Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike, erdvėje ir teritorijoje

  Įvadas. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas erdvėje. Teritorinis principas. Pilietybės principas. Realinis principas. Universalus principas. Baudžiamojo įstatymo galiojimas laike. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-05-02
 • Baudžiavos raida Lietuvoje XVI amžiaus antroji pusė – XVIII amžius

  Įvadas. Valstiečiai. Valstiečių priešinimasis feodalams. Valstiečių teisių į naudmenas naikinimas. Agrarinė reforma. Ginčai su dvaro urėdais. Atodirbių didinimas ir jų įvairinimas. Valakų skaldymas. Žemės skirstymas į sėdimąją ir priimtinę. Asmeninė valstiečio priklausomybė. Urėdų ir jų tarnų savivaliavimas. Valstiečių ūkis. 1654-1667 metų Karų pasekmės. Šiaurės karas. Badas. Maras. Baudžiavos irimo pradžia. Baudžiavos panaikinimo klausimas. Baudžiavos naikinimas atskiruose dvaruose. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-06
 • Bausmė ir atsakomybė

  Įžanga. Bausmė ir atsakomybė. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-19
 • Bausmės atlikimas

  Įžanga. Bendri nuostatai ir principai. Uždaviniai. Būrio reikšmė. Būrio viršininkas būryje. Būrio sudarymo esmė. Būrio viršininko individualus darbas su nuteistaisiais. Darbas su vyresnio amžiaus recidyvistais. Vyresniojo amžiaus nuteistųjų adaptacija. Psichikos anomalijos. Psichikos anomalijos. Tai, kas žinotina būrio viršininkui. Alkoholikai ir narkomanai. Pataisomumo laipsnio nustatymas. Būrys - pedagoginio darbo centras. Išvada.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-05-17
 • Bausmės ir nuobaudos pedagoginiame procese

  Įžanga. Asmenybės formavimasis ir bausmės. Bausmės ir jų klasifikacija. Auklėjimo proceso aspektai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-16
 • Bausmės samprata ir jos rūšys

  Baudžiamoji teisė iki Bekarijos, Nusikaltimas ir bausmė, Bausmių sistema ir samprata, Bausmės rūšys.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-05-01
 • Bausmės šeimoje ir jų poveikis vaiko asmenybei

  Įvadas. Fizinės bausmės. Patarimai tėvams. Bausmių žala. Fizinių bausmių požymiai.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-09
 • Bažnyčia ir totalitarizmas

  Įvadas. Bažnyčios atsparumas. Katalikų bažnyčia totalitarinėje Italijoje. Fašizmas ir bažnyčia. Musolinio pažiūros į bažnyčią. Katalikų bažnyčia totalitarinėje Vokietijoje. Bažnytinės prielaidos totalitarizmui. A. Hitlerio pažiūros į bažnyčias ir religinė politika iki 1933 metų. Bažnyčia ir nacizmas 1933 metų pirmoje pusėje. Reicho konkordatas 1933 metų liepos 20 d. Jono Pauliaus II nuopelnai blogio sistemos įveikimui. Ryžtingas sprendimas priešintis totalitarizmui. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-05-10
 • Bažnyčios požiūris į laikmečio aktualijas: abortai

  Įvadas. Kas yra abortas. Abortų rūšys. Įstatymai ir bausmės. Organizacijos. Bažnyčios požiūris ir nuostatos. Abortų pasekmės.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Bažnyčios teismų kompetencija Viduramžiais Vakarų Europoje

  Įvadas. Inkvizicija. Inkvizicijos poveikis švietimui, mokslui ir kultūrai. Popiežiaus Grigalius VII –ojo Bažnyčios reformos. Eretikų ir raganų persekiojimas Vakarų Europoje. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-14
 • Bažnyčios vaidmuo viduramžių visuomenėje

  Įvadas. Permainos krikščionybėje. Kryžiaus žygiai. Albigiečiai ir Bažnyčios kova su erezijom. Inkvizicija. Kitatikių persekiojimai. Teismas. Inkvizicija įvairiose šalyse. Bažnyčios krizė.
  Visuotinė istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-11
 • Bažnytinė santuoka

  Įvadas. Santuoka. Skyrybos. Mišri santuoka. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-25
 • Bažnytinė santuoka kaip alternatyva civilinei santuokos sudarymo formai

  Įžanga. Santuokos institutas visuomenės apskritai ir šeimos teisės kontekste. Dėstymas. Santuokos instituto reglamentavimas Lietuvos teisės istorijoje. Santuokos sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Bažnytinės santuokos sudarymo sąlygos ir registravimo tvarka. Išvados. Bažnytinės santuokos populiarėjimas (statistiniai duomenys). Problematika. Tikybiškai mišrios santuokos sudarymas. Registravimo procedūra. Bažnytinės santuokos instituto savarankiškumas. Priedai.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-22
 • Bedarbio sąvoka ir rėmimas

