Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Religija>Krikščionybė

Krikščionybė (112 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasauliečių dalyvavimo bažnyčios gyvenime formos

  Įvadas. Pasauliečiai - bažnyčios nariai. "Pasauliečio" sąvoka. Pasauliečių dalyvavimas bažnyčios gyvenime. Krikščioninimo sakramentų svarba krikščionio gyvenime. Krikštas - vartai į bažnyčios gyvenimą. Kas gali būti krikštijamas. Tikėjimas ir krikštas. Įpareigojantis sutvirtinimo sakramento pobūdis. Eucharistija nuolatinis vienybės su Viešpačiu šaltinis. Šventosios dvasios dovanos. Sutuoktiniai - dievo karalystės skleidėjai. Įvairios apaštalavimo formos. Pasauliečiai - visuomenės apaštalai. Individualus apaštalavimas: reikšmė ir įvairovė. Įvairios individualaus apaštalavimo sritys. Šeima. Šeimos uždaviniai bažnyčioje. Jaunimas. Socialinė aplinka. Valstybinė ir tarptautinė plotmė. Bendruomeninio apaštalavimo svarba. Bendruomeninio apaštalavimo būdai. Dvasininkų bendradarbiavimas ir pagalba su apaštalaujančiomis pasauliečių organizacijomis. Išvados.
  Krikščionybė, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2009-06-08
 • Paulius ir Korintas

  Įvadas. Korinto geografinė padėtis. Apaštalo Pauliaus biografija. Korinto bendruomenė apaštalo Pauliaus laiškuose. Korinto bendruomenės problematika: lytinis gyvenimas. Išvados. Išnašos.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-16
 • Popiežius Jonas Paulius II

  Popiežius – legenda. Tango ritmai ir futbolo aikštė. Iš šaltų kraštų, bet nuoširdus. Paskelbtas Dievo atletu. Aplink Žemę – 59 kartus. Tikėjimas – prieš priespaudą. Nusipelnė ir Lietuvai. Tikėjimas ir mistikos galia. Gynė konservatyvią doktriną. Atsidavimas kančiai.
  Krikščionybė, rašinys(4 puslapiai)
  2005-06-05
 • Prawosławne cerkwie w Wilnie

  Referatas lenkų kalba. Pravoslavų cerkvės Vilniuje. Wstęp. Charakterystyka prawosławia. Liturgia. Ikony. Źródło prawosławnej wiary. Ikonostas. Cerkwie w Wilnie.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-16
 • Protestantai

  Protestantai. Protestantų bažnyčios skiriasi savo organizacija ir valdymo būdu. Protestantų teologija ir ideologija formavosi keliais etapais. Protestantizmas. Protestantizmas Lietuvoje. Protestantų bažnyčios.
  Krikščionybė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-18
 • Psalmynas

  Įžanga. Psalmių komentarai. 5 Psalmė 7-12. 4 psalmė. 1 Psalmė. Psalmės yra mūsų bendruomenės malda. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-12
 • Psalmių knyga

  Įžanga. Psalmių komentarai. 5 psalmės 7- 12 eilučių komentaras. Ketvirtos psalmės komentaras. Pirmos psalmės komentaras. Psalmės yra mūsų bendruomenės malda. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-29
 • Raudų knyga

  Įvadas. Biblija. Raudų knyga. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Religijos. Krikščionybė

  PowerPoint pristatymas. Religijos. Krikščionybė. Atsiradimas. Krikščionybės šakos. Katalikybė. Protestantizmas. Stačiatikybė. Biblija. Krikščionių šventės.
  Krikščionybė, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-03-19
 • Rytų ir vakarų krikščionybės palyginimas

  Įvadas. Kas yra krikščionybė? Krikščionybės skilimas (schizma), jo priežastys. Krikščionybės šakos (vakarų ir rytų). Vakarų krikščionybės šaka – protestantizmas. Vakarų krikščionybės šaka – katalikybė. Rytų krikščionybės šaka – stačiatikybė (pravoslavybė). Vakarų ir rytų krikščionybės panašumai ir skirtumai. Grafinis krikščionybės šakų palyginimas. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-29
 • Sakramentai

  Sakramentinio gyvenimo įvadas. Įkrikščioninimo sakramentai. Krikštas. Sutvirtinimas. Eucharistija (Švč. Sakramentas). Eucharistijos sakramento pavadinimai. Eucharistijos reikšmė. Šv. Mišių struktūra.
  Krikščionybė, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-01
 • Sakramentai. Sutvirtinimo sakramentas

  Sakramentai. Kristaus sakramentai. Bažnyčios sakramentai. Tikėjimo sakramentai. Išganymo sakramentai. Amžinojo gyvenimo sakramentai. Sutvirtinimo sakramentas.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-17
 • Senasis testamentas: Rutos knyga

  Įvadas. Rutos istorijos pasakojimas ir komentarai. Rutos knygos analizė. Rutos charakterio aptarimas. Naomi charakterio aptarimas. Boazo charakterio aptarimas. Išvados.
  Krikščionybė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-28
 • Senojo Testamento Danieliaus knyga

  Įvadas. Istorinis kontekstas. Knygos autorius. Knygos struktūra. Skyrių apžvalga. Pasakojimai apie Danielių. Danieliaus regėjimai ir malda. Priedai. Teologinės įžvalgos. Išvados.
  Krikščionybė, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-18
 • Šlovinimo malda

  Įvadas. "Šlovinkit viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba." (PS 103, 31). Dievo šlovinimas - gyvenimas maldoje dievui. Šventosios dvasios vaidmuo šlovinime. Šlovinimas senajame testamente. Psalmės. Giedojimas ir muzika katalikų bažnyčios liturgijoje. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-09
 • Šv. Kazimieras

  Šv. Kazimiero gyvenimas. Šv. Kazimiero kanonizacija. Šv. Kazimiero gerbimas. Vilnius visą savaitę minėjo šventąjį Kazimierą.
  Krikščionybė, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-19
 • Šv. Pranciškus Ksaveras. Gyvenimo istorija

  PowerPoint pristatymas. Šv. Pranciškus Ksaveras - Tolimųjų Rytų apaštalas (1506-1552). Gyvenimo permainos. Misionieriaus darbas. Darbas su jaunimu. Nelengvas darbas Japonijoje. Siekiai skelbti dievo žodį vis naujuose kraštuose. Didelius siekius aplanko nesėkmės. Krikščioniškasis pasaulis netenka misionieriaus. Pranciškus Ksaveras paskelbiamas šventuoju.
  Krikščionybė, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-15
 • Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia

  Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios istorija. Bažnyčios interjeras.
  Krikščionybė, rašinys(4 puslapiai)
  2007-09-18
 • Švenčiausioji Trejybė

  Švenčiausioji Trejybė Bažnyčios dokumentuose. Švenčiausia Trejybė. Dievas Tėvas. Viešpats Jėzus tikras Dievas. Šventosios Dvasios asmuo.
  Krikščionybė, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-15
 • Šventasis raštas

  Šventasis raštas. Biblija. Senasis testamentas. Penkiaknygė. Jošuės knyga. Teisėjų knyga. Rutos knyga. Samuelio ir Karalių knygos. Kronikų, Ezdro ir Nehemijo knygos. Tobijo knyga. Juditos knyga. Esteros knyga. Makabiejų knygos. Išminties knygos. Ijobo knyga. Psalmių knyga. Patarlių knyga. Koheleto knyga. Giesmių giesmė. Siracido knyga. Pranašų knygos. Naujasis testamentas.
  Krikščionybė, analizė(6 puslapiai)
  2006-02-09
Puslapyje rodyti po