Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginis planavimas: Lietuvos ir JAV kapitalo viešbučiai UAB "Centrum"

  Įvadas. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) UAB "Centrum" viešbučių tinklo strateginis planavimas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Viešbučio aplinkos įvertinimas, tyrimas ir analizė. Organizacijos valdymo tyrimas. Strategijos alternatyvos. Strategijos įgyvendinimo planavimas, valdymas ir kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-11-27
 • Strateginis planavimas: UAB "Aukso deivė"

  Įvadas. Santrauka. Summary. UAB "Aukso deivė" apibūdinimas. UAB "Aukso deivė" strateginis planas 2003 - 2007 metams. Strateginio planavimo svarba įmonėje UAB "Aukso deivė". Strateginio planavimo proceso kūrimas UAB "Aukso deivė". UAB "Aukso deivė" misija, tikslai, uždaviniai. UAB "Aukso deivė" SWOT analizė. SWOT analizės strateginiai siūlymai. UAB "Aukso deivė" strateginių alternatyvų analizė ir strategijų parinkimo etapas. UAB "Aukso deivė" verslo vienetų esminio vystymo greičio strategijų nustatymas BOSTONO KG metodu. Verslo vienetų vystymo strategijų nustatymas pagal "GENERAL ELECTRIC" metodą. UAB "Aukso deivė" atskirų veiklos sričių strategijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-23
 • Strateginis planavimas: UAB "Elsis PRO"

  Įvadas. UAB "Elsis PRO" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Strateginio planavimo teoriniai aspektai. Strateginio planavimo sąvoka, reikšmė ir procesas. Išorinė organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Strateginio palanavimo pritaikymas UAB "Elsis PRO". UAB "Elsis PRO" vizija, misija, tikslai. UAB "Elsis PRO" išorinės aplinkos analizė. UAB "Elsis PRO" vidinės aplinkos analizė. UAB "Elsis PRO" SWOT(SSGG) analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminai ir sąvokos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-05-21
 • Strateginis valdymas: medienos didmeninė prekyba UAB "Liforė"

  Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija.Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica. Išorinė aplinkos analizė. PEST analizė. PEST analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Matrica. Vidinės aplinkos analizė. Vidinių veiksniu vertinimo matrica. SSGG (SWOT) analize. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-06-15
 • Strateginių planų įvertinimas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Darbo tikslas: remiantis literatūra ir įvairiais šaltiniais išanalizuoti AB "Utenos trikotažo" strateginio valdymo procesą. Įvertinti tobulinimo galimybes. 3 Pagrindinės sąvokos. Strateginiai valdymo sprendimai. Strateginių valdymo sprendimų samprata. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Plėtros ir vystymo kryptys 2005-2010 m. Įmonės strateginio valdymo ir planavimo įvertinimas. Šakos požymiai. Konkurencija. Išskirtinės kompetencijos. Verslo vieta. Įmonės misija, strateginė orientacija ir tikslai. Produktas. Finansai. Marketingas, pardavimų apimtys. Išorinės aplinkos analizė. SWOT analizė. Strategijos pasirinkimas, numatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-27
 • Stresas – sudėtinė gyvenimo dalis

  Projektinis darbas. Stresas - amžiaus rykštė. Kas yra stresas? Išsamiau apie streso sąvoką. Kasdieninis stresas. Trumpalaikis kasdieninis stresas. Daug valandų trunkantis kasdieninis stresas. Ilgalaikiai sunkumai, sukeliantys stresą. Ilgalaikė streso būsena. Sunkaus gyvenimo stresas. Gerasis ir blogasis stresas. Streso požymiai. Ar galima išvengti streso? Kaip tapti atsparesniems stresui. Stresai, psichologinės apkrovos bei jų prevencija. Streso ir nuovargio vystymosi teorijos ir modeliai. Streso fiziologija. Stresas, psichologinės problemos ir darbas kompiuteriu. Situacija Lietuvoje, streso dažnis ir pagrindinės priežasties. Streso bei protinio nuovargio profilaktika. Reabilitacija ir streso mažinimo priemonės. Jei norite patirti mažiau streso, venkite nereikalingo streso. Įveikite neišvengiamą stresą. Rekomenduojamas stresą mažinančių pratimų kompleksas. Studentų patiriamo streso ypatumai. Kasdieniai rūpesčiai. Gyvenimo pasikeitimai frustracija. Vidiniai konfliktai. Tyrimai. Išvados ir siūlymai.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-10-06
 • Stresas darbe (5)

