Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komunikacijų sociologija

  Įvadas. Spauda. Atsiradimo istorija. Informavimo priemonių teorijos. Komunikacija. H. Innisas. M. McLuhanas. Jurgenas Habermasas. Baudrillardas. Johnas Thompsonas. Televizija. Internetas. Žiniasklaidos globalizacija. Neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2008-01-23
 • Komunikacijų vaidmuo organizacijos veikloje

  Įvadas. Darbo objektas – komunikacijos, jų vaidmuo organizacijų valdyme ir bendradarbiavime. Hipotezė – tobulinant įvairius komunikavimo aspektus, galima pasiekti pražangios organizacijos veiklos. Darbo tikslas – išanalizuoti komunikacijos sampratą, pateikti pagrindines jos sąvokas, aptarti komunikacijos reikšmę organizacijose. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacija organizacijose. Komunikacija organizacijose ir komunikavimo būdai. Efektingos komunikacijos reikšmė. Komunikacijų vaidmuo valdymo sistemoje. Ryšių su visuomene svarba. Komunikacijos procesų gerinimas. Komunikacija įvairiuose įmonėse. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-05-04
 • Komunikacinė elgsena (2)

  Komunikacijos ir bendravimo samprata. Komunikacijos procesas. Komunikacijos barjerai. Socialinės komunikacijos klasifikavimas. Verbalinė komunikacija. Klausymosi menas. Dalykinio pokalbio organizavimas ir vedimas.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Komunikacinė etika

  Įvadas. Išorinė komunikacija. Vidinė komunikacija. Neverbalinių gestų kilmė. Gestų savybės. Neverbalinis elgesys: rankų gestai. Savininkiškų ir teritorinių pretenzijų gestai. Įvairios kūno laikysenos poveikis kitiems. Atsispindėjimas. Išvados.
  Etika, referatas(25 puslapiai)
  2007-06-12
 • Komunikaciniai barjerai

  Įvadas. Bendravimo psichologija. Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Kritika bendravime. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Aiškus bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Komunikacinė struktūra ir komunikaciniai santykiai. Komunikaciniai santykiai. Kaip panaikinti komunikacinius barjerus?
  Socialinė psichologija, referatas(15 puslapių)
  2005-12-11
 • Komunikaciniai įgūdžiai

  Komunikacija – daugiadisciplininė studijų sritis. Komunikacijų studijų mokyklos. Kas joms būdinga? Jų esminiai skirtumai. Kas tai yra – komunikacija? Komunikacijos procesas. Tarpasmeninės komunikacijos kodai. Komunikacijos lygmenys. Komunikacijos funkcijos. Efektyvios komunikacijos samprata.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-15
 • Komunikacinis procesas marketinge

  Įvadas. Komunikacinio proceso samprata. Komunikacinio proceso dalyviai (elementai). Informacijos siuntėjas. Informacijos kodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija (grįžtamasis ryšys). Trukdymai. Marketingo komunikacija. Tikslinė rinka. Antrinė rinka. Vartotojų įtakos grupės. Marketingo aplinkos įtakos grupės. Marketingo komplekso elementai. Elementas "prekė". Elementas "kaina". Elementas "paskirstymas". Elementas "rėmimas". Rėmimo strategijos. Komunikacijos tikslai. Žinojimas. Supratimas. Patikimas. Pirmenybės suteikimas. Įsitikinimas. Pirkimas. Asmeninė komunikacija. Neasmeninė komunikacija. Išvados. Priedas: Praktinė užduotis "Taikome koncepcijas".
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2006-10-20
 • Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo kompleksas

  Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo kompleksas. Komunikacinė politika. Komunikacinis procesas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Komunikavimas organizacijoje: "SEB bankas"

  Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su komunikavimu SEB banko organizacijoje. Trumpa SEB banko charakteristika. Ryšiai su žiniasklaida. Periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Rašytinė išorinė komunikacija. Dovanos ir suvenyrai. Organizacijos vidaus komunikacijos schema, jos aprašymas. Etikos kodeksas ir neformalaus bendravimo normos. Bendravimo nesklandumai ir jų sprendimai. Spaudos konferencijos organizavimas. Spaudos konferencijos scenarijus. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijų išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Priedai (10).
  Komunikacija, referatas(31 puslapis)
  2010-09-24
 • Komunikavimas organizacijoje: UAB "Oriflame kosmetika"

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti bei pateikti komunikavimo detales UAB "Oriflame kosmetika" organizacijoje. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinė komunikacija "Oriflame" organizacijoje. Ryšiai su žiniasklaida. Periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Natūrali švedų kosmetika. Rašytinė išorinė komunikacija. Dovanos ir suvenyrai. Vidinė komunikacija ir neformalus bendravimas "Oriflame" įmonėje. Organizacijos vidaus komunikacijos schema, jos aprašymas. Etikos kodeksas ir neformalaus bendravimo normos. Bendravimo nesklandumai ir jų sprendimai spaudos konferencijos organizavimas. Kvietimas žurnalistams. Konferencijos scenarijus. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Galimi klausimai ir atsakymai. Furšeto (kokteilio) priėmimas. Spaudos konferencijų išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Komunikacija, referatas(15 puslapių)
  2010-05-05
 • Komunikavimas panaudojant kompiuterius

