Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Plėtros galimybių studija: užeiga "Beržynė"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti užeigos "Beržynė" veiklos plėtros galimybes ir ekonomiškai įvertinti. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Įmonės plėtros galimybių teoriniai aspektai. Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Finansų valdymo esmė. Ilgalaikio turto ir darbo našumo nauda įmonei. Reklamos svarba plėtrai. Pinigų gavimas. Užeigos "Beržynė" veikla ir plėtra. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Užeigos "Beržynė" charakteristika ir veiklos apžvalga. Užeigos "Beržynė" veikla įvedus papildomą paslaugą. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija.
  Vadyba, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2009-05-15
 • Polimerinių medžiagų paviršių profilogramų modeliavimas

  Summary. Įžanga. Bendroji dalis. Pagrindinės sąvokos. Atsitiktinių funkcijų charakteristikos. Stacionarioji atsitiktinė funkcija. Profilogramos modelis kaip normaliojo atsitiktinio proceso realizacija. Ergodinės stacionariosios atsitiktinės funkcijos charakteristikų nustatymas pagal vieną realizaciją. Modeliavimo algoritmas. Monte-Karlo metodas. Slenkančio sumavimo metodas. Tiriamoji dalis. Profilogramų tyrimas. Modeliavimas. Autokoreliacinės funkcijos priklausomybė nuo abrazyvinio popieriaus. Programinė realizacija ir instrukcija vartotojui. Išvados. Priedai (5).
  Matematika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2008-01-31
 • Politinių partijų teisinis reguliavimas

  Įžanga. Politinių partijų institucionalizavimo istoriniai aspektai. Politinių partijų ypatumai ir funkcijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai. Politinių partijų veiklos teisinės garantijos. Politinių partijų steigimas ir veikla. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų registravimas. Politinių partijų reorganizavimas ir likvidavimas. Politinių partijų finansavimas. Išvados. Summary.
  Administracinė teisė, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-10-04
 • Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu

  Santrauka. Įvadas. Naudojami metodai. Potvynio hidrografo modelio kintamieji. Beta tikimybinio tankio funkcija (ttf). Beta funkcijos išreiškimas per Gama funkciją. Nemuno potvynio matematinis modeliavimas. Modeliavimo duomenų aprašymas. Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu. Tikslumo vertinimas. Modelio vystymas. Kitų skirstinių panaudojimas potvynio aproksimacijai. Nupjautojo normalinio skirstinio taikymas potvynio aproksimacijai. Gama skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Trikampio skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Išvados.
  Matematika, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-04
 • Prancūziško valgiaraščio įdiegimas

  Įvadas. Darbo tikslas – įdiegti prancūzišką valgiaraštį ir atnaujinti dalį įrengimų. Temos teorinis pagrindimas. Informacijos šaltinių apžvalga. Esamos padėties analizė. Projektinė dalis. Veikla. Technologinių programų parinkimas, įmonės charakteristika. Technologinė dalis. Projekto dalis. Įrengimų parinkimas. Kokybės užtikrinimo, gamybinės sanitarijos organizavimas. Įrangos parinkimas, eksploatacija ir saugus darbas organizavimas. Valdymas. Valdymo schema. Biudžetas. Resursai. Institucinė parama. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija.
  Maisto technologija, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2009-04-21
 • Prekės gyvavimo ciklas pagal įmonės pelningumo analizę: UAB "Jakuta"

  Įvadas. Prekės pelningumo analizės prekės gyvavimo cikluose teoriniai tyrimai. Pelnas. Pelningumas. Prekė ir prekės gyvavimo ciklas. Prekės gyvavimo ciklas. Produkto kūrimo etapas. Patekimo į rinką (Įvedimas). Produkto plėtra (Augimas). Branda. Smukimas. Įmonės UAB "Jakuta" pelno ir pelningumo analizė. Apie įmonę UAB "Jakuta". Didmeninė ir mažmeninė prekyba baldine furnitūra. Įmonės 2007 – 2010 pelno analizė. Įmonės 2007 – 2010 metų pelningumo rodiklių analizė ir palyginimas. Prekės gyvavimo ciklo analizė pagal įmonės pelną ir pelningumo rodiklius. Įmonės veiklos vertinimas ir pasiūlymai. Išvados. Santrauka. Summary.
  Rinkodara, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2012-03-07
 • Prekės ženklo rėmimo analizė "Impuls"

