Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Arbitražinių kainų įvertinimo teorija

  Įvadas. Faktoriniai modeliai. Arbitražo principas. Arbitražiniai portfeliai. Investuotojo pozicija. Kainų įvertinimo efektai. Grafinis iliustravimas. APT kainų įvertinimo lygties interpretacija. Dviejų faktorių modeliai. Arbitražiniai portfeliai. Kainų įvertinimo efektai. Arbitražo naudojimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-04-06
 • Arbitražo teismas

  Arbitražas. Teismų kompetencijos sąvoka. Arbitražo samprata. Arbitražo požymiai. Tarptautinio komercinio arbitražo ypatumai ir bruožai. Arbitražinio ir civilinio proceso santykis. Arbitražinio ir civilinio proceso panašumai ir skirtumai. Arbitražo privalumai ir trūkumai. Arbitražo rūšys. Arbitražo formavimo tvarka ir principai. Arbitrų skaičius. Arbitrų skyrimo tvarka ir jiems keliami reikalavimai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-06-21
 • Arbitražo teismo apskundimas ir panaikinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti arbitražo sprendimo apskundimo ir panaikinimo pagrindus. Arbitražinio teismo sprendimas. Arbitražinio teismo sprendimo forma ir turinys. Sprendimų rūšys. Sprendimo priėmimo tvarka. Arbitražinio teismo sprendimo tikslinimas, aiškinimas ir papildomas sprendimas. Sprendimo įsiteisėjimas. Arbitražinio teismo sprendimo apskundimas. Arbitražo sprendimų panaikinimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-02-17
 • Archetipinės kritikos idėjų galimybės skaitant lietuvių poeziją mokykloje

  Pratarmė. Įvadas. Edukologijos pažiūros. Ugdymo tikslų ir uždavinių pagrindų sistema. Tiriamoji dalis. Carl Gustav Jung: Gyvenimo ir mąstysenos trajektorijos. Gyvenimas ir kūryba. Pagrindiniai psichikos personažai. Archetipų teorija. Archetipinė kritika. Rašytojas ir kūrinys. Tyrimas. Tyrimo prielaidos. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Lietuvių santykis. Lenkų santykis. Rusų santykis. Bendros išvados. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-13
 • Architektų teisinis statusas teritorijų planavime, statinių projektavime ir statyboje

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Architektūra ir jos svarba valstybės gyvenime. Architekto darbas ir profesinė etika. Architektas ir jo darbas. Statinio architekto teisės ir pareigos. Architekto profesijos etiniai principai. Architekto atestatas ir jo gavimo procesas. Architekto atestato gavimo tvarka. Atestavimo ir konkurso komisijos sudarymas. Dokumentų priėmimas. Profesinių žinių patikrinimas. Atestavimo rezultatų vertinimas ir atestato išdavimo tvarka. Architekto teisinis statusas. Architekto teisinis statusas teritorijų planavime. Architekto teisinis statusas statinių projektavime ir statyboje. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-07
 • Architektūrinis projektavimas: automobilių salonas-autoservisas "Mintauja"