  Įvadas. Bedarbio sąvoka. Bedarbio rėmimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-24
 • Bedarbystė ir investicijos

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant nedarbo lygio statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Nedarbo lygio prognozė. Išvados.
  Statistika, referatas(16 puslapių)
  2006-02-21
 • Bedarbystė Lietuvoje

  Įvadas. Užimtieji ir bedarbiai, jų struktūra. Nedarbo duomenų nesutapimų priežastys. Tyrimų aprašymas ir apibrėžimai. Nedarbo kategorijos. Nedarbo priežastys. Pagrindiniai nedarbo priežastys Lietuvoje. Jaunų Lietuvos bedarbių tyrimas. Jauno bedarbio portretas. Svarbiausios Lietuvos jaunimo problemos – nedarbas, žalingi įpročiai bei mokamas mokslas. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Situacijos atitinkamose srityse apibūdinimas ir įvertinimas. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 1991 – 2000 m. Darbo jėgos pasiūla 1991-2000 metais. Darbo jėgos pasiūlos struktūros kitimas. Darbo jėgos paklausa 1991 – 2000 metais. Nedarbo lygis 1991 – 2000 metais. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 2000 – 2004 m. Sumažėjo darbo jėgos pasiūla. Didelė darbo jėgos paklausa. Darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo problema. Teritoriniai nedarbo skirtumai. Padėtis darbo rinkoje 2005 m. Besiregistruojančių darbo biržose skaičius. Nedarbo lygis pagal teritorijas. Darbo jėgos paklausa. Aktyvios darbo rinkos programų efektyvumas. Darbo jėgos pasiūla. Bedarbiai procentas iš šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbo lygis pagal savivaldybes. Darbo jėgos paklausa išaugo penktadaliu. Padidėjimas nukreipimų į užimtumo rėmimo programas. Nedarbo poveikis ir pasekmės. Nedarbo mažinimo būdai. Užimtumo politika. Faktai ir tendencijos. Darbo rinkos (užimtumo) politika. Darbo rinkos politika: aktyvios bei pasyvios darbo rinkos priemonės. Didėjantis užimtumas (darbas). Darbo santykiai ir pašalpos bedarbiams. Naujasis darbo kodeksas. Galiojančios įstatyminės bazės apžvalga. Pagalba nedirbantiems. Dirbančiųjų interesų atstovavimas. Savanoriškas darbas. Į jaunus žmones orientuota darbo rinkos politika. Užimtumo didinimo programa. Darbo rinkos politika ir institucijų veikla. Darbo rinkos institucijų veiklos 2005 metais tikslai ir uždaviniai. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba drauge su Lietuvos darbo birža dalyvauja Europos socialinio fondo projektuose. Eures programa. EURES padeda darbuotojams kirsti sienas. Apie EURES programą. Valstybinės užimtumo tarnybos. EURES tarpvalstybinės partnerystės. EURES LIETUVA. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(65 puslapiai)
  2006-04-05
 • Bedarbystės statistinis tyrimas

  Absoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-04
 • Bėgimas

  Bėgimas. Apšilimas. Psichologinis pasiruošimas. Ištvermės treniruotė. Jėgos treniruotė. Bėgimo testai. 20 arba 30 metrų bėgimo iš starto testas. 20 arba 30 metrų bėgimo įsibėgėjus testas. 60 metrų bėgimo testas. 2005 m. individualaus bėgimo konkurso "Bėgimo Taurė-2005" nuostatai. Išvados.
  Sportas, referatas(17 puslapių)
  2005-11-19
 • Bėgimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Lengvoji atletika (bėgimas). Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.). Lengvosios atletikos kaip sporto sąjūdžio pradžia. Bėgimo raida nepriklausomoje Lietuvoje. Bėgimo vystymasis sovietinėmis ir nacių okupacijos sąlygomis. Lengvoji atletika 1952–1990 m., sportinių rezultatų kilimas. Lietuvos bėgimo raida po nepriklausomybės atgavimo (1990 m.). Išvados.
  Sportas, referatas(13 puslapių)
  2010-05-10
 • Beglobiai gyvūnai

  Įvadas. Tikslas yra parengti socialinės komunikacijos planą bei priemones aktualiai socialinei problemai. Socialinės problemos buvimas – beglobiai gyvūnai. Problemos aktualumas. Globos tarnybų bandymas susidoroti su problema. Nusprendus įsigyti gyvūną. Globos tarnyba – namai. Palyginamoji analizė. Tikslinės auditorijos komunikaciniams sprendimams pasirinkimas. Auditorijos parinkimas komunikaciniams sprendimams. Problemos sukėlėjo psichologinis portretas. Komunikacijos įgyvendinimas. Komunikavimo strategija, naudojamos priemonės. Tikslingumas. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2010-06-22
Puslapyje rodyti po