Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Adomo Mickevičiaus jaunystė, pirmieji kūriniai ir gyvenimas Lietuvoje

  Įvadas į romantizmą. 1812 metai. A. Mickevičiaus gyvenimas baugus mokyklą. Mokslas Vilniuje bei filomatų draugija. A. Mickevičiaus kūryba. Likimo verpetai. Gyvenimas išėjus į laisvę. Svarbiausi faktai, arba tai, ką mes turime šiandien. Išvados.
  Visuotinė literatūra, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-08-13
 • Advokatų profesinė etika ir civilinis procesas

  Įvadas. Advokatų profesijos ypatumai. Advokatai – profesine veikla užsiimantys asmenys. Advokatų vaidmuo civiliniame procese. Etikos taisyklių taikymas civiliniame procese. Advokatų veiklos principų reikšmė. Advokatų veiklos laisvė ir nepriklausomumas. Advokatų tarpusavio santykių demokratiškumas, kolegiškumas ir sąžininga konkurencija. Advokatų tarpusavio santykiai. Advokatų veiklos teisėtumas. Kliento paslapties neatskleidimas. Lojalumas klientui ir interesų konflikto vengimas. Nepriekaištingas elgesys. Advokato ir kliento etiškas bendradarbiavimas. Advokato profesionalumo prielaidos. Advokato būtinos asmeninės savybės. Advokato ir kliento tarpusavio pasitikėjimo santykiai. Civilinės atsakomybės taikymas advokatams. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinė sutartinė atsakomybė. Etikos taisyklių pažeidimas – civilinės atsakomybės pagrindas. Žalos atlyginimo būtinumas. Priežastinio ryšio būtinumas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-11-29
 • Advokatūra ir teisėsaugos sistema Lietuvoje

  Įvadas. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Asmens pripažinimas advokatu. Teisė verstis advokato praktika. Advokato veiklos pagrindai. Advokatų savivalda. Konstitucinė teisė į gynyba ir advokatūra teisinėje valstybėje. Advokatūra ir teisės reforma Lietuvoje. Bendrosios nuostatos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-01-13
 • Afrikos klimatas

  Įvadas. Klimatą lemiantys veiksniai. Geografinė platuma ir saulės radiacija. Nuotolis nuo jūros ir vandenyno srovės. Reljefas ir aukštis virš jūros lygio. Vidaus vandenys. Atmosferos cirkuliacija. Klimato ypatumai. Klimato juostos. Oro temperatūra. Krituliai. Debesuotumas ir oro drėgnumas. Ekologinės problemos. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-07-02
 • Afrikos politinių partijų sistemos

  Įvadas. 1 skyrius. Politinės partijos ir jų sistemos. Politinių partijų atsiradimas ir sąvoka. Politinių partijų bruožai ir funkcijos. Politinių partijų klasifikavimas ir politinis spektras. Politinių partijų sistemų įvairovė. 2 skyrius. Afrikos politinių partijų sistemų specifika. Politinio valdymo sistemų įvairovė pasaulyje. Bendrieji Afrikos politinių partijų sistemų bruožai. Afrikos politinių partijų sistemų įvairovė. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-12-20
 • Agrarinė aplinkosaugos politika

  Įvadas. Agrarinės aplinkosaugos politikos samprata. Pagrindinės agrarinės aplinkosaugos politikos kryptys. Retų augalų bei laukinių gyvūnų išsaugojimas. Cheminių preparatų tausojantis naudojimas. Dirvožemio derlingumo išsaugojimas. Žemės įdirbimas ir melioracija. Dirvožemio apsauga nuo erozijos. Vandenų apsauga. Ekologinė žemdirbystė. Išvados. Išnašos.
  Ekologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-15
 • Agrarinė reforma Lietuvoje, jos ypatybės ir rezultatai