  Architektūrinė dalis. Objekto charakteristika, genplanas. Tūrinis-planinis pastato sprendimas. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai. Denginys. Sienos. Durys ir langai. Inžineriniai tinklai. Priešgaisrinė ir darbo sauga. Surenkamos gelžbetoninės perdangos plokštės su apskritomis kiaurymėmis projektavimas. Pradiniai duomenys. Plokštės saugos ribinių būvių naudojimo situacijoje skaičiavimas. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės medžiagos, pleišėtumo reikalavimai ir gamyba. Skaičiuotinė schema ir poveikių efektai (įrąžos). Plokštės skaičiuotinė schema. Plokštės skerspjūvio matmenų nustatymas. Geometriniai skerspjūvio matmenys. Ekvivalentiško skerspjūvio matmenys. Betono ir armatūros savybių rodikliai. Preliminarinis iš anksto įtemptosios armatūros skaičiavimas. Plokštės ekvivalentiško skerspjūvio geometriniai rodikliai. Plokštės armatūros išankstinių įtempių nuostolių skaičiavimas. Plokštės normalinio pjūvio stiprumo įvertinimas. Plokštės įstrižųjų pjūvių stiprumo skersinių jėgų ir lenkimo momento atžvilgiu skaičiavimas. Stipris skersinių jėgų atžvilgiu. Įstrižųjų pjūvių stipris lenkimo momento atžvilgiu. Plokštės ribinių būvių gamybos situacijose skaičiavimas. Viršutinio krašto pleišėtumas apspaudžiant. Pleišėtumas transportuojant ir montuojant. Plokštės stiprumas gamybos situacijose. Plokštės tinkamumo ribinių būvių naudojimo situacijoje skaičiavimas. Normalinių plyšių atsiradimas. Perdangų plokštės konstravimas. Monolitinės gelžbetoninės perdangos projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Plokštės storio ir armatūros tinklo parinkimas. Pagrindinės sijos skaičiavimas. Apkrovų ir įrąžų skaičiavimas. Sijos skerspjūvio matmenų skaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros skaičiavimas. Metalinės sijos projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Sniego apkrova. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Optimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Minimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Juostos skerspjūvio matmenų parinkimas. Sijos stiprumo ir įlinkio tikrinimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Gniuždomosios sijos juostos pastovumo tikrinimas. Technologinė ir ekonominė dalis. Gyvenamo namo darbų kiekiai. Autosalono-autoserviso darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamų sienų konstrukcija "Nordicon". Pertvarų darbų kiekių skaičiavimas. Stogo įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Langų įstatymo ir įstiklinimo darbų kiekiai. Grindų darbų kiekių skaičiavimas. Durų įstatymo darbų kiekiai. Langų ir durų angokraščių tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas. Vidaus paviršių tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas. Lubų tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas. Aplinkos tvarkymo darbų kiekių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos skaičiavimas. Įvadas. Atitvarų varžų ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinių sienų šiluminės varžos skaičiavimas. Pastato nuolatinio šildymo sistemos galia. Šilumos sąnaudos pastate. Šildymo sistemos projektavimas ir slėgio nuostolių skaičiavimas. Radiatorių parinkimas. Grindinis šildymas. Slėgio nuostolių skaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(55 puslapiai)
  2008-01-13
 • Arešto bausmė

  Įvadas. Arešto samprata. Arešto sąvoka. Arešto bausmės sąvoka, pateikiama Lietuvos respublikos baudžiamajame kodekse. Arešto bausmės istorinė raida. Arešto bausmė Lietuvoje iki 1918 metų. Arešto bausmė nuo baudžiamojo statuto įsigaliojimo. Arešto bausmės trūkumas iki naujojo baudžiamojo kodekso. Arešto bausmės lyginamoji analizė. Bausmės bei nuobaudos panašumai ir skirtumai, areštas kaip bausmė ir kaip administracinė nuobauda. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės panašumas ir skirtumas, baudos ir nuobaudos santykis. Arešto bausmės ir administracinio arešto santykis. Arešto bausmės vykdymo pagrindai. Arešto bausmę vykdanti institucija – areštinė. Arešto bausmės vykdymo pagrindai, ją taikantys ir vykdantys pareigūnai. Arešto taikymo praktika. Arešto bausmių taikymo dažnumas. Nusikalstamos veikos, už kurias dažniausiai taikoma arešto bausmė. Bausmės, dažniausiai keičiamos areštu. Išvados. Priedas (5).
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-01
 • Argentinos, Brazilijos ir Čilės valstybių geopolitinės padėties lyginamoji analizė

  Įvadas. Argentina, Brazilija, Čilė. Galios nustatymas. Morfologinė galia. Demografinė galia. Ekonominė galia. Karinė galia. Galia išoriniuose santykiuose. Suminiai koeficientai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-09
 • Argumentavimas 6 klasėje

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Šio darbo tikslas – aptarti argumentavimo mokymą VI klasėje. Argumentavimas VI klasėje. Argumentavimo samprata. Argumentavimo vieta VI klasės mokymo programose ir mokymo priemonėse. Argumentavimo mokymas. Užduotys ir analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-01-28
 • Aristotelio etika (2)

