Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Avižos

  Įvadas. Augalo biologinės savybės ir morfologiniai ypatumai. Veislių parinkimas ir aptarimas. Derliaus dydžio ir jo kokybės parametrų prognozavimas. Tręšimo ypatumai. Trąšų poreikio apskaičiavimas. Vieta sėjomainoje ir priešsėlių parinkimas. Pasėlio struktūros planavimas. Dirvožemio paruošimas sėjai. Pagrindinis dirvožemio dirbimas. Ražienų skutimas. Rudeninis arimas. Priešsėjinis dirvožemio dirbimas. Valkiavimas ir akėjimas. Kultivavimas. Sėklos ir sėja. Sėklos kokybė ir jos paruošimas sėjai. Sėjos laiko nustatymas. Sėklos normų apskaičiavimas. Sėjos būdų parinkimas. Avižų augimo, vystymosi bei derliaus formavimosi parametrų apskaičiavimas ir pagrindinių pasėlių priežiūros darbų parinkimas. Skaičiavimai. Pagrindiniai pasėlių priežiūros darbai. Avižų pasėlių priežiūros darbai. Derliaus nuėmimo laikas ir būdai, galimi nuostoliai. Mano nuomonė.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-06-23
 • B.H. Wilhelm von Kleist "Das Bettelweib von Locarno"

  Darbas vokiečių kalba. Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist "Das Bettelweib von Locarno". Darbo tema – svarbiausi Kleisto pasakojimo "Elgeta iš Lokarno" bruožai, kurie būdingi tik šio autoriaus ir būtent švietimo epochos kūrybai. (Kleists das Bettelweib von Locarno - eine Erzählung in der Tradition der Aufklärung). Einleitung. Die Epische Literatur in der Aufklärung. Die wichtigsten Themen der epischen Literatur und wesentliche Merkmale der Erzählung Heinrich Kleist. Kurze Biographie. Die Besonderheiten der Erzählungen von Heinrich Kleist. Das Bettelweib von Locarno. Tatsachen dieser Erzählung und Kleists Erzählverfahren. Eine kurze Inhaltswiedergabe. Die roten Faden in den Interpretationen des Bettelweibs von Locarno - eine Gespenstergeschichte. Schlussfolgerungen. Santrauka.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-04-01
 • Balansas

  Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Fundamentinė apskaitos lygybė. Balanso sudarymo teorijos. Balanso apibūdinimas ir jo turinys. Svarbiausi balanso rodikliai bei jų esmė. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Finansavimas (dotacijos, subsidijos). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Balanso trūkumai. Balanso sutikrinimas. Nacionalinis mokėjimų balansas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-19
 • Balansas – finansinės analizės šaltinis

  Įvadas. Balanso rūšys ir sudedamos dalys. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Balanso rodikliai. Turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Įmonių, turinčių juridinio asmens teises metinės finansinės atskaitomybės (balanso) sudarymo tvarka. Kur kaupiami ir sisteminami metinio balanso sudarymui reikalingi duomenys. Įmonės metinio balanso organizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-02-13
 • Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė

  Įvadas. Balanso apibūdinimas ir jo turinys. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Apyvartinio kapitalo skaičiavimas. Finansinio statuso rodikliai. AB "Utenos trikotažas" balanso analizė. Akcinės bendrovės "Utenos trikotažas" pristatymas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Apyvartinio kapitalo skaičiavimas. Finansinio statuso rodikliai. Priedas (1).
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-02-22
 • Baldų gamybos apimčių organizavimas įmonėje: baldų gamyba "Genio baldai"

  Įvadas. Produktų gamybos organizavimo teoriniai pagrindai. Gamybos proceso samprata. Gamybos ciklas ir operacijų derinimas. Įmonės pajėgumas. Atsargos ir sandėlių ūkis. Kokybės kontrolė. Baldų gamybos technologija, kokybės reikalavimai ir organizavimas "Genio baldai" įmonėje. Kietųjų baldų gamybos apimčių planavimo rodikliai. Paklausos dydis. Gamybinis pajėgumas. Gamybos išlaidos. Užsakymų paieška. Gamybos technologinis kelias. Įmonės struktūra. Operacijų suskirstymas paklausos atžvilgiu. Gamybos produktai. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-03-25
 • Baltijos jūra (7)

  Įvadas. Baltijos jūros raida. Bendroji gamtinė Baltijos jūros geografija. Jūros dugnas. Salos. Krantai ir įlankos. Pusiasaliai ir salos. Jūros bioįvairovė. Augalija. Gyvūnija. Baltija - labiausia užteršta jūra pasaulyje. Naudingosios iškasenos. Priedai (1). Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Regioninė geografija, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2009-03-09
 • Baltijos jūros biologiniai ir mineraliniai resursai

