Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ministras pirmininkas

  Įvadas. Vyriausybė valstybės valdžių sistemoje. Ministras pirmininkas ir vyriausybė. Ministras. Vyriausybės įstaigos. Apskričių valdymo organizavimas ir savivaldybių veiklos administracinė priežiūra. Vyriausybės nutarimai. Vyriausybės programa. Išvados. Priedas (1).
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-09-19
 • Ministrų taryba

  Įvadas. Europos Taryba. Ką Taryba veikia? Kaip organizuojamas Tarybos darbas? Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2006-11-20
 • Minties laisvė

  Įvadas. Kas yra laisvė? Laisvė I. Kanto moralės teorijoje. Laisvė pagal E. Fromą ir J. Derridą. Minties laisvė. Išvada.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-05
 • Minties laisvė (2)

  Įžanga. Okupacijos metas. Fizinis ir dvasinis naikinimas. Materializmas ir prievartinis ateizmas. Socialistinė lygybė. Rusinimas. Demokratijos samprata. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga demokratinėje sistemoje. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • Mintys apie laimę: Aristotelis, Imanuelis Kantas ir Frydrichas Nyčė

  Įvadas. Darbo tikslas: Supažindinti su Aristotelio, I. Kanto ir F. Nyčės (Friedrich Nietzsche) mintimis apie laimę. Aristotelio filosofija apie laimę. Imanuelio Kanto filosofija. Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) filosofinės mintys apie laimę. Palyginimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2009-06-10
 • Miokardo infarktas

  Apibrėžimas. Epidemiologija. Miokardo infarktą sukeliantys faktoriai. Miokardo infarkto etiologija. Patogenezė. Patologinė anatomija. Klinika. Tyrimai ir diagnostika. Profilaktika. Pirminė profilaktika. Rūkymas. Nutukimas. Mityba. Riebalai. Cholesterolis. Antioksidatoriai. Homocisteinas. Fizinis aktyvumas. Alkoholio vartojimas. Triukšmas. Padidėjęs arterinis kraujospūdis. Cukrinis diabetas. Padidėjęs trombų susidarymas. Stresas. Antrinė profilaktika. Pirmoji pagalba. Gydymui taikomi vaistai. Gydymo stacionare trukmė ir reabilitacija. Tretinė profilaktika.
  Ligos ir traumos, referatas(23 puslapiai)
  2007-04-25
 • Mirties bausmė

  Mirties bausmė. Tautos dauguma už mirties bausmę. Sąmoningumo būtinybė. Mokslinės diskusijos kriterijai. Mirties bausmės įvedimas ir panaikinimas – valdžios ar tautos kompetencija. Ar teisė - gyventi absoliuti vertybė. Techninių klausimų primatas esmės klausimams. Ar mirties bausmė apskritai bausmė?. Mirties bausmė nemažina nusikalstamumo. Jus talionis: nuo absoliutaus prie santykinio galiojimo. Iš privilegijos į gyvybę – privilegija į nebaudžiamumą. Humanizmas be vienodos pagarbos žudiko ir jo aukos teisėms – pseudohumanizmas. Bausmės žiaurumas – istorinė kategorija. Mirties bausmė – gyvybės kaip absoliučios vertybės garantas. Teisė gyventi ne atimama, o prarandama. Nuo scientizmo iki iracionalizmo. Mirties bausmės panaikinimas – dar vienas žingsnis devalvuojant gyvybę ir teisę. Pagarbos žmogaus teisei gyventi svyravimas lemia mirties bausmės dinamiškumą. Mirties bausmės panaikinimas – ne teisės, o mielaširdystės problema.
  Baudžiamoji teisė, referatas(18 puslapių)
  2005-05-20
 • Mirties bausmė (4)

  Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės kitimai Lietuvos istorijoje. Iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metais. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos respublikos gyvavimo laikotarpis. Sovietinės okupacijos metai. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Mirties bausmės panaikinimas Lietuvoje. Mirties bausmės įvedimas ir panaikinimas – valdžios ar tautos kompetencija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-03-06
 • Mirties bausmė ir jos vieta bausmių sistemoje