  Įvadas. Žemės reikšmė ekonomikoje. Žemės reforma Lietuvoje. Agrarinės žemės reformos įtaka kaimo plėtrai. Žemės reformos rezultatai ir ypatybės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-09-17
 • Agrarinės politikos priemonių vertinimas: metodologinis aspektas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti agrarinės politikos ir jos sudedamųjų dalių priemonių vertinimą remiantis ankstesniais rezultatais, planais, normatyvais, laikotarpiais, ekspertų vertinimais pagal tam tikras kriterijų ir rodiklių sistemas. Agrarinės politikos priemonių vertinimo samprata ir pagrindinės nuostatos. Agrarinės politikos priemonių vertinimo sistema, lygmenys ir grupės. PHARE programos reikšmė ir vertinimas. Sapard programos reikšmė ir vertinimas. 2004-2006 metų kaimo plėtros programos ir jos priemonių vertinimas. 2007-2013 metų kaimo plėtros programos ir jos priemonių vertinimas. Tiesioginių išmokų vertinimas šalies ir ūkio subjekto lygiu. Agrarinės politikos priemonių vertinimo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-12-14
 • Agresijos prevencija mokykloje: Lietuvos ir užsienio šalių patirtis

  Delinkventinės pedagogikos kursinis darbas. Įvadas. Agresija. Agresyvus vaikas. Žiniasklaida ir agresyvus elgesys. Švietimo ministerijoje aptartos agresijos mažinimo mokyklose priemonės. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-15
 • Airijos socialinė-verslo aplinka

  Įvadas. Santrauka. Valstybės socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados. Priedai (4).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-03-26
 • Aiškinamasis raštas: automobilių serviso projektavimas

  Įvadas. Summary. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Pastato konstrukcinis sprendimas. Pamatai, pamatų sijos. Kolonos. Denginio planas. Sienos ir pertvaros. Langai, durys, vartai. Grindys. Stogas. Inžinerinė įranga. Apdaila. Techniniai ekonominiai rodikliai.
  Statyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Akcijos. Akcijų rūšys. Akcijų vertės nustatymo metodai

  Finansų pagrindų seminarinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti akcijas, jų rūšis bei vertės nustatymo metodus. Akcijos. Akcijų tipai. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų rūšys. Privilegijuotosios akcijos. Akcijų vertės nustatymo metodai. Paprastųjų akcijų vertinimas ir pelningumas. Privilegijuotųjų akcijų vertinimas. Terminų žodynėlis. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-05-12
 • Akcijų apskaita

  Įvadas. Akcijų apskaitos teisinis reglamentavimas. Akcinė nuosavybė. Akcinės nuosavybės samprata. Akcijų formos, rūšys ir klasės. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimas. Akcininkams skiriama pelno dalis - dividendai. Dividendų skirstymo pavyzdys. Akcijų ir akcinio kapitalo apskaita. Kapitalo apskaita. Valstybinis kapitalas. Akcinis kapitalas. Nepareikalautas apmokėti kapitalas. Akcijų priedai. Sąskaitos, naudojamos kapitalui ir akcijoms apskaityti. 30 sąskaita Kapitalas. 31 sąskaita Akcijų priedai (Nominalios vertės perviršis). 25 sąskaita Kitos per vienerius metus gautinos sumos. 16 sąskaita Ilgalaikis finansinis turtas. 48 sąskaita Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Akcijų apskaitos vykdymo tvarka ir naudojami dokumentai. Išvados. Resume. Informacijos šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Priedai.
  Apskaita, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-02-23
 • Akcijų apskaita (2)

  Įvadas. Akcijų apskaita uždarojoje akcinėje bendrovėje. Nematerialių akcijų apskaita. Materialių akcijų apskaita. Akcijų apskaitos bendrovėje vykdymas. Savų akcijų apskaita. Akcinės bendrovės akcijų apskaita. Reikalavimai, keliami bendrovėms ir jų išleistoms akcijoms, kurias siekiama įtraukti į oficialųjį sąrašą. Reikalavimai, keliami bendrovėms ir jų išleistoms akcijoms, kurias siekiama įtraukti į einamąjį sąrašą. Akcijų įtraukimo į oficialųjį ir einamąjį sąrašą tvarka. Nelistinguojamų vertybinių popierių sąrašas. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimas. Akcininkams skiriama pelno dalis - dividendai. Pirminiai dokumentai. Pavyzdinė akcininkų registro forma. Pavyzdinė operacijų akcijomis registravimo žurnalo forma. Pavyzdinė vertybinių popierių sąskaitos forma. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis. P pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės "x" akcininko sertifikatas nr. XX. Sąskaitos, naudojamos kapitalui ir akcijoms apskaityti. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-04-14
 • Akcijų prekybos apimties elastingumo kainų atžvilgiu tyrimas

