Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir jos ekonominė plėtros galimybės

  Įvadas. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos istoriniai santykiai. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) pliusai. Užsienio investicijų augimas Lietuvoje. Priežastys, dėl kurių daugėja užsienio investicijų. Stambiausi užsienio investitoriai. Informacinių technologijų plėtra. Galimos plėtros kryptys. Europos Sąjungos (ES) parama informacinių technologijų plėtotei. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ūkiui. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Projektų finansavimo taisyklės. Lietuvos pažanga įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus. Lisabonos strategijos uždaviniai. Lietuvos pažangos lyginimas su kitomis Europos Sąjungos (ES) narėmis Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-26
 • Lietuvos pajūrio flora ir fauna

  Santrauka. Įvadas. Trumpas svarbiausių pajūrio regionų apibūdinimas. Pajūrio klimatas ir jo įtaka augalijai ir gyvūnijai. Pajūrio flora. Pajūrio dumbliai. Pakrančių augalija. Lietuvos pajūrio grybai ir vandens augalai. Pajūrio fauna. Pajūrio organizmai. Pajūrio žuvys. Pajūrio žinduoliai. Pajūrio paukščiai. Pajūrio dugno gyvūnija. Kuršių marių žuvys. Kuršių marių paukščiai. Pajūrio varliagyviai. Pajūrio vabzdžiai. Pajūrio šikšnosparniai. Pajūrio užterštumas ir apsauga. Išvados.
  Biologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-03-24
 • Lietuvos partinė sistema (2)

  Įvadas. Lietuvos partinė sistema iki nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos partinė sistema po nepriklausomybės atkūrimo. Kairė – dešinė. Lietuvos partinės sistemos (ne)stabilumas. Lietuvos politinių partijų atstovavimas Seime. Partijų populiarumas. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-12-18
 • Lietuvos pinigų istorinė raida

  Įvadas. Pirmykščiai lietuvių pinigai. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai. Laisvosios Lietuvos pinigai. Pavergtos Lietuvos pinigai. Nepriklausomos Lietuvos pinigai. Sovietinė okupacija. Nepriklausomybės atkūrimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-29
 • Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimas

  Įvadas. Tikslas – atlikti Lietuvos policijos sistemos plėtros įgyvendinimo analizę. Politikos įgyvendinimas. Politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimas. Pagrindiniai programos nuostatai. Programą įgyvendinančios struktūros. Resursų sutelkimas. Įgyvendintos programos nuostatos. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-22
 • Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

  Įvadas. Politinių partijų sąvoka ir partinė sistema. Politinių partijų klasifikavimas ir jų funkcijos. Politinių partijų steigimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Steigimas. Veiklos sustabdymas. Veiklos nutraukimas. Politinių partijų veiklos principai ir teisinės garantijos. Politinių partijų finansavimo tvarka ir kontrolė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Finansavimo šaltiniai. Lėšos. Kontrolė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-11-12
 • Lietuvos pramonė (2)

  Įžanga. Lietuvos pramonė iki II-ojo Pasaulinio karo. Lietuvos ūkis 1918 – 1929 metais. Lietuvos pramonė 1929 – 1938 metais. Lietuvos pramonė 1939 – 1940 metais. Lietuvos pramonė 1940-1990 metais. Lietuvos pramonė nuo 1990 03 11. Apdirbamoji pramonė. Maisto pramonė. Aprangos ir tekstilės pramonė. Naftos produktų gamybos pramonė. Medienos ir baldų pramonė. Chemijos pramonė. Popieriaus, popieriaus gaminių gamybos ir leidybos pramonė. Mašinų ir įrangos pramonė. Elektroninės ir optinės įrangos pramonė. Kitos apdirbamosios pramonės šakos. Išgaunamoji pramonė. Išvados. Priedai (6).
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lietuvos prekybos raida ir jos svarba ūkiui

  Įvadas. Lietuvos ūkio struktūrinė politika. Misija. Strateginiai tikslai. Užsienio prekybos apžvalga. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, įtakos analizė. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Prekybos režimo pasikeitimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Prekybos režimo pasikeitimas su Baltarusija. Strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmai bei priemonės. Makroekonominė politika. Industrinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-03
 • Lietuvos prekių eksporto dinamikos ir pagrindinių problemų analizė

