Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektai

  Įvadas. Civilinių teisių objektai. Rangos sutartis. Bendrosios nuostatos. Pasauga. Bendrosios pasaugos sutarties nuostatos. Sandėliavimas. Specialios pasaugos rūšys. Krovinių ir keleivių vežimas. Ekspedicija. Krovinių vežimas. Krovinių vežimas sausumos kelių transportu. Krovinių vežimas geležinkeliu. Krovinių vežimas jūra. Buksyravimo jūra sutartis. Krovinių vežimas oro transportu. Keleivių ir bagažo vežimas. Krovinių ekspedicija. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-09-18
 • Veiklos sąnaudų auditas

  Įvadas. Veiklos sąnaudų auditas. Darbo užmokesčio išlaidos. Išvados.
  Auditas, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-03
 • Veiklos sąnaudų mažinimas

  Įžanga. Sąnaudų mažinimo veiksniai ir rezervai. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Sąnaudų įvertinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-06
 • Veiklos statistinė analizė: AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Veiklos rodiklių dinaminė analizė. Pagamintos produkcijos kitimas 2003 m. – 2005 m. Bendrųjų pajamų kitimas 2003 m. – 2005 m. Sąnaudų kitimas 2003 m. – 2005 m. Grynojo pelno kitimas 2003 m. – 2005 m. Ekstrapoliacija. Indeksai ir jų skaičiavimas. Produkcijos kainų dinamika. Koreliacinio ryšio stiprumo nustatymas. Išvados.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-29
 • Veiklos strategija: kavinė-baras UAB "Ultragroup"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Veiklos idėja, tikslai ir vizija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Organizacijos struktūra. SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2010-01-18
 • Veiklos tikslų ir poreikių specifikavimas

  Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Verslo tikslų analizė (1 laboratorinis darbas). Kompiuterizuojamo verslo proceso išorinė analizė. Verslo proceso problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės. Verslo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-22
 • Veiklos valdymo analizė: siuvykla

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti organizacijos veiklos valdymą. Organizacijos, kaip valdymo objekto ypatybės. Organizacijos apibūdinimas pagal pagrindinius požymius. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos valdančiųjų ir valdomųjų darbuotojų sąrašai. Organizacijos produktas, jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristika. Produktui pagaminti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija. Darbo priemonės, jų charakteristika. Organizacijos veiklos valdymo ciklo realizavimo ypatybės. Veiklos planavimas. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė-reguliavimas. Atlyginimas. Organizacijos veiklos valdymo modelio taikymo perspektyvos. Išvados, pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2009-06-08
 • Veiklos valdymo tyrimas: AB "Lietuvos paštas"

  Įvadas. AB "Lietuvos paštas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo procesas. Valdymo samprata, funkcijos ir metodai. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. AB "Lietuvos paštas" veiklos tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2011-05-16
 • Veiksmai su tinklalapiais

  WWW istorija. Interneto veikimo principai. Tinklalapiai. Tinklalapių peržiūra. Veiksmai su tinklalapiais. Tinklalapių išsaugojimas. Tinklalapio spausdinimas. Adresinė. Trumpa informacija veiksmams su tinklalapiais atlikti. Išvados.
  Internetas, referatas(11 puslapių)
  2006-12-03
 • Veiksmingi darbo santykiai

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kaip kuriami veiksmingi darbo santykiai. Santykis su pačiu savimi. Veiksmingų darbo santykių sukūrimas. Darbingumo koeficiento gerinimas Išvados. 1 priedas (Tekstas anglų kalba).
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-06-23
 • Veiksniai įtakojantys žmonių tarpusavio santykius

  Įvadas. Žmonių tarpusavio santykiai. Bendravimo būdai. Kalba – tarpusavio bendravimo priemonė. Kalba ir kalbėjimas. Klausymasis. Žmonių tarpusavio bendravimas. Formalioje aplinkoje. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-24
 • Veiksniai lemiantys darbo pasiūlą ir paklausą