  Įvadas. Darbo metodika. Baltijos jūros fizinė-geografinė charakteristika. Baltijos jūros fizinė-geografinė charakteristika. Baltijos jūros geologija ir geomorfologija. Biologiniai Baltijos jūros resursai. Žuvininkystė Baltijos jūroje. Žuvininkystė Kuršių mariose. Mineraliniai Baltijos jūros resursai. Baltijos jūros turtas – gintaras. Nafta Baltijos jūroje. Baltijos jūros užterštumas. Cheminis ginklas Baltijos jūroje, nafta. Nevalytų vandenų prietaka, dumblių žydėjimas, dampingas. Išvados.
  Lietuvos geografija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-31
 • Baltijos jūros raida ir biologiniai resursai (užterštumo aspektu)

  Įvadas. Fizinė - geografinė charakteristika. Baltijos jūros ir Kuršių marių vystymosi stadijos. Geografinė padėtis ir dubens ypatybės. Krantai. Baltijos jūros hidrologija. Gėlo vandens balansas. Baltijos jūros vandens temperatūra. Baltijos jūros vandens druskingumas. Baltijos jūros vandens dinamika. Srovės. Bangavimas. Vandens lygio kaita. Baltijos jūros dugno nuosėdos. Baltijos jūros biologiniai resursai. Mikroorganizmai. Vandens žydėjimas ir fitoplanktonas Lietuvos pajūrio zonoje. Zoobentosas. Žuvys. Baltijos jūros užterštumo aspektai. Nafta ir jos poveikis. Benz(a)pirenas. Chloroorganiniai angliavandeniliai. Sunkieji metalai. Eutrofikacija ir deguonies deficitas. Bioįvairovės mažėjimas. Rūšių introdukcija. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-02-20
 • Baltijos šalių ekonominio augimo statistinis vertinimas

  Įvadas. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Konkurencingumo indeksas. Ekonominės laisvės indeksas. Korupcijos suvokimo indeksas. Atlaso metodologija. Tiesioginės užsienio investicijos. Prekyba. Socialinio artimumo indeksas. Bendrasis Vidaus Produktas (BVP). Einamosios sąskaitos deficitas. Pažangiųjų technologijų plitimas. Prognozės. Išvados. Reziumė (vokiečių kalba).
  Makroekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-09-24
 • Baltijos šalių ekonominis augimas

  Įvadas. Ekonominio augimo teorijos. Merkantilizmo teorija. Fiziokratai. F.Kenė "Ekonominė lentelė". Klasikų mokymo idėjos. A.Smito ir D.Rikardo teorijos. Baltijos šalių makroekonominė analizė ir palyginimas 2002-2004 metais. Bendrojo vidaus produkto augimas. Investicijos. Eksportas ir importas. Baltijos šalių ekonominio augimo perspektyvos. Latvija. Baltijos šalių ekonominio augimo perspektyvų palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-03
 • Baltijos šalių politinių sistemų palyginamoji analizė

  Įvadas. Politinės sistemos. Politinių sistemų samprata. Politinių sistemų tipologija. Baltijos šalys. Trumpai apie Baltijos šalis. Lietuva. Latvija. Estija. Baltijos šalių politinių sistemų palyginimas. Prezidentas. Parlamentai. Vyriausybė. Politinės partijos. Teisminė valdžia. Išvadas.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-10
 • Baltijos šalių vykdoma tautinė politika po 1990 metų: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