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Gyvenimas informacinėje visuomenėje. Nuotolinis darbas. Elektroninis verslas bei paslaugos. Informacijos technologijos valstybės valdyme. Informacinės visuomenės kūrimo socialiniai pavojai. Kompiuterių tipai. Informacijos technologijų naudojimas. Kompiuteriai namuose. Kompiuteriai darbe. Kompiuteriai mokyme. Žingsniai į informacinę visuomenę. Kompiuterinis raštingumas. Pavojai. Kompiuteriai kasdieniniame gyvenime. Elektroninė prekyba. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto etika. Žmogus ir kompiuteris. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Informacija ir komunikacija. Internetas - "tinklų tinklas". Interneto vartotojai. Interneto paslaugos. Interneto adresai ir vardai. Interneto teikiamų paslaugų ryšys. Pasaulinis žiniatinklis (World Wide Web, WWW). Elektroninės konferencijos ir diskusijos UseNet. FTP. Telnet. IRC (Internet Realy Chat) – tiesioginiai pokalbiai internete. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(19 puslapių)
  2008-11-13
 • Komunikavimo kompetencijos ugdymas(is) ir raiška vaikų žaidimuose

  Įvadas. Teorinė dalis. Komunikavimo kompetencijos ugdymas(is). Gebėjimo bendrauti ir išreikšti save bei pažinti pasaulį ugdymas. Kalbinė raiška. Rašytinės kalbos ugdymas. Aplinka. Plėtojimas. Komunikacinės kompetencijos raiška vaiko žaidime. Priemonės komunikavimo kompetencijai. Išvados. Priedas (1).
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Komunikavimo svarba organizacijoje: UAB "Vilpra"

  Įvadas. Organizacijos samprata. Komunikavimas. Komunikacijos proceso esmė. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė. Komunikavimas organizacijoje. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Formalusis komunikavimas. Neformalusis komunikavimas. Komunikavimo kryptys. Komunikavimo funkcijos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. Išvados. UAB "Vilpra". Komunikavimo svarba UAB "Vilpra". Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
 • Komunistai arba mirties kultūra

  Įvadas. Komunistinių idėjų identifikacijos metodologija. Komunistinės minties atgaivinimas. Komunistinė mintis ikirevoliucinėje Prancūzijoje. Komunizmas- natūralus žmonių būvis. Komunizmo samprata Tarybų Rusijos kontekste. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2006-04-23
 • Komunistinis pasaulis

  Įvadas. Komunizmo ištakos. Marksizmo atsiradimas. Marksizmo istorinis sąlygotumas. Proletariatas ir jo judėjimai. Komunistų tikslai. Komunistų judėjimas ir komiternas. XX amžius – megamirčių amžius. Prievartos vaidmuo istorijoje. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2007-01-19
 • Komunitarų ir liberalų ginčas

  Ch. Taylor "Susipynę tikslai: liberalų-komunitarų ginčas". Įvadas. Prieštaravimai dėl "aš" išskyrimo. Sandelo ontologijos suvokimas. Liberalios visuomenės modelis. Patriotizmo pagrindu kuriama visuomenė. Pokalbio svarba. Despotizmo santvarka. Laisva santvarka. Procedūrinis liberalizmas. Patriotinis liberalizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-06-09
 • Komunizmas

  Įžanga. K. Marksas ir F. Engelsas apie socializmą. Leninizmas. Stalinizmas. Komunistų partija.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-19
 • Komunizmas (2)

  Ankstyvasis komunizmas. Modernaus komunizmo iškilimas. Eurokomunizmas. Antikomunizmas. Tarybų Sąjungos žlugimas ir komunizmas XX amžiaus pabaigoje. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-28
 • Komunizmo žlugimas Rytų Europoje

  Įvadas. Komunistinio režimo realijos rytų Europoje XX amžiui baigiantis. Michailas Gorbočiovas - komunizmo giljotina? SSRS politinės, socialinės, ekonominės būklės analizė. Vietos savivaldos ir administracijos kaita komunistinėje sistemoje. Komunistinės santvarkos teorinės išlikimo ir sunykimo galimybės. Globalinis komunizmo tinklo irimas XX amžiaus devintame dešimtmetyje. Po komunizmo žlugimo. Postkomunistinis socialinis kismas Rytų Europoje. Postkomunistinės revoliucijos tendencijos. Pilietinės visuomenės reikšmė. Komunizmo raidos pėdsakai Europoje (Lietuvos ir Lenkijos partinės sistemos situacija). Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-11-13
 • Komutacinė įranga

  Modemas. Modemų klasifikacija. Short haul. Voice grade. Videband. Leased, private(privačios). Dial-up. Half duplex(pusiau dvipusis). Full duplex(pilnai dvipusis). Aido slopintuvas ir atšaukiklis. ADSL. Išvados.
  Kompiuteriai, referatas(12 puslapių)
  2006-05-17
Puslapyje rodyti po