Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jauno žmogaus pasaulis (3)

  Jauno žmogaus problemos. Jaunų žmonių nusikalstamumas – nusikaltėliu tampama, o ne gimstama. Jaunas vienišesnis už seną. Jauno žmogaus idealas. Jauno žmogaus santykiai su tėvais.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-15
 • Jauno žmogaus pasaulis (8)

  Paauglystė. Jauno žmogaus pasaulis. Jauno žmogaus problemos. Jaunų žmonių nusikalstamumas – nusikaltėliu tampama, o ne gimstama. Jaunas vienišesnis už seną. Jauno žmogaus idealas. Jauno žmogaus santykiai su tėvais. Svaigalai ir jaunas žmogus. Jaunimo "zona". Intymusis jauno žmogaus pasaulis. Draugai ar priešai. Jaunų žmonių depresija ir savižudybė. Paauglių mokymasis.
  Lietuvių kalba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-28
 • Jaunos šeimos konfliktai ir jų sprendimas

  Įvadas. Konflikto psichologinės ypatybės. Konfliktų atsiradimo priežastys. Jaunavedžių adaptacijos problemos. Jaunų šeimų problemos, susijusios su santykiais su tėvais. Materialiniai sunkumai – jaunų šeimų konfliktų šaltinis. Konfliktų sprendimo būdai jaunoje šeimoje. Praktinė dalis. Tyrimo metodika. Anketų analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-06-20
 • Jaunosios kartos ugdymas lietuvių išeivijoje

  Jaunosios kartos ugdymas lietuvių išeivijoje. Lietuviai emigracijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir jų jaunimas 1945 – 1990 metais. Jaunosios kartos auklėjimas: tarp idealų ir realybės. Šeima. Lituanistinė mokykla. Tautinė kultūra. "Lietuvių charta". Nesusipratimas tarp kartų (generacijų). Lietuvių išeivijos kultūros pamatas. Lituanistinio švietimo padėtis.
  Pedagogika, referatas(30 puslapių)
  2005-11-08
 • Jaunųjų povandenininkų fizinės būklės analizė

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Povandeninio sporto charakteristika. Atrankos problema sporte. Povandeninio plaukimo sportininkų fizinės ypatybės įtakojančios rezultatą. Daugiametis sportininkų rengimas. Darbo tikslas, uždaviniai, metodika ir organizacija. Tikslas ir uždaviniai. Metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo rezultatų palyginimas su plaukikų rezultatais. Povandenininkų fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo rezultatų palyginimas su plaukikų rezultatais. Povandenininkų fizinio išsivystymo ir kai kurių fizinio parengtumo rezultatų vertinimas pagal EUROFIT – o testų vertinimo skales. Išvados.
  Sportas, referatas(23 puslapiai)
  2006-03-13
 • Jaunuolių su negalia užimtumo problemos

  Įvadas. Darbo tikslas - atskleisti jaunuolių su negalia užimtumo problemas. Jaunuolių su negalia užimtumo samprata. Jaunuolių su negalia užimtumo problemos. Jaunuolių su negalia ugdymo ypatumai, problemos. Jaunuolių su negalia darbo susiradimo problemos. Jaunuolių su negalia laisvalaikis Dienos centruose,laisvalaikio praleidimo problemos. Išvados.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2010-12-22
 • Jausmai

  Įvadas. Bendrasis jausmų apibūdinimas. Jausmų teorijos. Jausmų išraiškos ir jų reikšmė. Jausmų rūšys. Aukštesnieji žmonių jausmai. Jausmų reikšmė ir jų asmeniniai skirtumai.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-17
 • Jausmai ir emocijos

  Įžanga. Bendrasis jausmų apibrėžimas. Jausmų kilmės teorijos. Emocijų išraiška. Emocinės būsenos. Emocijų funkcijos. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-02-04
 • Jausmai ir jų įtaka bendravimui

  Įvadas. Jausmai, bendrasis jų apibūdinimas. Jausmų išraiškos ir rūšys. Jausmų reikšmė bendravime ir tarpasmeniniuose santykiuose. Išvados.
  Psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-20
 • Jausmai ir jų poveikis mokymo ir mokymosi situacijoms

  Įvadas. Emocijos ir jausmai. Jausmai yra subjektyvūs. Išgyvenamų jausmų pripažinimas. Jausmų baimė. Mokiniai mus mato. Emocijos ir atmintis. Emocijų reikšmė. Mokymosi ir mokymo procesuose. Psichinėje higienoje. Suvokiant aplinką. Tarpasmeniniuose santykiuose. Patarimai mokytojams. Kaip nuteikti mokinius geroms emocijoms? Kaip suteikite mokiniams fizinį ir emocinį saugumą? Kaip įtraukti emocijas? Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-17
 • Jausmai, emocijos ir valia: tarpusavio ryšys