  Įvadas. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos užsienio prekybos pradžia. Svarbiausi eksporto partneriai 1996 – 2003 metais. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Lietuvos eksporto 1996 – 2003 m. analizė. Eksportas pagal KPN prekių skyrius. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Lietuvos eksporto dabartis. Eksportas pagal KPN prekių skyrius. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Svarbiausi eksporto partneriai. Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2003-2006 metams. Ekonominės plėtros perspektyvos 2003-2006 metais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-29
 • Lietuvos prekių eksporto dinamikos ir pagrindinių problemų analizė (2)

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti prekių eksporto dinamiką ir panagrinėti, su kokiomis problemomis susiduriama. Eksporto samprata. Eksporto motyvai. Eksporto 2001–2008 metų analizė. Ekonominio nuosmukio įtaka eksportui. Lietuvos eksporto problemos. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Lietuvos ūkio plėtros prognozė. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-10-27
 • Lietuvos prekių grupių eksporto analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Eksporto sąvoka, bruožai, būtinumas, privalumai ir motyvai. Eksporto rūšys. Eksporto reguliavimo priemonės. Analitinė dalis. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksporto ir tiesioginių užsienio investicijų tarpusavio ryšių statistinė analizė. Netolydaus pasiskirstymo tyrimas. Prognozė 2006 ir 2007 metams. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-03-07
 • Lietuvos regioninė politika

  Įvadas. Lietuvos nacionalinės regioninės politikos teisiniai pagrindai ir instrumentai. Nacionalinės regioninės politikos samprata. Nacionalinę regionų ekonomikos politiką reglamentuojantys teisės aktai. Institucinė regioninės politikos įgyvendinimo sistema. Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės. Vertikalūs nacionalinės regioninės politikos instrumentai ir priemonės. Horizontalūs nacionalinės regioninės politikos instrumentai ir priemonės. Europos sąjungos regioninės politikos, regioninės plėtros ir struktūrinės priemonės esančios Lietuvos stojimo į Europos sąjungą sutartyje. Europos sąjungos regioninę politiką reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos regioninė klasifikacija pagal NUTS principus. Europos sąjungos struktūrinių fondų valdymo sistema Lietuvoje. Vadovaujanti institucija. Mokėjimo institucijos. Tarpinės institucijos. Įgyvendinančios institucijos. Projektų atrankos komitetas. Priežiūros komitetas. Interreg iniciatyva. Nacionalinė regioninė politika apskričių lygmenyje. Lietuvos regionų plėtros planai ir regionuose vykdomi pagrindiniai projektai ir programos. Regionų ir savivaldybių plėtros iniciatyvos. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-16
 • Lietuvos regioninės politikos analizė: prielaidos besimokančio regiono sukūrimui

  Įvadas. Besimokantis regionas. Regiono samprata. Besimokančio regiono ištakos. Besimokančio regiono samprata. Priežastis, paskatinusios besimokančio regiono kūrimąsi. Veiksniai, lemiantys besimokančio regiono formavimąsi. Institucinės technologinės infrastruktūros sukūrimas ir stiprinimas. Vietos bendruomenės: reikiamų įgūdžių, žinių ir patirties įgijimas. Plėtros įvairovė ir individualių regiono savybių ir sąlygų reikšmė. Teritorinio atvirumo ir decentralizacijos tendencijos politiniame lygmenyje. Strateginė partnerystė, aljansai, tinklai. Savirealizacija – konceptualizacija. Besimokančio regiono praktinis įgyvendinimas. Besimokantis regionas Lietuvoje. Lietuvos regioninė politika. Prielaidos besimokančio regiono sukūrimui. Vietos bendruomenės: reikiamų įgūdžių, žinių ir patirties įgijimas. Institucinės technologinės infrastruktūros sukūrimas ir stiprinimas. Teritorinis atvirumas ir decentralizacija. Strateginė partnerystė, aljansai, tinklai. Savirealizacija – konceptualizacija. Apibendrinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-12-08
 • Lietuvos regionų ekonominiai netolygumai