  Mirties bausmė ir jos vieta bausmių sistemoje. Mirties bausmė ir kiti teisėti gyvybės atėmimo būdai. Mirties bausmės argumentai už ir prieš. Mirties bausmės alternatyvos problema. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Interviu tarp žurnalisto ir budelio . Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Mirties bausmė Lietuvoje

  Įvadas. Pirmasis laikotarpis – iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Antrasis laikotarpis – iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metų. Trečiasis laikotarpis – Lietuvos Statutų galiojimo laikas. Ketvirtasis laikotarpis – įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Penktasis laikotarpis – tarpukario nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpis. Šeštasis laikotarpis – sovietinės okupacijos metai. Septintasis laikotarpis - atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Mirties bausmės vykdymo Lietuvoje panaikinimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Mirties bausmė Lietuvoje (2)

  Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės raida Lietuvoje. Mirties bausmės kitimai Lietuvos istorijoje. Iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metų. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos respublikos gyvavimo laikotarpis. Sovietinės okupacijos metai. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Tautos dauguma už mirties bausmę. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-22
 • Mirties bausmė: už ar prieš?

  Įvadas. Mirties bausmė – pelnytas teisingumas ar tiesiog žmogaus teisių pažeidimas? Mirties bausmė ir kiti teisėti gyvybės atėmimo būdai. Argumentai: už ir prieš mirties bausmę. Mirties bausmės alternatyvos problema. Mirties bausmės vykdymas Lietuvoje. Tikra istorija. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-20
 • Mirties ir pomirtinio gyvenimo akivaizdoje

  Mirtis bei pomirtinis gyvenimas. Ar jis egzistuoja? Minimi egzistecialistinai, pasisakę apie mirtį bei pomirtinio gyvenimo reikšmę. Kas gi yra mirties ir gyvenimo sankirta? Gyvenimas ir mirtis. Didžiausia Visatoje dovana ir prakeikimas.
  Religija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • Mirties link

  Žmogiškoji būtis - buvimas mirties link. Platono, E. Levano, Heidegerio, R.M.Rilkės, Hėgelio ir kitų mąstytojų mintys mirties tema. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Mirties link (2)

  Įvadas. Mirties link. Mirties tema filosofijoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2005-11-29
 • Mirties problema

  Mirties samprata. Mirties problema kasdienybėje. Mirties baimė. Mirtis negatyvus blogis. Mirtis negatyvi gėrybė. Mirties supratimas. Pomirtinis gyvenimas. Egzistencijos ir mirties sampratos neatsiejamumas. Mirtis ir transcendentinė amžinojo gyvenimo samprata. Atsisveikinimo ritualas. Amžinojo poilsio vieta.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-19
 • Mirties problema (2)

  Įvadas. Mirtis kaip gyvenimo klausimas. Apie klausimą. Mirtis ir šiuolaikinė visuomenė. Mirties dabartiškumas: vienatvė, kaltė, beprasmybė. Mirtis ir meilė. Mirtis filosofiniu požiūriu. Žmogus ir mirtis XX a. Antrojoje pusėje. Mirtis – ribinė situacija. Egzistencija ir transcendencija. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-05
 • Mirties problema (3)

  Įvadas. Filosofijos bei filosofų samprotavimai apie mirtį. Religijos atsiliepimai apie mirtį. Dorovė. Kas tai? Kaip turime pasiruošti patys? Atsisveikinimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-26
 • Mirties problema filosofijoje

  Mirties samprata. Mirties problema filosofijoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-03
 • Mirties problema filosofijoje (2)

  Įvadas. Mirties samprata senovės filosofijoje. Mirties problemos sprendimas egzistencializmo filosofijoje. Religinė ir transcendentinė amžinojo gyvenimo samprata. Mirtis Vydūno filosofijoje.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-23
Puslapyje rodyti po