Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija 1992 metų

  Įvadas. Lietuvos konstitucijos istorinė raida. Lietuvos konstitucijos pagrindinio šalies įstatymo bruožai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. LR Konstitucijos forma. Konstitucijos Struktūra ir sudedamosios dalys. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-09
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė (3)

  Konstitucinių ginčų nagrinėjimo tvarka Lietuvos Respublikoje. Pagrindinės teisenos taisyklės konstituciniame teisme. Teisminis nagrinėjimas. Prašymų ištirti teisės aktų atitikimą konstitucijai teisena. Paklausimų dėl išvados nagrinėjimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-07-11
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės mokslo raida. Mykolo Riomerio indėlis į konstitucinės teisės mokslo raidą

  Įvadas. Konstitucinės teisės mokslas, šaltiniai ir sistema. Konstitucinės teisės mokslo užuomazgos Lietuvoje. Konstitucinės teisės mokslas Lietuvoje (1918-1940m.) ir m. Riomerio indėlis į konstitucinės teisės mokslo raidą. Konstitucinės teisės mokslas sovietinės santvarkos metais. Konstitucinė teisė atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-04-03
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės mokslo raida. Mykolo Romerio indėlis į Lietuvos konstitucinės teisės mokslo raidą (2)

  Įvadas. Konstitucinės teisės mokslas Lietuvoje 1918-1940m. Konstitucinės teisės mokslas sovietinės santvarkos metais. Konstitucinė teisė lietuvių išeivijos darbuose. Konstitucinė teisė atstačius Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-05-29
 • Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės normų ypatumai

  Konstitucija – pagrindinis įstatymas. Konstitucijos paskirtis. Konstitucijos priėmimas – kūrimas. Konstitucijos garantas – konstitucinis teismas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-01-20
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės šaltiniai

  Įžanga. Konstitucinės teisės šaltinių sąvoka ir jų klasifikacija. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai ir jų specifika. Lietuvos Respublikos Konstitucija – Lietuvos teisinės sistemos pagrindas. Konstituciniai įstatymai ir konstituciniai aktai – sudedamoji Konstitucijos dalis. Tarptautiniai teisės aktai kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos Respublikos įstatymai. Konstitucinio Teismo aktų kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltinių ypatumai. Poįstatyminiai aktai Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje. Fakultatyvieji konstitucinės teisės šaltiniai: problemos ir diskusijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2006-12-21
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija

  Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo funkcijos. Kokias bylas sprendžia ir kokias išvadas teikia Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo aktai. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių konstitucingumas. Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas ir apkaltos procesas. Išvada.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-05-08
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (2)

  Įvadas. Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio Teismo aparatas. Konstitucinio Teismo darbo organizavimas. Teisėjų etika. Tarptautiniai ryšiai. Bylos nagrinėjimas Konstituciniame Teisme. Konstitucinio Teismo, jo veiklos apibrėžimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo valdymo organizavimo schema. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-02-11
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (4)

  Įvadas. Konstitucinio Teismo samprata ir reikšmė. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinės kontrolės objektai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Įstatymų konstitucingumas. Konstitucinio Teismo sprendimo reikšmė įstatymams. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-02-27
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (5)

  Įvadas. Tikslas – apibūdinti kokia yra Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valdžios organų sistemoje. Lietuvos respublikos konstitucija. Konstitucijos apsaugos klausimas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-05-06
 • Lietuvos respublikos konstitucinis teismas; Konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje

  Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinio Teismo sudarymo konstituciniai pagrindai. Kreipimosi į Konstitucinį teismą teisė. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Konstitucinio teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Išvados. Sprendimai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2011-01-04
 • Lietuvos Respublikos kultūros įstatymai

  Įvadas. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas (2004 m. liepos mėn. 15 d. Nr. IX-2395. Vilnius). Lietuvos kultūros centrų asociacijos įstatai. Sprendimas dėl Alytaus rajono kultūros centro. Biudžetinės įstaigos Alytaus rajono kultūros centro darbo tvarkos taisyklės. Mėgėjų meno kolektyvų grupavimo pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus nuostatai. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas. Alytaus rajono jaunimo duetų konkurso "Riešutai" nuostatai. Šauniausios Vilniaus savivaldos rinkimai "Valdykis" konkurso nuostatai. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo ir papildomojo ugdymo mokyklų mokinių pasakorių varžytuvės "Seku seku pasaką" adventinį vakarą nuostatai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-04
 • Lietuvos Respublikos mokesčiai valstybinių įmonių aspektu