  Įvadas. Apie gėrį. Apie laimę. Vidurio sąvoka. Veiksmo filosofija. (Akrasia) Valios silpnumas. Voliuntaristiniai ir nevoliuntaristiniai veiksmai. Apie dorybę. "Didingos sielos žmogus". Apie teisingumą. Apie draugystę. Apie malonumą. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-10
 • Arten Der Deklinationen Der Adjektive Im Deutschen (In Märchen Von Hermann Hesse)

  Būdvardžių linksniuočių rūšys vokiečių kalboje (Hermano Hesės pasakose). Einleitung. Deklination der Adjektive. Die Deklinationsarten des Adjektivs. Starke Deklination. Schwache Deklination. Gemischte Deklination. Deklination substantivierter Adjektive. Besonderheiten der Adjektivdeklination. Beispiele der Deklinationen in Märchen von Hermann Hesse. Beispiele der starken Deklination aus den Märchen von Hermann Hesse. Darstellung der starken Deklination in Märchen von Hermann Hesse. Beispiele der schwachen Deklination aus den Märchen von Hermann Hesse. Darstellung der schwachen Deklination in Märchen von Hermann Hesse. Beispiele der gemischten Deklination aus den Märchen von Hermann Hesse. Darstellung der gemischten Deklination in Märchen von Hermann Hesse. Darstellung der Deklinationsarten in Märchen von Hermann Hesse. Schlussfolgerungen. Reziumė.
  Gramatika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-17
 • Asemblerinis programavimas

  Užduotis: Užduotyje įvedamas masyvas klaviatūra, suskaičiuojamas jo vidurkis. Toliau tikrinama ar masyvo elementas mažesnis už vidurkį, jei taip, jis pakeičiamas 0. Jei masyvo elementas didesnis už vidurkį, jis keičiamas 1. Rezultatas išvedamas į ekraną ir i failą rezult.txt. Jame pateikiamas pradinis masyvas, jo vidurkis, bei vienetinis masyvas. Vidurkis išvedamas kaip realusis skaičius (naudojant kablelį). Darbo eiga. Paprogramės naudotos.
  Programavimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-05-24
 • Asemblerinis programavimas (2)

  Kursinio darbo užduotis : Sukurti mano pačios nustatyto funkcionalumo programą, tenkinančią sekančius reikalavimus. Priemonės užduočiai įvykdyti. Programos funkcionalumo aprašymas. Atliktų programos testų pavyzdžiai. Išvados. Programos kodas LST failo pavidale.
  Programavimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-29
 • Aseptinis pakavimas. Pakuočių ir maisto produktų sterilizavimo būdai. Aseptinio pakavimo priemonės

  Maisto produktų pakavimo medžiagos ir įrengimai. Aseptinis pakavimas. Pakuočių ir maisto produktų sterilizavimo būdai. Aseptinio pakavimo priemonės. Išlaidų sumažinimas. Integruotasis aseptinis įpakavimas. Sandara. Neintegruotasis (provokacinis) įpakavimas. Pakavimas į butelius. Sandara. Procesas. Pakavimas į stiklainius ir taurės pavidalo indus. Sandara. Procesas. Disko sterilizavimas. Įrangos sterilizavimo metodai. Tendencijos ir perspektyvos. Nenutrūkstantis aseptinis skystųjų maisto produktų pakavimas, naudojant sudėtingą popieriaus, polietileno ir aliuminio derinį. Istorinis pagrindas. Pakavimo medžiagos sudėtis ir gamyba. Sandara ir sudėtinės dalys. Vyniojimas, spausdinimas ir sukarpymas. Privalomos aseptinio skysčių pakavimo proceso charakteristikos. Pakuotės, kurias galima krauti į rietuvę be skyriklių. Įgyvendinimas pramoninėje aplinkoje. Maisto produktų sterilizavimas. Pakavimo medžiagos sterilizavimas. Poveikis aplinkai. Žaliavos. Pakavimo operacijų integravimas į gamybos valdymą ir priežiūrą. Produktai, pakuojami į Tetra Brik pakuotes. Išvados.
  Kita, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-05-04
 • Asfaltbetonio mišinio gamybos kontrolė