  Anotacija lietuvių kalba. Summary. Įvadas. Paveikslų, lentelių ir diagramų sąrašas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklo samprata. Iš prekių ženklų istorijos. Prekės ženklo sąvoka. Prekės ženklo reikšmė įmonės veiklai. Prekės ženklo registravimo ypatumai. Rėmimo komplekso teoriniai aspektai. "Impuls" prekės ženklas ir jo rėmimas praktiniu aspektu. Teikiamų paslaugų analizė. Įmonės organizacinė struktūra. Prekės ženklo rėmimas. Rėmimo tyrimas. Apskaitos ir kontrolės sistema. SSGG analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8 psl.).
  Rinkodara, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2010-05-04
 • Prekybinės veiklos analizė: telekomunikacinė įranga UAB "Elpa ir partneriai"

  Įvadas. Prekybinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonių rūšys. Prekių asortimento politika. Prekybinės veiklos aspektai. Prekybos sritys, rūšys ir institucijos. Prekybos ir jos įmonių vieta bei vaidmuo ūkyje. UAB "Elpa ir partneriai" charakteristika. UAB "Elpa ir partneriai" prekybinė veikla. Įmonės pardavimo strategijos analizė. Prekių importo organizavimas. Parduotuvės prekybiniai įrengimai. Prekių asortimentas. Paklausiausios prekės. Asortimento ir jo efektyvumo prekybinei veiklai analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Išnašos.
  Rinkodara, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2008-05-18
 • Prekių stoties veiklos technologija

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Soties techninė ir eksploatacinė charakteristika. Stoties valdymas ir operatyvus darbo planavimas. Techninė dalis. Traukinių dokumentų skyriaus darbo organizavimas. Komercinės apžiūros punkto darbo organizavimas. Techninės vagonų priežiūros punkto darbo organizavimas. Darbo su prekiniais traukiniais ir vagonais technologija. Darbo su vietiniais vagonais ir krovimo darbo organizavimas. Eksploatacinė dalis. Stoties paros darbo grafinis planas. Stoties darbo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Ekonominė dalis. Eksploatacinių išlaidų nustatymas. Vieno apdorojamo stotyje vagono savikainos apskaičiavimas. Stoties darbo našumo apskaičiavimas. Darbų sauga ir sveikata bei aplinkosauga. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Annotation.
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(64 puslapiai)
  2008-07-23
 • Prekių ženklų lyginamoji analizė: Lietuvos "Čili" ir Amerikos "MCDonald's"

  Lietuvos "Čili" ir Amerikos "McDonald‘s" bendrovių prekių ženklų lyginamoji analizė. Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti ir palyginti Lietuvos "Čili" ir Amerikos "McDonald's" bendrovių prekės ženklus. Prekės ženklo sukūrimas ir vertė teorijos aspektu. Prekės ženklo atsiradimo priežastys. Prekės ženklo kūrimas. Prekės ženklo vertingumas. Prekės ženklo apskaičiavimo metodika. Vertingumo dedamosios. Spartus prekės ženklo svarbos ir vertės augimas "Čili" bei "McDonald's" prekių ženklų tyrimas. Organizacinis įvaizdis ir prekių ženklų vizualinis identitetas. Tyrimo metodai. "Čili" bei "McDonald's" bendrovių prekių ženklų įvaizdžio tyrimas. "Čili" bei "McDonald's" prekių ženklų lyginamoji analizė. Perspektyvos ir tobulinimo galimybės. Išvados. Žodynas. Priedai (10 psl.).
  Rinkodara, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2009-06-17
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaita

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio teoriniai pagrindai. Pridėtinės vertės mokesčio esmė ir svarba. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio analizė. Pridėtinės vertės mokesčio elementai. Pridėtinės vertės mokesčio apskaita. Gautino ir mokėtino Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pirminė apskaita. Gautino ir mokėtino Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) suvestinė apskaita. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita ir jos tikslinimas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitos esmė ir jos nustatymas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita mišrios veiklos atveju. Fizinio asmens Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumų įtraukimas į Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitą. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitos tikslinimas. Atskaitomybės sudarymas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokesčio administravimas. Išvados. Priedai (2). Išnašos.
  Mokesčiai, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2008-07-23
 • Priemonės miškų būklei gerinti: Gegužinės ir Paežerio girininkijos

