Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeima kaip socialinis institutas (2)

  Įvadas. Socialinio instituto samprata. Socialinio instituto supratimas. Socialinių institutų funkcijos. Socialinių institutų klasifikacija. Šeima kaip socialinis institutas. Šeimos struktūra. Šeimos funkcijos. Santuoka ir santuokos tipai. Šeima kaip intymi aplinka. Išvados. Priedai (Kryžiažodis, Ištrauka iš R. Kugrevo knygos "Senukas nori namo". Ištrauka iš J. Ciger-Hronskis knygos "Drąsusis zuikutis". Ištrauka iš V. Bubnio knygos "Mažosios išpažintys". Ištrauka iš N. Piper knygos "Feliksas finansininkas". Ištrauka iš K. Petreskus knygos "Paskutinė meilės naktis, pirma karo naktis").
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2010-03-30
 • Šeima kaip ugdymo institucija

  Įvadas. Šeimos vaidmuo. Šeimos ugdomasis poveikis. Vaikų ugdymo planas, atsižvelgiant į jų metus. Savigarbos ugdymas. Draudimai ir apribojimai šeimoje. Lavinti protą – gerai, lavinti jausmus – dar geriau. Bausmės. Vaiko paruošimas suaugusiųjų pasauliui. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Šeima kaip vaiko socializacijos institucija

  Įvadas. Ką vaikui suteikia šeima? Šeimos funkcijos. Šeima – pirmoji ugdymo institucija. Vaikų vaidmenys šeimoje. Vaikų socialiniai vaidmenys. Tėvų požiūris į ugdymą. Socializacijos tipai. Ar tėvai rūpinasi vaikų ugdymu? Kai tėvai netenka kantrybės. Išvados. Priedai (8).
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2007-12-08
 • Šeima kaip vaiko socializacijos institucija (2)

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti šeimą kaip vaiko socializacijos instituciją. Šeimos samprata. Šeimos poreikiai. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacija kaip adaptacija ir interiorizacija. Organizuota (tikslinga) ir neorganizuota (stichinė) socializacija. Šeima- vaiko socializacijos mikroaplinka. Ankstyvojo amžiaus vaiko saviraiška- socializavimosi šeimoje. Padarinys. Nepilna šeima. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2009-10-01
 • Šeima kaip vaiko socializacijos šaltinis

  Įvadas. Darbo tikslas: Aprašyti šeimos svarbą vaiko ugdymui. Šeimos funkcijos. Šeimos vaidmuo ankstyvojo amžiaus vaiko saviraiškai. Šeimos svarba paauglystėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Šeima kaip visuomenės institucija

  Šeima - kaip visuomenės institucija. Šeima – kaip referentinė grupė. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė - ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Išvados. Įvadas.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-17
 • Šeima socialinio ugdymo sistemoje

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti šeimos vaidmenį socialinio ugdymo sistemoje, jos vaidmenį pirminei pozityviajai vaiko socializacijai. Šeima. Vaiko socializacija šeimoje. Šeimos rizikos veiksniai. Šeimos politikos vaidmuo sėkmingai žmogaus socializacijai. Šeima žmogaus ugdymo institucija. Šeimos ir socialinio pedagogo bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-04
 • Šeima socialinio ugdymo sistemoje, jos vaidmuo pirminei pozityviajai vaiko socializacijai

  Įvadas. Šeimos istorija ir vertybės. Šeimos funkcijos. Šeimos vaidmuo pozityviajai sociologijai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-05
 • Šeima. Krizės šeimoje

  Įvadas. Šeimos krizės ir šeimos dinamika. Problemos. Šeimų konfliktai. Būdingiausi konflikto šaltiniai. Konfliktai kyla kai. Smurtas šeimoje. Infanticidas. Abortai. Sutuoktinių egoizmas. Girtavimas. Narkomanija. Sutuoktinių neištikimybė ir pavyduliavimas. Skyrybos. Netektis. Daugiaproblemių šeimų daugėjimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2009-07-22
 • Šeimai palankios politikos įgyvendinimas