  Įvadas. Ar iš tikro egzistuoja Lietuvos regionų ekonominiai netolygumai. Ekonominių parametrų analizė. Socialiniai – ekonominiai parametrai. Valdžios veiksmai Lietuvos regionų ekonominių netolygumų problemai spręsti. Verslas Lietuvos regionuose. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-06-06
 • Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos teisinė padėtis 1990-1992 metais

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos suformavimo aplinkybės (genezė). Politinė ir teisinė situacija Lietuvoje 1988-1990 metais. Rinkimai į LTSR Aukščiausiąją Tarybą 1990 metų vasario 24d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos virsmas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. 1990 metų Kovo 11 dienos aktas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos struktūros ir veiklos pagrindai. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos struktūra. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos frakcijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nuolatinės komisijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos laikinosios komisijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos veiklos pagrindai. Įstatymų leidyba. Vyriausybės sudarymas. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos darbo efektyvumas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos įgaliojimų pabaiga. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Seimo lyginamasis aspektas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausioji Taryba ir Lietuvos Respublikos (LR) Seimas. Tautos atstovai Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Frakcijos Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, Seimo Pirmininkas ir Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos nuolatinės komisijos ir Lietuvos Respublikos (LR) Seimo komitetai. Laikinosios komisijos Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-10-07
 • Lietuvos Respublikos (LR) aukštojo mokslo teisiniai pagrindai

  Aukštojo mokslo paskirtis ir tikslai valstybėje. Aukštųjų mokyklų biudžetas, finansavimo šaltiniai ir jų turimų lėšų skirstymo principai. Valstybės biudžeto lėšos. Tikslinės valstybės biudžeto lėšos. Papildomi aukštosios mokyklos finansavimo šaltiniai. Pajamos už atliekamus mokslinius tyrimus. Parama studentams. Aukštojo mokslo reforma. Yra įvadas ir išvadas.
  Teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-06-10
 • Lietuvos Respublikos (LR) bausmes vykdančių institucijų sistema

  Įvadas. Bausmes vykdančių institucijų sistema ir jos elementai. Bausmes vykdančių institucijų sąvoka. Subjektai, vykdantys kriminalines bausmes. Bausmes vykdančių institucijų bendras tikslas, uždaviniai ir požymiai. Pataisos įstaigos. 1 pataisos namai. Nepilnamečių pataisos namai. Nepilnamečių justicijos tobulinimo kryptys. Kalėjimai. Atviros kolonijos. Atvirų kolonijų privalumai. Ar galima tikėtis teigiamų įkalinto asmens pokyčių? Įkalinimo pasekmės nuteistiesiems. Pataisos inspekcijos. Pataisos inspekcijų vaidmuo bausmių vykdymo sistemoje. Pagrindiniai pataisos inspekcijų uždaviniai ir funkcijos. Pataisos inspekcijų vykdomos bausmės. Viešųjų darbų bausmės vykdymo organizavimo problemos. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria pataisos inspekcijų pareigūnai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-01-08
 • Lietuvos Respublikos (LR) darbo sutarties įstatymas

  Darbas. Darbo teisė. Darbo sutartis. Darbo sutarties rengimo metu iškilusios problemos. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo darbas. Nelegalus darbus. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Prastova. Perkėlimas į kitą darbą darbuotojo valia. Darbo sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-25
 • Lietuvos Respublikos (LR) diplomatiniai santykiai po Lietuvos Respublikos (LR) nepriklausomybės atkūrimo

  Įvadas. Diplomatija. Diplomatinės ir konsulinės veiklos formos. Diplomatinių santykių nustatymo procesas. Kodėl ir kaip Islandija pripažino Lietuvą? Lietuvos respublikos diplomatiniai santykiai su Rusijos federacija. Santykių principai. Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai. Lietuvos diplomatija 1991 – 1992 metais. 1997 m. Lietuvos respublikos prezidento metinio pranešimo ištrauka. Dvišalis bendradarbiavimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-06
 • Lietuvos Respublikos (LR) įmonės ir jų santykis

  Įvadas. Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Bendro su užsieniu kapitalo įmonė. Frančizės. Smulkus ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Asociacijos. Koncernas. Konsorciumas. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Lietuvos įmonių santykis. Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-31
Puslapyje rodyti po