Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Hidrologija ir meteorologija>Hidrologijos ir meteorologijos referatai

Hidrologijos ir meteorologijos referatai (7 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baltijos jūros vandens lygio svyravimai holocene

  Įvadas. Baltijos jūros bendroji charakteristika. Baltijos jūros raidos etapai. Baltijos ledyninis ežeras (prieš 13 tūkstančių metų). Joldijos jūra (apie 10,3 tūkstančių metų). Anciliaus ežeras (prieš 9,5 tūkstančių metų). Litorinos jūra (prieš 7,5 tūkstančių metų). Post-Litorinos jūra (prieš 4 tūkstančių metų), dabartis ir ateitis.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-07-02
 • Blokuojančių procesų šiaurės Atlanto regione ir temperatūros pietvakarių Grenlandijoje ryšiai žiemos ir vasaros sezonais

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti blokuojančių procesų pasikartojimo ir aktyvumo kaitą Šiaurės Atlanto regione bei jų poveikį Grenlandijos temperatūroms žiemos bei vasaros sezonais, naudojant ilgalaikius bei dirbtinai atkurtus duomenis iš pietvakarių Grenlandijos. Duomenys ir metodika. Blokuojančių procesų šiaurės Atlante ir temperatūros pietvakarių Grenlandijoje ryšiai. Blokuojančių procesų ir temperatūros ryšiai žiemos metu. Blokuojančių procesų ir temperatūros ryšiai vasaros metu. Apibendrinimas.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(11 puslapių)
  2010-07-02
 • Gamtos stichijos

  Klimatologija. Klimato modeliai. Kaip veikia meteorologinė "mašina". Ciklonai ir anticiklonai. Žemės drebėjimai. Baisioji banga. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(17 puslapių)
  2006-04-27
 • Nemuno nuotėkio ir ledo reiškinių daugiamečiai svyravimai per pastaruosius 200 metų

  Įvadas. Nemuno nuotėkio kaita. Ledo režimo kaita.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-07-02
 • Pasaulinio vandenyno charakteristika (2)

  Atlanto, Ramusis, Arkties, Indijos vandenynų aprašymai su ypač tikslia Arkties vandenyno pjūvio analize. Darbo uždaviniai: Įvardintame pjūvyje pagal žemėlapį suprofiliuoti Arkties vandenyno dugno reljefą ir vandens storymę pagal skirtingus horizontalųjį ir vertikalųjį mastelius; Kompleksiškai charakterizuoti Arkties vandenyno fizines – geografines savybes; Aprašyti geologinę, geomorfologinę bei tektoninius elementus, krantų pobūdį, sedimentacines sąlygas ir dugno nuosėdų tipus; Pateikti klimatinių faktorių ir oro cirkuliacijos analizę; Įvertinti vandens temperatūros pasiskirstymą ir druskingumo pokyčius vasario ir rugpjūčio mėnesiais; Išryškinti vandens dinamikos įvairovę storymėje; Pateikti paviršinių srovių ir giluminės cirkuliacijos vasario ir rugpjūčio mėnesiais kitų dinaminių objektų analizę; Aprašyti ekosistemos ypatumus, klimatines – gamtines zonas; Įvertinti biologinius minerologinius išteklius transporto geografijoje, užterštumo aspektus ir teisinius normatyvus. Arkties vandenyno akvatorijos trumpa gamtinis geografinis apibūdinimas. Tiriamo pjūvio gamtinių (dugno) terpių analizė. Geografiniai elemantai. Geomorfologinis dugno apibūdinimas. Tektoniniai (geologiniai) elemrntai. Krantų tipai. Sedimentacinės sąlygos ir dugno nuosėdų tipai. Klimato veiksnių ir sezoninė oro cirkuliacijos analizė. Hidrologinė vandens storymės sezoninė kaita. Temperatūros pasiskirstymas. Vasario mėn. Rugpjūčio mėn. TS stoties vertikalaus pjūvio temperatūros analizė vasario ir rugpjūčio mėn. Druskingumo kaita. Vasario mėn. Rugpjūčio mėn. TS stoties vertikalaus pjūvio druskingumo analizė vasario ir rugpjūčio mėn. Vandens storymės įvairovė. Paviršinių srovių ir giluminės cirkuliacijos apibūdinimas vasario ir rugpjūčio mėn. Kiti dinaminiai veiksniai. Srovių cirkuliacija vandens paviršiuje. Srovių cirkuliacija 300 m gylyje. Potvyniai. Dreifuojančių ledynų judėjimas. Vandens masių ir jų struktūros apibūdinimas. Ekosistemos įvairovė bei užterštumo aspektai tiriamame pjūvyje. Jūrų ir oro transportas, turizmas ir rekreacija. Biologiniai ir mineraliniai vandenyno ištekliai pjūvio aplinkoje. Jūrų transportas ir turizmo galimybės. Vandenyno gamtosauga ir ekonomika bei teisiniai aspektai. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(18 puslapių)
  2010-04-02
 • Pažemio ozonas

  Įvadas. Atmosfera ir jos sluoksniai. Pažemio ozonas. Pažemio ozono stebėjimas ir duomenys. Pažemio ozono įtaka žmogaus sveikatai ir augalijai. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-13
 • Priekrantiniai nešmenų srautai

  Įvadas. Priekrantiniai nešmenų srautai. Skersinis ir išilginis nešmenų srautas. Nešmenų srautų modeliavimas Baltijos jūroje.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(10 puslapių)
  2010-07-02