Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacija ir informacijos mainai

  Informacijos sąvoka. Informacijos savybės ir dėsniai. Informacijos klasifikavimas pagal perdavimo šaltinį. Informacijos klasifikavimas pagal apdorojimo pobūdį. Informacijos mainai. Pranešimai ir signalai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-04
 • Informacija ir informacinės sistemos organizacijų valdyme

  Įvadas. Informacijos klasifikavimas. Informacijai keliami reikalavimai. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacinės sistemos. Informacinės sistemos sąvoka. Informacinių sistemų tipai, paskirtis, klasifikacija. Pagrindinės informacinės sistemos komponentės, sudėtinės dalys, funkcijos. Ryšys tarp duomenų, informacijos ir kontrolės. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Skirtinga informacija – skirtingiems valdymo lygiams. Operatyvaus valdymo informacijos sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-10
 • Informacija ir informacinės sistemos organizacijų valdyme (2)

  Įžanga. Įvadas į informaciją ir informacines sistemas organizacijų valdyme. Informacijos apimtis. Informacinis presas ir informacijos paieškos. Informacijos apdorojimo priemonės. Informacijos klasifikavimas. Informacinės visuomenės iššūkiai. Informacijos perdavimo būdai. Informacijos pasiūla ir paklausa. Informacijos tikslumas. Informacija organizacijų valdyme. Informacijos poreikio nustatymas. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Organizacinis informacijos lygis. Organizacijos veikla ir informacija. Informacinės sistemos. Informacinės sistemos samprata. Informacinių sistemų tipai. Informacinių sistemų funkcinė struktūra ir posistemiai. Informacinės sistemos organizacijų valdyme. Verslo strategijos ir informacinės sistemos organizacijų valdyme. Informacinių sistemų vaidmuo organizacijose. Sprendimų rėmimo sistema. Valdymo informacinės sistemos. Valdymo informacinių sistemų atsiradimas.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-09-27
 • Informacija ir sąmonė

  Įvadas. Dėstymas. Informacijos samprata. Informacijos savybės. Informacijos klasifikacija. Veiksmai su informacija. Sąmonė ir informacija. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-12
 • Informacija ir žinios

  Įvadas. Informacijos ir žinių palyginimas. Informatikos raida.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-17
 • Informacija vadyboje

  Informacijos vadyboje esmė ir reikšmė. Informacija ir vadyba. Schemos (11).
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-05-24
 • Informacija vadyboje (2)

  Trumpai informacijos istorija. Valdymo informacija. Informacinės sistemos. Informacijos apibrėžimas. Informacija ir kontrolė. Informacinių išteklių valdymas. Informacijos vertė. Vadybos informacinė sistema. VIS tikslų nustatymas. Sistemos apribojimų nustatymas. Informacijos reikšmių apibrėžimas. Vartotojų individualių skirtumų poveikis. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Konfidenciali informacija. Įsipareigojimai. Sprendimų įgyvendinimo sistemos. Sprendimų numatymo sistemos. Ekspertinės sistemos. Kylantis pasipriešinimas informacinei technologijai. VIS įtaka ir reikšmė vadybai. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-03-30
 • Informacija valdyme

  Įvadas. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. Informacijos keliami reikalavimai. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacijos perdavimo kanalai. Valdymo apskaita. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Valdymo apskaitos sritys.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-01-04
 • Informacija valdyme: duomenų surinkimo ir įvertinimo būdai

  Įvadas. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. Valdymo informacija. Informacijos savybės. Valdymo informacijos pagrindinės charakteristikos. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacijos perdavimo kanalai. Valdymo apskaita. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Informacijos valdyme ypatumai praktikoje. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Informacijos apdorojimo būdai iki kompiuterių atsiradimo

  Rašto atsiradimas. Pagrindiniai rašto tipai. Kompiuterių raida.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-06
 • Informacijos apdorojimo vadyba: UAB "Krasta Auto"

