Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Individualios įmonės steigimas

  Anotacija. Individualios įmonės steigimas. Registravimo tvarka. Įmonės tikslai. Teikiamos paslaugos. Įsikūrimo vieta. Nuostatai . Individualios įmonės valdymas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Inspiracija (motyvacija). Kontrolė. Organizacinė struktūra. Galimos rizikos. Efektyvumo rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2005-11-11
 • Individualios įmonės steigimas ir valdymas (2)

  Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Buhalterinė ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės likvidavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-20
 • Individualios įmonės steigimas: IĮ "Pirtys prie ežero"

  Įvadas. Individualioji įmonė (IĮ). Individualiosios įmonės įsteigimas. Kokius dokumentus reikia pateikti? Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugų proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Dokumentų judėjimo organizavimas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Įmonėje parengtų dokumentų tvarkymas. Dokumentų registravimas. Išvados. Priedas.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2009-01-02
 • Individualios įmonės verslo planas: šventinė patalpų puošyba ir dekoravimas, prekyba gėlėmis "Gėlių paradas"

  Reziumė. įmonės rekvizitai. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Vadovai, jų patirtis, kvalifikacija. Verslo idėja. Reikalingų lėšų poreikis, panaudojimas, atsipirkimo laikas. Pagrindiniai rizikos veiksniai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Šakos, kurioje veikia įmonė, aprašymas. Produkcijos, paslaugų aprašymas. Turimos technologijos, reikalingos žaliavos ir medžiagos. Esama darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Aplinkos tyrimai. Pagrindiniai parametrai. Marketingo planas .Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas .Gamybos procesas. Technologinė įranga. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2010-10-07
 • Individualios karjeros organizavimas ir karjeros galimybės skirtingo dydžio įmonėse

  Įvadas. Karjeros samprata. Asmeninės ir organizacinės karjeros palyginimas. Darbuotojų ir organizacijos požiūriai į karjerą. Individualios karjeros organizavimas. Karjeros galimybės skirtingo dydžio įmonėse. Ekspertų patarimai siekiantiems karjeros. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-02-10
 • Individualios karjeros planavimas ir realizavimas

  Organizaciniai karjeros aspektai, individualios karjeros planavimo ir realizavimo sistema, Karjeros planavimo / įgyvendinimo etapai, priemonės ir dokumentacija, Karjeros planavimo / realizavimo proceso paruošiamasis etapas, Individualios karjeros planavimo etapas, Individualios karjeros priemonių realizavimo, įvertinimo ir karjeros realizavimo etapas, tipiniai darbuotojų karjeros planai, Numatomos pagrindinės funkcijos, pareigybių skirstymas pagal lygius ir darbo sudėtingumą, tarpgrupinio faktiško judėjimo analizė, karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas, individuali karjera ir jos realizavimo planavimas, Principinis individualaus karjeros plano pavyzdys.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-04-29
 • Individualios planavimo galimybės (7)

  Įvadas. Planavimas. I diena. Įtikinti darbdavį, kad esu verta paaukštinimo. "Už paslaugumą bus atlyginta". Susitikti su drauge. II diena. Padaryti matematikos namų darbus. Nuvažiuoti į "Akropolį". III diena. Susitvarkyti namus. Padaryti anglų namų darbus. IV diena. Savaitgalis namuose. Pagaminti pietus. V diena. Nusipirkti striukę. Nueiti į kirpyklą. Analizė. Vertybės. Asmeninės galios. Šalutinės aplinkybės. Trukdžiai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2009-02-13
 • Individualiosios įmonės ir jų reikšmė Lietuvos ūkiui

  Įvadas. Individualiosios įmonės. Individualiųjų įmonių samprata. Individualiųjų įmonių steigimas. Individualiųjų įmonių valdymas. Individualiųjų įmonių turtas. Individualiųjų įmonių privalumai ir trūkumai. Statistinių duomenų analizė. Statistinių duomenų analizė, remiantis veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ūkio subjektų rūšis ir darbuotojų skaičiaus grupes 2006 m. Statistinių duomenų analizė, remiantis įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ūkio subjektų rūšis. Statistinių duomenų analizė, remiantis veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ekonominės veiklos rūšis. Išvados. Priedai (3).
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-29
 • Individualių įmonių pertvarkymo galimybės ir tvarka

  Summary. Lentelių sąrašas. Įvadas. Individuali įmonė. Samprata. Steigimas ir įteisinimas. Veiklos teisiniai pagrindai. Veiklos apskaita. Juridinių asmenų pertvarkymas. Juridinių asmenų privalomas pertvarkymas. Individualios įmonės pertvarkymas. Turto vertinimas. Turto vertinimo atlikimo tvarka. Turto vertės nustatymo pagrindimas. Naujos teisinės formos juridinio asmens registravimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-03-29
 • Individualių įmonių pirkimas-pardavimas

  Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata ir rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties forma. Pirkimo-pardavimo sutarties turinys. Pirkimo-pardavimo sutarties šalių atsakomybė. Įmonės pirkimo-pardavimo sutartis. Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Sutarties dalykas. Forma. Turinys ir šalys. Šalių teisės ir pareigos. Trečiųjų asmenų veiksmai. Išvados. Priedai.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-28
 • Individualių karjeros planų reikšmė individui ir įmonei

  Įvadas. Karjera ir jos valdymas. Individuali karjera. Organizaciniai karjeros aspektai, planai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Yra keturi pagrindiniai karjeros tipai. Vidiniai ir išoriniai veiksniai, turintys įtakos karjeros pasirinkimui. Individualios karjeros reikšmė. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimo planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-02-10
 • Individualizuotos programos ir jų rengimo ypatumai

  Įvadas. Individualizuotos ugdymo programos ypatumai. Individualizuotų ugdymo programų lygiai. Individualizuotos ugdymo programos rengimo ypatumai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-03
 • Individualizuotos programos paskirtis ir sudarymo strategija

  Įvadas. Individualizuotos ugdymo programos paskirtis. Individualizuotos ugdymo programos sudarymo strategija. Individualizuotos ugdymo programos rengimo etapiškumas. Individualizuotų programų lygmuo. Turinio individualizavimo pobūdį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Individualūs darbo santykiai: teisės normos, dokumentavimas

  Įvadas. Individualūs darbo santykiai. Personalo samdos dokumentai. Darbo sutarties vykdymas. Atostogų suteikimas. Išvados. Priedai.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-03
 • Individualūs golfo žaidėjų skirtumai

  Žmogaus fizinių duomenų įvairovė. Kūnų tipai. Moterys. Jėga ir ištvermė. Moterų privalumai. Vyresniojo amžiaus golfo žaidėjai. Akomodacijos amžius. Bendra amžių charakteristika. Kairiarankiai. Paprastas testas. Dešiniarankio pranašumai.
  Sportas, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-11
 • Individualūs ir grupiniai sprendimo būdai

  Įžanga. Kas yra grupė? Bendravimas grupėse. Individualūs problemų sprendimo būdai. Asmenybės samprata. Konflikto valdymas. Konfliktuojančių asmenų mokėjimas išklausyti. Konfliktai tarp grupių ir individualių asmenų. Konfliktų išsprendimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-13
 • Individualūs skirtumai ir motoriniai gebėjimai

  Individualūs skirtumai ir motoriniai gebėjimai. Tikslai. Individualiųjų skirtumų tyrimas. Gebėjimai ir gabumai. Gebėjimų ir įgūdžių palyginimas. Gebėjimai kaip veiklą ribojantys veiksniai. Ar yra visuotinis (bendras) motorinis gebėjimas? Henrio specifiškumo hipotezė. Šiuolaikiniai požiūriai į gebėjimus. Mitai apie motorinius gebėjimus. Universalūs sportininkai. Bendro motorinio gebėjimo (arba gabumo) peržiūrėjimas: supergabumas. Gebėjimai įgūdžių formavimo procese. Įgūdžių klasifikavimas ir užduočių analizė. Gebėjimai kaip klasifikavimo pagrindas. Formalaus klasifikavimo modeliai. Numatymas ir atranka. Gebėjimų pokyčiai, pasiekiami treniruojantis ir per patyrimą. Atranka, remiantis parodytais rezultatais ankstyvuoju treniravimosi laikotarpiu. Kiek efektyvus yra įgūdžių numatymas? Skyriaus santrauka.
  Sportas, referatas(21 puslapis)
  2006-03-15
 • Individuli įmonė: samprata, steigimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti individualios įmonės sampratą, jos steigimą bei teisinio reguliavimo problemas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimo būdas ir steigimo dokumentai. Individualios įmonės savininko teisės, pareigos ir atsakomybė. Individualios įmonės mokami mokesčiai. Individualios įmonės teisinio reguliavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-04-15
 • Indo ir senosios Kinijos civilizacija

  Gyventojai prie Indo upės. Indų religija. Senoji Kinijos civilizacija. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2005-12-17
 • Indo-european family of languages

  Darbas anglų kalba. Indoeuropiečių kalbų grupė. The Definition. History. The family tree. The Division. Branches. The Albanian Subfamily. The Armenian Subfamily. The Baltic-Slavic Subfamily. The Celtic Subfamily. The Germanic Subfamily. The Greek Subfamily. The Indo-Iranian Subfamily. The Italic Subfamily. The Anatolian Subfamily.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2007-07-02
Puslapyje rodyti po