  Įvadas. Jausmai, emocijos ir valia: tarpusavio ryšys. Bendroji emocijų ir jausmų samprata. Emocijų kilmė. Emocijos ir jausmai - netarpiško santykio su tikrove išgyvenimas. Emocijų išorinės išraiškos formos. Bendrasis valios apibūdinimas. Valios savybės. Valios ugdymas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-27
 • Jausmų įtaka bendravimui ir tarpasmeniniams santykiams

  Įvadas. Jausmai, bendrasis jų apibūdinimas. Jausmų kilmė. Bendras jausmų apibūdinimas. Jausmų išreiškimas gali būti naudingas keltu aspektų. Emocijos. Jausmų rūšys. Tarpasmeninių santykių samprata. Jausmų reikšmė bendravime ir tarpasmeniniuose santykiuose. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-21
 • Java

  Pagrindinės Java teigiamybės. Paprastumas. Objektų saugyklos. Nepriklausymas nuo asmeninio kompiuterio (PC) architektūros. Java abstrakti virtualioji mašina JVM. Daugiaprocesė. Programų saugumas. Situacijų valdymas (exception). Duomenų ir metodų sujungimas į visumą (encapsulation). Paveldėjimas (inheritance) ir kompozicija. Polimorfizmas (polymorphism). Trys Java programų tipai. Pirmas. Taikomoji programa (application) su komandų eilutės sąsaja. Antras. Taikomoji programa su vartotojo sąsaja. Trečias. Apletas (applet).
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-10
 • JavaScript

  Įžanga. Kas ta JavaScript? Pirmoji programa. JavaScript kalba. Pagrindinės kalbos konstrukcijos. if. for. while. for ... in. break. continue. switch. function. var. Pagrindiniai kalbos operatoriai. Priskyrimo operatoriai. Palyginimo operatoriai. Loginiai operatoriai. Aritmetiniai operatoriai . Tekstinės eilutės operatoriai. Specialieji operatoriai. Įvykiai, į kuriuos reaguoja html objektai. JavaScript objektai. window. Document. String. Style. Math. Date. Pavyzdžiai. if pavyzdys "Susipažinkime". string objekto pavyzdys. JavaScript html objektai. Funkcija eval(), mini skaičiuoklė. Mini laikrodis. Išvados.
  Programos, referatas(19 puslapių)
  2005-06-22
 • Jean Baudrillard ir jo mintys iš knygos "Simuliakrai ir simuliacija"

  Kritinis Jean Baudrillard'o mąstymas. Hiperrealybė pagal Baudrillard’ą. Baudrillard'o ribos. Baudrillard'as ir postmodernybė: keletas parengtinių išvadų.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-03
 • Jėgos panaudojimas

  Įvadas. Jėgos panaudojimo tikslai. Fizinės bausmės, jų priežastys, pasekmės ir įvairovė. Vaikų kritikavimas. Rekomendacijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-15
 • Jėgos ugdymo metodikos

  Daugiaserijinė sistema. Vienos serijos sistema. Didelio masto sistema. Apgaulės sistema. Išsekimo serijų sistema. Priverstinų pakartojimų sistema. Deginimo sistema. Trijų serijų sistema. Mišrių serijų sistema. Dvigubos progresijos sistema. Antplūdžio sistema. Funkcinė izometrija. Trikampio sistema. Nuo lengvo prie sunkaus sistema. Nuo sunkaus prie lengvo sistema. Skirtingų svorių sistema. Negatyvi sistema. Super viršsvorių sistema. Pirmenybės sistema. Poilsio pauzių sistema. Išskaidytos rutinos sistema. Blic programa. Izoliuotų pratimų sistema. Super pompos sistema. Super serijų sistema. Super lėta sistema.
  Sportas, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-13
 • Jehovos liudytojai

  Įvadas. Kada ir kaip susikūrė Jehovos liudytojai. Tolesnis organizacijos plėtojimasis. Sektos tikėjimo pagrindai. Kristaus prisikėlimo ir Dievo trejybės neigimas. Netikėjimas antruoju Kristaus atėjimu kūne bei žmonijos atpirkimu. Žmogaus sielos nemirtingumo neigimas. Klaidingi Jehovos liudytojų mokymai. Kodėl toks klaidingas mokymas randa savo pasekėjų? Išvados.
  Religija, referatas(12 puslapių)
  2005-11-20
 • Jehovos liudytojai (2)

  Įvadas. Jehovos liudytojų atsiradimas. Sektos tikėjimo pagrindai. Jehovos liudytojo mokymai. Kodėl Jehovos liudytojų mokymas randa savo pasekėjų? Išvada.
  Religija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-10
 • Jehovos liudytojai (3)

  Įvadas. Jehovos liudytojai. Istorija. Pasaulio pabaigos datos. Tarnystė gatvėje. Susirinkimai. Hierarchija. Tikėjimo tiesos. Šventės. Pamokymai jaunimui. Jehovos liudytojų patrauklumas. Išvados.
  Religija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-13
Puslapyje rodyti po