  Vidinės informacijos apdorojimo vadyba. Vidinės informacijos apdorojimo vadybos lygmenys. Duomenų apyvartos lygmuo. Dispozicinis lygmuo. Sprendimų lygmuo. Valdymo lygmuo. Strateginis lygmuo. Planavimo lygmuo. Kontrolės lygmuo. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2005-09-18
 • Informacijos apsauga (10)

  Įvadas. Intelektinė nuosavybė. Grėsmės asmens duomenims. Grėsmės elektroninei informacijai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(14 puslapių)
  2008-09-17
 • Informacijos apsauga (7)

  Paveikslai. Įvadas. Informacijos apsauga. Užduoties analizė. Informacijos šaltinių apžvalga. Informacijos apsaugos priemonių apžvalga. Fizinis informacijos apsaugos būdas. Programinis saugumas. Informacijos apsaugos priemonių charakteristikos. Antivirusinių programų apžvalga. Antivirusinių programų apibendrinimas. Ugniasienių apžvalga. Kieto disko šifravimo įrenginiai. Modemo šifravimo įrenginiai. Smartdisk technologija. Duomenų saugumas internete. Įvairių informacijos apsaugos priemonių vartotojų klasių poreikių analizė. Informacijos apsaugos priemonių įvertinimas taikant lyginamąją analizę. Informacijos apsaugos priemonių vertinimo kriterijų parinkimas. Informacijos apsaugos priemonių siūlymai įvairioms vartotojų grupėms. Privataus kompiuterio vartotojui rekomenduojami apsaugos būdai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(45 puslapiai)
  2006-09-21
 • Informacijos esmė ir reikšmė vadyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti kokybiškos informacijos, informacinių procesų, bei dialogo naudą informacijos vadyboje. Informacija valdymo procese. Informacijos klasifikavimas. Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos poreikio nustatymas. Informacijos reikšmė. Informacijos ir žinių vadyba. Informaciniai procesai. Informacijos ir žinių vadyba. Informaciniai procesai. Dialogas kaip komunikacinė santykių mainų savybė. Efektyvaus informacijos valdymo organizacijoje principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-05-11
 • Informacijos ir duomenų saugumas

  Įvadas. Autoriaus teisė – tai būdas intelektiniam turtui apsaugoti. Duomenų apsauga – duomenų naudojimo ir tvarkymo kontrolė. Teisė į informaciją. Piratavimas. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos priemonės

  Informacijos technologija. Informacijos perdavimo tinklai. Svarbiausių informacijos ir komunikacijos technologijos priemonių raida. Atsiradimo laikas. Samprata, naudojimo pobūdis. Lentelė.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Informacijos ir komunikacijos teisinių santykių reguliavimas: esatis ir ateities perspektyvos

  Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Teisė į gyvybę. Teisė į asmens laisvės neliečiamumą. Teisė į žmogaus asmens, jo orumo neliečiamumą. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Saviraiškos laisvė. Teisė į informaciją. Sąžinės ir tikėjimo laisvė. Lygiateisiškumas. Internetas. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo galimybės. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-12-28
 • Informacijos ir žinių vadybos vaidmuo kuriant organizacijų kritinį konkurencinį pranašumą

  Įvadas. Informacijos ir žinių vadybos samprata. Informacijos vadybos taikymas organizacijose. Žinių vadybos taikymas organizacijose. Sprendimų priėmimai žinių vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Informacijos ištekliai ir asmeninė informacinė veikla

  Įvadas. Teoriniai informacijos visuomenės bruožai. Informacijos ištekliai. Asmeninė informacinė veikla.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-05
 • Informacijos išteklių vadybos samprata: nuomonės, požiūriai, modeliai, kaita

  Įvadas. Informacijos išteklių vadybos apibrėžimai. Informacijos išteklių vadybos modeliai. Willardo modelis. Universalus informacijos išteklių vadybos proceso modelis. Informacijos išteklių vadybos strategijos vykdymo privalumai. Informacijos išteklių vadybos kaita. Apibendrinimas. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-07
Puslapyje rodyti po