Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas (2)

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto esmė ir sudarymo principai. Nacionalinis biudžetas, jo funkcijos. Nacionalinio biudžeto sudarymo principai. Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-11-06
 • Lietuvos respublikos pinigai

  Įvadas. Lito įvedimo istorija. Lito atkūrimo istorija.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-27
 • Lietuvos Respublikos prezidentas

  Įvadas. Valstybės vadovo samprata. Prezidento institucijos raida Lietuvoje. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Nepriklausomybės atstatymo 1990 m. laikinasis pagrindinis įstatymas. Respublikos prezidento rinkimų tvarka ir jo įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos prezidento kompetencija. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su seimu. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su vyriausybe. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su teismine valdžia. Respublikos prezidento kompetencija krašto apsaugos bei užsienio politikoje. Respublikos prezidento teisės aktai, imunitetas, vėliava, antspaudas, valstybinis aprūpinimas ir aptarnavimas.
  Teisė, referatas(27 puslapiai)
  2005-11-07
 • Lietuvos Respublikos Prezidentas (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Konstitucinių normų analizė: Respublikos Prezidento funkcijos ir vyriausybės funkcijos. Politinė sistema ir valdymo tipas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-18
 • Lietuvos Respublikos Prezidentas: statusas ir įgaliojimai

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Prezidentas – valstybės vadovas. Svarbiausios Prezidento įgaliojimų klasifikacinės grupės. Respublikos Prezidento įgaliojimai užsienio politikoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai vykdomosios valdžios veiklos srityse. Respublikos Prezidento įgaliojimai įstatymų leidyboje. Respublikos Prezidentas kaip Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas. Kiti Prezidento įgaliojimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai ir konstitucinė atsakomybė

  Įvadas. Prezidentas. Konstitucinė atsakomybė. Lietuvos respublikos prezidento konstitucinė atsakomybė. Įgaliojimai skiriant valstybės pareigūnus. Vyriausybės formavimo įgaliojimai. "Ypatingieji" Prezidento įgaliojimai. Apkalta. Lietuvos respublikos prezidento R. Pakso apkalta. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2012-03-05
 • Lietuvos Respublikos prezidento teisinė padėtis

  Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo instituto raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento rinkimų tvarka. Įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos Prezidento kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai santykiuose su Seimu. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas ir teisminė valdžia. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento kompetencija krašto apsaugoje bei užsienio politikoje. Pilietybė. Malonė. Valstybiniai apdovanojimai. Respublikos Prezidento teisės aktai. Kiti statuso klausimai. Prezidento teisės aktai. Prezidento imunitetas. Vėliava. Antspaudas. Prezidento valstybinis aprūpinimas ir aptarnavimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-11-21
 • Lietuvos Respublikos Prezidento teisinė padėtis (3)

  Įvadas. Valstybės vadovo samprata. Respublikos Prezidento problema Lietuvos konstitucinės teisės istorijoje. Prezidento statusas Lietuvos valstybėje 1919 – 1940 metais. Prezidento statusas Lietuvos Valstybės Laikinosiose Konstitucijose. Respublikos Prezidento statusas pagal 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1938 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1992 metų Lietuvos valstybės konstituciją. Respublikos Prezidento statuso problemos atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Lietuvos Respublikos Prezidento statuso šaltiniai. Lietuvos Respublikos Prezidento statusas Lietuvos teisės sistemoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-03-29
 • Lietuvos Respublikos Seimas

  Lietuvos Parlamentas. Parlamentarai. Pirmoji Statuto redakcija. Rinkimai. Sesijos. Plenariniai posėdžiai. Komitetai. Frakcijos. Diagramos.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-29
 • Lietuvos Respublikos Seimas (3)

  Įvadas. Kolektyvinės seimo narių teisės. Teisė pateikti seimui sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Seimo narių teisė pradėti nepasitikėjimo, interpeliacijos procedūras. Seimo narių kolektyvinė teisė šaukti neeilinę seimo sesiją ir neeilinį posėdį. Kolektyvinė seimo narių teisė kreiptis su prašymu į Konstitucinį Teismą. Kolektyvinė seimo narių inicijuoti apkaltos procesą. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2008-01-09
 • Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūra ir funkcijos

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarija. Seimo Kanceliarijos struktūra. Reorganizacija. Seimo Kanceliarijos struktūros pakeitimo tikslai. Seimo Kanceliarijos struktūra. Kanclerio pavaduotojas. Komitetų departamentas. Atliekamos funkcijos. Dabartinė Seimo Kanceliarijos struktūra. Dabartinės Seimo Kanceliarijos uždaviniai bei funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2007-08-27
 • Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucinis statusas (2)

  Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Seimas – atstovaujamoji valstybės institucija. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Seimo nario teisinis statusas. Seimo struktūra. Seimo kompetencija ir įgaliojimai. Seimo kadencijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-04-25
 • Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

  Įvadas. Rinkimų sistemos. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-09-19
 • Lietuvos Respublikos Seimo veikla

  Įžanga. Konstitucinis Seimo, kaip įstatymų leidžiamosios valdžios, statusas. Seimo kompetencija įstatymų leidybos sferoje. Seimo ir kitų valstybės valdžių santykis įstatymų leidybos sferoje. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-05
 • Lietuvos Respublikos Seimo veiklos principai

  Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) veiklos principai. Įvadas. Seimas – atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Seimo rinkimų tvarka. Seimo nario įgaliojimų įgijimas ir pasibaigimas. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo struktūriniai padaliniai. Seimo pirmininkas. Seimo valdyba. Seimo komitetai ir komisijos. Seniūnų sueiga. Seimo Kancleris. Seimo frakcijos. Sesijos. Pagrindiniai seimo veiklos uždaviniai. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-05-23
 • Lietuvos respublikos skola, jos raida ir valdymo problemos

  Įvadas. Skolos valdymo uždaviniai. Institucijos dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Skolos dokumentų ir mokėjimo grafikų tvarkymas. Skolos dokumentai ir ataskaitos. Valstybės skolos valdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2007-03-01
 • Lietuvos Respublikos specializuotieji teismai, jų kompetencija, struktūra, darbo organizavimas

  Įvadas. Lietuvos Respublikos specializuotieji teismai. Administraciniai teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Apygardos administracinis teismas. Administracinių Teismų Kompetencija. Administracinių bylų priskyrimas teismams. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos specializuotųjų teismų struktūra. Administracinių teismų struktūra. Lietuvos Respublikos specializuotųjų teismų darbo organizavimas. Administracinio teismo sudėtis. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Lietuvos Respublikos teisėjų neliečiamybė

  Teisėjas. Teisėjų neliečiamumas. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas.
  Konstitucinė teisė, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-10
 • Lietuvos Respublikos teisėkūra bei jos reglamentavimas

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti teisėkūros reglamentavimą Lietuvos Respublikoje. Teisėkūros samprata. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Originalioji teisėkūra. Sankcionuota teisėkūra. Teisėkūra ir jos reglamentavimas Lietuvoje. Teisėkūros Lietuvoje principai. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumas ir viešumas. Teisėkūros profesionalumas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Teisėkūros stadijos ir procedūros. Įstatymų iniciatyvos teisė. Projekto įregistravimas ir svarstymas Seimo komisijose ir komitetuose. Įstatymo projekto svarstymas Seimo posėdyje. Įstatymo priėmimas. Juridinė teisėkūros technika. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2010-10-01
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

  Įvadas. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-03
Puslapyje rodyti po