  Įvadas. Darbo pasiūlos mažėjimas ir paklausos didėjimas. Darbo pasiūlos didėjimas ir paklausos mažėjimas. Veiksniai tiesiogiai įtakojantys darbo pasiūlą ir paklausą. Darbo pasiūlos mažėjimo ir darbo paklausos didėjimo nuostoliai. Darbo pasiūlos ir paklausos pokytis Lietuvoje 1992 – 2006 metais. Priemonės didinančias darbo pasiūlą ir didinančias darbo paklausą. Išvados. Testas. Klausimai. Atsakymai.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-15
 • Veiksniai, įtakojantys pradinuko savęs vertinimą

  Įvadas. Savęs vertinimo samprata. Vaikų savęs vertinimo ypatumai. Vaikų savęs vertinimo kitimo tendencijos. Deprivuotų vaikų savęs vertinimo sąsajos su pedagogų vertinimu. Pradinukų savęs vertinimo ypatumai kaip socialinės brandos apraiškos. Vaikų savęs vertinimas mokymosi procese. Teigiamo savęs vertinimo formavimas. Mokinių savęs vertinimo ugdymas. Vaiko savigarbos stiprinimas.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-21
 • Veiksniai, turintys įtakos žmogaus sveikatai

  Įvadas. Aplinkos tarša. Oro tarša. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Vandens teršimas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Triukšmas. Triukšmas uždarose patalpose. Išorinis triukšmas. Triukšmo poveikis žmogui. Kosminis ir žemės plutos spinduliavimas. Kosminiai spinduliai. Žemės radiacija. Vidinis spinduliavimas. Radiacijos poveikis žmogui. Išvados.
  Ekologija, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-08
 • Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinis veiksnumas. Socialinis veiksnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas ir teisnumas darbo teisėje. Fizinių asmenų veiksnumo apribojimai. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų veiksnumo ir teisnumo ypatumai komercinėje teisėje. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens veiksnumas ir teisnumas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Juridinio asmens veiksnumo ir teisnumo apibūdinimas. Juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo apribojimai. Juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo ypatumai komercinėje teisėje. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-03
 • Veimaro užsienio politika

  Įvadas. Santykiai su Vakarų Europos valstybėmis. Santykiai su Sovietų Sąjunga. Santykiai su Lietuva. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-21
 • Veisimo metodai

  Įvadas. Grynasis veisimas. Veisimas linijomis. Veisimas šeimomis. Kryžminimas. Įvairių veislių kiaulių suderinamumas, taikant paprastą ir sudėtingą kryžminimą.
  Veterinarija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-02
 • Veiverių mokytojų seminarijos istorija

  Įvadas. Seminarijos įsteigimas. Pasikeitimai seminarijoje. Iki revoliucijos. Po revoliucijos. Pedagoginiai kursai. Bazinė mokykla. Žymiausi Veiverių mokytojų seminarijos auklėtiniai ir jų švietėjiška ir kultūrinė veikla. Šimtmečiui praėjus. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-06-30
 • Vėjai ir krituliai. Bangavimas ir srovės

  Vėjas. Vėjo stebėjimai. Vėjo ir atmosferinių slėgių geografinis pasiskirstymas. Svarbesnieji vėjų režimai. Krituliai. Sniego pavidalo krituliai. Bangavimas ir srovės. Bangos. Įvairios bangų rūšys. Transliatyviosios seisminės arba vulkaninės kilmės bangos. Okeaninės srovės. Jų pobūdis ir jų stebėjimo metodai. Bendrosios paviršinės cirkuliacijos sąlygos. Jūrinių srovių kilmė. Išvados.
  Geografija, referatas(17 puslapių)
  2005-11-03
 • Vėjaraupiai

  Tikslas. Uždavinys. Juosiančioji pūslelinė. Amžiaus rizikos grupė. Ligos sukėlėjas. Užkrato šaltinis. Simptomai. Ligos eiga. Komplikacijos. Tyrimai. Gydymas. Patarimai. Vakcina nuo vėjaraupių. Statistiniai duomenys. Išvados. Sergančiųjų vėjaraupiais nuotraukos.
  Ligos ir traumos, referatas(13 puslapių)
  2006-03-20
Puslapyje rodyti po