  Kelių tiesimo kokybė. Įvadas. Asfaltbetonio mišinio gamybos technologinio proceso ypatumai. Asfaltbetonio maišytuvas ir jo tipas. Asfaltbetonio mišinių gamybos technologinio proceso kentrolės reguliavimo principai, bei atvejai. Asfaltbetonio ir jo mišinio kokybės norminiai rodikliai. Asfaltbetonio mišinio kokybę atspindinčių rodiklių nustatymo metodika. Technologinio proceso reguliavimo principai. Kontrolinių diagramų metodas ir jo esmė. VKR ir AKR skaičiavimas asfaltbetonio mišinio sudėties komponentams. Asfaltbetonio mišinio gamybos technologinio proceso tikslumo ir stabilumo parametrų ekonominė analizė. Išvados.
  Statyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-11-23
 • Asmenybė ir organizacija: abipusis ryšys

  Įvadas. Tikslas – aptarti abipusio ryšio tarp asmenybės ir organizacijos svarbą ir ypatumus. Asmenybės ir organizacijos samprata. Organizacinė elgsena – asmenybės ir organizacijos tyrimų sritis. Asmenybės samprata ir bruožai. Organizacijos samprata. Asmenybės ir organizacijos sąveika. Asmenybės socializacija organizacijoje. Komunikacijos proceso svarba užtikrinant abipusį ryšį tarp asmenybės ir organizacijos. Veiksmingos asmenybės ir organizacijos tarpusavio sąveikos garantai. Išvados. Santrauka.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-03-22
 • Asmenybė, pažinimas ir informacijos apdorojimas sprendimų priėmimo procese

  Įvadas. Sprendimų priėmimas psichologiniu ir racionaliu požiūriu. Sprendimų priėmimas psichologiniu aspektu. Asmenybė ir sprendimų priėmimas . Lasswellas ir sprendimų priėmimo psichologija. Sprendimų priėmimas ir grupių psichologija. Janisas ir "grupinis mąstymas". Sprendimo psichologija: integracinės koncepcijos. Pažinimas ir informacija sprendimų priėmimo procese. Simonas ir kognityviniai sprendimų priėmimo aspektai. Vickersas ir sprendimo menas. Sprendimų priėmimas: Karlas Deutschas ir valdymo kibernetika. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-20
 • Asmenybės psichologinės savybės ir temperamento tipai

  Įvadas. Teoriniai asmenybės sampratos ypatumai. Asmenybės apibūdinimas. Asmenybės struktūra. Veiklos motyvai ir motyvacija. Asmenybės formavimasis. Asmenybės individualiosios psichologinės savybės. Temperamento apibūdinimas. Šiandieninis temperamento supratimas. Aukštosios nervinės veiklos tipai ir temperamentas. Temperamento tipai ir jų psichologinė charakteristika. Temperamento kintamumo problemos. Temperamento įtaka žmogaus veiklai. Tyrimo aprašymas. Išvados. Priedai (5).
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-05-31
 • Asmenybės tyrimo ir vertinimo metodai (2)

  Įvadas. Asmenybės samprata. Asmenybės tyrimo stadijos. Eksperimento metodas. Tipiškos eksperimentų planavimo ir atlikimo klaidos. Klinikinio tyrimo metodas. Koreliacinio tyrimo metodas. Anketa. Asmenybės vertinimo metodas. Tiesioginiai vertinimo metodai. Netiesioginiai vertinimo metodai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-10-23
 • Asmeninės karjeros planavimas ir vystymas: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti asmeninės karjeros planavimo ir vystymo problemas. Asmeninė karjera. Karjeros planavimas ir vystymas. Asmeninės karjeros planavimas. Karjeros planavimo etapai. Savęs pažinimas ir įvertinimas. Galimybių tyrinėjimas ir numatymas. Tikslų nustatymas. Individualių karjeros tikslų parengimas. Asmeninės karjeros vystymas. Asmeninės karjeros problemos. Moterų ir vyrų elgesys siekiant karjeros. Asmeninės karjeros planavimo ir vystymo AB "Panevėžio statybos trestas" organizacijoje problemų tyrimas. Tiriamosios įmonės veiklos pristatymas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-05-18
Puslapyje rodyti po