Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tėvas ir motina šeimoje, jų vaidmenys ir funkcijos

  Įvadas. Šiandieninė šeima. Motinystės ir tėvystės orumas. Dviejų vienybė. Motina. Tėvas. Tėvystės/ motinystės vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Aplinkos įtaka. Kelrodis – tėvų vertybės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • Tėvynės Sąjunga

  Tėvynės sąjungos kūrimasis, 2004m. Rinkimų į Seimą rezultatai, Tėvynės sąjungos pirmininkas, Apklausa, Išrinktų Seimo narių pasiskirstymas pagal partijas, Tėvynės sąjungos programa, Išankstiniai balsavimo rezultatai daugiamandatėje apygardoje, Reklama.
  Politologija, referatas(19 puslapių)
  2005-05-02
 • Tėvystė Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse

  Įvadas. Tėvystės atostogos. "Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: pažangių lyčių lygybės strategijų paieška". "Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje II: šeimai palanki darbo aplinka". Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Tėvo ir motinos vaidmuo šeimoje

  Įvadas. Tėvo ir motinos vaidmenys šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-07-20
 • Tėvo reikšmė vaiko gyvenime

  Šeima. Tėvo vaidmuo šeimoje. Tėvo reikšmę iliustruojantys tikri įvykiai. Tėvo globa. Darbo autoriaus asmeninė patirtis. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-18
 • Tėvų auklėjimo stilių įtaka vaiko socialiniams raidos sutrikimams formuotis

  Įvadas. Auklėjimo sąvokos aiškinimas. Vaikų auklėjimas šeimoje. Tikslas ir uždaviniai. Įgimto elgesio programų hipotezė. Auklėjimo stiliai ir jų įtaka vaiko socialiniams raidos sutrikimams formuotis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-19
 • Tėvų auklėjimo stilius ir jo poveikis vaikams

  Įvadas. Vaikų auklėjimas, auklėjimo tikslas, uždaviniai, auklėjimo šeimoje stilius, netinkami auklėjimo stiliai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-09-13
 • Tėvų auklėjimo stilius ir jo poveikis vaikams (2)

  Įvadas. Auklėjimo stiliaus sąvoka. Pagrindiniai auklėjimo stiliai. Auklėjimo stiliaus identifikavimo sąlygos. Jausmų ir emocijų vaidmuo auklėjimo stiliuose. Interakcinis auklėjimo stilių aspektas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-06-06
 • Tėvų autoritetas kūdikių ugdyme

  Įvadas. Kūdikystė. Pirmieji gyvenimo metai. Pagrindinės kūdikystės socialinės raidos uždaviniai. Santykiai su kitais.
  Raidos psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-16
 • Tėvų bendravimas su paaugliais

  Įvadas. Tėvų ir paauglių bendravimas. Paauglys šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-20
 • Tėvų globos netekimo priežastys

  Įvadas. Tikslas – atskleisti tėvų globos netekimo priežastis. Tėvų globos netekimo priežastys. Globos samprata. Globos netekimo priežastys. Vaikų netekusių tėvų globos psichologinės problemos. Vaiko psichologinių problemų įveikimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-12-14
 • Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant specialiųjų poreikių vaikus

  Įvadas. Šeimos vaidmuo ugdymo procese. Šeimos adaptacijos ugdymo situacijoje ypatumai. Ugdytinių įtraukimas į procesą. Tėvų ir pedagogų sąveika kaip bendros prasmės kūrimas. Tėvų ir pedagogų sąveikos prielaidos. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo sritys. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo būdai, formos. Bendradarbiavimo ratas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-19
 • Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai pagal Lietuvos Statutus

  Lietuvos Statutai. XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės kodifikacija. Lietuvos statutų sistema. Šeimos teisė Lietuvos Statutuose. Tėvų ir vaikų teisiniai santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-05-23
 • Tėvų ir vaikų bendravimo problemos

  Tikslas. Įvadas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Bendraudami su paaugliais, tėvai turi. Ką turi daryti, kaip turi elgtis supykę tėvai? Tėvų ir jaunuolių bendravimas. Jaunuolių autonomijos varžymas. Partneriškų santykių stygius. Susvetimėjimas. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios. Motinos ir dukterys. Tėčiai ir dukterys. Motinos ir sūnūs. Tėčiai ir sūnūs. Išvados. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-12-08
 • Tėvų ir vaikų bendravimo stiliai

  Socialinės psichologijos referatas. Įvadas. Šeima ir jos paskirtis. Šeima. Šeimos funkcijos. Bendravimas. Bendravimo stiliai. tėvų ir vaikų santykių problemos. šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2011-06-14
 • Tėvų ir vaikų konfliktų sprendimo būdai

  Įvadas. Bendras mokslininkų požiūris apie tėvų ir vaikų konfliktus. Konfliktų sprendimo ir jų vengimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-11
 • Tėvų ir vaikų psichologija

  Vadovavimas vaiko elgesiui. Drausmės reikšmė. Žodžių galia. Apklausos "Mano tėvai ir aš" rezultatai. Dešimt prisakymų tėvams.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-29
 • Tėvų ir vaikų tarpusavio konfliktai

  Įvadas. Prieštaravimai ir konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai . Išvados .
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-15
 • Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos

  Įvadas. Vaikų teisės ir pareigos. Vaikų globėjai, tėvams išvykus į užsienį. Vaiko gyvenamoji vieta. Vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium. Įvaikinimas. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimo teisinės pasekmės. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Šeimos teisių įgyvendinimas ir gynimas. Vaikų globa. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(29 puslapiai)
  2006-12-03
 • Tėvų reikšmė ir teisės, formuojant vaiko vertybines nuostatas ir gyvenimo būdą

  Tėvų reikšmė ir teisės, formuojant vaiko vertybines nuostatas ir gyvenimo būdą. Ugdomojo teisė teoriniame lavinime kyla iš ugdytojo atstovavimo ir gilaus įsitikimo, kad jo įdiegiamos vaikui idėjos yra teisingos. Šeimos atliktas darbas yra svarbiausia prielaida kitų auklėjimo grandžių veiklos sėkmei užtikrinti.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-04
Puslapyje rodyti po