Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Religija>Krikščionybė>Krikščionybės šperos

Krikščionybės šperos (7 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bažnyčios istorija

  Tikėjimo mokymas ir jo problemos. Klaidatikystė ir kova prieš ją. Humanizmas, "renesansas" ir Bažnyčios atsinaujinimas. Humanizmo ir renesanso problema. Scholastika ir senoji filosofija. Rašytas ir spausdintas žodis. Pamaldžiųjų katalikų brolijos. Dvasinio tobulėjimo sąjūdis. Bažnyčios susirinkimas Bazelyje. Apibendrinimai. Revoliucija. Religinės revoliucijos šmėkla. Kontrreformacija ir katalikiškoji pertvarka. Kontrreformacijos išvados. Bažnyčios susirinkimas Tridente: pertvarkos formulavimas. Maldos ir apeigų knygos. Tikėjimo skelbimas nekrikščioniškuose kraštuose. Romos (Lietuvos Brastos) Bažnytinė unija ir jos pradinis įgyvendinimas.
  Krikščionybė, špera(9 puslapiai)
  2006-04-18
 • Bažnyčios istorija (3)

  Antikinė krikščionybė(313-476). Naujos tautos bažnyčioje: keltai, germanai, anglosaksai. Frankų bažnyčios reforma: nuo gentinės iki imperinės bažnyčios. Slavų kristianizacija. Kryžiaus žygiai į artimuosius rytus ir sukarintos vienuolijos (11-13A). Vakarų ir rytų bažnyčių atitolimas, susidarymas, atitolimas, susipriešinimas, susvetimėjimas ir bandymai vienytis. Vakarų vienuolystės raida: nuo vienuolyno iki vienuolijos(5-12a). Grigališkoji bažnyčios reforma. Mokyklos, universitetų atsiradimas ir raida. Teologija, klaidatikystė ir kova prieš ją. Elgetaujančių vienuolių ordinai. Konsiliarizmas.
  Krikščionybė, špera(14 puslapių)
  2007-09-18
 • Katechetika

  Katechetika. Katechizmas. Dogminė katechezė. Pauliaus katechezė. Katechezės turinys. Katechezės uždaviniai. Katechezės metodų įvairumas. Kerigminis ir egzistencinis metodai. Katechezės šaltiniai.
  Krikščionybė, špera(3 puslapiai)
  2006-04-18
 • Katechetika (2)

  Kas paskatino sušaukti I Vatikano Susirinkimą. Pirmasis Bažnyčios susirinkimas iki II Vatikano susirinkimo ir po II Vatikano susirinkimo. II Vatikano nutarimo dokumentai. Prieš ir po II Vatikano susirinkimo. Kuo skiriasi Bendras Katechezės Vadovas nuo Katalikų Bažnyčios Katekizmo? Kas yra Katechezė? Katechezės uždaviniai, tikslai. Fundamentalūs katechezės uždaviniai. Katechezės kriterijai. Katechezės integralumas. Organiška ir hierarchiškai sutvarkyta žinia. Kokiu būdu vyksta išganymas? Tarnystės. Kas yra Dievo Karalystė? Kur? Teologinės dorybės. Kas yra herigma? Kada sušauktas II Vatikano susirinkimas.
  Krikščionybė, špera(5 puslapiai)
  2006-11-27
 • Teologijos įvadas

  Ką reiškia tikėti, Dievo tautos bruožai, Bažnyčios vienybė - bendrumo ryšiai, Visuotinė Bažnyčia, Bažnyčia - apaštalų pamatas, Dievas ir Tėvas, Prisikėlimo paslapties aspektai, Šv.Dvasia, Šv.Trejybė, Šv.Raštas, Maldos rūšys.
  Krikščionybė, špera(3 puslapiai)
  2005-03-11
 • Teologijos įvadas (2)

  Krikščionybės teologija, Sisteminė teologija, Prasmės samprata, Katekizmas, Ateizmas, Krikščioniško gyvenimo plotmės, Evangelija, Dievo paveikslas, Evangelijos sudarymo etapai.
  Krikščionybė, špera(12 puslapių)
  2005-03-11
 • Teologinis dalykas

  T. Hobsas. XIX amžiaus pozityvistai. Dievas. Dievo garbinimas. Dievo apsireiškimas. Stabas. Fetišas. Gėrio ir blogio samprata.
  Krikščionybė, špera(6 puslapiai)
  2005-04-24