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčiai valstybinių įmonių aspektu. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizas. Pelno mokestis. Atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) miškų įstatymą. Gyventojų pajamų mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Nekilnojamojo turto mokestis. Konsulinis mokestis. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Socialinis mokestis. Valstybės rinkliava. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Žemės mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-05-17
 • Lietuvos Respublikos mokesčių istorijos bruožai

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti ir aptarti Lietuvos Respublikos mokesčių istorijos bruožus. Lietuvos respublikos mokesčių istorijos bruožai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės mokesčiai. Rusijos imperijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų meto mokesčiai. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos mokesčiai. Lietuvos Sovietų sąjungos sudėtyje mokesčiai. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(8 puslapiai)
  2008-10-15
 • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema ir jos funkcionavimo problemos

  Mokesčių funkcijos ir apmokestinimo principai. Mokesčių klasifikacija. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Žyminis mokestis. Muitai. Lietuvos mokesčių sistemos įtaka verslininkystei. Mokesčių sistemos problemos Lietuvoje ir jos tobulinimo galimybės.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2005-12-07
 • Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos netiesioginių mokesčių grupės akcizų mokestis

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti Lietuvos akcizų mokesčio sistemą, atlikti Lietuvos akcizų mokesčio 2001-2006 metų analizę. Akcizų taikymo teoriniai aspektai. Akcizų samprata. Akcizų instrumentarijus. Akcizų objektas. Akcizų objektų apmokestinimas. Akcizų taikymo problemos. Akcizų mokesčio 2002-2006 metų analizė. Akcizo mokesčio analizės metodika. Akcizų mokesčio sudarymą reglamentuojantys teisiniai dokumentai. Akcizų mokesčio horizontalioji analizė. Akcizų mokestis už alkoholinis gėrimus. Akcizų mokestis už kurą. Akcizų mokestis už tabako gaminius. Akcizų mokesčio vertikalioji analizė. Išvados. Priedai (3).
  Mokesčiai, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-25
 • Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos samprata

  Įvadas. Mokesčių raida. Mokesčių esmė ir būtinumas. Mokesčių rūšys. Mokesčių funkcijos. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių taikymas Lietuvoje. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių administravimas. Mokesčius administruojančios institucijos. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(16 puslapių)
  2007-12-07
 • Lietuvos respublikos muitų sistema

  Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Naudota literatūra. Darbo struktūra. Lietuvos muitų sistema. Intrastato sistema. Užsienio prekybos reguliavimo priemonės. Bendrasis muitų tarifas. Integruoto tarifo struktūra. Muitų įtakos pokyčiai Lietuvoje. Lietuvos muitų sistema, įstojus į Europos Sąjungą. Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, su trečiosiomis šalimis 2005 metų įvertinimas. Importo pokyčiai. Eksporto pokyčiai. Lietuvos respublikos muitinės veiklos strategija. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-03
 • Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto pajamos. Biudžetų pajamos ir išlaidos. Pagrindiniai mokesčiai į nacionalinį biudžetą. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas. Nacionalinio biudžeto išlaidos švietimui. Nacionalinio biudžeto išlaidos sveikatos apsaugai. Nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų palyginimas. Nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos, palygintos su bendruoju vidaus produktu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-05-03
 • Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas

  Įvadas. Teorinė dalis. Nacionalinio biudžeto samprata. "Biudžeto" kilmė. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamos. Klasifikacija. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų sandara. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto išlaidos. Klasifikacija. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų sandara. Praktinė dalis. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos 2000-2004. Nacionalinio biudžeto pajamų surinkimo operatyviniai duomenys. Biudžeto pajamų ir išlaidų diagramos. Pagrindiniai mokesčiai į Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinį biudžetą. Pagrindinės nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados. Teorinei daliai. Praktinei daliai. Įvadinė dalis. Pajamos iš pagrindinių mokesčių. Nacionalinio biudžeto balansas.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-04-21
Puslapyje rodyti po