  Įvadas. Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys miškų apsaugą. Miškų sanitarinė apsauga. Miškų sanitarinės apsaugos organizavimas. Miškų apsaugos nuo kenkėjų ir ligų priemonės. Miško želdinių apsauga nuo laukinių gyvūnų. Miškų priešgaisrinė apsauga. Miškų degumo ir gaisringumo klasės. Miško gaisrų rūšys ir jų gesinimo būdai. Miškų priešgaisrinės apsaugos organizavimas. Miškų priešgaisrinės apsaugos priemonės. Miškų apsauga nuo pažaidų. Miško pažaidų rūšys. Miškų apsaugos nuo pažaidų organizavimas. Miškų atkūrimas. Europos sąjungos parama miškams apsaugoti ir atkurti. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrimo objektas. Metodika. Darbo rezultatai. Miškų sanitarinės apsaugos gerinimas gegužinės ir Paežerio girininkijose. Miškų priešgaisrinės apsaugos gerinimas gegužinės ir Paežerio girininkijos. Miškų apsaugos nuo pažaidų gerinimas gegužinės ir paežerio girininkijose. Miškingumo didinimo galimybės gegužinės ir Paežerio girininkijose. Rezultatų aptarimas. Išvados. Summary.
  Ekologija, diplominis darbas(41 puslapis)
  2009-12-09
 • Priesaginių mechanikos terminų vartojimas prancūzų kalboje

  Įvadas. Priesaginė terminų daryba. Termino samprata. Terminijos šaltiniai. Terminų darybos teoriniai pagrindai. Paprastasis žodis ir darinys. Darybos pamatas. Darybos formatas. Darybos reikšmė. Darybos tipas ir kategorijos. Žodžių darybos būdai lietuvių ir prancūzų kalbose. Priesaginė žodžių daryba. Būdingiausios veiksmažodžių abstraktų priesagos. Būdingiausios vardažodžių abstraktų priesagos. Būdingiausios įrankių pavadinimų priesagos. Priesaginių mechanikos terminų darybos kategorijos. Veiksmažodžių abstraktai. Veiksmažodžių abstraktai, padaryti mišriuoju darybos būdu. Vardažodžių abstraktai. Vardažodžių abstraktai, išvesti iš būdvardžių. Vardažodžių abstraktai, išvesti iš daiktavardžių. Įrankių pavadinimai. Įrankių pavadinimai, išvesti iš veiksmažodžių. Įrankių pavadinimai, išvesti iš būdvardžių. Įrankių pavadinimai, išvesti iš daiktavardžių. Išvados. Žodynai. Priedai (4).
  Prancūzų kalba, diplominis darbas(30 puslapių)
  2008-10-01
 • Priešgripinių vaistų sintezė

  Įvadas. Sutrumpinimai. Literatūros apžvalga. Gamtiniai pirolo[2,3-d]pirimidino nukleozidai ir jų biologinės savybės. Sintetiniai pirolo[2,3-d]pirimidino nukleozidai. Sintetinių pirolo[2,3-d]pirimidino N-ribozilnukleozidų biologinės savybės. Pirolo[2,3-d]pirimidino N-ribo-, -arabino-, -ksilofuranozilnukleozidų sintezė. N-Deoksiribonukleozidų sintezė. 7-Alkil-, -alkenil-, -alkinilpakeistų pirolo[2,3-d]pirimidino nukleozidų sintezė. Pirolo[2,3-d]pirimidino nukleozidų peptidinių darinių sintezė. Pirolo[2,3-d]pirimidinų nukleozidų provaistai. Aciklinių pirolo[2,3-d]pirimidino N-nukleozidų sintezė. Karbocikliniai pirolo[2,3-d]pirimidino N-nukleozidai. Pirolo[2,3-d]pirimidinų C-nukleozidai. Rezultatų aptarimas. Karbociklinių N- ir C-nukleozidų pirmtakų sintezė. Nukleozidų analogų sintezė. Aciklinių nukleozidų ir jų pirmtakų sintezės tyrimai. Pirolo[2,3-d]pirimidino darinių - aciklinių C-nukleozidų pirmtakų sintezė. Eksperimentinė dalis. Išvados.
  Farmakologija, diplominis darbas(122 puslapiai)
  2007-01-22
 • Priklausomybės ligomis sergančių žmonių dvasinių poreikių tenkinimo svarba socialinę pagalbą teikiančiose institucijose

  Įvadas. Teorinė dalis. Holizmas. Holistinis požiūris medicinoje ir reabilitacijoje. Holistinis socialinio darbo suvokimas. Dvasinio gyvenimo reikšmė ir jo ypatumai. Priklausomybės samprata. Biologinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. Psichologinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. Socialinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms. Teikiančios institucijos. Tyrimo metodika. Išvados. Siūlymai ir rekomendacijos. Priedai (anketa). Išnašos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(61 puslapis)
  2008-05-15
 • Priklausomų nuo alkoholio šeimų vaikų gyvenimo kokybės analizė

  Darbe demonstruojamos profesinės kompetencijos. Santrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Priklausomos nuo alkoholio šeimos kaip socialinė problema. Alkoholis, priklausomybė nuo jo. Tėvų alkoholizmo įtaka vaiko sveikatai. Vaiko emocinė būsena alkoholikų šeimoje. Tėvų alkoholizmo poveikis vaiko socialiniai brandai. Vaiko prisitaikymo prie aplinkos būdai. Suaugę alkoholikų vaikai. Paramos galimybės alkoholikų vaikams. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2006-12-03
 • Privačios muzikinės organizacijos vadybiniai aspektai