  Įvadas. Darbo tikslas yra palyginti Baltijos valstybių tautinės politikos raidos panašumus ir skirtumus, aptarti galimas skirtumų priežastis. Kolektyvinių tautinių teisių formavimasis ir Baltijos šalys 1918-1940 m. Vidurio rytų Europa po pirmojo pasaulinio karo ir tautinių mažumų statuso teisinis sureguliavimas. Tautinių mažumų statusas iš bendros nacionalinių judėjimų perspektyvų (A. Smith, K. Deutsch). Tautinių mažumų padėtis Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.). Tautinių mažumų padėtis Latvijoje ir Estijoje (1918-1940 m.). Tautinės politikos ypatumai šiandieninėje Lietuvoje. Etninė situacija nepriklausomybės atkūrimo metu ir pilietybės klausimas. Tautinių mažumų teisę reguliuojantys tarptautiniai dokumentai. Tautinių mažumų apsauga nacionalinės teisės lygmenyje. Tautinių mažumų dalyvavimas šalies politiniame gyvenime. Asmenų be pilietybės klausimas. Žmogaus ir tautinių mažumų teisių užtikrinimo mechanizmai. Tautinės politikos ypatumai šiandieninėje Latvijoje ir Estijoje. Etninės situacijos pokyčiai sovietmečiu ir po 1991 metų. Pilietybės klausimas Asmenų be pilietybės bei kitų ES šalių. piliečių teisės. Tautinių mažumų atstovavimas valstybės valdyme. Kalbinės problemos švietimo sistemoje. Baltijos šalių vykdomos tautinės politikos palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2010-09-23
 • Baltymų koncentracijos nustatymo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti baltymų koncentracijos nustatymo metodus. Baltymai, jų struktūra ir sandara. Baltymų struktūra. Baltymų sandara. Baltymų funkcijos. Baltymų koncentracijos nustatymo metodai. Lowry metodas. Analizuojamų mėginių ruošimas. Analizės eiga. Baltymų koncentracijos apskaičiavimas. Bradfordo metodas. Biureto metodas. BCA metodas. Naudojami prietaisai. Išvados.
  Chemija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2010-02-19
 • Bandžiusių žudytis žmonių ir jų artimųjų stigmatizacija. Požiūris į savižudybę per istorijos ir religijos prizmę

  Įžanga. Savižudybė per istorijos prizmę. Savižudybė per religijos prizmę. Šeimos narių ir artimųjų stigmatizacija visuomenėje. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-19
 • Banguojančios jūros kompiuterinis modelis

  Įvadas. Kompiuterinė grafika. 2-jų dimensijų (2D) grafika. 3-jų dimensijų (3D) grafika. Kompiuterinis modeliavimas. Modelio sąvoka. Modelių tipai. Modelių klasifikavimas. Pagrindiniai modeliavimo etapai. 3DS MAX apžvalga. 3ds MAX istorija. Pagrindiniai principai dirbant su 3Ds MAX. 3 DS MAX modeliavimas. Animacija. Medžiagų sukūrimas. Vaizdavimas. Banguojančios jūros kompiuterinis modelis. Noise modifikatorius. Space Warps. Material Editor. Problemos. Išvados. Priedai (2).
  Programos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-28
 • Bank of Ireland

  Darbas anglų kalba. Airijos bankas. Executive summary. Company background. Purpose and objectives. Strategic analysis. External and company analysis. Customer analysis. Competitor analysis. Market/submarket analysis. Environmental analysis. Internal analysis. Company strategy audit. Strategic analysis outputs. Recommendations and actions. References.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • Bankai Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Banko sąvoka, raida. Bankai ir jų funkcijos. Bankai ir nebankai. Banko valdymo organai. Europos Sąjungos (ES) bankinę sistemą formuoja. Europos Sąjungos (ES) centrinis bankas. Komerciniai bankai. Bankų sektoriaus liberalizavimas Europos Sąjungos (ES) bei Vidurio ir Rytų Europos valstybėse. Bankų sektoriaus liberalizavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Bankų sektoriaus liberalizavimas Vidurio Rytų Europos (VRE) valstybėse. Užsienio bankai Europos Sąjungos (ES) ir VRE valstybėse. Bankų veiksmai po euro įvedimo. Bankų priežiūra ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Teisiniai bankų priežiūros Ekonominėje ir pinigų sąjungoje aspektai. Euro zonos šalyse veikiančios priežiūros struktūros. Nacionalinės priežiūros institucijos. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-10
 • Bankai ir parabankai

  Įvadas. Bankai. Bankų esmė ir jų vykdymo funkcijos. Pagrindiniai bankų veiklos principai ir klasifikacija. Parabankai. Specializuotos institucijos. Pašto sistema. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-06-02
 • Bankai islamo šalyse: bankų sistema ir principų analizė

  Įvadas. Tikslas yra siejamas su islamo šalių bankų sistemos ir jų principų analizė. Bankų samprata. Islamo šalių bankų bruožai. Riba - draudimas mokėti ar gauti palūkanas. Rizikos pasidalijimas tarp šalių (Skolintojo ir skolininko). Gharar - spekuliacijų draudimas. Neinvestavimas į draudžiamas veiklos sritis. Hawala – neoficiali pinigų pervedimo sistema. Contractum trinius. Zakatas. Monopolių ir fiksuotų kainų draudimas. Aukštesnės bankinių operacijų kainos. Skolinimo ribos. Prisitaikymas prie vakarietiškųjų bankų. Nedideli bankai. Islamo šalių bankų operacijos. Islamo bankai ir pasaulis. Išvados. Resume (santrauka). Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-09-23
Puslapyje rodyti po