Estijoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-13
 • Lietuvos ir Jungtinės Karalystės švietimo sistemų politikos ir strategijos palyginimas

  Įvadas. Jungtinės Karalystės švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. Jungtinės Karalystės švietimo sistemos analizė. Lietuvos švietimo sistemos analizė. Lyginamoji švietimo sistemų analizė.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2008-04-03
 • Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų analizė

  Įvadas. Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų apžvalga. Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų palyginimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2007-01-09
 • Lietuvos ir Portugalijos švietimo sistemų palyginimas

  Lietuvos švietimo sistema. Bendroji informacija. Švietimo programos. Atnaujinamas mokytojų rengimas ir darbas. Portugalijos švietimo sistema. Trumpai apie šalį. Geografija. Gyventojai. Kultūra. Pagrindiniai Portugalijos švietimo principai. Mokymas Portugalijoje. Profesinis mokymas. Aukštasis mokslas.
  Mokslas ir švietimas, analizė(14 puslapių)
  2007-03-07
 • Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemų palyginimas

  Lietuvos Švietimo sistema. Bendrasis kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Svarbiausi ugdymo tikslai. Lietuvos švietimo principai. Švietimo sistemos struktūra. Bendrasis vaikų ir jaunimo ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Mokyklinis ugdymas. Specialiosios mokyklos. Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo ugdymas. Profesinis jaunimo ugdymas. Profesinės mokyklos. Aukštesniosios mokyklos. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Valdymas ir finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos, problemos ir perspektyvos. Išvados. Suomijos švietimo sistema. Bendrasis kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Pagrindinės švietimo problemos, reformos ar perspektyvos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2007-11-13
 • Lietuvos ir Švedijos švietimas

  Įvadas. Lietuvos istorija. Lietuvos vardas. Lietuvos herbas. Lietuvos vėliava. Lietuvos geografija. Lietuvos sostinė ir kiti miestai. Lietuvos politinė sistema. Lietuvos gyventojai ir kultūra. Lietuva ir Europos integracija. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo reforma, jos koncepcija: tikslai, uždaviniai, principai ir situacijos analizė. Švietimo sistema. Suaugusiųjų (nenuoseklusis) mokymas. Papildomas ugdymas. Bendrasis vaikų ir jaunimo ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Mokyklinis ugdymas. Specialiosios mokyklos. Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo ugdymas. Profesinis jaunimo ugdymas. Profesinės mokyklos. Kolegijos. Reformos apžvalga. Ugdymo bei studijų modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas. Socialinių pedagoginių mokymosi ir studijų sąlygų gerinimas. Rodikliai ir statistiniai duomenys. Švedija. Švedijos istorija. Švedijos vardas. Švedijos vėliava. Švedijos herbas. Švedijos geografija. Švedijos sostinė ir kiti miestai. Švedijos politinė sistema. Švedijos gyventojai ir kultūra. Švedija ir Europos integracija. Švedijos švietimo sistema. Mokyklų sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Privalomoji bendrojo lavinimo mokykla. Aukštesnioji vidurinė mokykla. Aukštasis mokslas. Suaugusiųjų švietimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(40 puslapių)
  2007-02-06
 • Lietuvos ir Šveicarijos švietimo sistemų palyginimas

  Įvadas. Lietuvos švietimas. Šveicarijos švietimas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programa. Žinių ir įgūdžių įvertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Mokytojų rengimas. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos problemos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(21 puslapis)
  2007-06-28
 • Lietuvos ir Vengrijos švietimo sistemų palyginimas

  Bendrasis kontekstas. Vengrija. Lietuva. Ugdymo filosofija ir tikslai. Vengrija. Lietuva. Švietimo sistemos struktūra. Vengrija. Lietuva. Mokymo programos. Vengrija. Lietuva. Bendrojo ugdymo programos. Pagrindinio profesinio mokymo programos. Aukštesniųjų studijų programos. Neformaliojo švietimo programos. Aukštojo mokslo studijų programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Lietuva. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Pedagogų kvalifikacija. Vengrija. Lietuva. Švietimo sistemos valdymas. Lietuva. Vyriausybė. Švietimo ir mokslo ministerija. Ministerijos ir Vyriausybės įstaigos. Apskrities viršininkas. Savivaldybės atstovaujamoji institucija. Vengrija. Finansavimas. Lietuva. Edukaciniai moksliniai tyrinėjimai. Vengrija. Lietuva. Švietimo problemos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2008-03-29
 • Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų politika

  Švietimo politikos referatas. Įvadas. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų struktūros. Lietuvos švietimo sistemos struktūra. Vokietijos švietimo sistemos struktūra. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų palyginimas. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų panašumai. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų skirtumai. Išvados. Priedai (2).
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2012-02-13
 • Lietuvos ir Vokietijos švietimo sistemos palyginimas

  Įvadas. Šalies apibūdinimas. Lietuva. Vokietija. Ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje ir Vokietijoje. Priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje ir Vokietijoje. Pradinis ugdymas Lietuvoje ir Vokietijoje. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Lietuvoje. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo palyginimas. Specialusis ugdymas Lietuvoje ir Vokietijoje. Profesinis mokymas. Profesinis mokymas Lietuvoje. Profesinis mokymas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos profesinio mokymo palyginimas. Aukštasis mokslas. Aukštasis mokslas Lietuvoje. Aukštasis mokslas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos aukštojo mokslo palyginimas. Kitų Lietuvos ir Vokietijos švietimo sistemos sričių ypatumai. Išvados. Summary. Priedai (2).
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-02-19
 • Lietuvos mokykla 1918 metais

  Įvadas. Tautinių mokyklų kūrimasis. Pradžios mokslo organizavimas. Vidurinis ir aukštesnysis mokslas. Lietuvos aukštosios mokyklos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymų analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymus pagal tezę "Nauji pagrindiniai įgūdžiai - visiems". Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Profesinio Mokymo Įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Neformaliojo Suaugusiųjų Švietimo Įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Specialiojo Ugdymo Įstatymas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-29
 • Lietuvos Respublikos švietimo sistema ir reformos

  PowerPoint pristatymas. Švietimas. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Mokyklų skaičiaus kaita 2002-2008 metais. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. kiek aukštųjų mokyklų veikia Lietuvoje. Profesinis mokymas. Specialusis ugdymas. svarbiausi –švietimo kaitos darbai. I etapas 1990-1997 metais. II etapas 1998-2002 metais. III etapas nuo 2003 metais. Reformos vyksmo vertinimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-04-10
Puslapyje rodyti po