  Pdf byla. Įvadas. Ekonominė teorija ir sprendimo priemonės. Elastingumas. Tyrimo gairės. Duomenys. Pradinis tyrimas. Log-log transformacija. Pirminė duomenų analizė. Microsoft. IBM. Nanophase. Ekonometrinis tyrimas. Regresinis modelis. Modelio parinkimas. Koeficientu įvertinimas. Testavimas. Regresinės analizės išvados. Elastingumo kaip laiko eilutės tyrimas. Generavimas. Išvados apie elastingumo laiko eilute. Išvados. Priedai. R programos išeities tekstai. Regresinė analizė. Laiko eilutės testavimui.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-02-07
 • Akcijų rūšys ir jų palyginimas

  Įvadas. Akcijos samprata. Akcijų rūšys ir klasės. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų grupės ir jų naudojimo būdai. Paprastųjų akcijų vertės nustatymas. Privilegijuotosios akcijos. Privilegijuotųjų akcijų vertės nustatymas. Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų pranašumai ir trūkumai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-03-14
 • Akcinė bendrovė: samprata ir būdingi bruožai

  Įvadas. Akcinė bendrovė samprata ir būdingi bruožai. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Įmonės rūšies pasirinkimo motyvai. Akcinių bendrovių steigimas. Steigimo etapai. Steigimo dokumentai. Bendrovių bei akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Valdyba. Bendrovės vadovas. Kiti bendrovės organai. Revizorius, auditorius. Vyriausiais finansininkas (buhalteris). Bendrovės kapitalas. Įstatinis kapitalas. Akcinių bendrovių pabaiga. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Bendrovės pertvarkymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-20
 • Akcinės bendrovės (2)

  Įvadas. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinės bendrovės kaip juridiniai asmenys. Akcinės bendrovės steigimas. Bendrovės steigimo sutartis. Bendrovės registravimas. Akcijų pasirašymas. Akcijos ir obligacijos. Vardinės akcijos. Pareikštinės akcijos. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Darbuotojų akcijos. Bendrovės įstatai. Steigiamasis susirinkimas. Juridinio asmens įregistravimas registro centre. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės. Teisė disponuoti akcijomis. Teisė laiku ir reguliariai gauti reikiamą informaciją apie bendrovę. Teisė dalyvauti ir balsuoti visuotinuose akcininkų susirinkimuose. Teisė rinkti bendrovės valdymo organus. Teisė gauti bendrovės pelno dalį. Teisė kreiptis dėl teisminės pažeistų teisių gynybos. Akcinės bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Akcinės bendrovės valdyba. Valdybos pirmininkas ir nariai. Bendrovės vadovas. Akcinės bendrovės administracija. Akcinės bendrovės turtas. Auditas ir revizija akcinėse bendrovėse. Akcinės bendrovės pabaiga. Bendrovės gali būti reorganizuojamos. Išvados. Priedas (1).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(103 puslapiai)
  2006-05-18
 • Akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB) kaip juridinis asmuo

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens sąvokos transformacija. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens požymiai. Juridinis asmuo kaip nusikalstamos veikos subjektas. Juridinio asmens esmės aiškinimo teorijos. Juridinio asmens organų paskirtis. Akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinės bendrovės kaip juridiniai asmenys. Uždarosios akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių steigimas. Uždarųjų akcinių bendrovių steigimas. Bendrovės steigimo akto prigimtis. Ar bendrovės steigimo aktas yra sandoris? Akcinės bendrovės turtas – akcijos. Akcinė juridinių asmenų nuosavybė. Akcinė bendrovė yra fikcija. Vieno dalyvio bendrovės. AB likvidavimo tvarka. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovių duomenų ir dokumentų atskleidimas. Akcinės bendrovės valdymas. Bendrovės organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba. Lietuvos ir užsienio akcinių bendrovių panašumai bei skirtumai. Summary. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-04-30
 • Akcinės bendrovės steigimo, teisinio statuso ir atsakomybės lyginamoji analizė

  Įvadas. Bendrosios sąvokos. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimas. Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių teisinis statusas. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės atsakomybė. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-11-27
Puslapyje rodyti po