  Įvadas. Organizacijos samprata. Privati muzikinė organizacija. Privačios muzikinės organizacijos steigimas. Privačios muzikinės organizacijos struktūra. Privačios muzikinės organizacijos vadybininko valdymo funkcijos. Privačios muzikinės organizacijos vadovas. Privačios muzikinės organizacijos sėkminga teorija. Privačios muzikinės organizacijos paslaugų kokybės siekimas. Tyrimo privačios muzikinės organizacijos vadybiniai aspektai, analizė. Tyrimo metodika. X privačios muzikinės organizacijos klausimyno rezultatų aptarimas. Vadybos aspektų svarba X privačioje. muzikinėje organizacijoje. Išvados. Pasiūlymai. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2007-10-16
 • Privačių duomenų perdavimo tinklų darbo kontrolės ir valdymo metodai ir priemonės

  Referatas. Resume. Įvadas. Literatūros analizė. Tinklo kontrolės ir valdymo uždaviniai. Tinklo konfigūracijos valdymas. Klaidų apdorojimas. Tinklo našumo ir patikimumo analizė. Saugumo valdymas. Tinklo darbo apskaita. Išvados. Tinklų valdymo sistemų agento – menedžerio modelis. Išvados. Tinklų valdymo architektūra. Išvados. Privataus duomenų perdavimo tinklo valdymo standartai ir protokolai. ICMP pranešimų panaudojimas tinklo kontrolei. Nuotolinis valdymas per Telnet ir SSH. Išvados. Valdymas SNMP protokolu. SNMPv1 protokolo struktūra. Naujesnės SNMP versijos. SNMP protokolo trūkumai . Valdymo informacinės bazės aprašymų kalba. Standartizuoti SNMP MIB modeliai. MIB-I ir MIB-II. RMON –MIB. Išvados. OSI tinklo valdymo standartai. CMIP protokolas. TCP/IP tinklų valdymas CMIP protokolu. Išvados. Tinklo valdymo sistemos. Reikalavimai tinklo valdymo sistemai. Tinklo valdymo sistemų apžvalga. HP OpenView. CabletronSystems Spectrum. IBM Tivoli NetView. Populiariausių gamintojų produktų palyginimas. Išvados. Išvados. Priedas (1). Sutrumpinimai.
  Internetas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-10-27
 • Produkcijos paskirstymų valdymas: KB "Biodyzelis"

  Įvadas. Pardavimų valdymo principai. Prekių paskirstymo samprata. Paskirstymo kanalo dalyvių funkcijos. Paskirstymo strategijos. Optimalaus paskirstymo kanalo parinkimas. Veiksniai, turintys įtakos paskirstymo kanalo parinkimui. Paskirstymo kanalo narių parinkimas. Veikla ir perspektyvos. KB "Biodyzelis" kūrimas ir veiklos reglamentavimas. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės gaminamos produkcijos paskirstymo projektavimas. Paskirstymo kanalų formavimas ir jų struktūriniai tipai. Įmonės produkcijos paskirstymo strategijos. Išvados.
  Rinkodara, diplominis darbas(51 puslapis)
  2007-06-06
 • Produktyvaus cukrinių runkelių pasėlio formavimas naudojant Terra–Sorb Foliar

  Pagrindinių universitetinių studijų baigiamasis darbas. Santrauka. Įvadas. Bendros žinios apie cukrinius runkelius. Biologinės cukrinių runkelių savybės. Maisto medžiagų poreikis cukriniams runkeliams. Cukrinių runkelių tręšimo ypatumai. Tręšimas organinėmis trąšomis. Papildomas tręšimas skystosiomis trąšomis. Aminorūgščių naudojimas cukrinų runkelių pasėliuose.tyrimų sąlygos ir metodai. Tyrimų atlikimo vieta ir dirvožemio charakteristika. Lauko bandymų schema ir parametrai. Tyrimų metodai. Bandyme tirtos skystosios trąšos. Tirta cukrinių runkelių veislė. Cukrinių runkelių auginimo agrotechnika lauko bandymuose. Meteorologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir jų analizė. Papildomo tręšimo per lapus įtaka cukrinių runkelių derlingumui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka cukrinių runkelių šakniavaisių svoriui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka šakniavaisių cukringumui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka biologinio cukraus kiekiui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka baltojo cukraus kiekiui. Tyrimo rezultatų ekonominis vertinimas. Išvados.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2012-02-21
Puslapyje rodyti po