  Įžanga. Šeimai palankios politikos samprata ir svarba. Teorinis požiūris į darbo ir šeimos sričių derinimo problemas. Šeimai palankios politikos įgyvendinimo problemiškumas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-11-21
 • Šeimyninis bendravimas

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimas. Bendravimas šeimoje. Bendravimo priemonės. Sutuoktinių per dideli lūkesčiai. Sutuoktinių santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai, bendravimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-10-29
 • Šeimoje ugdomos vertybės

  Šeimoje ugdomos vertybės. Požiūris į žmogų. Meilė Tėvynei. Meilė tėviškei. Gimtoji kalba. Tautos kultūra, tradicijos. Tautinės savimonės ugdymas. Tolerancija kitataučiams. Požiūris į darbą. Požiūris į religiją. Pagarba gamtai. Požiūris į amžinąją vertybę – gėrį. Sąžiningumas. Gerumas. Kuklumas. Drausmingumas. Taupumas. Empatija. Meilė.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-13
 • Šeimoje, auginančioje paauglį, kylančios problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Paauglystė. Paauglystė - krizė vaikams. Paauglystė – krizė ir tėvams. Iškylančių problemų šeimoje sprendimas. Paauglio noras būti savarankiškam ir laisvam. Paauglių agresyvumas. Seksas – neišsprendžia emocinių problemų. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(10 puslapių)
  2010-03-01
 • Šeimos analizė (3)

  Socialinės, ekonominės ir demografinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka. Šeimos stadijos. Sutuoktinių asmenybių tyrimas. Šeimos planai: ateities perspektyvos. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-01-15
 • Šeimos ekonomika ir sveikata

  Demografiniai, socialiniai ir teritoriniai sveikatos netolygumai. Sveikata ir socialiniai-ekonominiai veiksniai. Sveikatos ir savivertės ryšys. Sveikos gyvensenos ugdymas šeimoje. Sveikatos tyrimo rezultatai Lietuvoje. Strategija Lietuvos demografinės situacijos gerinimui. Priedai (2).
  Medicina, referatas(11 puslapių)
  2008-10-08
 • Šeimos etika

  Įvadas. Šeimos etika. Abipusė sutuoktinių pagarba. Sąžinė, pareiga, atsakomybė. Nuoširdumas, pasitikėjimas, ištikimybė. Išvados.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-02
 • Šeimos formavimas: artimi ir tolimi giminystės ryšiai, papročiai, tautiniai skirtumai

  Įvadas. Naujųjų amžių šeima. Šeimos funkcija. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė–ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Užsienio šalių šeima: tradicijos, vaikų ugdymas. Prancūzų šeima. Vokiečių šeima. Japonų šeima. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-15
 • Šeimos formavimas. Artimi ir tolimi giminystės ryšiai, jų reikšmė (teigiami ir neigiami) palikuonių sveikatai. Papročiai, tautiniai skirtumai, priklausomybė nuo geografinės vietovės

  Anotacija. Naujųjų amžių šeima. Kas yra nūdienos šeima? Šeima ir šeimos ideologija Lietuvoje bei svetur. Šeimos metodologija. Šeimos funkcijos. Šeimos dinamika. Šeimos formavimasis. Šeimos pokyčių vertinimas tradicijų ir modernumo aspektu. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-07-31
 • Šeimos funkcijos

  Šeima ir jos paskirtis. Šeimos funkcijos samprata. Šeimos funkcijos. Vaikų gimdymas. Vaikų auginimas. Vaikų auklėjimas. Tautos etoso tęstinumo ir puoselėjimo funkcija. Ūkinė ir ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė šeimos funkcija. Komunikacinė šeimos funkcija. Emocinė šeimos funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Seksualinis sutuoktinių gyvenimas. Pasirinktos šeimos psichologinė analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-02
 • Šeimos funkcijos (2)

  Įvadas. Šeimos funkcijų sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcionalumas. Šeimos funkcijų aptartis. Išvados. Užduotys.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-10
Puslapyje rodyti po