  Įvadas. Streso teorija. Emocijos. Stresas. Stresas ir stresoriai, jo požymiai. Teigiamas ir neigiamas stresas. Stresas darbe. Streso darbe priežastys. Socialinė parama. Darbo atlikimo efektyvumas ir stresas. A ir b asmenybės tipai. Streso lygio tyrimas. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir tyrimo dalyviai. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Streso mažinimo priemonės. Streso įveikimo principai. Streso bei protinio nuovargio profilaktika. Antistreso strategijos. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-29
 • Stresas darbe (6)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti streso poveikį žmonių darbui. Teorinė dalis. Stresas. Stresas ir stresoriai. Teigiamas ir neigiamas stresas. Streso darbe ekonominis kontekstas. Streso sukeliamos ligos. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. Organizacinės streso mažinimo priemonės. Praktinė dalis. Streso lygio tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-05-06
 • Stresas darbe: teorinė analizė plastiko ir metalo apdirbimo ceche

  Įvadas. Streso samprata. Stresas darbe. Streso darbe priežastys. Streso darbe pasekmės. Streso įveikimo būdai. Streso darbe teorinė analizė. Plastmasės ir metalo apdirbimo įmonės charakteristika. Apklausos metodologija. Išvados. Rekomendacijos. Priedai: Anketa.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-11-25
 • Stresas ir jo įveikimo būdai

  Įvadas. Streso sąvokos aiškinimas. Stresą aiškinančios teorijos. Sigmundo Freudo teorija apie stresą. A. Adler teorija. W.B. Cannon teorija. Hans Selye teorija. R.S. Lazarus teorija. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso požymiai. Stresas ir jo įveika asmens raidos požiūriu. Streso įveika. Stresas ir jo įveika vaikystėje. Paauglių stresas ir jo įveika. Suaugusiųjų žmonių stresas ir jo įveikos aspektai. Senų žmonių stresas ir jo įveikos aspektai. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-02
 • Streso darbe priežastys ir jo valdymo analizė: tarptautinė kompanija "IMCD"

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti tarptautinės kompanijos darbuotojų streso lygį, jo priežastis ir valdymo būdus, pateikti įtampos darbe mažinimo rekomendacijas. Teorinė dalis. Streso samprata. Streso požymiai. Stresą sukeliantys veiksniai (stresoriai). Streso kontrolė ir įveikimas. Streso poveikis ir pasekmės. Stresas darbe. Streso šaltiniai organizacijoje. Streso valdymas. Intervencijos sienkiant išvengti darbinio streso. Į organizaciją nukreiptos intervencijos. Į individą nukreiptos intervencijos. Praktinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (2).
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2010-09-24
 • Streso valdymas darbe

  Įvadas. Stresas darbe, jo priežastys ir valdymas. Streso darbe apibrėžimas. Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą darbe. Per didelis ir nepakankamas darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo sąlygomis. Veiksniai, susiję su darbo organizavimu. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Socialiniai veiksniai. Stresinės žmogaus reakcijos darbe. Psichinių stresorių darbe įvertinimas. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. Organizacinės streso mažinimo priemonės. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Bendra streso lygio ir šaltinių analizė. Streso valdymas tiriamose įmonėse. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(51 puslapis)
  2006-02-27
 • Streso veiksniai organizacijoje. Streso valdymo strategijos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti streso veiksnius ir jo valdymo strategijas dviejose Lietuvos įmonėse: UAB "Litera" ir UAB "Protex Inwest Baltic". Streso ir stresoriaus samprata. Stresas — kas tai? Stresorius. Teoriniai aspektai. Streso teorijos. Streso šaltiniai organizacijoje. Emociniai streso šaltiniai. Darbo aplinkos sąlygojami streso šaltiniai. Individualūs streso šaltiniai. Streso padariniai organizacijoje. Stresas ir sveikata. Streso valdymas organizacijoje. Streso valdymo būdai. Empirinis tyrimas. UAB "Litera" tyrimo rezultatai. UAB "Protex Inwest Baltic" tyrimo rezultatai. Lyginamoji tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (24 psl.)
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2009-02-04
 • Stresų bei konfliktų sprendimas: reklamos gamyba ir pardavimas UAB "Dasema"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti stresų bei konfliktų sprendimą UAB "Dasema" įmonėje. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų priežastys ir tipai. Stresų priežastys. Stresas darbuotojų gyvenime. UAB "Dasema" stresų bei konfliktų sprendimas. Įmonės veikla ir valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės stresų bei konfliktų sprendimų analizė. UAB "Dasema" konfliktų priežastys ir valdymas. Streso atsiradimo priežastys ir jo įtaka UAB "Dasema" darbuotojų gyvenimui Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-02-17
 • Stručių reprodukcinės sistemos ypatumai

  Stručių kilmė. Klasifikacija ir paplitimas. Trumpa stručių anatomijos apžvalga. Stručių reprodukcinė sistema. Patinų reprodukcinės sistemos anatomija. Spermatogenezė. Patelių reprodukcinės sistemos anatomija. Kloakos anatomija. Lyties nustatymas. Stručių veisimas. Veisimo metodai. Dirbtinis sėklinimas. Kiaušinių dėjimas. Kiaušinių dėjimo ciklai ir ritmas. Kiaušinių rinkimas. Stručio kiaušinio morfologinė ir cheminė sudėtis. Perinimas. Kiaušinių parinkimas perinimui. Inkubacinių kiaušinių priežiūra ir jų paruošimas. Inkubacija ir išsiritimas. Perinimo biologinė analizė. Stručiukų priežiūra.
  Veterinarija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-14
 • Struktūrinis programavimas: "Atspėk žodį"

  Žaidimas, parašytas TurboPascal kalba. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Instrukcija vartotojui. Algoritmo blokinė schema. Išvados. Programos tekstas su komentarais.
  Programavimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-04-03
 • Struktūrinis programavimas: žaidimas "Black Jack"

  Žaidimas, parašytas TurboPascal kalba. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Instrukcija vartotojui. Algoritmo blokinė schema. Išvados. Programos tekstas su komentarais.
  Programavimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-03
 • Struktūrinis programavimas: žaidimas "Pup a Racer 2006"

  Turbo Pascal 7.0 pagalba parašyta programa - žaidimas, kuris dirba su duomenimis, apdoroja duomenis, dirba su grafika ir atsitiktiniais atvejais. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai. Reziumė anglų ir lietuvių kalba. Programos algoritmo blokinė schema. Programos tekstas su komentarais.
  Programos, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-11-12
 • Studentiškų švenčių pasiūlos ir paklausos analizė

  Įvadas. Švenčių, papročių ir tradicijos samprata. Švenčių klasifikacija. Lietuvos studentų tradicijos ir sovietinis palikimas. Studentiškų švenčių reikšmė. Studentiškų švenčių pasiūlos Lietuvoje apžvalga. Studentiškų švenčių pasiūlos ir paklausos tyrimas Klaipėdos universitete. Tyrimo išvados. Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-14
 • Studentų dienos režimas

  Įvadas. Studento darbo ir poilsio režimas. Darbingumas. Nuovargis, pervargimas ir jų profilaktika. Poilsis ir laisvalaikis. Miegas. Mitybos režimas. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Maistinės medžiagos ir jų reikšmė. Medžiagų ir energijos apykaita. Pagrindinė medžiagų apykaita. Tyrimas. Išvados. Anketa.
  Sveika gyvensena ir higiena, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2009-03-24
Puslapyje rodyti po